Góc truyện

Cách tạo lại hồ sơ bị mất trong thiên tai

Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ số 2020-127, ngày 09/28/2020

Việc tạo lại hồ sơ sau thiên tai có ý nghĩa rất quan trọng vì một số lý do bao gồm việc bồi hoàn bảo hiểm và các khoản thuế. Điều quan trọng nhất là hồ sơ có thể giúp mọi người chứng minh những thiệt hại của mình liên quan đến thiên tai. Thiệt hại được ước tính chính xác hơn có thể giúp mọi người nhận được nhiều hỗ trợ hơn để khôi phục như các khoản vay hoặc trợ cấp.

Cho dù đó là tài sản cá nhân hay tài sản thương nghiệp đã bị mất hoặc bị phá hủy, thì đây là một số bước có thể giúp mọi người tạo lại các hồ sơ quan trọng.

Bạn đang xem: Cách tạo lại hồ sơ bị mất trong thiên tai

Hồ sơ thuế

 • Nhận bản ghi tờ khai thuế miễn phí ngay bằng cách sử dụng công cụ

  Nhận Bản Ghi

  trên IRS.gov.

 • Yêu cầu nhận bản ghi bằng cách gọi số

  800-908-9946

  và làm theo gợi ý.

Báo cáo tài chính

Mọi người có thể thu thập các báo cáo trước đây từ công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của mình. Những hồ sơ này có thể có sẵn trên mạng điện toán. Mọi người cũng có thể liên lạc với ngân hàng của mình để nhận bản sao giấy của các báo cáo này.

Hồ sơ bất động sản

 • Để lấy các giấy tờ liên quan đến bất động sản, chủ nhà có thể liên lạc với công ty xác nhận quyền sở hữu, công ty bảo chứng hoặc ngân hàng đã xử lý việc mua nhà hoặc bất động sản khác của mình.
 • Những người đóng thuế đã cải tạo nhà có thể liên lạc với các nhà thầu đã thực hiện công việc này và yêu cầu các bản báo cáo nhằm xác minh công việc trên và chi phí. Họ cũng có thể lấy các bản mô tả bằng văn bản từ bạn bè và người thân, những người đã thấy ngôi nhà trước và sau cải tạo.
 • Đối với bất động sản thừa kế, người đóng thuế có thể kiểm tra hồ sơ tòa án để biết giá trị tài sản theo di chúc có chứng thực. Nếu có tín quỹ hoặc di sản, thì người đóng thuế có thể liên lạc với luật sư đã xử lý tín quỹ đó.
 • Khi không có hồ sơ nào khác, thì mọi người nên tới văn phòng thẩm định viên quận để tìm các hồ sơ cũ có thể đề cập đến giá trị của bất động sản.
 • Chủ xe có thể nghiên cứu giá thị trường hiện tại của hầu hết các loại xe. Các nguồn trợ giúp đều có sẵn trên mạng điện toán và tại hầu hết các thư viện. Các nguồn này bao gồm Sách Xanh của Kelley, Hiệp Hội Các Đại Lý Ô Tô Quốc Gia và Edmunds.

Đọc thêm thông tin:

 • Ấn Phẩm 547, Tai Họa, Thiên Tai Và Trộm Cắp (Tiếng Anh)

 • Ấn Phẩm 584, Sổ Tay Về Tổn Thất Do Tai Họa, Thiên Tai Và Trộm Cắp (Tiếng Anh)

 • Ấn Phẩm 584-B, Sổ Tay Về Tổn Thất Do Tai Họa, Thiên Tai Và Trộm Cắp Của Doanh Nghiệp (Tiếng Anh)

 • Ấn Phẩm 976, Cứu Trợ Thiên Tai (Tiếng Anh)

 • Quản Trị Tiểu Thương Nghiệp (Tiếng Anh)

 • DisasterAssistance.gov (Tiếng Anh)

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button