Góc truyện

Với thời hạn ngày 5/17 đã qua, khai thuế ngay bây giờ để nhận được tiền hoàn thuế hoặc cắt giảm khoản tiền phạt và tiền lãi mà quý vị phải trả

IR-2021-117, ngày 5/20/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ nhắc nhở những người đóng thuế đã bỏ lỡ thời hạn khai thuế gần đây rằng những người mà có một khoản tiền hoàn thuế thì sẽ không bị phạt nếu khai thuế chậm. Những ai có nợ thuế và bỏ lỡ thời hạn nộp tờ khai thuế mà không yêu cầu gia hạn thì cần khai thuế nhanh chóng để hạn chế khoản tiền phạt và tiền lãi mà họ phải trả.

Một số người đóng thuế sẽ có thêm thời gian để khai thuế và nộp bất kỳ khoản thuế nào đến hạn mà không phải nộp tiền phạt và tiền lãi. Bao gồm:

 • Các thành viên của quân đội đã từng phục vụ hoặc hiện đang ở trong khu vực chiến đấu. Họ có thể đủ điều kiện để được

  gia hạn thêm ít nhất 180 ngày (tiếng Anh)

  để khai và nộp thuế.

 • Nhân viên hỗ trợ trong các khu vực chiến đấu hoặc hoạt động dự phòng hỗ trợ Lực Lượng Vũ Trang. Họ cũng có thể

  đủ điều kiện để được gia hạn khai thuế và trả thuế (tiếng Anh)

  ít nhất 180 ngày.

 • Một số nạn nhân thảm họa. Những người đủ điều kiện có

  nhiều thời gian hơn để khai thuế và trả (tiếng Anh)

  số tiền thuế họ nợ.

Dưới đây là một số mẹo cho những người khai thuế muộn:

Bạn đang xem: Với thời hạn ngày 5/17 đã qua, khai thuế ngay bây giờ để nhận được tiền hoàn thuế hoặc cắt giảm khoản tiền phạt và tiền lãi mà quý vị phải trả

Khai thuế để được nhận tiền hoàn thuế

Cách duy nhất để được nhận tiền hoàn thuế là khai thuế. Không bị phạt khi khai thuế sau thời hạn nếu có một khoản tiền hoàn thuế. Sử dụng các tùy chọn khai thuế điện tử, bao gồm

Khai Thuế Miễn Phí

của Sở Thuế Vụ, có sẵn trên IRS.gov đến hết ngày 10/15, để khai và nộp tờ khai thuế theo phương thức điện tử.

COVID-19 tiếp tục gây ra sự chậm trễ đối với một số dịch vụ của Sở Thuế Vụ. Nếu người đóng thuế nộp tờ khai thuế bằng giấy, Sở Thuế Vụ sẽ xử lý theo thứ tự đã nhận được. Người đóng thuế không nên khai thuế lần thứ hai hoặc gọi cho Sở Thuế Vụ. Sở Thuế Vụ phát hành hơn 9 trong số 10 khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày. Tuy nhiên, tờ khai thuế có thể cần yêu cầu

duyệt xét bổ sung

và mất nhiều thời gian hơn.

Người đóng thuế có thể theo dõi khoản tiền hoàn thuế bằng cách sử dụng công cụ

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?

trên IRS.gov,

IRS2Go

và qua điện thoại theo số

800-829-1954

. Người đóng thuế cần có số An Sinh Xã Hội chính điền trên tờ khai thuế, tư cách khai thuế và số tiền hoàn thuế dự kiến. Công cụ được cập nhật mỗi ngày một lần, thường là qua đêm, vì vậy quý vị không cần phải kiểm tra thường xuyên hơn thế. Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? không thể được sử dụng để theo dõi các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.

Xem thêm: Thằng nhỏ ngốc – Đam Mỹ Mới Hoàn

Hãy nộp tờ khai thuế để giảm tiền phạt và tiền lãi cho quý vị

Thông thường, người đóng thuế nên khai thuế, hoặc yêu cầu gia hạn và nộp bất kỳ khoản thuế nào họ nợ trước thời hạn để tránh tiền phạt và tiền lãi. Gia hạn khai thuế không phải là gia hạn trả tiền nợ thuế. Tiền phạt và tiền lãi có thể được áp dụng cho các khoản thuế nợ sau ngày 5/17.

Ngay cả khi người đóng thuế không đủ khả năng chi trả ngay các khoản thuế mà họ nợ, họ vẫn nên khai thuế càng sớm càng tốt để giảm các khoản tiền phạt có thể có. Sở Thuế Vụ có thêm thông tin cho

người đóng thuế nợ Sở Thuế Vụ, nhưng không có khả năng chi trả (tiếng Anh)

.

Thông thường, khoản tiền phạt do không khai thuế là 5% số thuế nợ cho mỗi tháng hoặc một phần của tháng chậm khai thuế, cho nhiều nhất là 5 tháng, trừ đi khoản tiền phạt do không trả tiền thuế cho một tháng bất kỳ, trong trường hợp áp dụng cả hai loại tiền phạt. Nếu tờ khai thuế được nộp sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn, mức phạt tối thiểu là $435 hoặc 100% số thuế chưa chi trả, tùy theo mức nào thấp hơn. Nộp tờ khai thuế và trả nợ thuế càng nhiều càng tốt là điều quan trọng vì tiền phạt khai thuế trễ và tiền phạt trả chậm sẽ tăng lên nhanh chóng. Tỷ lệ tiền phạt do không nộp thuế nói chung là 0,5% số thuế chưa nộp của mỗi tháng hoặc một phần của tháng cho đến khi nộp đủ thuế hoặc cho đến khi đạt 25%. Tỷ lệ có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy xem

IRS.gov/penalties

.

Người đóng thuế có tiền sử khai thuế và chi trả đúng hạn thường đủ điều kiện để được giảm nhẹ khoản tiền phạt. Người đóng thuế thường đủ điều kiện nếu họ đã khai thuế và chi trả đúng hạn trong ba năm qua và đáp ứng các yêu cầu khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang

chính sách giảm nhẹ hình phạt lần đầu (tiếng Anh)

trên IRS.gov.

Tiền lãi được tính vào tiền thuế và tiền phạt cho đến khi số dư được

trả hết toàn bộ

.

Xem thêm: Dò Hư Lăng (Cổ Đại)-Quân Sola-Săn Truyện Audio

Nộp thuế đến hạn bằng phương thức điện tử

Những người nợ thuế có thể chi trả cho Sở Thuế Vụ bằng cách sử dụng công cụ

Trả Trực Tiếp

của Sở Thuế Vụ, bằng

thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

hoặc

đăng ký trực tuyến kế hoạch chi trả (bao gồm cả thỏa thuận trả góp)

. Để biết thêm các tùy chọn chi trả điện tử, hãy truy cập

IRS.gov/payments

. Các tùy chọn này an toàn và dễ sử dụng. Người đóng thuế chi trả bằng phương thức điện tử nhận được xác nhận ngay lập tức khi họ nộp tiền. Với công cụ Trả Trực Tiếp và

Hệ thống Chi Trả Thuế Liên Bang Điện Tử (EFTPS)

, người đóng thuế có thể chọn đăng ký để nhận thông báo qua email về các khoản chi trả của họ.

Xem thêm: Ebook Trọn Đời Trọn Kiếp-Mặc Bảo Phi Bảo-Full-Tải full prc/mobi, epub, pdf

Chọn một chuyên gia thuế

Sở Thuế Vụ cung cấp các lời khuyên để giúp người đóng thuế chọn chuyên viên khai thuế một cách khôn ngoan. Trang

Chọn Chuyên Gia Thuế

có thông tin về

chứng chỉ và trình độ chuyên môn (tiếng Anh)

của chuyên viên khai thuế và hướng dẫn cách tránh những chuyên viên khai thuế không tốt

Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (tiếng Anh)

có thể giúp người đóng thuế tìm thấy những chuyên viên khai thuế có chứng chỉ nghề nghiệp được Sở Thuế Vụ công nhận hoặc những người đã hoàn thành các yêu cầu đối với

Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm (tiếng Anh)

của Sở Thuế Vụ.

Tuyên Ngôn Về Quyền Của Người Đóng Thuế

Người đóng thuế có các quyền cơ bản theo luật mà sẽ bảo vệ người đóng thuế khi họ tương tác với Sở Thuế Vụ.

Tuyên Ngôn Về Quyền Của Người Đóng Thuế

trình bày những quyền này trong 10 hạng mục.

Ấn Phẩm 1: Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế (tiếng Anh)

của Sở Thuế Vụ nêu bật những quyền này và nghĩa vụ của Sở trong việc bảo vệ chúng.

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen