Góc truyện

Danh sách các nhân vật trong Tây Du Ký – Wikipedia tiếng Việt

Contents

Danh sách các nhân vật trong Tây Du Ký

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới điều hướng

Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là danh sách các nhân vật trong bộ tiểu thuyết cổ điển Trung quốc

Tây Du Ký

, bao gồm cả tên những nhân vật chỉ được nhắc tới.

Các nhân vật chính[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Bạn đang xem: Danh sách các nhân vật trong Tây Du Ký – Wikipedia tiếng Việt

Tôn Ngộ Không[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Đường Tam Tạng[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Trư Bát Giới[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Sa Ngộ Tĩnh[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Bạch Long Mã

Các nhân vật Phật giáo[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Như Lai Phật tổ Thích Ca Mâu Ni

 • Tiếp Dẫn đạo sư

 • Nhiên Đăng Cổ Phật

 • Phật Di lặc

 • Bồ Đề Tổ Sư
 • Quan Thế Âm Bồ Tát

 • Văn Thù Bồ Tát

 • Phổ Hiền Bồ Tát

 • Địa Tạng Vương Bồ Tát

 • Linh Cát Bồ Tát

 • Huê Quang Bồ Tát – Ngũ Tiên Linh quang
 • Tỳ Lam Bà Bồ Tát
 • Thập Bát La Hán

 • A Nan Tôn giả

 • Ca Diếp Tôn giả

 • Đại thánh Quốc sư vương Bồ tát
 • Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ tát

 • Thái tử Kỳ Đà
 • Trưởng Giả Cấp Cô Độc

 • Bảo Tràng Quang Vương Phật
 • Hỏa Diệm Ngũ Quang Phật
 • Từ Lực Vương Phật
 • Quảng Trang Nghiêm Phật
 • Tài Quang Minh Phật
 • Thế Tịnh Quang Phật
 • Nhật Nguyệt Châu Quang Phật
 • Diệu Âm Thanh Phật
 • Quan Thế Đăng Phật
 • Tu Di Quang Phật
 • Kim Hải Quang Phật
 • Tài Quang Phật
 • Đấu Chiến Thắng Phật

 • Tịnh Đàn Sứ Giả Bồ Tát

 • Bát Bảo Kim Thân La Hán Bồ Tát

 • Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát

 • 500 La Hán
 • Bát bộ Kim Cương
 • Kim Thiền Tử
 • Thanh Sư vương – Cụ Thủ tiên
 • Bạch Tượng vương – Linh Nha tiên
 • Kim Sí Điểu

 • Hoàng Mi Lão Phật
 • Huệ Ngạn hành giả

 • Kim Đỉnh Ngọc chân quân
 • Thiện tài Đồng tử

 • Kim Tra

  (hầu phật tổ)

 • Yết đế
 • Hộ pháp
 • Thắng chi kim cang
 • Đại Lực Kim cang
 • Vĩnh Trụ Kim cang
 • Già Lam
 • Kim Trì Trưởng lão
 • Ô sào thiền sư
 • Long nữ (hầu Quan Âm)
 • Kim y đồng tử (hầu Địa tạng)

Các nhân vật Đạo giáo[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Tam Thanh

  :

  Nguyên Thuỷ Thiên Tôn – Ngọc Thanh

  ,

  Linh Bảo Thiên Tôn – Thượng Thanh

  ,

  Đạo Đức Thiên Tôn – Thái Thanh

 • Bàn Cổ

 • Tứ Đế (Tứ Ngự):

  Ngọc Hoàng Đại Đế

  ,

  Tử Vi Đại Đế

  ,

  Câu Trần Đại Đế

  ,

  Trường Sinh Đại Đế

 • Tây Vương Mẫu

 • Đông Hoa đế quân
 • Thái Thượng lão quân

  Lão Tử

  (hóa thân của Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn trong Tam Thanh), tọa trấn cung Đâu Suất

 • Tổ Địa Tiên Trấn Nguyên Tử, hiệu là Dữ Thế đồng quân, ngụ tại núi Vạn Thọ, am Ngũ Trang, nhà có cây nhân sâm rất quý, ăn quả có thể trường thọ. Khi thầy trò Đường tăng đến am Ngũ Trang, Trấn Nguyên Tử đi vắng, Tôn Ngộ Không vì giận 2 tiểu đồng nên đã đánh đổ cây nhân sâm. Thầy trò Đường tăng liền trốn đi. Trấn Nguyên Tử về, biết được chuyện, bắt thầy trò Đường tăng, định cho Ngộ Không vào vạc dầu. Ngộ Không phải mời Quan Âm đến dùng nước Cam Lồ hồi sinh cây nhân sâm. Trấn Nguyên Tử sau đó kết nghĩa với Tôn Ngộ Không.
 • Thái Ất cứu khổ thiên tôn – Thái Ất chân nhân (1 trong 12 đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn), cung Diệu Nghiêm
 • Nam Cực Trường Sinh đại đế

  – Nam Cực Tiên Ông

 • Sùng Ân thánh đế
 • Hoàng Linh bắc địa
 • Hoàng Giác đại tiên
 • Huyền Vũ chân quân

 • Ngũ Nhạc đế quân: Đông Nhạc, Tây Nhạc, Nam Nhạc, Bắc Nhạc, Trung Nhạc
 • Dực Thánh chân quân
 • Văn Xương đế quân

 • Dao Cơ tiên tử: em Ngọc Hoàng, mẹ của Nhị Lang, Đại Lang
 • Đại Lang thần – Dương Giao
 • Nhị Lang thần – Hiển Thánh chân quân

  Dương Tiễn

 • Thác tháp Lý thiên Vương

  Lý Tịnh

 • Na Tra

 • Lê Sơn lão mẫu
 • Bát tiên

  :

  Lý Thiết Quải

  ,

  Hán Chung Ly

  ,

  Lã Động Tân

  ,

  Trương Quả Lão

  ,

  Lam Thái Hòa

  ,

  Hà Tiên Cô

  ,

  Hàn Tương Tử

  ,

  Tào Quốc Cữu

  .

 • Cửu Diệu tinh quân

  : Thái Dương tinh quân, Thái Âm tinh quân – Nguyệt Cung Hoàng hậu, Thái Bạch tinh quân (

  Thái Bạch kim tinh Lý Trường Canh

  ), Mộc Đức tinh quân, Hỏa Đức tinh quân, Thủy Đức tinh quân, Thổ Đức tinh quân,

  La Hầu

  tinh quân, Kế Đô tinh quân

 • Tứ Đại thiên vương:

  Đa Văn thiên vương

  ,

  Tăng Trưởng thiên vương

  ,

  Trì Quốc thiên vương

  ,

  Quảng Mục thiên vương

  .

 • Tứ Vị thiên sư
 • Xích Cước đại tiên
 • Vũ Khúc tinh quân
 • Quận chúa Bảo Anh: con gái út Lý thiên Vương
 • Bồng Lai tam tiên:

  Phúc Tinh, Lộc Tinh, Thọ Tinh

 • Đông Phương Sóc

 • Hằng Nga tiên tử

  : cung Quảng Hàn

 • Doanh Châu cửu lão tiên
 • Trương Tử Dương chân nhân: Trương Bá Đoan
 • Các thần tiên trên trời: Vương Linh quan – giữ điện Linh Tiêu,Ngũ Đẩu Tinh Quân, 8 Vị thiên quân (Ban, Lưu, Trương, Đào, Tuân, Đặng, Tân, Tất), Nhị thập bát tú, Cự Linh thần, Ngũ Phương yết đế, Tứ Trực công tào (Niên, Ngoạt, Nhật, Thời), Lục Đinh, Lục Giáp, 36 vị

  Lôi Công

  , Thất tiên nữ (Thanh Y, Huỳnh Y, Tạo Y, Tố Y, Hồng Y, Tử Y, Lục Y), Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Thổ Địa vườn đào, Giám Thừa, Giám Bộ, Điểu Bộ, Lực sĩ, Mão Nhật kê tinh quân, Dạ Du thần, Nhật Du thần, Phong bà bà, Tốn Nhị Lang – thần dông, Điện mẫu, Thần Mây Vân Đồng, Đại Lực quỷ vương,…

 • Tứ Hải long vương

  : Đông Hải long vương Ngao Quảng, Tây Hải long vương Ngao Nhuận, Nam Hải long vương Ngao Khâm, Bắc Hải long vương Ngao Thuận.

 • Thủy Phủ: Long vương sông Kinh Hà, Ma Ngang thái tử Tây Hải

  long cung

  , Vạn thánh long vương Đầm Bích Ba, Tỉnh long vương (giếng Bát giác lưu ly chùa Bảo Lâm nước Ô Kê), Hắc thủy Hà thần, Hà Bá sông Thông Thiên –

  Thủy Nguyên thần quy

  (con rùa khổng lồ chở 4 thầy trò), Long bà – long tử – long tôn- Vạn thánh Công chúa ao Bích Ba, Lãnh long, Ngũ vị long thần (dưới trướng Chân vũ),

 • Thập điện diêm vương

  : Tần Quảng vương, Sở Giang vương, Tống Đế vương, Ngũ Quang vương, Diêm La vương, Bình Đẳng vương, Thái Sơn vương, Đô Thị vương, Biển Thành vương, Chuyển Luân vương, Đế Thính.

 • Địa tiên: Tiên ông Huỳnh Thạch Công, Xích Tùng Tử, tiên ông Thiết Phiến, Lăng Hư Tử, Thanh Phong đồng tử, Minh Nguyệt đồng tử, Như Ý chân tiên – phá nhi động Tụ Tiên am, công chúa Thiết Phiến Tiên – bà La sSt, Tiểu Trương thái tử
 • Các thần dưới Đất, Âm Phủ: 6 anh em Mai Sơn,

  Thanh Xà tướng quân

  ,

  Bạch Xà tướng quân

  , phán quan Thôi Giác, Châu thái úy,

  Ngưu đầu, Mã diện

  (Đầu trâu mặt ngựa), Thổ Địa Túy Vân sơn, thành hoàng, sơn thần, Thổ địa

  Hỏa Diệm sơn

  , Thổ Địa Vạn thọ sơn, Thổ Địa Bàn Tơ Lĩnh, Thổ Địa Thanh Hoa động, Thổ địa quận Phụng Tiên,

  Thành Hoàng

  quận Phụng tiên, Thổ địa châu Ngọc Hoa, Thành Hoàng Ngọc hoa, Sơn thần mao đỉnh, thổ địa mao đỉnh, 1200 thần thảo đầu (thuộc hạ của

  Nhị lang thần

  ),

Yêu ma quỷ quái[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Dưới đây là danh sách yêu quái trong tác phẩm

Tây du ký

. Phiên âm tiếng Việt dựa theo bản dịch của

Thụy Đình

(bản tái bản 1997).

Xem thêm: TOP NGÔN TÌNH HAY NHẤT CỦA BẢN LẬT TỬ – NƠI HỘI NGỘ CỦA NHỮNG CON NGƯỜI RẢNH RỖI

Yêu quái kết nghĩa với Tôn Ngộ Không[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Ngưu Ma Vương

  (Bình Thiên Đại thánh): Bản thể là con trâu.

 • Giao Ma Vương

  (Phục Hải Đại thánh): Bản thể là con giao long.

 • Bằng Ma Vương (Hỗn Thiên Đại thánh): Bản thể là con chim bằng.
 • Sư Đà Vương

  (Di Sơn Đại thánh): Bản thể là con sư tử.

 • Di Hầu Vương

  (Thông Phong Đại thánh): Bản thể là con khỉ macaca.

 • Ngu Nhung Vương (Khu Thần Đại thánh): Bản thể là con khỉ vàng.

Yêu quái bắt được Đường Tăng rồi được Thái Bạch Kim Tinh cứu[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Dần Tướng Quân: Bản thể là con hổ.
 • Đặc Sứ Xỉ: Bản thể là con trâu.
 • Hùng Sơn Quân: Bản thể là con gấu.

Gia đình Ngưu Ma Vương[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Thiết Phiến Công Chúa

  : Trú ngụ ở Hỏa Diệm Sơn. Có bảo bối là Quạt Ba Tiêu. Là vợ của Ngưu Ma Vương, mẹ Hồng Hài Nhi. Vì tưởng con trai bị bắt đến Nam Hải nên không cho Tôn Ngộ Không mượn quạt Ba Tiêu.

 • Ngưu Ma Vương

  : Bản thể là Khuê Ngưu, háo sắc, hám tài, có 72 phép thần thông, sử dụng Thần Phù.

 • Hồng Hài Nhi

  (Thánh Anh Đại Vương): Có tuyệt kỹ Tam Muội Chân Hoả luyện được ở Hỏa Diệm Sơn, chiêu mộ lâu la dưới trướng là trẻ em, xưng vương ở Hỏa Vân Sơn.

 • Ngọc Diện Công Chúa

  : Bản thể là

  Hồ Ly tinh

  mặt ngọc, tiểu thiếp của Ngưu Ma Vương, sống ở Tích Lôi Sơn, sau bị Bát Giới đánh chết. Ngọc Diện Hồ Ly có người cha bí ẩn là Vạn Tuế Hồ Vương.

 • Như Ý Chân Tiên

  : Bản thể là con trâu, nhị đệ của Ngưu Ma Vương, chiếm giếng Lạc Thai ở nước Tây Lương, dùng Kim Câu.

Yêu quái đạo sĩ ở Xa Trì Quốc[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Hổ Lực Đại Tiên: Là một con hổ thành tinh, phép thuật khi thi là cầu mưa, ngồi thiền trên đài cao.
 • Lộc Lực Đại Tiên: Là một con nai thành tinh, phép thuật khi thi là mổ bụng moi tim, được thể hiện nhiều pháp thuật khác trong truyện, bị chặt đầu mà chết
 • Dương Lực Đại Tiên: Là một con dê thành tinh, phép thuật khi thi là đoán vật trong tủ kín và tắm trong vạc dầu sôi bị Ngộ Không mời Long Vương lấy mất con rồng trên mình nên bị chết.

Trộm cà sa[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Hắc Hùng Tinh: Là con gấu đen ở động hắc phong trộm áo cà sa khi cháy thiền viện. Cuối cùng được Quan Âm Bồ Tát hàng phục và nhận làm đệ tử.
 • Lăng Hư Tử: Là con sói thư sinh bạn của Hắc Hùng Tinh, bị Tôn Ngộ Không giết.
 • Bạch Y Tú Sỹ

  : Con rắn trắng bị Tôn Ngộ Không đánh chết.

Xem thêm: Gợn Gió Đêm Audio

Bàn Tơ Động[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • 7 con yêu nhền nhện: A Hoàng, A Lam, A Lục, A Thanh, A Tranh, A Tử, A Xích. Lập mưu bắt Đường Tăng. Tôn Ngộ không và Trư Bát Giới biết được đánh nhau ở bờ suối lúc bảy con yêu nhền nhện đang tắm. Sau đó, bị Tôn Ngộ Không đốt cháy động liền chạy đến Hoàng Hoa Quán cầu cứu Sư huynh. Cuối cùng được Tì Lam Bà bồ tát thu phục mang về làm người trông coi động cho Bồ tát.
 • 7 tiểu yêu Bàn Tơ Lĩnh: Mật Phong Tinh, Mã Mã Tinh, Lư Phong Tinh, Bang Miêu Tinh, Ngưu Mã Tinh, Mật Túc Tinh, Thanh Đình Tinh. Nguyên là 7 con côn trùng lần lượt là ong mật, quýt tàu, ong bầu, xén tóc, nhặng, diệt cửi,

  chuồn chuồn

  tu luyện thành tiểu yêu, chẳng may sa vào mạng yêu nhện,may mà 7 con nhền nhện tha cho, bắt xưng là dưỡng mẫu(mẹ nuôi), ngày ngày dâng thức ăn đến cống nạp.

 • Kim Quan Trăm Mắt (Đa Mục Quái): Trú ở Hoàng Hoa Quán, sư huynh của bảy con yêu nhện, là yêu quái rết có 100 mắt ở bụng, khi nhìn vào ai thì làm người đó ê ẩm. Dùng trà táo đỏ để hạ độc Đường Tăng và Trư Bát Giới khi biết chuyện Tôn Ngộ Không chọc phá bảy sư muội của hắn. Ngộ không giao đấu với hắn bị xây xẩm mặt mày. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của Quan Âm Bồ Tát mà đến cầu cứu Tì Lam Bà Bồ Tát giúp đỡ. Cuối cùng bị Tì Lam Bà Bồ Tát phóng cây kim đâm chết.

Sư Đà Lĩnh[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Thanh Sư vương (Sư Lợi vương): vật cưỡi của

  Văn Thù bồ tát

  , bản thể là con sư tử lông xanh, có thể nuốt rất nhiều người. Sử dụng một cây đao. Nó đã hai lần quấy rối đường đi thỉnh kinh của Đường Tăng, lần thứ nhất tại Ô Kê quốc, Thanh Sư vương cướp ngôi quốc vương nước ấy và đẩy ông xuống giếng,sau này bị Tôn Ngộ Không vạch mặt bị Văn Thù Bồ Tát xuống trần thu phục. Lần thứ hai, ở Sư Đà Lĩnh, muốn ăn thịt Đường Tăng nên đã nuốt Tôn Ngộ Không và bị Tôn Ngộ Không hành hạ. Cuối cùng, bị Văn Thù bồ tát thu phục và trở về Tây Thiên.

 • Bạch Tượng vương: vật cưỡi của

  Phổ Hiền bồ tát

  , bản thể là con voi trắng sáu ngà, có thể quấn người khác bằng vòi. Sử dụng cây thương. Từng quấn và bắt Trư Bát Giới, khi quấn Tôn Ngộ Không, bị Tôn Ngộ Không chọc vào lỗ mũi khiến phải thả ra. Cuối cùng bị Phổ Hiền bồ tát thu phục.

 • Kim Sí Điểu

  – Đại Bàng Kim Sí Điểu: chân thân là con đại bàng cánh vàng, con trai của

  Phượng Hoàng

  , cậu của Như Lai, em trai của

  Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát

  . Sử dụng một cây kích. Sau khi thắng Tôn Ngộ Không toan đánh với Như Lai nhưng bị 500 A La Hán chặn đánh. Cuối cùng được Như Lai thu phục hiện về nguyên hình đậu trên vai ngài. Có khả năng 1 lần vỗ cánh bay 9 vạn dặm, chỉ cần vỗ hai cái là vượt Tôn Ngộ Không.

Yêu quái trộm binh khí[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Hoàng Sư Tinh: Chính là con sư tử ở động Hổ Khẩu, núi Báo Đầu, cháu nuôi của Cửu Linh Nguyên Thánh. Trộm binh khí của ba đồ đệ Huyền Trang khi ở nước Ngọc Hoa. Bị Tôn Ngộ Không giết trong trần báo thù.
 • Cửu Linh Nguyên Thánh: Nguyên là con sư tử chín đầu của Thái Ất Thiên Tôn ở động Bàn Hoàn Cửu Khúc, núi Vạn Linh Trúc Tiết, là ông nội của Hoàng Sư Tinh. Từng bỏ chủ trốn khỏi cung Diệu Nham. Khi Hoàng Sư Tinh đánh thua Tôn Ngộ Không chạy đến cầu viện, Cửu Linh Nguyên Thánh liền đem quân đánh báo thù. Cuối cùng bắt được Quốc vương và 3 hoàng tử,Đường Tăng,Bát Giới và Ngộ Tịnh. Cuối cùng Ngộ Không liền mời Thái Ất Thiên Tôn thu phục con yêu tinh này.

Yêu quái trộm xá lợi[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Cửu Đầu Trùng: Được mô tả như giống thú chín đầu có cánh, sau lưng máu nhiễu ướt. Y tư thông với Vạn Thánh Công Chúa, trở thành phò mã của Long Vương đầm Bích Ba. Sau này, nó đánh cắp ngọc nước Ô Kê nên bị Tôn Ngộ Không cùng

  Nhị lang thần

  , Trư Bát Giới đánh mất chín cái đầu của nó và cướp lại được ngọc trên bảo tháp Kim Quan.

 • Bá Ba Nhi Bôn & Bôn Ba Nhi Bá: con cá và con ốc đánh cắp ngọc cho Cửu Đầu Trùng.

Xem thêm: Vũ Thần Chúa Tể

Quái tê động Huyền Anh[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Nguyên là ba con tê giác tu luyện thành tinh xưng Vương ở động Huyền Anh, núi Thanh Long. Đến phủ Kim Bình giả làm phật, lừa rồi ăn trộm dầu thơm của dân chúng và bắt Đường Tăng về động. Bị Tôn Ngộ Không biết đuổi đến động giao đấu với Tôn Ngộ Không thì Tôn Ngộ Không đành chịu thua vì không chịu nổi tiếng la hét của bọn tiểu yêu. Sau đó, trở về mời hai sư đệ là Sa Ngộ Tĩnh và Trư Bát Giới đến giao đấu cùng. Lúc đó Trư Bát Giới giao đấu với Tích Thử Đại Vương bị phóng hỏa thiêu cháy và bị bắt vào động, còn Sa Ngộ Tĩnh giao đấu bị Tích Trần Đại Vương phun khói cuốn bắt vào hang. Cuối cùng Ngộ Không giao đấu với Tích Hàn Đại Vương bị đóng băng trong tuyết. Cuối cùng phải chạy thoát thân lên

Thiên Đình

cầu cứu Ngọc Hoàng Thượng đế nhờ giúp đỡ và buộc phải mời Tứ Mộc Tinh Quân trong 28 vị Thần để thu phục. Lúc đầu ba con tê giác giao đấu với Ngộ không rồi bị Tứ Mộc Tinh Quân tước vũ khí và trốn xuống Thủy Cung. Cuối cùng giao đấu với công chúa Thủy Cung và Ngộ Không rồi giải về Thiên Cung để Ngọc Hoàng định đoạt.

 • Tích Hàn Đại Vương: có khả năng tạo ra băng từ binh khí và tay không. Sử dụng rìu làm binh khí.
 • Tích Thử Đại Vương: có khả năng phun ra lửa từ binh khí và tay không. Sử dụng giáo làm binh khí.
 • Tích Trần Đại Vương: có khả năng tạo ra khói từ binh khí. Sử dụng giáo làm binh khí.

Yêu quái ăn tim trẻ con[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Bạch Diện Hồ Ly: Mê hoặc vua, được phong làm hoàng hậu, giả bệnh để vua sai dân cống nộp tim trẻ con chữa bệnh.
 • Bạch Lộc Quái: Vốn là người tình của Bạch Diện Hồ Ly, biến thành cha của Hồ Ly và được phong làm Quốc Trượng tác oai tác quái. Là con

  Bạch Lộc

  của Nam Cực Tiên Ông.

Nữ Nhi Quốc[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Tỳ Bà Tinh: Là một con bọ cạp đã chích Phật Tổ rồi trốn xuống trần, ngụ tại động Tì Bà, núi Địch Độc, nước Nữ Nhi. Bắt Tam Tạng làm chồng. Sau bị Mão Nhật Tinh Quan dùng phép diệt trừ.
 • Như Ý Chân Tiên: Là

  đạo sĩ

  ở am Tụ Tiên, núi Giải Dương, là ông chú của Hồng Hài Nhi. Vốn giữ giếng thuốc phá thai ở suối Lạc Thai, không có ý cho Hành Giả lấy thuốc cứu thầy bị Ngộ Không đánh được và cướp thuốc.

Khác[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Bạch Cốt Tinh: Trú ở Bạch Cốt Lĩnh, sử dụng Nhật Nguyệt Song Kiếm. Ba lần biến hình thành cô gái, bà lão, ông lão để lừa Đường Tăng, nhưng bị Tôn Ngộ Không đánh chết, cũng vì vậy mà Đường Tăng đuổi Tôn Ngộ Không đi. Tam Tạng không có Tôn Ngộ Không dẫn đường nên mới gặp nạn yêu quái Hoàng Bào cũng ở Tây Phương Bạch Hổ
 • Hoàng Bào Quái

  : Là Khuê Mộc Lang (nằm trong Nhị thập bát tú –

  Bạch Hổ

  ) nhà ở núi Uyển Tử, động Ba Nguyệt. Bắt công chúa Bách Hoa Tu của nước Bảo Tượng làm vợ. Bị thiên binh vây bắt và về trời trông coi lò Luyện Đan cho

  Thái Thượng Lão Quân

  . Còn Tam Tạng bị phù phép làm hổ sau nhờ Tôn Ngộ Không ngậm viên ngọc hóa giải.

 • Hoàng Phong Quái: Là con chuột thành tinh ở Linh Đài Sơn, Trú ở động Hoàng Phong, tuyệt kỹ Tam Muội Thần Phong. Trộm chén dầu Lưu Ly của Phật Tổ rồi trốn xuống trần gian. Tề Thiên Đại Thánh cuối cùng phải nhờ tới hộ pháp Già Lam chữa mắt và sau đó Hoàng Phong Quái bị Linh Cát Bồ Tát thu phục.
 • Hoàng Mi Lão Phật: Nguyên là tiểu đồng lông mày vàng giữ chiếc khánh vàng và túi ngũ trùng của Phật Di Lặc. Lập chùa Lôi Âm giả để lừa Đường tăng vào chùa bái lạy thì bắt giữ. Từng nhốt Ngộ Không vào cái khánh vàng, phải nhờ các thần Nhị thập Bát tú mới thoát được. Khi Ngộ Không và các thần giao đấu thì lấy túi hút tất cả vào nên không thể đánh bại được. Sau cùng, Ngộ Không mời

  Phật Di Lặc

  đến thu phục.

 • Kim Giác & Ngân Giác: Là 2 đồng tử coi lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân được Quan Thế Âm Bồ Tát phái xuống thử lòng thầy trò Đường Tăng, trộm lấy Hồng Hồ Lô, Ngọc Tịnh Bình, Thất Tinh Kiếm, Quạt Ba Tiêu và Khổn Tiên Thằng xuống xưng vương tại núi Bình Đỉnh, động Liên Hoa. Bị Ngộ Không dùng mẹo bắt vào Tịnh Ngọc Bình,Thái Thượng Lão Quân xuống trần thu hai tên này về.
 • Hồ A Thất: Là con yêu vương mặt trắng râu dài, vũ khí sử dụng là cây kích lớn, cậu ruột của 2 anh em Kim Giác & Ngân Giác. Về sau thì bị

  Trư Bát Giới

  đánh chết, hiện nguyên hình là con cáo trắng

 • Lục Nhĩ Mỹ Hầu: Là con khỉ có 6 tai biết được tất cả mọi chuyện. Giả làm Tôn Ngộ Không hòng cùng đi thỉnh chân kinh với Đường Tăng. Sau đánh Đường Tăng ngất,Bát Giới thấy vậy cùng

  Sa Tăng

  viện Quan Âm. Sa Tăng thấy Ngộ Không cũng ở chỗ đó liền xách tuyền trượng đánh. Ngộ Không liền dẫn Sa Tăng về Hoa Quả Sơn để phân định. Lục Nhĩ sợ lộ việc đánh với Ngộ Không lên trời xuống đất. Cuối cùng nó bị Như Lai dùng bát ụp lại, Ngộ Không đánh chết Lục Nhỉ luôn.

