Góc truyện

Truyện-Báo Công an Nhân dân điện tử

Những người rỗi việc

Những người rỗi việc

17:43 07/01/2022

Ông Thản nâng tiếp chén rượu, dốc cạn vào họng. Mà đúng là ông đang lên trời xuống biển thật. Ông huơ chân, múa tay, thao thao đủ thứ chuyện, từ chuyện chính trị trong nước, đến chuyện sắp bầu cử Tổng thống Mỹ. Rồi ông khoe thành tích công tác của ông trong ủy ban. Ngoắt cái, lại thấy ông chuyển đề tài, nói một hơi về tổ chức Đảng bộ các cấp…Ông Tấn ngồi nghe, thấy đau lỗ tai quá bèn cười khẩy, xỉa cho ông Thản một nhát ngang họng.

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button