Góc truyện

Phiên Bản Mới-Triệu Hoán Thần Binh

Bạn đang xem: Phiên Bản Mới-Triệu Hoán Thần Binh

Thần Binh

  1. Thần Binh gồm 4 phẩm: Lam phẩm 8, Cam phẩm 15Cam phẩm 18

  2. Mỗi võ tướng đều có Thần Binh liên kết tương ứng

  3. Thần Binh có thể nhận được trong Thần Binh Đài thông qua việc rút thần binh, mỗi 48 tiếng sẽ có 1 lần rút Thần Binh miễn phí.

  4. Thần Binh có thể tôi luyện để tăng thuộc tính, tôi luyện đạt cấp tối đa sẽ có thể đột phá, đột phá mỗi cấp sẽ kích hoạt thiên phú Thần Binh.

  5. Dùng Đá luyện Thần Binh để tôi luyện Thần Binh, đá tôi luyện Thần Binh có thể nhận được khi khiêu chiến Thần Binh Chủng

  6. Đột phá Thần Binh cần Thần Binh tương ứng và Đá đột phá Thần Binh, đá đột phá nhận được khi khiêu chiến Thần Binh Chủng

  7.Ngoài ra khi khiêu chiến Thần Binh Chủng còn nhận được tinh hoa Thần Binh, dùng để đổi đạo cụ trong Tiệm Thần Binh

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen