Góc truyện

Đọc sách truyện Yêu Hận Triền Miên-Lục Xu online

Bạn đang xem: Đọc sách truyện Yêu Hận Triền Miên-Lục Xu online

Yêu Hận Triền Miên

7.14286
Trung bình: 7.1 (7 votes)

Tác giả: 

Lục Xu

Dịch giả: 

Meomai

,

Thiên Thiên

,

Nguyệt Ly 208

Mục sách : 

Gác chuyển ngữ

Ngôn tình Trung Quốc

Tình trạng: 
Đang ra

Mục đích của Giang Thừa Châu ngay cả người qua đường cũng biết, anh từng bước giăng bẫy chẳng qua để khiến cô nếm trải nỗi khổ mà anh phải chịu đựng năm ấy. Sau đó, anh bỏ rơi cô, quay người cùng vị hôn thê của mình sống đến đầu bạc răng long. Nhưng việc giăng bẫy xảy ra sự cố ngoài ý muốn, khi cô rơi vào bẫy, anh cũng đồng thời rơi xuống…

Nội dung tags: Hào môn thế gia, ngược luyến tình thâm.
Nhân vật chính: Mộc Tuyên Dư, Giang Thừa Châu.
Khác: Lục Xu, thiết kế, hãm hại.

Chương 1-47: Nhóm dịch Gác Sách.

Chương 48-…: Nguồn facebook.com/GreenShuLVF

– Choose -Yêu Hận Triền Miên- Yêu Hận Triền Miên – Chương 00: Tiết tử- Yêu Hận Triền Miên – Chương 01- Yêu Hận Triền Miên – Chương 02- Yêu Hận Triền Miên – Chương 03- Yêu Hận Triền Miên – Chương 04- Yêu Hận Triền Miên – Chương 05- Yêu Hận Triền Miên – Chương 06- Yêu Hận Triền Miên – Chương 07- Yêu Hận Triền Miên – Chương 08- Yêu Hận Triền Miên – Chương 09- Yêu Hận Triền Miên – Chương 10- Yêu Hận Triền Miên – Chương 11- Yêu Hận Triền Miên – Chương 12- Yêu Hận Triền Miên – Chương 13- Yêu Hận Triền Miên – Chương 14- Yêu Hận Triền Miên – Chương 15- Yêu Hận Triền Miên – Chương 16- Yêu Hận Triền Miên – Chương 17- Yêu Hận Triền Miên – Chương 18- Yêu Hận Triền Miên – Chương 19- Yêu Hận Triền Miên – Chương 20- Yêu Hận Triền Miên – Chương 21- Yêu Hận Triền Miên – Chương 22- Yêu Hận Triền Miên – Chương 23- Yêu Hận Triền Miên – Chương 24- Yêu Hận Triền Miên – Chương 25- Yêu Hận Triền Miên – Chương 26- Yêu Hận Triền Miên – Chương 27- Yêu Hận Triền Miên – Chương 28- Yêu Hận Triền Miên – Chương 29- Yêu Hận Triền Miên – Chương 30- Yêu Hận Triền Miên – Chương 31- Yêu Hận Triền Miên – Chương 32- Yêu Hận Triền Miên – Chương 33- Yêu Hận Triền Miên – Chương 34- Yêu Hận Triền Miên – Chương 35- Yêu Hận Triền Miên – Chương 36- Yêu Hận Triền Miên – Chương 37- Yêu Hận Triền Miên – Chương 38- Yêu Hận Triền Miên – Chương 39- Yêu Hận Triền Miên – Chương 40- Yêu Hận Triền Miên – Chương 41- Yêu Hận Triền Miên – Chương 42- Yêu Hận Triền Miên – Chương 43- Yêu Hận Triền Miên – Chương 44- Yêu Hận Triền Miên – Chương 45- Yêu Hận Triền Miên – Chương 46- Yêu Hận Triền Miên – Chương 47- Yêu Hận Triền Miên – Chương 48- Yêu Hận Triền Miên – Chương 49- Yêu Hận Triền Miên – Chương 50- Yêu Hận Triền Miên – Chương 51- Yêu Hận Triền Miên – Chương 52- Yêu Hận Triền Miên – Chương 53- Yêu Hận Triền Miên – Chương 54- Yêu Hận Triền Miên – Chương 55- Yêu Hận Triền Miên – Chương 56- Yêu Hận Triền Miên – Chương 57- Yêu Hận Triền Miên – Chương 58- Yêu Hận Triền Miên – Chương 59- Yêu Hận Triền Miên – Chương 60- Yêu Hận Triền Miên – Chương 61- Yêu Hận Triền Miên – Chương 62- Yêu Hận Triền Miên – Chương 63- Yêu Hận Triền Miên – Chương 64- Yêu Hận Triền Miên – Chương 65- Yêu Hận Triền Miên – Chương 66- Yêu Hận Triền Miên – Chương 67- Yêu Hận Triền Miên – Chương 68- Yêu Hận Triền Miên – Chương 69- Yêu Hận Triền Miên – Chương 70- Yêu Hận Triền Miên – Chương 71- Yêu Hận Triền Miên – Chương 72- Yêu Hận Triền Miên – Chương 73- Yêu Hận Triền Miên – Chương 74- Yêu Hận Triền Miên – Chương 75- Yêu Hận Triền Miên – Chương 76- Yêu Hận Triền Miên – Chương 77

 
 

[Sách Văn Uyển] Tiếp nhận bản thảo

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button