 • Thanh Ngưu Quái (Tỷ Quái hoặc Độc Giác Tỷ): Trú ở núi và động Kim Đâu. Nguyên là con trâu xanh, vật cưỡi của Thái Thượng Lão Quân, trộm Kim Cang Trác. Ngộ Không mời thiên thần tới, cũng bị con trâu này dùng Kim Cang Trác thu hết binh khí, Hành Giả viện

  Như Lai

  . Ngài chỉ cho đến chỗ của

  Thái Thượng Lão Quân

  , Lão Quân xuống trần đã thu phục được Thanh Ngưu.

 • Bạch Thử Tinh: Trú ngụ ở Động Vô Đáy. Là con nuôi của Lý Tịnh, nhận Na Tra thái tử làm anh. Bắt Đường Tăng về làm tình nhân, Tôn Ngộ Không mời Na Tra và Lý Tịnh đến thu phục.
 • Ngọc Thố Tinh

  : Là con Thỏ Ngọc của Hằng Nga.Nó đã xuống trần đóng giả làm công chúa để thành thân với Đường Tăng.

 • Tái Thái Tuế: Con lân (có bản gọi là Kim Mao Hống, một loại cương thi cấp cao hoá thành) của Quan Thế Âm Bồ Tát lấy trộm vòng chuông Tử Kim xuống bắt hoàng hậu ở Châu Tử Quốc.
 • Hoa Bì Báo: Là con báo gấm ở núi Ẩn Vụ, động Liên Hoàn. Đã bắt cóc một người tiều phu rồi bắt luôn Đường Tăng. Mưu đem khúc gỗ biến thành đầu Đường Tăng trả lại. Sau bị thua trận, và bị Ngộ Không giết chết.
 • Cự Mãng Quái: Quái trăn ăn thịt người ở núi Thất Tuyệt, mang cặp giáo, có hai mắt sáng như đèn. Sau cùng bị

  Trư Bát Giới

  Tôn Ngộ Không

  đuổi theo đánh chết.

 • Đại Bào Quái: Là con yêu quái bắt Đường Tăng ăn thịt. Bị Tôn Ngộ Không nhờ Thái Bạch Kim Tinh đến giúp.
 • Kim Hồng Ngư Quái(Linh Cảm Đại Vương): Là con cá chép vàng được nuôi trong ao sen của Quan Thế Âm Bồ Tát nó đã lẻn xuống trần gian cướp ngôi Đại Bạch Quy ở sông Thông Thiên, bắt Đường Tăng nhưng bị Quan Thế Âm Bồ Tát bắt và thả vào Hồ Thiên Sơn, công lực thâm hậu, hóa băng cả một con sông, khi xưa là Ô Vân Tiên đệ tử của Thông Thiên, tay cầm cặp Hỗn Nguyên Chùy, là vũ khí hóa thân từ 2 bông sen 9 cánh.
 • Ngư Vương Khuyến (Đà Long): Là cháu Tây Hải Long Vương ở thung lũng Hoành Dương, đến sông Hắc Thủy (Thanh Thủy) thì bắt công chúa thần sông và đuổi thần sông ra khỏi phủ. Sau đó lập mưu giả người lái đò bắt Đường Tăng. Cuối cùng bị người anh họ là Ma Ngang Thái Tử đánh và bắt về. Đà Long là con thứ chín của Kinh Hà Long Vương.

Chưa rõ[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Hỗn Thế Ma Vương

  : yêu quái đầu tiên xuất hiện trong Tây Du Ký khi Tôn Ngộ Không đi tầm sư học đạo, sau bị Tôn Ngộ Không đánh bại.

 • Ngu Nhân Vương: Là con khỉ
 • Kim Ty Bạch Mao Lão Thử Tinh
 • Thập Bát công: mộc tinh núi Kinh Cát, ngụ ở Mộc Tiên Am là cây Tòng tinh, ưa việc đối đáp thơ văn.
 • Cô trực Công: mộc tinh núi Kinh Cát, ngụ ở Mộc Tiên Am, là cây Bá tinh, ưa việc làm thơ, tính tình ngay thẳng như ngọn cây Trắc
 • Hạnh Tiên” cây hạnh thành tinh ngàn năm ở Am Mộc Tiên, núi Kinh Cát, có 2 nữ hầu áo xanh là 2 con yêu cây Huỳnh Mai thành tinh, định ép Đường Tăng làm chồng nhưng Tôn Ngộ Không đến cứu kịp thời. Cây hạnh bị Trư Bát Giới nhổ bật cả rễ lên, máu tươi chảy đầm đìa ở rễ cây.
 • Phất Vân Tẩu: mộc tinh núi Kinh Cát, ngụ ở Mộc Tiên Am, là cây Tre tinh, trông như ông lão quét mây, lấy việc đối thơ làm trọng.
 • Lăng Không Tử: mộc tinh núi Kinh Cát, ngụ ở Mộc Tiên Am, là cây Cối tinh, người cao lấn mây.
 • Quỷ sứ Am Mộc Tiên: mộc tinh núi Kinh Cát, là cây Bao tinh thành yêu, tính tình nóng nảy, hung dữ, hầu dưới trướng của Tứ Mộc Công.
 • Sư Lợi Quái: là yêu quái ở Ô Kê Quốc và Sư Đà Lĩnh, là thú cưỡi của Văn Thù Bồ Tát
 • Đà Long: Cháu trai của Tây Hải Long Vương.
 • Thủy Mẫu nương nương: con sứa sông Hoài, lợi dụng hơi nước sông mà hóa yêu lực, làm hại bá tánh, bị Quốc Sư Vương bồ tát thu phục, nhốt trong ngục ở núi Hu Di, thuộc Nam Thiện Bộ Châu.

Các nhân vật truyền thuyết[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Tam Hoàng:
 1. Thiên Hoàng

 2. Nhân Hoàng

 3. Địa Hoàng

 • Ngũ Đế:
 1. Phục Hy

 2. Thần Nông

 3. Hoàng Đế

 4. Nghiêu

 5. Thuấn

Các nhân vật lịch sử[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Trương Lương

 • Đường Thái Tông

  ,

  Thái hậu

  ,

  Hoàng Hậu

  ,

  Đông Cung Thái tử

  , Ngự Muội Lý Ngọc Anh,

 • Tể tướng

  Ngụy Trưng

  ,

  Tể Tướng

  Tiêu Võ,

  Tần Thúc bảo

  ,

  Từ Mậu Công

  ,

  Uất Trì Cung

  ,

  Lý Kiến Thành

  ,

  Lý Nguyên Khiết

  , Tướng Lương, Hứa Kính Tông, Ngạc quốc công, Lý Túy Liên, Lưu Toàn, thái bộc Trương Đào Nguyên, Trung Thư Trương Sĩ Hoàn, Lưu Bá Khâm

Các nhân vật khác[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Công chúa Bá Hoa tu, vua Bảo Tượng, vua Ô Kê, Thái Tử Ô Kê, hoàng hậu Ô Kê, vua Xa Trì, hoàng hậu Xa Trì, vua Tây Nương Nữ quốc, vua Tế Thại, vua Chu Tử quốc, Kim Thánh nương nương (vợ vua Chu Tử), vua Tỉ Khâu, Vua Diệt pháp (Khâm pháp), Hoàng Hậu Diệt pháp, Vua Ngọc Hoa Vương (châu Ngọc Hoa), 3 vương tử châu Ngọc Hoa, vua Thiên Trúc, công chúa Thiên trúc
 • Nữ

  thái sư

  , nữ dịch thừa, Hoàng Môn Quan, quận hầu quận Phụng tiên, Khấu viên ngoại, Khương thứ sử, Triệu trưởng giả

 • Vợ chồng Cao thái công, Cao Ngọc Lan, Cao Hương lan, Cao Túy Lan, Vương lão, Trần Trừng, Trần Thanh, Trần Quang Bảo, Nhất Xứng Kim, Lý lão Đà la trang, Khấu Lương, Khấu Hồng
 • Diệt Pháp quốc vương: Là quốc vương nước Diệt Pháp (nghĩa là tiêu diệt chánh pháp), rất tàn ác, đã ra lệnh sát hại, hành hình 9996 hòa thượng vô tội, khi thầy trò Đường tăng đến nước này là sẽ hoàn thành lời thề tiêu diệt 10000 hoà thượng. Sau cùng bị Tôn Ngộ Không vào hoàng cung lúc đang ngủ, cạo trọc đầu nên khiếp sợ và đã phải từ bỏ, tha chết cho thầy trò Đường Tăng đi tiếp, rồi đổi tên nước là Khâm Pháp (tu theo chánh pháp).

Xem thêm[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Tây du ký

 • Lục Tiểu Linh Đồng

 • Mã Đức Hoa

Tham khảo[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Lấy từ “

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_các_nhân_vật_trong_Tây_Du_Ký&oldid=67903416

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button