Góc truyện

Xuyên Qua Làm Ruộng Chi Bần Gia Nữ

Bạn đang xem: Xuyên Qua Làm Ruộng Chi Bần Gia Nữ

Xuyên Qua Làm Ruộng Chi Bần Gia Nữ

XUYÊN QUA LÀM RUỘNG CHI BẦN GIA NỮ

20121101195016_4phhn-thumb-600_0.jpeg

Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, điền văn, linh hồn chuyển hoán.

Tình trạng: Toàn văn hoàn (JJVIP) 233 chương chính văn + 1 phiên ngoại

¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤

Trương Tiểu Oản xuyên qua .

Trong nhà chỉ có bốn bức tường.

Trương Tiểu Oản lớn lên một chút .

Người trong nhà cũng có thể sống sót .

Trương Tiểu Oản sắp thành thân .

Nam nhân đính ước không thích nàng.

Trương Tiểu Oản  tiếp tục kiên nhẫn chịu đựng.

Người một nhà vào thành .

Vào thành lại gặp một vị cô nương cũng xuyên qua.

Mới phát hiện cuộc sống ngày trước của chính mình thật không bằng heo chó.

Nhưng cuộc sống còn phải tiếp tục, nàng chung quy còn phải nuôi lớn đệ đệ muội muội, gả cho người ta, sinh đứa nhỏ. Nàng còn có thể như thế nào? Tiếp tục tại cái niên đại này làm một xuyên qua nữ xui xẻo đi, cho dù ngày cũng chẳng hề tốt đẹp hơn chút nào.

¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤

ĐỆ NHẤT CUỐN – SƠ THỦY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

– 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60

61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70

71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80

81 – 82 – 83 – 84 – 85

♣~♣~♣

ĐỆ NHỊ CUỐN – MỆNH TRUNG

86 – 87 – 88 – 89 – 90

91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100

101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110

111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 120

121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130

131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140

141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150

151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160

161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 166 – 167

♣~♣~♣

ĐỆ TAM CUỐN – MỘ CHUNG

168 – 169 – 170

171 – 172 – 173 – 174 – 175 – 176 – 177 – 178 – 179 – 180

181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190

191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200

201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210

211 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 – 217 – 218 – 219 – 220

221 – 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 230

231 – 232 – 233 – 234

HOÀN

¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button