Góc truyện

Thánh Khư-Truyện chữ

Thánh Khư – Truyện chữ

Trang chủ

Huyền ảo – Huyền huyễn

Thánh Khư

Thánh Khư

 • Thần Đông

 • Huyền ảo – Huyền huyễn

  ,

Thánh Khư

DS Chương

Đọc truyện

Bình luận

  Xem thêm

  5 Chương mới cập nhật Thánh Khư

   Danh sách chương Thánh Khư

   • Bạn đang xem: Thánh Khư-Truyện chữ

    Ngoại thiên 1+2: Thần triều sắp sụp

   • Chương 1: Trong sa mạc Bỉ Ngạn Hoa

   • Chương 2: Thời đại Hậu văn minh

   • Chương 3: Thanh đồng Côn Luân

   • Chương 4: Kỳ thụ cùng mãnh thú

   • Chương 5: Hoa nở

   • Chương 6: Hộp đá

   • Chương 7: Dị biến

   • Chương 8: Thế giới thay đổi

   • Chương 9: Kinh dị

   • Chương 10: Kịch biến

   • Chương 11: Về đến nhà

   • Chương 12: Thái Hành thần sơn

   • Chương 13: Không thuộc về giới này

   • Chương 14: Ngưu Ma Vương

   • Chương 15: Hô hấp pháp thần bí

   • Chương 16: Xảy ra đại sự

   • Chương 17: Khóc không ra nước mắt

   • Chương 18: Tương lai khủng hoảng

   • Chương 19: Vật chất kỳ dị

   • Chương 20: Nhục thân thành thánh

   • Chương 21: Đại Lực Ngưu Ma Quyền

   • Chương 22: Nhận ủy thác của người

   • Chương 23: Dị nhân

   • Chương 24: Đại đạo đơn giản nhất

   • Chương 25: Phồn thịnh chưa từng có

   • Chương 26: Nữ thần phạm

   • Chương 27: Sóng gió lớn

   • Chương 28: Trong núi ma luyện

   • Chương 29: Khôi phục dã tính

   • Chương 30: Ngưu Ma Vương bảo tàng

   • Chương 31: Đánh đâu thắng đó

   • Chương 32: Nữ nhân

   • Chương 33: Ôn nhu hương

   • Chương 34: Cấp Sử Thi phim bom tấn

   • Chương 35: Lửa khắp cả nước

   • Chương 36: Trước cửa nhà ta có hố to

   • Chương 37: Tìm kiếm

   • Chương 38: Cây lạ

   • Chương 39: Oanh động to lớn

   • Chương 40: Giận

   • Chương 41: Đại khai sát giới

   • Chương 42: Vô tình

   • Chương 43: Sợ hãi

   • Chương 44: Gặp nhau

   • Chương 45: Thời kì ngủ đông

   • Chương 46: Tả Lập Đình

   • Chương 47: Đại Lôi Âm Cung

   • Chương 48: Săn rồng

   • Chương 49: Tuyệt đỉnh hô hấp pháp

   • Chương 50: Thiên hạ người nào không biết quân

   • Chương 51: Bát phương chú mục

   • Chương 52: Ngân Giác Đại Vương

   • Chương 53: Ngưu Thần Vương

   • Chương 54: Thiên hạ dị nhân tề tụ

   • Chương 55: Ngân Sí Thiên Thần

   • Chương 56: Kim Cương

   • Chương 57: Tung hoành Thái Hành sơn

   • Chương 58: Khinh thường

   • Chương 59: Hoành hành không trở ngại

   • Chương 60: Giương cung bắn Thiên Thần

   • Chương 61: Thần tiễn chỗ hướng

   • Chương 62: Khương Lạc Thần

   • Chương 63: Thành tinh

   • Chương 64: Dị thú thành biển

   • Chương 65: Vua Thái Hành sơn

   • Chương 66: Tuyệt cảnh

   • Chương 67: Không chết

   • Chương 68: Thích Già môn đồ

   • Chương 69: Chia của dị quả

   • Chương 70: Chờ mong

   • Chương 71: Lâm Nặc Y

   • Chương 72: Cả thế gian chấn kinh

   • Chương 73: Tình thế hỗn loạn ngàn vạn năm không có

   • Chương 74: Hoàng Ngưu khóc

   • Chương 75: Kinh sợ

   • Chương 76: Truy kích

   • Chương 77: Nhân Ma

   • Chương 78: Bí chủng sinh trưởng

   • Chương 79: Tiến hóa rực rỡ

   • Chương 80: Quyền ấn vô cùng

   • Chương 81: Rời núi

   • Chương 82: Thực lực đại tăng

   • Chương 83: Đại Lâm Tự chấn thế

   • Chương 84: Đỉnh cấp danh sơn nhuốm máu

   • Chương 85: Nhà

   • Chương 86: Dị loạn

   • Chương 87: Tinh thần ly thể

   • Chương 88: Đại Ma Vương

   • Chương 89: Phụ mẫu dị biến

   • Chương 90: Thương Lang Vương

   • Chương 91: Thục Sơn kiếm hiệp

   • Chương 92: Kiếm Cung truyền thừa

   • Chương 93: Nguyên Thủy Ngọc Hư cung

   • Chương 94: Cường thế vượt qua kiểm tra

   • Chương 95: Nhiệm vụ đầu tiên

   • Chương 96: Ra mắt

   • Chương 97: Siêu sao trong tương lai

   • Chương 98: Nhân sinh bưu hãn

   • Chương 99: Tin trang đầu

   • Chương 100: Phong ba không ngừng

   • Chương 101: Cảnh giới

   • Chương 102: Săn đuổi

   • Chương 103: Trực tiếp đại chiến

   • Chương 104: Ma Thần

   • Chương 105: Chém vương thủ

   • Chương 106: Toàn diệt

   • Chương 107: Hoài nghi

   • Chương 108: Tân bá chủ

   • Chương 109: Thất đại môn phái

   • Chương 110: Thời đại bùng nổ

   • Chương 111: Vạch trần

   • Chương 112: Khương nữ thần chuyện xảy ra

   • Chương 113: Dẫn bạo

   • Chương 114: Đại Thánh quật khởi

   • Chương 115: Mỏ bạc sinh mệnh

   • Chương 116: Chế bá thiên hạ

   • Chương 117: Hóa hình

   • Chương 118: Kim Cương Trác

   • Chương 119: Dị loại tiệc rượu

   • Chương 120: Hoành kích

   • Chương 121: Giết Thương Lang Vương cho hấp thụ ánh sáng

   • Chương 122: Khổng Tước bay về phía nam

   • Chương 123: Long trời lở đất

   • Chương 124: Phong thiện chi địa

   • Chương 125: Thần chủng lại sinh trưởng

   • Chương 126: Siêu cấp tiến hóa

   • Chương 127: Vương cấp chân lý

   • Chương 128: Ôn thần

   • Chương 129: Dị loại phát sóng trực tiếp

   • Chương 130: Thần chuyển hướng

   • Chương 131: Vương giả trở về

   • Chương 132: Ra đại sự

   • Chương 133: Động đất

   • Chương 134: Bão tố

   • Chương 135: Bình sơn diệt trại

   • Chương 136: Vương cấp va chạm

   • Chương 137: Trấn áp

   • Chương 138: Đánh xuống một tòa danh sơn

   • Chương 139: Thần kỳ

   • Chương 140: Trở về

   • Chương 141: Sở Ma Vương

   • Chương 142: Chiến tích cho hấp thụ ánh sáng

   • Chương 143: Thiên hạ chấn động

   • Chương 144: Hắc bạch hai đạo ăn sạch

   • Chương 145: Nữ thần hẹn nhau

   • Chương 146: Ma uy

   • Chương 147: Chấn động đông tây phương

   • Chương 148: Côn Lôn Giới

   • Chương 149: Địa Ngục

   • Chương 150: Chém song vương

   • Chương 151: Độ cái thiên kiếp

   • Chương 152: Thiên Đường vực sâu

   • Chương 153: Thánh Thụ

   • Chương 154: Cứu cực

   • Chương 155: Tổ ba người

   • Chương 156: Móc Thú Vương ổ

   • Chương 157: Long Vương bảo tàng

   • Chương 158: Sở Ma Vương tới

   • Chương 159: Chúng Thần nơi nghỉ chân

   • Chương 160: Vatican nhiễm Vương huyết

   • Chương 161: Mãnh long quá giang

   • Chương 162: Thánh Dược Viên

   • Chương 163: Giết tiến thánh địa

   • Chương 164: Uy chấn Vatican

   • Chương 165: Đầy trời đạn hạt nhân sáng chói

   • Chương 166: Kinh thế âm mưu

   • Chương 167: Nửa đường hái quả đào

   • Chương 168: Toàn cầu run rẩy

   • Chương 169: Chạy trốn

   • Chương 170: Thần chết hoá vàng mã

   • Chương 171: Khôi phục

   • Chương 172: Thần Túc Thông

   • Chương 173: Di chứng sau khi thuế biến

   • Chương 174: Oanh động

   • Chương 175: Làm phiếu lớn

   • Chương 176: Ngoan nhân kinh thế

   • Chương 177: Trấn thủ

   • Chương 178: Bảng xếp hạng chiến lực

   • Chương 179: Một người đã đủ giữ quan ải

   • Chương 180: Vương giả tranh bá (tết xuân khoái hoạt)

   • Chương 181: Gió nổi mây phun

   • Chương 182: Kinh thế mãnh liệu

   • Chương 183: Điên cuồng bảng mỹ thực

   • Chương 184: Trở về phương đông

   • Chương 185: Lại đến Côn Lôn

   • Chương 186: Thần chủng lại tiến hóa

   • Chương 187: Tiến hóa lần nữa

   • Chương 188: Hi thế chi bảo

   • Chương 189: Một cỗ tươi mát đất đá trôi

   • Chương 190: Tuyệt thế tranh phong

   • Chương 191: Trên đầu lưỡi Côn Lôn

   • Chương 192: Đồ Long Thuật

   • Chương 193: Nhất chiến kinh thiên hạ

   • Chương 194: Đông tây phương đại quyết chiến

   • Chương 195: Tuyệt đỉnh cao thủ va chạm mạnh

   • Chương 196: Thẳng hướng phương tây

   • Chương 197: Xa đâu cũng giết

   • Chương 198: Tây chinh

   • Chương 199: Tiến công thần thoại nguyên địa

   • Chương 200: Dị vực sơ động

   • Chương 201: Thần Sứ

   • Chương 202: Trọng yếu bí văn

   • Chương 203: Tìm yêu tinh

   • Chương 204: Lại một lần ra mắt

   • Chương 205: Nữ Vương

   • Chương 206: Lệ rơi đầy mặt ra mắt

   • Chương 207: Bạn gái

   • Chương 208: Bắt cóc một vị Nữ Vương

   • Chương 209: Mục tiêu danh sơn

   • Chương 210: Quý khách trong biển

   • Chương 211: Tránh không được liền ăn hết

   • Chương 212: Xinh đẹp không gì sánh được

   • Chương 213: Sở cuồng nhân

   • Chương 214: Đồ Hải Long

   • Chương 215: Lưu ngươi làm gì dùng

   • Chương 216: Thần thoại cổ tịch

   • Chương 217: Vô địch thuật

   • Chương 218: Đại Thánh

   • Chương 219: Hoa tâm đại củ cải

   • Chương 220: Giang Ninh

   • Chương 221: Đại năng thủ bút

   • Chương 222: Thần Bộc

   • Chương 223: Thần chi tiên đoán

   • Chương 224: Kim Cương Vô Địch Trác

   • Chương 225: Trọng thương cao thủ tuyệt thế

   • Chương 226: Trèo lên Long Hổ sơn

   • Chương 227: Thiên Sư Hàng Yêu Thuật

   • Chương 228: Thu hoạch

   • Chương 229: Nguy cơ

   • Chương 230: Nơi đầu sóng ngọn gió

   • Chương 231: Thần thoại vũ khí

   • Chương 232: Nam Hải Hắc Long thái tử

   • Chương 233: Long Kỵ Sĩ

   • Chương 234: Đại Đạo Bảo Bình

   • Chương 235: Chiến tích kinh người

   • Chương 236: Phong vân bạo khởi

   • Chương 237: Bễ nghễ Chư Vương

   • Chương 238: Đẫm máu giết Chư Vương

   • Chương 239: Đêm giết Thập Vương

   • Chương 240: Thiên hạ xao động

   • Chương 241: Dung hợp

   • Chương 242: Thản nhiên tinh tiến

   • Chương 243: Huyết khí cuồn cuộn

   • Chương 244: Xé rách gông xiềng

   • Chương 245: Lại đến Giang Tây

   • Chương 246: Thỏa mãn

   • Chương 247: Bị trời đánh

   • Chương 248: Tuyệt thế áo trắng

   • Chương 249: Chân hình tới tay

   • Chương 250: Hình Ý

   • Chương 251: Sở Phong rơi lệ

   • Chương 252: Hung mãnh vô địch

   • Chương 253: Dung hội quán thông

   • Chương 254: Bảo bối

   • Chương 255: Tùy thời bộc phát

   • Chương 256: Bầy vương hội tụ

   • Chương 257: Quân lâm

   • Chương 258: Chiến Thần giết Chư Vương

   • Chương 259: Ai có thể ngăn

   • Chương 260: Vạn pháp bất xâm

   • Chương 261: Toàn diệt

   • Chương 262: Phong ba không yên tĩnh

   • Chương 263: Sai không hợp thói thường

   • Chương 264: Khắp thế gian đều kinh ngạc

   • Chương 265: Bồ Tát đạo tràng

   • Chương 266: Thiên địa lần nữa dị biến

   • Chương 267: Không bằng cầm thú

   • Chương 268: Vô thượng cùng vĩ đại

   • Chương 269: Đòi nợ

   • Chương 270: Thông Cổ liên minh

   • Chương 271: Lại ra tay

   • Chương 272: Kim Thân La Hán Chỉ

   • Chương 273: Chỉnh thể chiến lực tăng vọt

   • Chương 274: Địa Ngoại Văn Minh Sở

   • Chương 275: Run rẩy

   • Chương 276: Trận vực

   • Chương 277: Tuyệt thế đột kích

   • Chương 278: Tuyệt thế tranh phong

   • Chương 279: Trọng thương Kim Ô

   • Chương 280: Chiến tích toàn diện cho hấp thụ ánh sáng

   • Chương 281: Đứng hàng thập đại

   • Chương 282: Thiên Tinh Đằng

   • Chương 283: Tung Sơn Đại Lâm Tự

   • Chương 284: Hải lục đại quyết chiến!

   • Chương 285: Đệ nhất trảm

   • Chương 286: Không gian thần bí

   • Chương 287: Lấy bạo chế bạo

   • Chương 288: Thu hoạch

   • Chương 289: Cứu viện

   • Chương 290: Vô cùng

   • Chương 291: Gặp nhau

   • Chương 292: Đánh đâu thắng đó

   • Chương 293: Tụ hợp

   • Chương 294: Luyện Yêu Địa

   • Chương 295: Quyết chiến

   • Chương 296: Cường địch

   • Chương 297: Phong ấn phá

   • Chương 298: Hung ác điên cuồng

   • Chương 299: Hỗn Độn Chung

   • Chương 300: Kim Cương uy

   • Chương 301: Trong nháy mắt một Xuân Thu

   • Chương 302: Kỷ Băng Hà

   • Chương 303: Chân tướng trước mắt

   • Chương 304: Thịnh cực mà suy

   • Chương 305: Yêu Thánh Thủ bút

   • Chương 306: Nan giải

   • Chương 307: Côi bảo tha thiết ước mơ

   • Chương 308: Vì huynh đệ ra mặt

   • Chương 309: Vật chất màu bạc

   • Chương 310: Trận chiến cuối cùng

   • Chương 311: Không vui

   • Chương 312: Còn có thể một trận chiến

   • Chương 313: Vực Ngoại Thần Đảo

   • Chương 314: Dìu ta đứng lên

   • Chương 315: Không phải nói một chút

   • Chương 316: Đại Lôi Âm cổ tháp

   • Chương 317: Thần chỉ đạo tràng

   • Chương 318: Mộng tỉnh thời gian

   • Chương 319: Trở lại

   • Chương 320: Toàn cầu tiến hóa

   • Chương 321: Phúc họa tương y

   • Chương 322: Chỗ đèn đuốc hết thời

   • Chương 323: Một con đường huy hoàng khác

   • Chương 324: Rời núi

   • Chương 325: Quần hùng hội tụ

   • Chương 326: Cường giả phẩm chất

   • Chương 327: Đỉnh cấp đối kháng

   • Chương 328: Điên cuồng

   • Chương 329: Chúng tinh phủng nguyệt

   • Chương 330: Khôi phục là vương

   • Chương 331: Ấp ủ

   • Chương 332: Cái gọi là nội tình

   • Chương 333: Thái Thượng Lò Bát Quái

   • Chương 334: Luyện bầy vương

   • Chương 335: Dục tiên dục tử

   • Chương 336: Hỏa Nhãn Kim Tinh

   • Chương 337: Mục tiêu phong thiện

   • Chương 338: Một thanh bóp chết

   • Chương 339: Mở ra phong thiện chi địa

   • Chương 340: Top 100 tinh thần thế giới

   • Chương 341: Chiếu rọi Chư Thiên

   • Chương 342: Huy hoàng cùng kinh khủng

   • Chương 343: Tế phẩm

   • Chương 344: Tắm rửa long huyết

   • Chương 345: Quá có linh tính

   • Chương 346: Bắt Thần Thú con non

   • Chương 347: Thần bí con non

   • Chương 348: Thần kỵ sĩ

   • Chương 349: Bánh trái thơm ngon

   • Chương 350: Người ngoài hành tinh

   • Chương 351: Thần chỉ

   • Chương 352: Nguyên Từ tiên quật

   • Chương 353: Ôn nhu ương ngạnh

   • Chương 354: Viễn Cổ Thần Mộ

   • Chương 355: Hố chết

   • Chương 356: Sinh mà là tù phạm

   • Chương 357: Thiên Tuyển chi địa

   • Chương 358: Phò mã Sở Phong

   • Chương 359: Thất đức

   • Chương 360: Kháng Long Hữu Hối

   • Chương 361: Tiến hóa hoàng triều

   • Chương 362: Hoàng Đạo truyền thừa

   • Chương 363: Nước chảy thành sông

   • Chương 364: Thu hoạch

   • Chương 365: Tham lam

   • Chương 366: Thành công giáng lâm

   • Chương 367: Địa Cầu phần mới

   • Chương 368: Tung Sơn phong bạo

   • Chương 369: Thiên hạ vô song

   • Chương 370: Một ngụm nồi sắt hầm không xuống

   • Chương 371: Man Hoang đối với Thiên Quốc

   • Chương 372: Bạo lực mỹ học

   • Chương 373: Toàn cầu phát sóng trực tiếp

   • Chương 374: Thiên hạ đệ nhất

   • Chương 375: Suy Thần một giờ đánh khắp toàn cầu

   • Chương 377: Phản săn giết ngoài hành tinh cường giả

   • Chương 378: Quá ô

   • Chương 379: Kinh cái diễm

   • Chương 379: Vừa thấy đã yêu

   • Chương 380: Lai lịch lớn đến vô biên

   • Chương 381: Ngươi cũng là ta

   • Chương 382: Tâm tư khó dò

   • Chương 383: Một đám tên điên

   • Chương 384: Chinh chiến bầu trời cao

   • Chương 385: Người ngoài hành tinh yếu phát nổ

   • Chương 386: Vì Sở Phong sinh khỉ con

   • Chương 387: Quyết định

   • Chương 388: Văn minh đáy biển

   • Chương 389: Chân Long sào huyệt

   • Chương 390: Nhao nhao giá lâm

   • Chương 391: Bông hoa vì cái gì hồng như vậy

   • Chương 392: Bất Diệt sơn

   • Chương 393: Tiểu Yêu Tiêu Dao

   • Chương 394: Chung năm đời

   • Chương 395: Thần tới

   • Chương 396: Mỹ diệu

   • Chương 397: Xuất quan

   • Chương 399: Nắm cái Thánh Nữ

   • Chương 399: Tây Thú lấy được lân

   • Chương 400: Kỳ Lân cựu sào

   • Chương 401: Oan gia ngõ hẹp

   • Chương 402: Toàn bộ chụp chết

   • Chương 404: Giận

   • Chương 404: Hủy địa

   • Chương 405: Âm nhu

   • Chương 406: Đi săn Lao Sơn

   • Chương 407: Gấp gáp

   • Chương 408: Khua chiêng gõ trống

   • Chương 409: Gió tụ Lao Sơn

   • Chương 410: Lâm Nặc Y tiếp dẫn hoàng triều

   • Chương 411: Trong lúc nói cười tường lỗ tan thành mây khói

   • Chương 412: Lâm Ma Nữ

   • Chương 413: Nói chuyện trân trọng

   • Chương 414: Thế giới không giống với lúc trước

   • Chương 415: Thông đồng em gái ngươi

   • Chương 416: Không cẩn thận thiên tuyển chi tử

   • Xem thêm: Review Thần Toán tứ bộ hệ liệt – Nhĩ Nhã – Hoạ Cốc.

    Chương 417: Chúng tinh phủng nguyệt

   • Chương 418: Thánh Nữ

   • Chương 419: Lo lắng gặp sét đánh

   • Chương 420: Nổi lên

   • Chương 421: Đuổi theo Thiên Nữ

   • Chương 422: Truy cầu

   • Chương 423: Giống như thần cao điệu tỏ tình

   • Chương 424: Trên mặt trăng

   • Chương 425: Anh vợ cùng chị vợ

   • Chương 426: Hành tinh mẹ dòng chính thuần huyết hậu nhân

   • Chương 427: Tiên Thánh

   • Chương 428: Mặt trăng truyền thừa

   • Chương 429: Toàn bộ vượt mức hoàn thành

   • Chương 430: Một đêm Thiên Thư

   • Chương 431: Trở về Địa Cầu

   • Chương 432: Lại đi tổ tiên đường

   • Chương 433: Đại hố hàng

   • Chương 434: Nghịch chủng

   • Chương 435: Nhân sinh tịch mịch như tuyết

   • Chương 436: Ai dám một trận chiến

   • Chương 437: Ta có một cái mơ ước

   • Chương 438: Trận vực triều dâng

   • Chương 439: Đa Bảo đạo nhân

   • Chương 440: Giả tử cùng chân tử

   • Chương 441: Thánh Nhân tới

   • Chương 442: Địa Cầu đại kiếp

   • Chương 443: Thành thánh

   • Chương 444: Chém thánh

   • Chương 445: Chiêu cáo thiên hạ

   • Chương 446: Cao tốc tiến hóa thời đại

   • Chương 447: Điên cuồng tiến hóa

   • Chương 448: Phổ Đà thịnh hội

   • Chương 449: Quyền cước đạo lý

   • Chương 450: Phong vân khuấy động

   • Chương 451: Thiên Đường Địa Ngục

   • Chương 452: Đại Ma Vương

   • Chương 453: Ai cùng địch nổi

   • Chương 454: Bắt Thánh Nữ

   • Chương 455: Yêu hận dây dưa

   • Chương 456: Sử thượng thảm nhất Thánh Nữ

   • Chương 457: Đồ Thánh Giả

   • Chương 458: Dưới trời sao vô địch

   • Chương 459: Vô địch là cỡ nào tịch mịch

   • Chương 460: Tinh không nổ tung

   • Chương 461: Trang lớn

   • Chương 462: Sở Phong hẳn phải chết

   • Chương 463: Hoàng Sơn đại chiến

   • Chương 464: Cuối cùng xuất thế

   • Chương 465: Tuyệt Đại Yêu Tiên

   • Chương 466: Khí thôn tinh không

   • Chương 467: Mạnh nhất chi lộ

   • Chương 468: Cứu cực hô hấp pháp lai lịch

   • Chương 469: Cùng thế hệ thiên kiêu đau khổ

   • Chương 470: Chiếu rọi Chư Thiên

   • Chương 471: Đột nhiên đến đại thế

   • Chương 472: Cấu kết

   • Chương 473: Cuồng nhân Sở Phong

   • Chương 474: Như vậy vô địch

   • Chương 475: Đăng đàn cúi xem thiên hạ

   • Chương 476: Ăn thần dược

   • Chương 477: Mua bán Thần Tử cùng Thánh Nữ

   • Chương 478: Sinh ý nóng nảy

   • Chương 480: Vô địch bức tranh

   • Chương 480: Cửu tử sơ thành

   • Chương 481: Vô địch thiên hạ

   • Chương 482: Anh tư vĩ ngạn

   • Chương 483: Dã man nghiền ép

   • Chương 484: Thanh toán

   • Chương 485: Kẻ buôn người Sở Phong

   • Chương 486: Hung danh động tinh không

   • Chương 487: Quyết chiến Tử Cấm chi đỉnh

   • Chương 488: Thiên lão nhị

   • Chương 489: Các Thánh Tử khóc

   • Chương 490: Chủ động

   • Chương 490: Quần hùng hội tụ

   • Chương 492: Đi gặp

   • Chương 493: Thịnh hội

   • Chương 494: Thiên Thần

   • Chương 495: Ma bi thảm

   • Chương 496: Tương ái tương sát

   • Chương 497: Khuynh quốc khuynh thành

   • Chương 498: Nhàn nhạt ưu thương

   • Chương 499: Tuyệt đỉnh Thánh Nhân

   • Chương 501: Dưới trời sao thứ chín ước phủ

   • Chương 501: Tuyệt thế thiên chương

   • Chương 502: Vô địch bức tranh triển khai

   • Chương 503: Chiến tích kinh tinh không

   • Chương 504: Gả tỷ

   • Chương 505: Hôn ước

   • Chương 506: Thiên Thần khách

   • Chương 507: Thập đại giáng lâm

   • Chương 508: Cả thế gian đều chú ý

   • Chương 509: Trộm lấy vạn pháp

   • Chương 510: Côn xuất thế

   • Chương 511: Cần ngươi làm gì

   • Chương 512: Bán thịt

   • Chương 513: Thông Thiên Trùng Động

   • Chương 514: Làm người không thể quá Sở Phong

   • Chương 515: Phong vân khuấy động đại thời đại

   • Chương 516: Tái tụ họp có kỳ

   • Chương 517: Tiến hóa cùng Đông Hải tạo hóa

   • Chương 518: Đáy biển bảo tàng

   • Chương 519: Hướng Thần Tử, Thánh Nữ thu phí bảo hộ

   • Chương 520: Phát rồ Sở Ma Vương

   • Chương 521: Cùng tiên tử kết thù kết oán

   • Chương 522: Sử thượng mạnh nhất nô lệ con buôn (thượng)

   • Chương 523: Sử thượng mạnh nhất nô lệ con buôn (hạ)

   • Chương 524: Ngút trời yêu nghiệt

   • Chương 525: Lưu luyến không rời

   • Chương 526: Xuất quan cùng Tinh Không liên quân

   • Chương 527: Phong bạo sắp nổi

   • Chương 528: Địa Cầu chân tử

   • Chương 529: Giả tử chân tử

   • Chương 530: Đại tranh thế gian duy tự cường

   • Chương 531: Chư Thiên địch đều là đến

   • Chương 532: Lục Đạo Luân Hồi

   • Chương 533: Lại cắt một đám

   • Chương 534: Tiến hóa cùng Đạo Dẫn hậu tục thiên

   • Chương 535: Mị lực vô địch

   • Chương 536: Bắt chẹt nữ thần

   • Chương 537: Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy

   • Chương 538: Không sợ hãi

   • Chương 539: Một trận thịnh hội

   • Chương 540: Còn có một bầu nhiệt huyết

   • Chương 541: Bản thổ quyết đấu Tây Lâm

   • Chương 542: Tây Lâm tộc đã chết

   • Chương 543: Số mệnh chi chiến

   • Chương 544: Tây Hồ nước Tây Lâm tộc nước mắt

   • Chương 545: Tây Lâm tộc không gì hơn cái này

   • Chương 546: Toàn diệt

   • Chương 547: Một đường quét ngang

   • Chương 548: Quan Tưởng

   • Chương 549: Trong nháy mắt tan thành mây khói

   • Chương 550: Hoàng Ngưu, con cóc, Đại Hắc Ngưu cùng xuất thế

   • Chương 551: Trùng phùng

   • Chương 552: Ai cũng chịu không được

   • Chương 553: Không coi trọng

   • Chương 554: Quần ẩu

   • Chương 550: Bản thổ quyết chiến vực ngoại

   • Chương 556: Nghiền ép

   • Chương 557: Lật trời

   • Chương 558: Hướng toàn vũ trụ hứa hẹn

   • Chương 559: Xuống dốc chi địa Vương giả quật khởi

   • Chương 560: Trấn áp Thiên Thần

   • Chương 561: Thánh Nhân hạ tràng

   • Chương 562: Bắt sống Thánh Nhân

   • Chương 563: Giết người diệt khẩu

   • Chương 564: Tại trong tịch diệt khôi phục

   • Chương 565: Ngàn năm không có chi rầm rộ

   • Chương 566: Phong độ tuyệt thế vẫn như cũ

   • Chương 567: Phong Thần chi chiến

   • Chương 568: Yêu Yêu khiêu chiến

   • Chương 569: Diệu thuật vô địch

   • Chương 570: Hủy đi Thánh Nhân cốt

   • Chương 571: Đồ thánh

   • Chương 572: Một người cũng không còn toàn diệt

   • Chương 573: Sau khi chiến đấu phong bạo

   • Chương 574: Yêu Yêu vị hôn phu

   • Chương 575: Thiên Thần tộc đến diệt tộc

   • Chương 576: Người kia trở về

   • Chương 577: Thánh Sư tái hiện

   • Chương 578: Thế gian vô địch

   • Chương 579: Chiếu rọi Chư Thiên cùng ra tay

   • Chương 580: Tung hoành trong vũ trụ

   • Chương 581: Sau khi chiến đấu

   • Chương 582: Điệu thấp bán

   • Chương 583: Lại nổi sóng gió

   • Chương 584: Gió thổi báo giông bão sắp đến

   • Chương 585: Chân Lục Đạo Luân Hồi

   • Chương 586: Trong gió lộn xộn

   • Chương 587: Vũ trụ công địch

   • Chương 588: Võ Thần phụ thể

   • Chương 589: Bắt sống tiên tử

   • Chương 590: Bản sắc anh hùng

   • Chương 591: Có thêm một cái thê tử

   • Chương 592: Côn Lôn Luyện Ngục

   • Chương 593: Huyết tẩy Côn Lôn

   • Chương 594: Hắc Ám thế giới

   • Chương 595: Quang Minh Tử Thành

   • Chương 596: Nơi trở về của tất cả sinh linh

   • Chương 597: Dị biến đầu nguồn

   • Chương 598: Vãng Sinh chi địa đi một lần

   • Chương 599: Trên Luân Hồi Lộ hát tình ca

   • Chương 600: Luân hồi cuối cùng

   • Chương 601: Bờ bên kia

   • Chương 602: Đi theo hưởng dụng cống phẩm

   • Chương 603: Một đường nhận thân thích

   • Chương 604: Phản đi săn

   • Chương 605: Nữ thần vào cuộc

   • Chương 606: Tạ trận vực phục tiên

   • Chương 607: Ma trong lòng

   • Chương 608: Sợi hỏa diễm kia

   • Chương 609: Sở Phong là của toàn vũ trụ

   • Chương 610: Kim Cương Bất Hoại Thân

   • Chương 611: Sở Phong hài tử

   • Chương 612: Tiên dân sợ hãi chi lộ

   • Chương 613: Sở Phong cùng nhi tử

   • Chương 614: Địa Ngục cùng Bỉ Ngạn Hoa nở

   • Chương 615: Minh Thổ

   • Chương 616: Để lộ vũ trụ chân tướng

   • Chương 617: Đại Thánh trở về

   • Chương 618: Lửa khắp toàn vũ trụ đại kịch

   • Chương 619: Tử Khí Đông Lai trừ ma

   • Chương 620: Như là lão cha xoa nhi tử

   • Chương 621: Vũ trụ đệ nhất

   • Chương 622: Huynh đệ trùng phùng

   • Chương 623: Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục

   • Chương 624: Trường đao chỗ hướng

   • Chương 625: Đồ chân tử người hộ đạo

   • Chương 626: Mục tiêu mới

   • Chương 627: Đánh sai mỹ nữ

   • Chương 628: Chuyên gia tẩy sạch

   • Chương 629: Đại tạo hóa

   • Chương 630: Ám côn trấn áp Côn Lôn

   • Chương 631: Đạo khả đạo phi thường đạo

   • Chương 632: Thần Hương đổ máu

   • Chương 633: Thân phận cho hấp thụ ánh sáng

   • Chương 634: Sở Phong trở về?

   • Chương 635: Dương gian pháp

   • Chương 636: Như vậy đơn đấu quần hùng

   • Chương 637: Là trùng hay là Giao Long chủng

   • Chương 638: Trong ngàn quân chém thần thủ cấp

   • Chương 639: Toàn diệt

   • Chương 640: Nữ thần bị kích thích

   • Chương 641: Kiềm chế xúc động

   • Chương 642: Tuyệt thế hung địa giấu thần trân

   • Chương 643: Âm thầm đi săn

   • Chương 644: Đại khủng bố cùng đại cơ duyên

   • Chương 645: Tin Lão Hắc đến vĩnh sinh

   • Chương 646: Chém hết thập phương địch

   • Chương 647: Thoát thai hoán cốt

   • Chương 648: Phong thái tuyệt thế Sở Phong tiên tử

   • Chương 649: Thần Linh Hóa Huyết Phiên

   • Chương 650: Lần đầu nghe thấy ba viên thần chủng chi bí

   • Chương 651: Một ngụm đại hắc oa

   • Chương 652: Ly biệt

   • Chương 653: Một chiếc thuyền con nhập Tinh Hải

   • Chương 654: Băng Cơ Ngọc Cốt

   • Chương 655: Nhân quỷ tình chưa hết

   • Chương 656: Sử thượng thứ chín

   • Chương 657: Cửu U

   • Chương 658: Ôn nhu

   • Chương 659: Thánh địch

   • Chương 660: Lang tâm cẩu phế

   • Chương 661: Sở thúc rất tức giận

   • Chương 662: Hậu quả vô cùng nghiêm trọng

   • Chương 663: Sở thúc diệt chất

   • Chương 664: Tiến quân Âm Tước Tổ Tinh

   • Chương 665: Đạo tặc Sở la lỵ

   • Chương 666: Tẩy sạch không còn

   • Chương 667: Tinh không phong bạo

   • Chương 668: Đây chính là chân ái

   • Chương 669: Nhằm vào

   • Chương 670: Khắp chốn mừng vui

   • Chương 671: Loạn Thần Hải

   • Chương 672: Mười bước giết một người

   • Chương 673: Thiếu niên ra Đại Hoang

   • Chương 674: Dương gian thần kỹ

   • Chương 675: Dương gian hô hấp pháp ( Trung thu khoái hoạt! )

