Góc truyện

Tất cả những người đóng thuế hiện đủ điều kiện nhận số PIN Bảo Vệ Danh Tính

IR-2021-09, Ngày 1/12/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hiện đã mở rộng Chương Trình Đăng Ký Số PIN Bảo Vệ Danh Tính cho tất cả những người đóng thuế có thể xác minh danh tính của họ.

Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) là mã gồm sáu chữ số chỉ người đóng thuế và Sở Thuế Vụ mới biết. Nó giúp ngăn chặn những kẻ trộm danh tính để khai thuế gian lận bằng cách sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của người đóng thuế.

“Về bản chất, đây là một cách để khóa trương mục thuế của quý vị và số IP PIN đóng vai trò là chìa khóa để mở trương mục đó”, Ủy Viên IRS Chuck Rettig cho biết. “Các tờ khai thuế điện tử không chứa số IP PIN chính xác sẽ bị từ chối và các tờ khai bằng giấy sẽ được kiểm tra thêm để phát hiện gian lận”.

Sở Thuế Vụ đã khởi chạy chương trình IP PIN gần một thập kỷ trước để bảo vệ các nạn nhân bị đánh cắp danh tính đã được xác nhận khỏi gian lận liên quan đến thuế. Trong những năm gần đây, Sở Thuế Vụ đã mở rộng chương trình đến các tiểu bang cụ thể nơi người đóng thuế có thể tự nguyện chọn gia nhập chương trình IP PIN. Hiện chương trình tự nguyện đang diễn ra trên toàn quốc.

Bạn đang xem: Tất cả những người đóng thuế hiện đủ điều kiện nhận số PIN Bảo Vệ Danh Tính

Giới Thiệu Về Chương Trình Chọn Tham Gia IP PIN

Dưới đây là một số điều chính cần biết về chương trình Chọn Tham Gia IP PIN:

 • Đây là một chương trình tự nguyện.
 • Quý vị phải vượt qua một quá trình xác minh danh tính nghiêm ngặt.
 • Người phối ngẫu và những người phụ thuộc đủ điều kiện nhận số IP PIN nếu họ có thể xác minh danh tính của mình.
 • Một số IP PIN có giá trị trong một năm dương lịch.
 • Quý vị phải lấy một số IP PIN mới mỗi mùa khai thuế.
 • Công cụ Trực Tuyến IP PIN thường ngoại tuyến từ tháng 11 đến giữa tháng 1 hàng năm.
 • Số IP PIN chính xác phải được nhập trên tờ khai thuế điện tử và trên giấy để tránh bị từ chối và trì hoãn.
 • Không bao giờ chia sẻ số IP PIN của quý vị với bất kỳ ai ngoài chuyên viên khai thuế đáng tin cậy của quý vị. Sở Thuế Vụ sẽ không bao giờ gọi, nhắn tin hoặc gửi email yêu cầu số IP PIN của quý vị. Cẩn thận với những trò gian lận để lấy cắp số IP PIN của quý vị.
 • Hiện không có tùy chọn ngừng gia nhập nhưng Sở Thuế Vụ đang làm việc để xây dựng một tùy chọn cho năm 2022.

Cách nhận một số IP PIN

Người đóng thuế muốn có số IP PIN cho năm 2021 nên truy cập

IRS.gov/IPPIN

và sử dụng công cụ Nhận Số IP PIN. Quy trình trực tuyến này sẽ yêu cầu người đóng thuế xác minh danh tính của họ bằng quy trình xác thực Truy Cập An Toàn nếu họ chưa có trương mục IRS. Xem

IRS.gov/SecureAccess

để biết thông tin quý vị cần để truy cập thành công. Không cần phải nộp Mẫu Đơn 14039 – Bản Khai Về Việc Bị Mạo Danh, để chọn gia nhập chương trình

Khi người đóng thuế đã xác thực danh tính của họ, số IP PIN 2021 của họ ngay lập tức sẽ được cung cấp cho họ. Khi đã gia nhập chương trình, số PIN này phải được sử dụng khi được nhắc trên tờ khai thuế điện tử hoặc nhập bằng tay gần dòng chữ ký trên tờ khai thuế giấy.

Tất cả người đóng thuế được khuyến khích trước tiên sử dụng công cụ số IP PIN trực tuyến để lấy số IP PIN của họ. Những người đóng thuế không thể xác minh danh tính của họ trực tuyến sẽ có các tùy chọn.

Những người đóng thuế có tổng lợi tức đã điều chỉnh là $ 72,000 trở xuống có thể hoàn thành

Mẫu Đơn 15227 (tiếng Anh)

 PDF, Đơn xin Mã Số Cá Nhân Bảo Vệ Danh Tính và gửi thư hoặc fax đến Sở Thuế Vụ. Đại diện ban dịch vụ khách hàng của Sở Thuế Vụ sẽ liên hệ với người đóng thuế và xác minh danh tính của họ qua điện thoại. Người đóng thuế nên có sẵn bản khai thuế của năm trước để phục vụ tiến trình xác minh.

Người đóng thuế xác minh danh tính của họ thông qua tiến trình này sẽ nhận được số IP PIN được gửi qua thư cho họ vào niên thuế tiếp theo. Điều này là vì lý do bảo mật. Khi gia nhập chương trình, số IP PIN sẽ được gửi đến những người đóng thuế này mỗi năm.

Những người đóng thuế không thể xác minh danh tính của mình trực tuyến hoặc qua điện thoại và không đủ điều kiện nộp Mẫu Đơn 15227 có thể liên hệ với Sở Thuế Vụ và đặt lịch hẹn tại

Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế

để xác minh danh tính của họ. Người đóng thuế nên mang theo hai giấy nhận dạng, trong đó có một giấy nhận dạng do chính phủ cấp.

Người đóng thuế xác minh danh tính của họ trực tiếp sẽ nhận được số IP PIN được gửi qua thư cho họ trong vòng ba tuần. Khi gia nhập chương trình, số IP PIN sẽ được gửi đến những người đóng thuế này mỗi năm.

Không có thay đổi đối với nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính đã được xác nhận

Người đóng thuế được xác nhận là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính hoặc đã nộp bản khai về việc bị mạo danh vì có nghi ngờ về gian lận hoàn thuế thông qua đánh cắp danh tính sẽ tự động nhận được số IP PIN qua thư sau khi vụ việc của họ được giải quyết. Các nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế hiện tại đã nhận được số IP PIN qua thư sẽ không có thay đổi gì.

Xem

IRS.gov/IPPIN

để biết thêm chi tiết.

Sở Thuế Vụ cũng khuyến khích các chuyên gia thuế và các doanh nghiệp chia sẻ thông tin với người đóng thuế về việc áp dụng số IP PIN Các chuyên gia thuế và doanh nghiệp có thể in hoặc gửi email cho

Ấn Bản 5367 (tiếng Anh)

 PDF hoặc chia sẻ các sản phẩm áp phích điện tử/mạng xã hội của Sở Thuế Vụ.

Đọc thêm thông tin

 • Ấn Bản 5477, Tất Cả Người Đóng Thuế Hiện Đủ Điều Kiện Nhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (tiếng Anh)

   PDF

 • Ấn Bản 5477 (SP), Tất Cả Người Đóng Thuế Hiện Đủ Điều Kiện Nhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (Phiên Bản Tiếng Tây Ban Nha)

   PDF

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen