Góc truyện

Hóa Cảnh Khuynh Thiên

Thời đại mới của thập đại môn phái đã đến, kéo theo đó là những thử thách vô cùng khốc liệt xen lẫn không khí phấn khích của hàng vạn nhân sĩ khắp bốn phương.

Và hôm nay, Thợ Rèn Lưu cùng các học trò cũng như những tiền bối kỳ cựu đã công bố một sự kiện chấn động giang hồ, trang bị Vô Song Chiến Thần lừng lẫy nay đã có thể nâng cấp thành Chiến Khí Sát Thần, đẩy các cuộc chiến lên tầm cao mới, thiên hạ Võ Lâm Truyền Kỳ II chắc chắn sẽ có bước đột phá cực kỳ hấp dẫn.

Bạn đang xem: Hóa Cảnh Khuynh Thiên

Thời gian & nội dung

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 17/11/2021.
 • Nội dung: Cập nhật công thức nâng cấp trang bị Chiến Khí Sát Thần.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Chức năng

Võ Lâm II
Học Trò Thợ Rèn Lưu

 • Vị trí: Tương Dương (176/182).
 • Chức năng: Mở công thức nâng cấp trang bị Vô Song Chiến Thần thành trang bị Chiến Khí Sát Thần.
 • Tỷ lệ thành công 100%.

Công thức nâng cấp

Trang bị nâng cấp Nguyên liệu Thành phẩm
Vô Song Chiến Thần Khôi
+0 trở lên
110 Thiên Môn Kim Lệnh Chiến Khí Sát Thần Khôi +0
110 Thiên Cang Lệnh
10 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Vô Song Chiến Thần Giáp
+0 trở lên
110 Thiên Môn Kim Lệnh Chiến Khí Sát Thần Giáp +0
110 Thiên Cang Lệnh
10 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
Vô Song Chiến Thần Trang
+0 trở lên
110 Thiên Môn Kim Lệnh Chiến Khí Sát Thần Trang +0
110 Thiên Cang Lệnh
10 Cửu Thiên Vô Cực Đơn

Lưu ý

 • Chiến Khí Sát Thần nhận được khi nâng cấp sẽ có thể giao dịch.
 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Hiệu quả Đại Định Hồn, Tiểu Định Hồn sẽ mất sau khi nâng cấp.
 • Trang bị Chiến Khí Sát Thần nhận được sẽ có cùng kiểu hình với trang bị Vô Song Chiến Thần mang đi nâng cấp.
 • Trang bị Chiến Khí Sát Thần sau khi trang bị lên nhân vật sẽ khóa, mở khóa giao dịch sẽ tiêu hao 10 Vạn Năng Phù.
 • Công thức đục lỗ Đá Quý trang bị Chiến Khí Sát Thần:
  • Lỗ 1: Cần 4 Đá Quý cấp 2, mỗi loại 2 viên.
  • Lỗ 2: Cần 4 Đá Quý cấp 3, mỗi loại 3 viên.
  • Lỗ 3: Cần 4 Đá Quý cấp 4, mỗi loại 3 viên.

Thuộc tính trang bị Chiến Khí Sát Thần

Vo Lam II

 • Thuộc tính hiện thứ 1, 2, 3 và 4 trên trang bị Chiến Khí Sát Thần là cố định.
 • Thuộc tính hiện thứ 5: Sức mạnh tăng 200. Có thể dùng luyện lô thiết 7 để tẩy, nhận ngẫu nhiên một trong các thuộc tính sau:
Nội Công tăng 200
Thân Pháp tăng 200
Linh Hoạt tăng 200
Gân Cốt tăng 200
Sức Mạnh tăng 200
 • Điều kiện kích hoạt 3 thuộc tính ẩn cuối: Phải mang đủ 3 món trang bị.

Vo Lam IIHình ảnh trang bị Chiến Khí Sát Thần

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button