Góc truyện

Cài đặt cho chủ đề Simple · Trung tâm trợ giúp Shopify

Cài đặt cho chủ đề Simple

Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để tùy chỉnh màu sắc và kiểu chữ trên siêu thị trực tuyến. Bạn cũng có thể thiết lập liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, chỉnh sửa cài đặt giỏ hàng và thêm biểu tượng yêu thích.

Bạn đang xem: Cài đặt cho chủ đề Simple · Trung tâm trợ giúp Shopify

Màu sắc

Bạn có thể chọn màu sắc cho các phần khác nhau của siêu thị trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt màu sắc

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Colors (Màu sắc).
 3. Để mở hộp chọn màu, hãy nhấp vào mẫu màu đối với màu của loại nội dung bạn muốn thay đổi. Vùng Đã chọn gần đây hiển thị màu sắc gần đây bạn đã chọn cho chủ đề. Vùng Đang sử dụng hiển thị màu sắc bạn đang dùng trong các phần khác của chủ đề.

  Để đặt mã màu hệ thập lục phân cụ thể, hãy nhấp vào trường văn bản để nhập màu.

  Để đặt màu trong suốt, xóa giá trị mã thập lục phân khỏi trường văn bản.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Kiểu chữ

Bạn có thể đặt kiểu phông chữ và kích cỡ cho văn bản trên siêu thị trực tuyến. Bạn có thể chọn phông chữ hệ thống hoặc phông chữ tùy chỉnh.

Bạn nên sử dụng phông chữ hệ thống trong siêu thị. Khi sử dụng phông chữ hệ thống, khách hàng sẽ không phải tải phông chữ mới xuống máy tính của mình và ngăn ảnh hưởng xấu đến tốc độ tải siêu thị. Phông chữ hiển thị trên máy tính của khách hàng phụ thuộc vào hệ điều hành.

Tìm hiểu thêm về phông chữ hệ thống

.

Tùy chỉnh cài đặt kiểu chữ

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Kiểu chữ.

 3. Đối với từng kiểu văn bản, nhấp vào Change (Thay đổi) để sử dụng hộp chọn phông chữ.

 4. Khám phá phông chữ bằng cách sử dụng trường tìm kiếm hoặc nhấp vào Tải thêm.

  Để xem tất cả các phông chữ có sẵn, hãy xem

  Bộ sưu tập phông chữ của Shopify

  .

 5. Nhấp vào tên của phông chữ bạn muốn sử dụng.

 6. Để thay đổi kiểu phông chữ, nhấp vào tên của kiểu phông chữ hiện tại, rồi chọn kiểu phông chữ mới từ menu thả xuống.

 7. Nhấp vào Chọn.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem thêm: truye rrelk Summer Funny Quick Dry Loose Pants Mens Swimming Trunks Beach Board Shorts Swim Clothing kpopmembersbio.com

Giỏ hàng

Với chủ đề Simple, bạn có thể tùy chỉnh chủ đề để khách hàng vẫn ở lại trang hiện tại khi họ thêm mặt hàng vào giỏ hàng.

Tùy chỉnh cài đặt giỏ hàng

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Cart (Giỏ hàng).
 3. Chọn Stay on current page when item is added to cart (Ở lại trang hiện tại khi thêm mặt hàng vào giỏ hàng).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể chọn thêm điều hướng theo liên kết phân cấp để khách hàng dễ dàng hiểu được họ đang ở đâu trong siêu thị trực tuyến của bạn.

Hiển thị điều hướng theo liên kết phân cấp

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Cart (Giỏ hàng).
 3. Chọn Show breadcrumb navigation (Hiển thị điều hướng theo liên kết phân cấp).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem thêm: Gả Cho Cha Của Nam Chính (edit)

Truyền thông xã hội

Bạn có thể thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho các sản phẩm và bài viết blog và liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội. Bạn cũng có thể thêm liên kết vào nguồn cấp dữ liệu

Rich Site Summary (RSS)

trên blog. Liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội và RSS blog hiển thị trong thanh bên của siêu thị trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt truyền thông xã hội

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Truyền thông xã hội.

 3. Để thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội vào các sản phẩm và bài viết blog, chọn bất kỳ hoặc tất cả các tùy chọn sau:

Chia sẻ trên FacebookTweet trên TwitterGhim trên Pinterest (không dành cho chia sẻ bài viết blog)

 1. Để thêm liên kết đến các tài khoản truyền thông xã hội, nhập liên kết đến tài khoản vào các trường được cung cấp trong mục Account (Tài khoản). Nhập liên kết đầy đủ, như https://instagram.com/shopify hoặc https://twitter.com/shopify.

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Biểu tượng trang web

Bạn có thể thêm biểu tượng yêu thích, hay favicon, để giúp xây dựng thương hiệu cho siêu thị trực tuyến. Favicon hiển thị ở những vị trí sau:

 • tab trình duyệt web
 • lịch sử của trình duyệt web
 • biểu tượng trên máy tính để bàn
 • bên cạnh tên siêu thị trực tuyến khi được đánh dấu

Tìm hiểu thêm về biểu tượng trang web

.

Tùy chỉnh biểu tượng trang web

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Biểu tượng trang web.
 3. Trong vùng Favicon image (Hình ảnh biểu tượng trang web), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 4. Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh biểu tượng trang web:

  1. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
  2. Trong cửa sổ Chỉnh sửa hình ảnh, nhập mô tả ngắn gọn về hình ảnh.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem thêm: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của…

Thanh toán

Mục này cho phép bạn tùy chỉnh trang thanh toán của siêu thị. Tham khảo

Trang thanh toán Shopify

để biết thêm thông tin về trang thanh toán của siêu thị.

Kiểu chủ đề

Nhiều chủ đề có nhiều hơn một kiểu. Kiểu chủ đề kiểm soát cài đặt mặc định của chủ đề. Khi bạn đặt lại kiểu chủ đề, mọi thay đổi đã thực hiện với cài đặt chủ đề sẽ bị mất. Bạn sẽ không mất nội dung như văn bản và hình ảnh.

Bạn có thể xem trước kiểu thay thế cho Simple trong

Cửa hàng chủ đề Shopify

.

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Kiểu chủ đề.

 3. Chọn kiểu chủ đề bạn muốn áp dụng.

 4. Nhấp vào Thay đổi kiểu.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button