   • Chương 676: Trẻ tuổi nhất siêu tinh cường giả

   • Chương 677: Vũ Trụ Hắc Lao

   • Chương 678: Địa Cầu tù phạm

   • Chương 679: Giết tới Tây Lâm không thiên tài

   • Chương 680: Thôn hà tiến hóa

   • Chương 681: Phụ tử cùng đột phá

   • Chương 682: Sở Phong biểu thị phụ trách

   • Chương 683: Mài đao xoèn xoẹt

   • Chương 684: Đồng dạng phong hoa tuyệt đại

   • Chương 685: Hai cái la lỵ minh thúy liễu

   • Chương 686: Một nhóm Thánh Tử tang Thanh Thiên

   • Chương 687: Sát khí cuồn cuộn

   • Chương 688: Đoàn tụ

   • Chương 689: Trong Thái Thượng Lò Bát Quái anh ruột

   • Chương 690: Gia gia Sở Bá Vương của Yêu Yêu

   • Chương 691: Thượng Cổ người Dương gian

   • Chương 692: Quần thể tiến hóa

   • Chương 693: Một đám Xan Hà cảnh giới huynh đệ

   • Chương 694: Tình thế khả quan

   • Chương 695: Khai chiến

   • Chương 696: Bất Diệt sơn đại chiến

   • Chương 697: Một đường nghiền ép

   • Chương 698: Như vào chỗ không người

   • Chương 699: Quét ngang các ngươi

   • Chương 700: Ngươi Sở đại gia

   • Chương 701: Không đáng chú ý

   • Chương 702: Đến côi bảo

   • Chương 703: Thiên Hỏa Lôi Âm

   • Chương 704: Chiến dịch toàn diệt

   • Chương 705: Thế gian đệ nhất kinh văn

   • Chương 706: Khắp nơi trên đất là bảo

   • Chương 707: Trầm thống ai điếu

   • Chương 708: Cái này rất Sở Phong

   • Chương 709: Đông Hải thịnh yến

   • Chương 710: Thịnh hội bán đấu giá

   • Chương 711: Thứ Thiên Khung

   • Chương 712: Hắc Ám Chi Tổ

   • Chương 713: Phong vân rung chuyển lớn

   • Chương 714: Một mình thiêu phiên Hắc Ám Chi Địa

   • Chương 715: Nghiêm túc tỏ thái độ phụ trách

   • Chương 716: Tất cả đều vui vẻ

   • Chương 717: Hắc Kiếm hoàng triều

   • Chương 718: Địa Cầu át chủ bài

   • Chương 719: Đại phong khởi hề vân phi dương

   • Chương 720: Muốn vung mạnh thánh địa nện tinh không

   • Chương 721: Thần Thể Sở Phong

   • Chương 722: Thần chi thuế biến

   • Chương 723: Cả thế gian đợi kinh biến

   • Chương 724: Tinh không nổ tung đồ thánh

   • Chương 725: Diệt sạch sẽ

   • Chương 726: Ma thôn chiếu rọi Chư Thiên giả

   • Chương 727: Một hơi nứt U Minh

   • Chương 728: Yêu gia chiến Đại Thiên Thần

   • Chương 729: Luân kiếm quét thiên hạ

   • Chương 730: Chư Thiên thần chiến!

   • Chương 731: Cận Cổ mạnh nhất chiến

   • Chương 732: Một đường bạo đến cùng

   • Chương 733: Thần chiến mở rộng

   • Chương 734: Tru thần kết thúc

   • Chương 735: Cá mè một lứa

   • Chương 736: Địa Cầu bài vị trở về

   • Chương 737: Cùng Dương gian có quan hệ

   • Chương 738: Tóc trắng ức vạn trượng

   • Chương 739: Phong bạo lại lên

   • Chương 740: Lợi hại tỷ của ta

   • Chương 741: Phong thái tuyệt thế bạo lực mỹ học

   • Chương 742: Để đại năng thổ huyết Địa Cầu

   • Chương 743: Huyết tẩy Thiên Thần tộc hành tinh mẹ

   • Chương 744: Diệt tộc đại họa

   • Chương 745: Phiếu này kinh hãi vũ trụ

   • Chương 746: Tinh Hải động đất

   • Chương 747: Thế này đại hưng

   • Chương 748: Chung cực xếp hạng

   • Chương 749: Vũ trụ rỗng

   • Chương 750: Thiếu nữ đối với Yêu Nữ

   • Chương 751: Vợ chồng đấu

   • Chương 752: Trước khi đi hố một lần

   • Chương 753: Nghĩa bạc vân thiên Luân Hồi Vương

   • Chương 754: Sí Hoàng

   • Chương 755: Thần Vương thứ tư hình thái

   • Chương 756: Thần chủng dị biến lại tiến hóa

   • Chương 757: Đẹp trai đến không có bằng hữu

   • Chương 758: Trứng trứng ưu thương

   • Chương 759: Bất Tử Điểu phúc phận

   • Chương 760: Hỗn Độn đạo

   • Chương 761: Điên cuồng đạo tặc

   • Chương 762: Đi gặp Đại Mộng tịnh thổ

   • Chương 763: Nữ trang đại lão

   • Chương 764: Bất Bại Kim Thân

   • Chương 765: Toàn vũ trụ thiên tài tề tụ

   • Chương 766: Nhân Vương huyết mạch

   • Chương 767: Cất giấu vũ trụ chân tướng

   • Chương 768: Thế giới mới

   • Chương 769: Tu hành biến đổi

   • Chương 770: Dị thuật

   • Chương 771: Hạt thần tính

   • Chương 772: Sở Phong nhi tử cảnh báo

   • Chương 773: Cha ruột ở đây

   • Chương 774: Tiểu đạo sĩ khóc

   • Chương 775: Chuyên đánh lão thiên tài

   • Chương 776: Đều đưa lên đường

   • Chương 777: Các phương sợ hãi

   • Chương 778: Lấy miệng giết người

   • Chương 779: Phụ tử cùng mẹ con

   • Chương 780: Như các ngươi mong muốn

   • Chương 781: Huyết tẩy

   • Chương 782: Một tay che trời

   • Chương 783: Một thể hai Ma Vương

   • Chương 784: Các ngươi kính yêu Sở đại gia

   • Chương 785: Vách quan tài ép không được

   • Chương 786: Riêng phần mình lợi dụng

   • Chương 787: Sở Phong đạo lữ

   • Chương 788: Cô em vợ cũng không đơn giản

   • Chương 789: Thần Thú huyết tưới nước

   • Chương 790: Ngắt lấy thánh dược

   • Chương 791: Nửa đường hái quả đào

   • Chương 792: Thần xạ

   • Chương 793: Thất Bảo diệu thuật

   • Chương 794: Thiên địa kỳ trân

   • Chương 795: Tỷ phu

   • Chương 796: Song tu

   • Chương 797: Ôm nhau

   • Chương 798: Phụ trách

   • Chương 799: Sát cánh cùng bay

   • Chương 800: Yêu Yêu tới

   • Chương 801: Lúc tuổi già cùng thế giới bản chất

   • Chương 802: Đọa Lạc Chi Địa

   • Chương 803: Đánh hạ Dương gian

   • Chương 804: Sở Phong hài tử xuất thế

   • Chương 805: Nhi tử chủ nợ

   • Chương 806: Nữ nhân ở giữa đao quang kiếm ảnh

   • Chương 807: Từ phụ Sở Phong cùng Thiên Tôn nghịch tử

   • Chương 808: Nhận giặc làm cha

   • Chương 809: Tiểu đạo sĩ nói ra chân tướng

   • Chương 810: Em vợ điên rồi

   • Chương 811: Tỷ khống gặp gỡ tỷ phu

   • Chương 812: Sở gia hậu trạch loạn

   • Chương 813: Thần Minh lúc tuổi già chi lộ

   • Chương 814: Khắp nơi trên đất thần chỉ truyền thừa

   • Chương 815: Thần chi cuối cùng thôi diễn

   • Chương 816: Tình Này Nhưng Đợi Thành Hồi Ức

   • Chương 817: Tiên Thiên mà sinh

   • Chương 818: Cả thế gian đều im lặng, thương hải tang điền

   • Chương 819: Mang máu chân tướng

   • Chương 820: Nhi tử, đánh không chết ngươi!

   • Chương 821: Trùng phùng

   • Chương 822: Chu Tước thâm uyên

   • Chương 823: Dương gian Thiên Tôn

   • Chương 824: Toàn gia

   • Chương 825: Họa sát thân

   • Chương 826: Vô sỉ

   • Chương 827: Thần Thú cũng sợ hãi phát run

   • Chương 828: Lại không lập di chúc

   • Chương 829: Toàn diệt

   • Chương 830: 30 năm trong nháy mắt

   • Chương 831: Tông Sư Sở Phong

   • Chương 832: Nói một tiếng trân trọng

   • Chương 833: Thập phương chung kích

   • Xem thêm: FULL truyện Chàng rể siêu cấp (Hàn Tam Thiên x Tô Nghênh Hạ)

    Chương 834: Trận vực chi uy

   • Chương 835: Trở về Nguyên vũ trụ

   • Chương 836: Toàn bộ thế giới đều bị bệnh

   • Chương 337: Tâm nguyện cuối cùng

   • Chương 838: Trùm phản diện Sở lừa dối

   • Chương 839: Thần Cầm sào huyệt thành quả kinh người

   • Chương 840: Nửa thiên cứu cực

   • Chương 841: Bựa

   • Chương 842: Đều quỳ đến đây đi

   • Chương 843: Trận chiến cuối cùng đạp đường về

   • Chương 844: Đáng sợ chân tướng một góc

   • Chương 845: Đại mộng ai sớm giác ngộ

   • Chương 846: Vương giả trở về

   • Chương 847: Cả thế gian đều chú ý ( chúc mừng năm mới! )

   • Chương 848: Mẹ, xông về trước

   • Chương 849: So thảm đại hội

   • Chương 850: Nghĩa bạc vân thiên chấn vũ trụ

   • Chương 851: Trang cùng cưỡng hôn

   • Chương 852: Lựa chọn đạo lữ

   • Chương 853: Trở lại Địa Cầu

   • Chương 854: Chết đều muốn trêu chọc

   • Chương 855: Tịch mịch Vạn Cổ

   • Chương 856: Nhà có hiền thê

   • Chương 857: Một ma ép một giáo

   • Chương 858: Mạnh không có đối thủ

   • Chương 859: Lại sinh cái nữ nhi

   • Chương 860: Ngang ngược vì ai hùng

   • Chương 861: Sở Ma vô địch

   • Chương 862: Chân thực nhiệt tình Sở Thần Vương

   • Chương 863: Trong lòng thuần thiện, nhất niệm Thiên Đường

   • Chương 864: Âm gian đệ nhất cấm địa

   • Chương 865: Tuần sát toàn vũ trụ

   • Chương 866: Thân phận bại lộ

   • Chương 867: Đại hôn

   • Chương 868: Viên mãn hôn lễ

   • Chương 869: Ôn nhu hương, rất khuynh thành

   • Chương 870: Ác độc

   • Chương 871: Ma Vương chi nộ

   • Chương 672: Thiên hạ hữu địch

   • Chương 873: Ai phách lối

   • Chương 874: Nhân Vương

   • Chương 875: Nghiền ép

   • Chương 876: Đại hôn hoa chúc đêm

   • Chương 877: Một hai một

   • Chương 878: Bổ thận

   • Chương 879: Dưới trời sao thứ hai mỹ nhân

   • Chương 880: Một giờ đánh khắp vũ trụ

   • Chương 881: Thanh toán Tinh Không kỵ sĩ

   • Chương 882: Thủ phạm ra hết

   • Chương 883: Quét ngang liên quân

   • Chương 884: Đến nhà thỉnh tội?

