Góc truyện

Lưu trữ Yee-sun Wu-Cỏ Dại

Bonsai

Bạn đang xem: Lưu trữ Yee-sun Wu-Cỏ Dại

Saburo Kato (15/05/1915 – 08/02/2008) – Tinh thần và Linh hồn của Bonsai Quốc Tế 

Nguồn: fukubonsai.com/  Dịch và biên tập: Dũng Cá Xinh (21/08/2021)  Bài viết của: David W. Fukumoto Tin tức về sự ra đi của bậc thầy Saburo Kato đã lan truyền khắp thế giới qua email và internet, đồng thời báo hiệu sự kết thúc của kỷ…

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen