Góc truyện

Hà Nam: Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021

Bạn đang xem: Hà Nam: Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021

Hà Nam: Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021

 • Trong ảnh: Các đoàn tham dự liên hoan. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

  Trong ảnh: Các đoàn tham dự liên hoan. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN
 • Trong ảnh: Phần thi Giới thiệu tuyên truyền sách của đơn vị Thư viện huyện Bình Lục, Hà Nam. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

  Trong ảnh: Phần thi Giới thiệu tuyên truyền sách của đơn vị Thư viện huyện Bình Lục, Hà Nam. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN
 • Trong ảnh: Trao giải Nhất cho đơn vị Thư viện huyện Bình Lục và Thư viện Công an tỉnh Hà Nam. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

  Trong ảnh: Trao giải Nhất cho đơn vị Thư viện huyện Bình Lục và Thư viện Công an tỉnh Hà Nam. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN
 • Trong ảnh: Trao giải cho các tuyên truyền xuất sắc. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

  Trong ảnh: Trao giải cho các tuyên truyền xuất sắc. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN
 • Trong ảnh: Trao giải Nhì cho các đơn vị đoạt giải. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

  Trong ảnh: Trao giải Nhì cho các đơn vị đoạt giải. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN
 • Trong ảnh: Trao giải Ba cho các đơn vị đoạt giải. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

  Trong ảnh: Trao giải Ba cho các đơn vị đoạt giải. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN

Ảnh thời sự trong nước

Văn hoá & Xã hội

Hà Nam: Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021

23/12/2021 10:21 | TTXVN |

Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức Tổng kết và trao giải Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN

 • Hà Nam: Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021
  [23/12/2021 10:23:46] Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức Tổng kết và trao giải Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN

 • Hà Nam: Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021
  [23/12/2021 10:22:15] Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức Tổng kết và trao giải Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN

 • Hà Nam: Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021
  [23/12/2021 10:21:28] Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức Tổng kết và trao giải Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN

 • Hà Nam: Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021
  [23/12/2021 10:20:29] Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức Tổng kết và trao giải Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN

 • Hà Nam: Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021
  [23/12/2021 10:19:28] Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức Tổng kết và trao giải Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN

 • Hà Nam: Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021
  [23/12/2021 10:18:41] Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức Tổng kết và trao giải Liên hoan cán bộ thư viện truyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Nam năm 2021. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button