   • Chương 885: Nhục thân thành thánh

   • Chương 886: Phi Tiên

   • Chương 887: Đánh nổ chính là

   • Chương 888: Đồ Thánh đại hội

   • Chương 889: Ta đi cứu vớt vũ trụ

   • Chương 890: Siêu cấp sự kiện lớn

   • Chương 891: Mạnh nhất phong bạo

   • Chương 892: Chư Thánh cùng giáng lâm

   • Chương 893: Đều muốn một tổ bưng

   • Chương 894: Đại Uyên thăng tiên

   • Chương 895: Sở Phong đại ma đầu quá hung tàn

   • Chương 896: Thánh Nhân đoàn diệt

   • Chương 897: Từ đây thế gian không luân hồi

   • Chương 898: Chiếu rọi Chư Thiên thì như thế nào

   • Chương 899: Nguyên lai là ngươi

   • Chương 900: Quân lâm thiên hạ

   • Chương 901: Thanh toán các tộc

   • Chương 902: Nợ máu trả bằng máu

   • Chương 903: Thế gian đã vô địch thủ

   • Chương 904: Người nhặt nhạnh chỗ tốt bi phẫn

   • Chương 905: Tâm huyết dâng trào

   • Chương 906: Long trời lở đất

   • Chương 907: Tứ phương triều bái chúc

   • Chương 908: Nếm hết sắc màu thế gian

   • Chương 909: Thịnh cực

   • Chương 910: Thiên liệt

   • Chương 911: Giang sơn như vẽ mỹ nhân như vẽ

   • Chương 912: Đổ máu Đại Mộng tịnh thổ

   • Chương 913: Giết không tha

   • Chương 914: Trời ghét

   • Chương 915: Ưa thích qua

   • Chương 916: Đồng tiến Luyện Ngục

   • Chương 917: Không có đường

   • Chương 918: Thí nghiệm đòn sát thủ

   • Chương 919: Vật này cùng ta có duyên

   • Chương 920: Gió nổi lên Âm gian

   • Chương 921: Tứ đại Thiên Tôn

   • Chương 922: Âm gian mạnh nhất

   • Chương 923: Tiến hóa cuối cùng quá kinh khủng

   • Chương 924: Sở ma bỏ qua cho ai

   • Chương 925: Dương gian Thiên Tôn khao khát đồ vật

   • Chương 926: Lại một bộ cứu cực hô hấp pháp

   • Chương 927: Đại gia ngươi tới

   • Chương 928: Chém Dương gian đầu chó

   • Chương 929: Máu nhuộm tinh không

   • Chương 930: Chết không thể sợ

   • Chương 931: Giết thống khoái

   • Chương 932: Đó là gia gia của ta

   • Chương 933: Trước thực lực tuyệt đối

   • Chương 934: Thời đại hắc ám

   • Chương 935: Không đường có thể đi

   • Chương 936: Người người oán trách, chém giết

   • Chương 937: Chém thần

   • Chương 938: Thiên hạ không đối thủ

   • Chương 939: Thiên Tôn xuất thủ

   • Chương 940: Chung cực hô hấp pháp chém Thiên Tôn

   • Chương 941: Phục sinh

   • Chương 942: Thương Long cùng côn trùng

   • Chương 943: Đại Uyên phía dưới

   • Chương 944: Hẹn nhau Dương gian tái chiến!

   • Chương 945: Còn sống

   • Chương 946: Trong Long Sào niết bàn

   • Chương 947: Sau cùng cáo biệt

   • Chương 948: Từ hôm nay trở đi làm Đại Ma Vương

   • Chương 949: Lén qua Dương gian

   • Chương 950: Tự mình kinh lịch luân hồi đại khủng bố

   • Chương 951: Nếu có kiếp sau hay là huynh đệ

   • Chương 952: Lựa chọn thành thần

   • Chương 953: Phong Ma Dị Vực Hành

   • Chương 954: Què chân Thiên Tôn

   • Chương 955: Muốn vén Chư Thần Táng Thổ

   • Chương 956: Vội vàng mười năm

   • Chương 957: Cấm địa lá bùa nơi tay

   • Chương 958: Thiên hạ ta có

   • Chương 959: Trong nháy mắt trăm năm qua

   • Chương 960: Năm đó Thiên Đế đường cũ

   • Chương 961: Thành thần

   • Chương 962: Nam thần chân chính há có thể nói không được

   • Chương 963: Thiên hạ đã vô địch

   • Chương 964: Quét ngang đệ nhất cấm địa

   • Chương 965: Trở về Âm gian

   • Chương 966: Âm gian này không phải chân chính Đại Âm Gian

   • Chương 967: Dương gian đại động tác

   • Chương 968: Giải quyết xong hồng trần sự tình

   • Chương 969: Cha ruột, ta liều mạng với ngươi

   • Chương 970: Như vậy cáo biệt

   • Chương 971: Phụ tử liên thủ đồ thần

   • Chương 972: Riêng phần mình đường về

   • Chương 973: Đại Âm Gian cùng Đại Dương Gian đã từng đấu qua

   • Chương 974: Đại Vũ cấp sinh vật

   • Chương 975: Thận hư

   • Chương 976: Vũ trụ tàn phá thế đạo thay đổi

   • Chương 977: Một viên cổ lão hạt giống

   • Chương 978: Thần Linh vẫn lạc một đợt

   • Chương 979: Xong chuyện phủi áo đi

   • Chương 980: Tha hương ngộ cố tri

   • Chương 981: Khiêu chiến

   • Chương 982: Một người khiêu chiến toàn Dương gian

   • Chương 983: Cầm tiên

   • Chương 984: Trường sử anh hùng nước mắt đầy áo

   • Chương 985: Chung nâng đại sự

   • Chương 986: Là là Thượng Thương Tiên

   • Chương 987: Một kiếm đoạn Vạn Cổ

   • Chương 988: Vọt Thượng Thương

   • Chương 989: Sử thượng người mạnh nhất

   • Chương 990: Vạn Cổ thời không một bức tranh

   • Chương 991: Hoàng kim tuế nguyệt chém tân ngã

   • Chương 992: Trăm tàu tranh lưu

   • Chương 993: Thịnh hội

   • Chương 994: Dương gian người tranh bá

   • Chương 995: Hoài nghi nhân sinh

   • Chương 996: Sở Phong ở chỗ này

   • Chương 997: Sở Ma đồ thần

   • Chương 998: Một kiếm hàn quang nhiếp thiên hạ

   • Chương 999: Sâu kiến phệ quần long

   • Chương 1000: Trấn áp Chúng Thần

   • Chương 1001: Nghiền ép

   • Chương 1002: Bễ nghễ thiên hạ

   • Chương 1003: Quỳ tiếp Sở Vương pháp chỉ

   • Chương 1004: Che trời

   • Chương 1005: Thần mộ

   • Chương 1006: Trên Luân Hồi Lộ hắc thủ kia xuất thế

   • Chương 1007: Làm cho Thiên Tôn tuyệt vọng

   • Chương 1008: Giải quyết xong Âm gian mọi việc đạp hành trình

   • Chương 1009: Ma diệt tân sinh

   • Chương 1010: Tượng đất xuất thủ

   • Chương 1011: Luân hồi chung cực địa

   • Chương 1012: Thi Điện

   • Chương 1013: Chư Thiên tạo hóa đều ở này

   • Chương 1014: Luân Hồi Chủ, đóng gói!

   • Chương 1015: Như vậy chuyển thế đầu thai

   • Chương 1016: Cửu diệt trùng sinh

   • Chương 1017: Hộp đá chân dung

   • Chương 1018: Thiên Thai

   • Chương 1019: Dương gian tái sinh

   • Chương 1020: Không tin tà

   • Chương 1021: Tiên tử nương

   • Chương 1022: Lôi Chấn Tử

   • Chương 1023: Đáng sợ khóa thứ nhất

   • Chương 1024: Đại năng suy bại

   • Chương 1025: Oan gia ngõ hẹp

   • Chương 1026: Mê trong thai chân tướng

   • Chương 1027: Đại Hoang không thuần phác

   • Chương 1028: Cùng là người chuyển thế

   • Chương 1029: Bổ Thiên

   • Chương 1030: Cơ Hư Không

   • Chương 1031: Thần Tiên tỷ tỷ đái dầm rồi

   • Chương 1032: Tiến hóa chung cực vết tích

   • Chương 1033: Chớ phụ tốt thời gian

   • Chương 1034: Chí cường Dị Hoang Nhân tộc

   • Chương 1035: Thiên Hồ Lô

   • Chương 1036: Xảy ra chuyện lớn

   • Chương 1037: Đại loạn sắp nổi Biên Hoang

   • Chương 1038: Bạn gái trước

   • Chương 1039: Hù chết người danh tự

   • Chương 1040: Cửu U Chỉ

   • Chương 1041: Tiền sử đại ca

   • Chương 1042: Trở về nguyên điểm

   • Chương 1043: Khinh người

   • Chương 1044: Giải quyết

   • Chương 1045: Anh hùng thiên hạ vào hết ta bẫy

   • Chương 1046: Quân sinh ta chưa sinh

   • Chương 1047: Cơ Khuyết Đức

   • Chương 1048: Long Oa tạo hóa

   • Chương 1049: Côi bảo

   • Chương 1050: Đều không phải là người hiền lành

   • Chương 1051: Không cách nào ngăn trở dụ hoặc

   • Chương 1052: Hù chết Thiên Tôn

   • Chương 1053: Sống ba thế

   • Chương 1054: Trứng trứng mộng cùng ưu thương

   • Chương 1055: Long Oa kết thúc

   • Chương 1056: Cuộc đời thăng trầm

   • Chương 1057: Dương gian biến thiên

   • Chương 1058: Mạnh bà thang

   • Chương 1059: Nhị đệ

   • Chương 1060: Long Đằng Biên Hoang

   • Chương 1061: Ngang ngược

   • Chương 1062: Luân Hồi Thú Liệp Giả

   • Chương 1063: Không thuộc về một bộ cổ sử

   • Chương 1064: Luân hồi thẩm phán

   • Chương 1065: Chân tướng phơi bày

   • Chương 1066: Chính thức rời núi

   • Chương 1067: Thanh Châu

   • Chương 1068: Đại Mộng Hồn Thổ

   • Chương 1069: Hồn Nhục

   • Chương 1070: Thiên Cổ hữu duyên lại gặp gỡ

   • Chương 1071: Chân tướng

   • Chương 1072: Tại trong vãng sinh trở về

   • Chương 1073: Trầm luân

   • Chương 1074: Cùng tiến hóa chung cực có quan hệ

   • Chương 1075: Hố

   • Chương 1076: Phát rồ đại ca

   • Chương 1077: Khu vực màu xám

   • Chương 1078: Xe lừa đụng Vũ Trụ Chiến Hạm

   • Chương 1079: Thấy rõ

   • Chương 1080: Sở tài đại khí thô

   • Chương 1081: Vấn đáp

   • Chương 1082: Quyền Uy Tập San mới nhất thành quả nghiên cứu

   • Chương 1083: Táng Tiên thời đại

   • Chương 1084: Dương gian trận đầu thịnh hội

   • Chương 1085: Thu hoạch rất lớn

   • Chương 1086: Rất là tưởng niệm

   • Chương 1087: Tình địch

   • Chương 1088: Dương gian vận mệnh ngã tư đường

   • Chương 1089: Thiên Đế lịch tồn tại

   • Chương 1090: Bèo dạt mây trôi

   • Chương 1091: Dương gian thứ nhất

   • Chương 1092: Sư thúc của ta là Sở Phong

   • Chương 1093: Danh chấn Dương gian

   • Chương 1094: Thiên hạ phong vân ra chúng ta

   • Chương 1095: Tiền sử cuồng nhân chi sư

   • Chương 1096: Danh sách sinh vật

   • Chương 1097: Danh sơn dưỡng sinh chi đột phá

   • Chương 1098: Tăng lên

   • Chương 1099: Nhẹ nhàng mỹ thiếu niên – Sở

   • Chương 1100: Ăn như gió cuốn

   • Chương 1101: Dời lên tảng đá nện Sở chân

   • Chương 1102: Đào mộ tổ

   • Chương 1103: Yêu là một vệt ánh sáng

   • Chương 1104: Hư hư thực thực cố nhân đến

   • Chương 1105: Sở Phong đến rồi!

   • Chương 1106: Sở đại ma đầu không thể đỡ

   • Chương 1107: Thiên Tủy luyện Kim Thân

   • Chương 1108: Liên tục ổ bưng

   • Chương 1109: Kinh Cung Chi Thần

   • Chương 1110: Sở hắc thủ

   • Chương 1111: Bao lớn chút chuyện

   • Chương 1112: Tranh nhau đưa tin

   • Chương 1113: Sở Phong biểu thị phụ trách

   • Chương 1114: Tiền sử đại hắc thủ Lê Đà trở về

   • Chương 1115: Dương gian gặp nhau vị thứ nhất cố nhân

   • Chương 1116: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân

   • Chương 1117: Riêng phần mình đầu thai đường khác biệt

   • Chương 1118: Tình địch thật

   • Chương 1119: Thông Thiên Tiên Bộc

   • Chương 1120: Lai lịch to lớn

   • Chương 1121: Lê Đà cái chết

   • Chương 1122: Người trời khó táng

   • Chương 1123: Vạn Cổ Bất Bại Thân

   • Chương 1124: Tội phạm cướp bóc – Sở

   • Chương 1125: Tài đại khí thô – Sở

   • Chương 1126: Chúng tinh phủng nguyệt

   • Chương 1127: Sở Phong đại nhi tử

   • Chương 1128: Người nhất định trở thành như mặt trời chói mắt

   • Chương 1129: Gặp ta như gặp Nhân Vương

   • Chương 1130: Quỳ bái

   • Chương 1131: Lấy đức phục người

   • Chương 1132: Nhân Vương đối với Thần Vương

   • Chương 1133: Sử thượng mạnh nhất

   • Chương 1134: Ăn xong lau sạch

   • Chương 1135: Trước đây chưa từng gặp Tà Linh

   • Chương 1136: Nơi nào không hắc oa

   • Chương 1137: Cướp bóc Đại Tà Linh

   • Chương 1138: Đại hung chi tráo

   • Chương 1139: Truy sát

   • Chương 1140: Tế thiên vật

   • Chương 1141: Yêu tà

   • Chương 1142: Nữ lái xe tới

   • Chương 1143: Cường phá chân trời

   • Chương 1144: Trấn áp thời đại này

   • Chương 1145: Hồng trần luyện tâm

   • Chương 1146: Dương gian trong cấm địa Võ phong tử chân thân

   • Chương 1147: Đáng sợ mà chính xác con đường tiến hóa

   • Chương 1148: Hòn đảo đáng sợ

   • Chương 1149: Thông hướng chí cao Thất Tử Thân

   • Chương 1150: Lão Cổ dáng vẻ

   • Chương 1151: Tam Chuyển Tuyệt Vương

   • Chương 1152: Đại sát khí tru bầy vương

   • Chương 1153: Tứ Đại Mỹ Nhân

   • Chương 1154: Huyết Mạch Quả Thực

   • Chương 1155: Thân Công Báo

   • Chương 1156: Người mở Dương gian uy phong

   • Chương 1157: Tiền sử át chủ bài bốn năm trăm

   • Chương 1158: Không làm đại ca thật nhiều năm

   • Chương 1159: Đều sợ ngây người

   • Chương 1160: Ngoan nhân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu

   • Chương 1161: Bất Hủ Miếu

   • Chương 1162: Mỉm cười diễm khuynh thành

   • Chương 1163: Vung tay một cái không mang đi một áng mây

   • Chương 1164: Cường hám đến cùng

   • Chương 1165: 10 vạn thiên tướng công Mạc gia

   • Chương 1166: Một ngày điên cuồng

   • Chương 1167: Đệ nhất mỹ nhân

   • Chương 1168: Đại năng tham chiến

   • Chương 1169: Sơn hà đều là rung động

   • Chương 1170: Săn giết Thiên Tôn

   • Chương 1171: Oán khí sôi trào

   • Chương 1172: Mất hết cả hứng

   • Chương 1173: Đánh Võ phong tử trước đó

   • Chương 1174: Dương gian đỉnh cấp thế lực lớn liên thủ

   • Chương 1175: Vương huyết lại lột xác

   • Chương 1176: Buông xuống không phải vô tình

   • Chương 1177: Phong vân khuấy động

   • Chương 1178: Mãnh long nhập chiến trường

   • Chương 1179: Danh tự mang Đức đều không phải là tốt. . .

   • Chương 1180: Đệ nhất danh sơn tiến đụng vào cấm địa

   • Chương 1181: Anh vợ

   • Chương 1182: Muốn thay vào đó

   • Chương 1183: Quy tắc ngầm

   • Chương 1184: Tào, dũng mãnh phi thường

   • Chương 1185: Hung tàn bối chữ Đức

   • Chương 1186: Tào cuồng đồ

   • Chương 1187: Lộc công chúa

   • Chương 1188: E sợ thiên hạ bất loạn

   • Chương 1189: Bá Vương chi tư

   • Chương 1190: Thiên Yêu Dung Huyết

   • Chương 1191: Hung danh chấn chiến trường

   • Chương 1192: Thế giới tốt đẹp như thế

   • Chương 1193: Tắm rửa sạch sẽ

   • Chương 1194: Có lai lịch lớn nữ nhân

   • Chương 1195: Trùm phản diện

   • Chương 1196: Đại tiểu thư

   • Chương 1197: Chính là như thế tìm đường chết

   • Chương 1198: Khắp chốn mừng vui

   • Chương 1199: Rốt cục hạ độc thủ

   • Chương 1200: Cưỡi lân khó xuống

   • Chương 1201: Thần phục đi tọa kỵ

   • Chương 1202: Khẳng định bị tái rồi

   • Chương 1203: Ngay cả người mình đều đập bay

   • Chương 1204: Bưu hãn chi làm bao người ngoác mồm đến mang tai

   • Chương 1205: Chiến địa phong vân

   • Chương 1206: Nửa đường hái quả đào

   • Chương 1207: Thế đạo không có hắc ám như vậy

   • Chương 1208: Không sợ hãi

   • Chương 1209: Toàn bộ xử lý

   • Chương 1210: Giết không tha

   • Chương 1211: Ép bạo

   • Chương 1212: Đi gặp

   • Chương 1213: Thanh Âm tiên tử

   • Chương 1214: Sở Chung Cực

   • Chương 1215: Phun lớn

   • Chương 1216: Toàn trường đều là anh vợ

   • Chương 1217: Phá hư thông gia

   • Chương 1218: Trên Luân Hồi Lộ khắc chữ

   • Chương 1219: Thế gian ai dám xưng nhất? Duy ta

   • Chương 1220: Ai có thể cản ta

   • Chương 1221: Không ngăn nổi tấn giai chi lộ

   • Chương 1222: Tối Cường Thể

   • Chương 1123: Đến mà không trả lễ thì không hay

   • Chương 1224: Ai có thể đánh một trận?

   • Chương 1225: Trong lý luận không sinh lộ

   • Chương 1226: Sở Nhân Vương thuế biến

   • Chương 1227: Thân là đỉnh, hồn làm thuốc

   • Chương 1228: Đại thiện nhân Sở

   • Chương 1229: Sở Phong một đám cha vợ

   • Chương 1230: Các phương chú mục

   • Chương 1231: Lấy một địch bầy thánh

   • Chương 1232: Tào Bất Bại

   • Chương 1233: Độ kiếp

   • Chương 1234: Đại Thánh

   • Chương 1235: Tổ tông cấp đọ sức

   • Chương 1236: Không muốn cưới nữ Thiên Tôn Tào Đức không phải tốt Tào Đức

   • Chương 1237: Muốn thu đồ đệ

   • Chương 1238: Toàn bộ ăn hết

   • Chương 1239: Cả người cũng không tốt

   • Chương 1240: Kinh thiên đánh cược

   • Chương 1241: Cố nhân đều hiện

   • Chương 1242: Tào Hắc Tâm

   • Chương 1243: Hâm rượu trấn quần hùng

   • Chương 1244: Hắc lục hắc lục

   • Chương 1245: Rất được hoan nghênh

   • Chương 1246: Thần thoại trở thành làm nổi bật

   • Chương 1247: Trong truyền thuyết Đại Thánh phong thái

   • Chương 1248: Một mình quét Chư Thánh

   • Chương 1249: Dũng mãnh vô địch

   • Chương 1250: Quần hùng nằm phục dưới chân

   • Xem thêm: Xuyên Nhanh Vai Ác Lại Hắc Hóa

    Chương 1251: Giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai

   • Chương 1252: Võ phong tử nhất mạch

   • Chương 1253: Trầm Thiên

   • Chương 1254: Tráng lệ

   • Chương 1255: Phượng Hoàng Khấp Huyết

   • Chương 1256: Muốn đồ Đại Thánh

   • Chương 1257: Thần Thoại Đại Thánh quyết chiến

   • Chương 1258: Diệu thuật kinh thiên

   • Chương 1259: Hoài nghi nhân sinh

   • Chương 1260: Siêu phàm tuyệt thế

   • Chương 1261: Hoành kích thần thoại

   • Chương 1262: Võ phong tử hiện thế

   • Chương 1263: Tào

   • Chương 1264: Bối chữ Đà không đi

   • Chương 1265: Cố nhân trùng phùng

   • Chương 1266: Thiên hạ đệ nhất

   • Chương 1267: Tình huống nguy cấp

   • Chương 1268: Về nhà

   • Chương 1269: Hãi hùng khiếp vía

   • Chương 1270: Thiên Đoàn

   • Chương 1271: Rời núi đi, đều là đôi chân dài!

   • Chương 1272: Đáng sợ chân tướng cùng rời núi

   • Chương 1273: Đôi chân dài tất cả đều kinh

   • Chương 1274: Ai cũng chịu không nổi

   • Chương 1275: Ngày đó đến lúc lựa chọn

   • Chương 1276: Lão tổ, ngươi phải kiên cường!

   • Chương 1277: Lẳng lặng xem ngươi trang đến sụp đổ

   • Chương 1278: Đối với Cứu Cực hệ toàn diện khai chiến

   • Chương 1279: Vung đao tự cung

   • Chương 1280: Hài tử mẹ hắn

   • Chương 1281: Hữu tình vô tình

   • Chương 1282: Nhị tổ xuất quan, Tử Khí Nam Lai

   • Chương 1283: Nhị tổ thịt thật là thơm

   • Chương 1284: Lại một lần vang danh thiên hạ

   • Chương 1285: Cả thế gian đều chú ý, Võ phong tử khôi phục!

   • Chương 1286: Số 9 vs Võ phong tử!

   • Chương 1287: Cận Cổ tối cường chi chiến!

   • Chương 1288: Lê Đà là ngươi sao?

   • Chương 1289: Số 9 khóc

   • Chương 1290: Ra đại sự

   • Chương 1291: Dương gian phong vân khuấy động

   • Chương 1292: Xuyên qua bốn cái kỷ nguyên

   • Chương 1293: Tê cả da đầu

   • Chương 1294: Thả bản thân

   • Chương 1295: Khi trong truyền thuyết người kia đã bị lãng quên lúc

   • Chương 1296: Ai tại xưng vô địch?

   • Chương 1297: Người nào dám nói bất bại

   • Chương 1298: Đưa ma

   • Chương 1299: Một kiếm chặt đứt vạn cổ

   • Chương 1300: Một câu thành sấm

   • Chương 1301: Đều là hố to

   • Chương 1302: Cả thế gian đều là chấn

   • Chương 1303: Ta là ai

   • Chương 1304: Ngay cả đệ nhất sơn đều kiêng kỵ địa phương

   • Chương 1305: Một bức bức tranh pha tạp xuyên qua cổ kim

   • Chương 1306: Còn có thiên chi thượng

   • Chương 1307: Trong quan tài đồng mai táng lấy ai

   • Chương 1308: Bỏ chồng bỏ con

   • Chương 1309: Yêu Yêu cùng ba viên hạt giống lai lịch

   • Chương 1310: Vạn Vật Mẫu Khí

   • Chương 1311: Kẻ săn mồi săn giết luân hồi

   • Chương 1312: Tam Sinh Dược

   • Chương 1313: Cả thế gian cùng tế

   • Chương 1314: Tào thần thoại

   • Chương 1315: Ta từng từng đi theo Thiên Đế!

   • Chương 1316: Đưa lưng về phía chúng sinh

   • Chương 1317: Vô thủy vô chung

   • Chương 1318: Lão binh bất tử chỉ là dần dần tàn lụi

   • Chương 1319: Là ngươi trở về rồi sao?

   • Chương 1320: Hỏi thế gian đến tột cùng có hay không luân hồi

   • Chương 1322: Trên trời rơi xuống cái Thiên Đế

   • Chương 1322: Chung Cực Giả lời thề

   • Chương 1323: Thần thoại rời núi đại nhất thống

   • Chương 1324: Dương gian biến thiên

   • Chương 1325: Không người có thể ngăn được

   • Chương 1326: Đáng sợ sơn hà chỉ dẫn hướng Nữ Đế

   • Chương 1327: Cố nhân đều tới

   • Chương 1328: Tái tụ họp

   • Chương 1329: Sở đại tẩu

   • Chương 1330: Khẽ vuốt mặt của ngươi

   • Chương 1331: Vô đề

   • Chương 1332: Sở Thần Vương tái hiện

   • Chương 1333: Cựu ngã cùng tân ngã

   • Chương 1334: Đại Âm Gian chi vĩ lực

   • Chương 1335: Muốn thu thiên kiếp

   • Chương 1336: Thần Vương sứ giả là cái gì

   • Chương 1337: Trong nháy mắt thượng sứ tan thành mây khói

   • Chương 1338: Từ đầu đến cuối như một

   • Chương 1339: Tam Thập Tam Trọng Thiên Kim Cương Trác

   • Chương 1340: Lần đầu nghe thấy đường giết tiến Thượng Thương

   • Chương 1341: Thượng Thương

   • Chương 1342: Đến từ Ánh Trích Tiên giải thích

   • Chương 1343: Gả đưa tới một

   • Chương 1344: Hại Yêu Yêu bộ tộc địch nhân hiện thân

   • Chương 1345: Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh nhất mạch huy hoàng

   • Chương 1346: Truyền thuyết trở về!

   • Chương 1347: Trời sinh áp chế

   • Chương 1348: Hoành tảo thiên quân

   • Chương 1349: Ta đến tột cùng là ai

   • Chương 1350: Sở Phong kiếp trước kiếp này

   • Chương 1351: Ta là Thiên Đế ai chống đỡ lại

   • Chương 1352: Hắc Ám Thiên Tử

   • Chương 1353: Bờ Hồn Hà

   • Chương 1354: Thế gian không luân hồi

   • Chương 1355: Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ trở về

   • Chương 1356: Nguyên lai là nó!

   • Chương 1357: Chính là như thế vô địch

   • Chương 1358: Bờ Hồn Hà sinh mệnh không quý tiện

   • Chương 1359: Đại kiếp xuất hiện

   • Chương 1360: Ta là Thiên Đế

   • Chương 1361: Thiên Đế xuất kích!

   • Chương 1362: Kinh động Thượng Thương

   • Chương 1363: Dương gian dị biến

   • Chương 1364: Thế giới mặt khác

   • Chương 1365: Đổ máu thịnh thế phồn hoa

   • Chương 1366: Địa Cầu tại luân hồi

   • Chương 1367: Đáng sợ Địa Cầu chân tướng

   • Chương 1368: Thái Thượng

   • Chương 1369: Chư hùng

   • Chương 1370: Độc bộ thiên hạ

   • Chương 1371: Nhục nhã

   • Chương 1372: Ngút trời vô địch

   • Chương 1373: Thiên Đồ

   • Chương 1374: Ai cùng tranh hùng

   • Chương 1375: Công địch

   • Chương 1376: Quét ngang

   • Chương 1379: Nhập đạo

   • Chương 1378: Viên mãn

   • Chương 1379: Thiên Tiên tộc

   • Chương 1380: Nữ Đế

   • Chương 1381: Vô thượng giả diễn hóa địa thế

   • Chương 1382: Một góc ống tay áo trấn 108 Thủy Thần

   • Chương 1383: Khai Thiên Lục Lão

   • Chương 1384: Thuỷ tổ

   • Chương 1385: Không làm Phật Tiên Yêu Thánh Ma

   • Chương 1386: Thiên hạ cùng tôn Nhân Vương

   • Chương 1387: Nghịch loạn cả cổ kim thời không

   • Chương 1388: Loạn Cổ

   • Chương 1389: Muốn thành bá chủ, trong lò đi đầu

   • Chương 1390: Hoành kích thế gian

   • Chương 1391: Ai chống đỡ lại

   • Chương 1392: Quét quần hùng

   • Chương 1393: Đánh nổ thịnh thế

   • Chương 1394: Bất hủ địa luận sinh tử

   • Chương 1395: Thượng Thương bồi thường

   • Chương 1396: Trong Lò Bát Quái tranh hùng

   • Chương 1397: Một Sở đối với Ngũ Vương

   • Chương 1398: Lọ đá cộng minh

   • Chương 1399: Sử thượng mạnh nhất quái vật ra áp

   • Chương 1400: Lý luận trong truyền thuyết vô thượng thể

   • Chương 1401: Đạp Đế Hành

   • Chương 1402: Đế Lạc thời đại

   • Chương 1403: Triệt để viên mãn

   • Chương 1404: Nhìn thấy Nữ Đế

   • Chương 1405: Vô địch thiên hạ

   • Chương 1406: Nữ Đế quân lâm thế gian!

   • Chương 1407: Phong hoa tuyệt đại

   • Chương 1408: Không thể diễn tả bản chất

   • Chương 1409: Cùng Thượng Thương đánh một trận

   • Chương 1410: Tam Thế Đồng Quan diệt chi

   • Chương 1411: Nhảy vào Thượng Thương

   • Chương 1412: Vang dội cổ kim

   • Chương 1413: Thượng Thương phía trên còn có. . .

   • Chương 1414: Thánh Khư chân tướng

   • Chương 1415: Lão bằng hữu đã lâu không gặp

   • Chương 1416: Ta là Sở Phong!

   • Chương 1417: Ta lòng rất an ủi

   • Chương 1418: Trong hũ bắt Thái Võ ba ba

   • Chương 1419: Vung mạnh chưởng tát Thái Võ

   • Chương 1420: Không đội trời chung

   • Chương 1421: Ta thật còn muốn sống thêm 500 năm

   • Chương 1422: Chân đạp đế cốt trở về

   • Chương 1423: Bất tưởng bất niệm

   • Chương 1424: Người Địa Cầu để cho ngươi canh ba chết, Võ phong tử lại có thể làm sao

   • Chương 1425: Dương gian chấn động

   • Chương 1426: Sở hắc thủ vang danh thiên hạ

   • Chương 1427: Cố nhân tề động

   • Chương 1428: Lọ đá để lộ một góc kinh dị thế gian

   • Chương 1429: Ba viên hạt giống tại Dương gian mọc rễ nở hoa

   • Chương 1430: Thật trồng ra Thiên Tiên Tử

   • Chương 1431: Đầy trời Thiên Tiên Tử như mưa xuống

   • Chương 1432: Sở bất bại xuất kích

   • Chương 1433: Toàn bộ thế giới hắc ám mộng

   • Chương 1434: Quân lâm Hắc Đô

   • Chương 1435: Quét ngang thế giới hắc ám

   • Chương 1436: Trong tiến công Sở Vô Địch

   • Chương 1437: Nhân Hoàng

   • Chương 1438: Sinh con nên như Sở Ma

   • Chương 1439: Truyền thuyết trở thành hiện thực

   • Chương 1440: Người để Võ Hoàng thất thố

   • Chương 1441: Đà

   • Chương 1442: Rung chuyển Dương gian cổ sử đỉnh phong đại đối quyết

   • Chương 1443: Cả thế gian đều chú ý

   • Chương 1444: Sinh như hạ hoa, chết như lá thu

   • Chương 1445: Vùng thiên địa này lão đại!

   • Chương 1446: Cổ kim ai có thể đánh với ta một trận

   • Chương 1447: Thực hiện hứa hẹn

   • Chương 1448: Hôm qua tái hiện

   • Chương 1449: Một vệt ánh sáng, đen phát hoảng

   • Chương 1450: Thiện đãi không sào. . . Cứu cực

   • Chương 1451: Bản cung Đại Vũ cấp!

   • Chương 1452: Ai dám không cúi đầu

   • Chương 1453: Lê Đà nguyên nhân cái chết

   • Chương 1454: Ngăn cửa hòm quan tài kinh nhiếp vạn giới

   • Chương 1455: Quỷ dị đầu nguồn

   • Chương 1456: Chư Thiên hồn lạc, duy hà vĩnh tồn

   • Chương 1457: Hoa đào chỉ vì một người nở

   • Chương 1458: Lật tung Hồn Hà cấm địa

   • Chương 1459: Độc đoán vạn cổ vị kia

   • Chương 1460: Trực đảo vô thượng ổ

   • Chương 1461: Ngay cả Thiên Đế đều chiếu cắn không lầm Cẩu Hoàng

   • Chương 1462: Đều điên rồi

   • Chương 1463: Lưng đeo đế thi lại khải đại quyết chiến

   • Chương 1464: Không cho một trăm tấm liền đánh nổ

   • Chương 1465: Đều tới

   • Chương 1466: Quân lâm

   • Chương 1467: Lệ rơi đầy mặt

   • Chương 1468: Lạc Địa Thành Hoàng

   • Chương 1469: Bao nhiêu anh kiệt chôn xương tha hương

   • Chương 1470: Hồn ở phương nào

   • Chương 1471: Điên rồi

   • Chương 1472: Lưỡi mâu chỉ phía xa vô thượng

   • Chương 1473: Chung cực đi thế gian

   • Chương 1474: Bễ nghễ vô thượng sinh linh

   • Chương 1475: Đánh vô thượng đã nghiện

   • Chương 1476: Lật xe

   • Chương 1478: Một con đường đi đến đen

   • Chương 1479: Chung cực địa chân tướng

   • Chương 1480: Vô thượng giáng lâm

   • Chương 1482: Vô thượng cũng sợ hãi

   • Chương 1483: Kỷ nguyên màu xám đại tế

   • Chương 1484: Thiên thu sau ai đứng im lặng hồi lâu

   • Chương 1485: Vang dội cổ kim ai có thể địch

   • Chương 1486: Trấn áp thế gian hết thảy địch

   • Chương 1487: Thiên Đế chi uy

   • Chương 1488: Hồn Hà kết thúc

   • Chương 1489: Vương không thấy vương

   • Chương 1490: Là ai đạo diễn trận này thiên địa vở kịch

   • Chương 1491: Chính chủ xuất hiện

   • Chương 1492: Quán Thiên Đế

   • Chương 1493: Chung cực hắc thủ hiện?

   • Chương 1494: Màu xám nhân quả

   • Chương 1495: Liên luỵ quá sâu

   • Chương 1496: Thiên Đế vách quan tài ép không được

   • Chương 1497: Cổ kim đều có vấn đề lớn

   • Chương 1498: Cuối cùng cũng có một ngày

   • Chương 1499: Yêu Yêu hi vọng phục sinh

   • Chương 1500: Công lớn hơn trời

   • Chương 1501: Đại Vũ cùng Cứu Cực

   • Chương 1502: Tổng cộng có bao nhiêu đầu tiến hóa chi lộ

   • Chương 1503: Phấn hoa tiến hóa lộ đầu nguồn

   • Chương 1504: Cuối cùng khư

   • Chương 1505: Thời gian không chờ ta

   • Chương 1505: Lão Cổ viện trợ

   • Chương 1506: Ta là ngươi Đức ca

   • Chương 1507: Chứng kiến chung cực

   • Chương 1508: Tuyệt thế Song Tôn

   • Chương 1509: Lau đi bụi bặm, chân lộ lộ ra

   • Chương 1510: Đại hiệp cõng nồi sắp điên

   • Chương 1511: Lệ nóng doanh tròng

   • Chương 1512: Cường đại liên minh

   • Chương 1513: Thiên hạ đại nhất thống đến

   • Chương 1514: Lột xác thành để cho mình đều điên cuồng ghét bỏ sinh vật

   • Chương 1515: Điệu thấp là ngưu bôn nhất khoe khoang

   • Chương 1516: Con rể tới nhà

   • Chương 1517: Từng giết Tiên tộc

   • Chương 1518: Tâm chi sở tại, thâm uyên sở tại

   • Chương 1519: Làm người phải khiêm tốn

   • Chương 1520: Một vạn năm

   • Chương 1521: Thiếu niên cuồng nhân

   • Chương 1522: Đương thời thứ nhất

   • Chương 1523: Cũng không còn cách nào trở về chân tướng

   • Chương 1524: Ngút trời

   • Chương 1525: Người nhìn xuống đông đảo chúng sinh

   • Chương 1526: Tiên Chủ

   • Chương 1527: Yêu Yêu

   • Chương 1528: Tiên Hậu

   • Chương 1529: Nữ Đế lộ

   • Chương 1530: Nữ Đế hướng đi

   • Chương 1531: Đế, chân tướng

   • Chương 1532: Thiên hạ phong vân ra chúng ta

   • Chương 1533: Phấn hoa lộ người mạnh nhất

   • Chương 1534: Từ thế giới của ngươi biến mất

   • Chương 1535: Máu xuyên qua Thời Không Trường Hà

   • Chương 1536: Thế giới sau khi chết

   • Chương 1537: Một mình chống đỡ toàn bộ đại nhân quả

   • Chương 1538: Tam Đế chiếu cổ kim

   • Chương 1539: Sờ đạo, gặp đế

   • Chương 1540: Thời đại tối cổ chiếc quan tài kia

   • Chương 1541: Thiên Đế bắt đầu

   • Chương 1542: Yêu đối với hoàng

   • Chương 1543: Đè lại lúc tuổi già chẳng lành

   • Chương 1544: Thiên Đế xuất kích

   • Chương 1545: Không thể tránh khỏi vạn chúng chú mục

   • Chương 1546: Thiên hạ ai có thể địch?

   • Chương 1547: Đào danh sơn chẳng lành

   • Chương 1548: Chí cao sống ở trong pháp

   • Chương 1549: Vị kia hậu viện

   • Chương 1550: Chư Thiên vạn cổ chỉ là một giấc mộng

   • Chương 1552: Vạn Cổ Trường Thiên một bức tranh

   • Chương 1552: Chưa bao giờ có

   • Chương 1553: Thiên Đế thử pháp, thế giới chuyển sinh

   • Chương 1554: Luân hồi bị không

   • Chương 1555: Ta từ Thượng Thương đến

   • Chương 1556: Cái gọi là chí cao bất quá là cuối đường

   • Chương 1557: Chí cao chết đi

   • Chương 1558: Đại nhất thống

   • Chương 1559: Mỹ nhân tề tụ

   • Chương 1560: Đế tuyển

   • Chương 1561: Lục Hoàng nhấc quan tài

   • Chương 1562: Tổ tiên họ Diệp

   • Chương 1563: Thiên Đế trở về quê cũ

   • Chương 1564: Nữ Đế cũng về

   • Chương 1565: Cuối đường tuyệt đại phong thái

   • Chương 1566: Đế chiến

   • Chương 1567: Cấm kỵ

   • Chương 1568: Điên đảo cổ kim

   • Chương 1569: Giành trước

   • Chương 1570: Luân Hồi Thủ Lăng Nhân

   • Chương 1571: Một vạn năm sau lại gặp

   • Chương 1572: Tương lai bộ dáng

   • Chương 1573: Luân hồi chỗ sâu có đại ác

   • Chương 1574: Không cẩn thận làm gãy luân hồi

   • Chương 1575: Thượng Thương

   • Chương 1576: Một lá một kỷ nguyên

   • Chương 1577: Minh nguyệt chiếu cổ kim

   • Chương 1578: Trở về

   • Chương 1579: Chiến dịch quét sạch sẽ

   • Chương 1580: Thiên hạ phong vân ra chúng ta

   • Chương 1581: Một khúc tiếng đàn diệt tận địch

   • Chương 1582: Lật bàn

   • Chương 1583: Tượng đất vs sơ đại người thủ lăng

   • Chương 1584: Tượng đất chân chính thân phận

   • Chương 1585: Đạo Tổ

   • Chương 1586: Chưa từng tàn lụi tử đệ binh

   • Chương 1587: Trên trời rơi xuống hoàng huyết

   • Chương 1588: Chư giới anh kiệt cúi đầu

   • Chương 1589: Vô địch thiên hạ

   • Chương 1590: Trên trời địch đến

   • Chương 1591: Từ đây không cô đơn

   • Chương 1592: Đánh khắp Thượng Thương

   • Chương 1593: Trên trời dưới đất khao khát một địch thủ

   • Chương 1594: Cầu bại!

   • Chương 1595: Bất diệt

   • Chương 1596: Ai có thể một đường bất bại?

   • Chương 1597: Thượng Thương bị thật sâu rất khinh bỉ

   • Chương 1598: Sở Ma cần tâm lý trị liệu

   • Chương 1599: Mạnh nhất tư thái

   • Chương 1600: Khởi xướng hung ác đến ngay cả mình đều đánh chửi

   • Chương 1601: Mài thế

   • Chương 1602: Nam nhân thật sự Sở Phong

   • Chương 1603: Đánh xuyên qua 3000 giới

   • Chương 1604: Đỉnh cao nhất chi chiến

   • Chương 1605: Đạo khả đạo phi thường đạo

   • Chương 1606: Khoảng cách âm

   • Chương 1607: Phấn hoa lộ tổ căn

   • Chương 1608: Đế vị

   • Chương 1609: Đại nhất thống

   • Chương 1610: Quang Hằng kỷ

   • Chương 1611: Cố nhân gặp lại cố nhân

   • Chương 1612: Hoang, sinh mệnh làm lại, thời gian lối rẽ ( tết nguyên đán khoái hoạt! )

   • Chương 1613: Thiên Đình bắt con rể

   • Chương 1614: Chư Thiên lần thứ nhất đại tập kết

   • Chương 1615: Xuất chinh Tiểu Âm Gian

   • Chương 1616: Thiên Đế cố hương nhiều thần bí

   • Chương 1617: Từng tâm hoài thiên hạ Tiên Đế

   • Chương 1618: Lấy thân lấp hố

   • Chương 1619: Tiên Đế hiến tế

   • Chương 1620: Cuối đường có địch

   • Chương 1621: Vinh quy quê cũ

   • Chương 1622: Hồng trần chém không đứt

   • Chương 1623: Thời Gian Chí Bảo

   • Chương 1624: Sở Phong đại hôn

   • Chương 1625: Đời này chỉ còn lại chính mình

   • Chương 1626: Không thể nhịn được nữa muốn đồ Đạo Tổ

   • Chương 1627: Không có thiên lý

   • Chương 1628: Đầu nguồn không chỉ có Quán Thiên Đế

   • Chương 1629: Hoả táng Đạo Tổ

   • Chương 1630: Đạo Tổ chi chiến kết thúc

   • Chương 1631: Một ngày đi khắp chư thế tốt đẹp non sông

   • Chương 1632: Lòng có ký thác

   • Chương 1633: Thất lạc thế giới

   • Chương 1634: Khiêng cờ cầu bại

   • Chương 1635: Hình người mạnh nhất

   • Chương 1636: Vô địch hoa nở dị vực

   • Chương 1637: Phó thác hậu sự

   • Chương 1638: Diệp Thiên Đế vô song!

   • Chương 1638: Qua đời thương

   • Chương 1639: Đại thế xán lạn, Thượng Thương tịch diệt

   • Chương 1640: Chư thế thành khư

   • Chương 1641: Chém không đứt tình nghĩa

   • Chương 1642: Đại kết cục

   • Chương 1644: Tái tạo đại kết cục, Thuỷ Tổ đều xuất hiện ( miễn phí )

   • Chương 1644: Chôn xuống một thế hệ ( miễn phí ) (2 giờ trước)

   • Chương 1646: Đương thời giới mất đi ánh rạng đông ( miễn phí )

   • Chương 1647: Nếm tận chói lọi, phẩm tận hắc ám ( miễn phí )

   • Chương 1648: Lịch sử sửa ( miễn phí )

   • Chương 1649: Đại tế vì ai ( miễn phí )

   • Chương 1650: Tế Đạo ( miễn phí )

   • Chương 1651: Thế gian thật có Tế Đạo phía trên sinh linh ( miễn phí )

   • Chương 1652: Huyết hà chiếu nhân gian, từng vô địch xán lạn ( miễn phí )

   • Chương 1653: Kiếm đỉnh cùng vang lên, đế lạc người thương ( miễn phí )

   • Chương 1654: Ý khó bình ( miễn phí )

   • Chương 1655: Tinh thần vĩnh rực rỡ, bất diệt bài thơ ( miễn phí )

   • Chương 1656: Nữ Đế mặc giáp cầm kích ( miễn phí )

   • Chương 1657: Nữ Đế hóa quang đi xa ( miễn phí )

   • Chương 1658: Thánh hiền đều là mai táng tàn khư bên dưới ( miễn phí )

   • Chương 1659: Chẳng lành lực lượng đầu nguồn ( miễn phí )

   • Chương 1660: Tại trong tan hoang quật khởi ( miễn phí )

   • Chương 1661: Bước ra con đường của mình ( miễn phí )

   • Chương 1662: Lẻ loi tiến lên, lấy thân lập đạo ( miễn phí )

   • Chương 1663: Lúc mới đầu ai tại truyền đạo ( miễn phí )

   • Chương 1664: Di thế độc lập ( miễn phí )

   • Chương 1665: Tỉnh mộng nguyên sơ ( miễn phí )

   • Chương 1666: Hậu thế trùng phùng ( miễn phí )

   • Chương 1667: Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Nữ Đế, ở đâu ( miễn phí )

   • Chương 1668: Ta vì hậu nhân mở sinh lộ ( miễn phí )

   • Chương cuối: Lần thứ hai đại kết cục! Sách mới ngày mùng 1 tháng 5 gặp

   BÌNH LUẬN FACEBOOK

   Chuyên mục: Góc truyện

   Related Articles

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Back to top button
   444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive