Góc truyện

Trọng Sinh Hoàn Mỹ Thời Đại Audio-Nghe truyện giọng đọc hay-AUDIO TRUYỆN FULL

Bạn đang xem: Trọng Sinh Hoàn Mỹ Thời Đại Audio-Nghe truyện giọng đọc hay-AUDIO TRUYỆN FULL

Trọng Sinh Hoàn Mỹ Thời Đại

Tác giả:

Công Tử Bất Ca

Thể loại:

Đô Thị

,

Trọng Sinh

Loại:

Truyện convert

Số tập: 105
Trạng thái:

Đang ra

Đọc truyện Chữ 👆

Đọc truyện Tranh 👆

Đọc Sách

Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

<!–

Minimal

–>

Nghe đến: 00:00:00

Nghe tiếp:       00:00:00

Hẹn giờ:
Dừng sau:

1:

Tap 001 – 02:33:49

2:

Tap 002 – 02:24:23

3:

Tap 003 – 02:15:58

4:

Tap 004 – 02:38:10

5:

Tap 005 – 02:18:07

6:

Tap 006 – 02:34:20

7:

Tap 007 – 02:50:54

8:

Tap 008 – 02:35:03

9:

Tap 009 – 02:43:15

10:

Tap 010 – 03:09:51

11:

Tap 011 – 03:04:30

12:

Tap 012 – 02:55:02

13:

Tap 013 – 03:09:24

14:

Tap 014 – 02:52:59

15:

Tap 015 – 03:04:17

16:

Tap 016 – 03:03:42

17:

Tap 017 – 03:05:28

18:

Tap 018 – 03:21:43

19:

Tap 019 – 03:14:59

20:

Tap 020 – 02:44:29

21:

Tap 021 – 03:32:25

22:

Tap 022 – 03:03:36

23:

Tap 023 – 02:50:21

24:

Tap 024 – 03:07:14

25:

Tap 025 – 03:30:04

26:

Tap 026 – 03:24:24

27:

Tap 027 – 03:11:37

28:

Tap 028 – 03:19:39

29:

Tap 029 – 03:14:19

30:

Tap 030 – 03:39:11

31:

Tap 031 – 03:23:33

32:

Tap 032 – 03:29:55

33:

Tap 033 – 03:14:20

34:

Tap 034 – 03:41:40

35:

Tap 035 – 03:43:54

36:

Tap 036 – 03:31:53

37:

Tap 037 – 04:03:01

38:

Tap 038 – 03:41:57

39:

Tap 039 – 03:33:34

40:

Tap 040 – 03:48:49

41:

Tap 041 – 03:16:05

42:

Tap 042 – 03:06:58

43:

Tap 043 – 03:18:46

44:

Tap 044 – 03:28:24

45:

Tap 045 – 03:22:39

46:

Tap 046 – 03:16:22

47:

Tap 047 – 03:05:36

48:

Tap 048 – 03:26:47

49:

Tap 049 – 02:55:17

50:

Tap 050 – 03:32:01

51:

Tap 051 – 03:29:45

52:

Tap 052 – 03:38:13

53:

Tap 053 – 03:33:37

54:

Tap 054 – 03:17:45

55:

Tap 055 – 03:19:31

56:

Tap 056 – 03:11:21

57:

Tap 057 – 03:14:29

58:

Tap 058 – 03:19:38

59:

Tap 059 – 03:16:25

60:

Tap 060 – 03:48:17

61:

Tap 061 – 03:26:25

62:

Tap 062 – 03:45:37

63:

Tap 063 – 03:35:47

64:

Tap 064 – 03:05:19

65:

Tap 065 – 03:19:23

66:

Tap 066 – 03:44:20

67:

Tap 067 – 03:13:42

68:

Tap 068 – 03:13:13

69:

Tap 069 – 03:19:44

70:

Tap 070 – 03:28:55

71:

Tap 071 – 03:37:16

72:

Tap 072 – 03:37:53

73:

Tap 073 – 03:37:18

74:

Tap 074 – 03:55:50

75:

Tap 075 – 03:42:25

76:

Tap 076 – 03:45:58

77:

Tap 077 – 03:21:06

78:

Tap 078 – 03:25:58

79:

Tap 079 – 03:45:00

80:

Tap 080 – 04:00:58

81:

Tap 081 – 03:37:14

82:

Tap 082 – 03:39:38

83:

Tap 083 – 03:34:35

84:

Tap 084 – 03:07:24

85:

Tap 085 – 03:25:54

86:

Tap 086 – 03:31:24

87:

Tap 087 – 03:07:43

88:

Tap 088 – 03:04:22

89:

Tap 089 – 03:23:44

90:

Tap 090 – 02:51:46

91:

Tap 091 – 02:43:52

92:

Tap 092 – 03:08:46

93:

Tap 093 – 03:10:41

94:

Tap 094 – 03:12:57

95:

Tap 095 – 03:12:20

96:

Tap 096 – 02:52:00

97:

Tap 097 – 02:57:32

98:

Tap 098 – 02:48:56

99:

Tap 099 – 02:45:06

100:

Tap 100 – 02:30:45

101:

Tap 101 – 02:36:25

102:

Tap 102 – 02:21:08

103:

Tap 103 – 02:36:45

104:

Tap 104 – 02:18:38

105:

Tap 105 – 02:46:07

Player ID does not exist!
– Lâu năm lập trình viên xuất thân Lý Mục , bị vận mệnh một cước đạp trở về năm 2001 thi đại học đích đương khẩu , hắn mừng rỡ phủi mông một cái , đứng dậy liền bước lên một cái nhất định trâu bò con đường .
Việc nặng một hồi , Lý Mục có chính hắn theo đuổi , kiếm tiền chỉ là trâu bò giai đoạn sơ cấp , còn leo lên Time Magazine , chế bá IT sản nghiệp , vấn đỉnh Forbes bảng , cũng là miễn cưỡng xem như là cuộc sống trung cấp giai đoạn , còn cái gì mới là trâu bò cảnh giới tối cao , Lý Mục cảm thấy có ba điểm dưới đây:

Làm danh nhân giáo viên;
Làm người giàu có thần tượng;
Làm ngưu nhân cha nuôi …

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen