Góc truyện

Thí Thiên Đao-Mục lục-Tiểu Đao Phong Lợi (1)

Bạn đang xem: Thí Thiên Đao-Mục lục-Tiểu Đao Phong Lợi (1)

Thí Thiên Đao – Mục lục

 • Chương 1: Cánh đồng tuyết (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 2: Cánh đồng tuyết (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 3: Dưới đỉnh cô thần (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 4: Dưới đỉnh cô thần (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 5: Vong ân phụ nghĩa (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 6: Vong ân phụ nghĩa (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 7: Ngang nhiên nhục nhã​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 8: Lời thề ở sơn môn (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 9: Lời thề ở sơn môn (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 10: Áp chế ma quân (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 11: Áp chế ma quân (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 12: Vô sỉ (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 13: Vô sỉ (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 14: Một cước đạp bay​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 15: Bái sư ma quân (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 16: Bái sư ma quân (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 17: Vô pháp vô thiên (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 18: Vô pháp vô thiên (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 19: Truyền đạo thụ nghiệp (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 20: Truyền đạo thụ nghiệp (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 21: Thiên ý (ý trời) (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 22: Thiên ý (ý trời) (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 23: Biến của tâm pháp (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 24: Biến của tâm pháp (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 25: Đột phá nguyên quan​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 26: Thiếu nữ thần bí (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 27: Thiếu nữ thần bí (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 28: Tu luyện kỳ lạ! (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 29: Tu luyện kỳ lạ! (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 30: Chuyện xưa của ma quân (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 31: Chuyện xưa của ma quân (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 32: Trưởng thành trong khó khăn (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 33: Trưởng thành trong khó khăn (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 34: Cây nhỏ khô héo (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 35: Cây nhỏ khô héo (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 36: Con đường trở về nhà.​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 37: Gặp cướp giữa đường (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 38: Gặp cướp giữa đường (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 39: Truy binh trong đêm tối (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 40: Truy binh trong đêm tối (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 41: Cần giết thì phải giết (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 42: Cần giết thì phải giết (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 43: Một đao kinh hồn (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 44: Một đao kinh hồn (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 45: Bí mật ẩn giấu trong miếng ngọc​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 46: Công chúa của vương đình (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 47: Công chúa của vương đình (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 48: Tên ta là lâm bạch (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 49: Tên ta là lâm bạch (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 50: Lập thế lực riêng (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 51: Lập thế lực riêng (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 52: Khí huyết sát (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 53: Khí huyết sát (2)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 54: Tiên phủ trong truyền thuyết.​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 55: Bảo liên công chúa (1)​Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 56: Bảo Liên công chúa (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 57: Cung điện thảo nguyên (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 58: Cung điện thảo nguyên (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 59: Hạo Nguyệt trưởng lãoBạch Tiểu Thuần

 • Chương 60: Hạo Nguyệt trưởng lão (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 61: Hạo Nguyệt trưởng lão (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 62: Viên ngọc thần kỳ (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 63: Viên ngọc thần kỳ (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 64: Gặp lại Tiêu Vũ (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 65: Gặp lại Tiêu Vũ (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 66: Đệ tử đại phái (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 67: Đệ tử đại phái (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 68: Đao chém Triệu Phàm (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 69: Đao chém Triệu Phàm (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 70: Đêm Trăng Tròn (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 71: Đêm Trăng Tròn (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 72: Bàn Tay Nắm Giữ Sinh Tử (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 73: Bàn Tay Nắm Giữ Sinh Tử (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 74: Tên gọi là Thí Thiên (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 75: Tên gọi là Thí Thiên (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 76: Làm hai việc cùng một lúc (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 77: Làm hai việc cùng một lúc (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 78: Bộ tộc Hạo Nguyệt (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 79: Bộ tộc Hạo Nguyệt (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 80: Cáo già xảo quyệtBạch Tiểu Thuần

 • Chương 81: Sở Mặc ra trận (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 82: Sở Mặc ra trận (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 83: Sở Mặc ra trận (3)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 84: Trời sinh có sức mạnh hơn ngườiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 85: Một đòn sấm sét (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 86: Một đòn sấm sét (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 87: Một đòn sấm sét (3)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 88: Giết chóc mở mànBạch Tiểu Thuần

 • Chương 89: Đại ngốc Anh Tuấn (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 90: Đại ngốc Anh Tuấn (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 91: Đại ngốc Anh Tuấn (3)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 92: Gã khổng lồ Tham ăn (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 93: Gã khổng lồ Tham ăn (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 94: Sẽ trân trọng đoạn tình cảm nàyBạch Tiểu Thuần

 • Chương 95: Sẽ trân trọng đoạn tình cảm này (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 96: Sẽ trân trọng đoạn tình cảm này (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 97: Mất hết nhân tínhBạch Tiểu Thuần

 • Chương 98: Sát khí dày đặc (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 99: Sát khí dày đặc (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 100: Hoàng quyền ở thế tục (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 101: Hoàng quyền ở thế tục (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 102: Lão đầu khô khanBạch Tiểu Thuần

 • Chương 103: Xin đừng quên muội (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 104: Xin đừng quên muội (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 105: Những tháng ngày khó vượt qua (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 106: Những tháng ngày khó vượt qua (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 107: Con muốn yên tĩnh (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 108: Con muốn yên tĩnh (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 109: Hứa Thập công tử (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 110: Hứa Thập công tử (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 111: Diệu Nhất Nương (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 112: Diệu Nhất Nương (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 113: Chuyện năm đó (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 114: Chuyện năm đó (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 115: Những chuyện xưa (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 116: Những chuyện xưa (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 117: Châu Mục công tử (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 118: Châu Mục công tử (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 119: Chim sẻ núp đằng sauBạch Tiểu Thuần

 • Chương 120: Giận đập Thân Vương Phủ (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 121: Giận đập Thân Vương Phủ (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 122: Thiếu niên can đảm (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 123: Thiếu niên can đảm (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 124: Phương thuốc (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 125: Phương thuốc (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 126: Không đơn giản (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 127: Không đơn giản (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 128: Một nụ hônBạch Tiểu Thuần

 • Chương 129: Lai lịch của Diệu Nhất Nương (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 130: Lai lịch của Diệu Nhất Nương (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 131: Lai lịch của Diệu Nhất Nương (3)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 132: Ý nghĩ kỳ lạ? (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 133: Ý nghĩ kỳ lạ? (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 134: Tắm máu nguyên thú (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 135: Tắm máu nguyên thú (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 136: Hóa ra là ngươi (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 137: Hóa ra là ngươi (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 138: Thiếu niên anh hùng (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 139: Thiếu niên anh hùng (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 140: Hạ Kinh suy sụp (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 141: Hạ Kinh suy sụp (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 142: Thực lực tối thượng (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 143: Thực lực tối thượng (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 144: Thực lực tối thượng (3)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 145: Tam huynh đệ Hoàng thất (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 146: Tam huynh đệ Hoàng thất (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 147: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 148: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 149: Quen một mặt trao lời chân tình, từ cạn ý tròn (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 150: Quen một mặt trao lời chân tình, từ cạn ý tròn (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 151: Ngòi ong vò vẽBạch Tiểu Thuần

 • Chương 152: Sự thay đổi của Hạ Kinh (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 153: Sự thay đổi của Hạ Kinh (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 154: Vài việc (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 155: Vài việc (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 156: Lời nhắc nhởBạch Tiểu Thuần

 • Chương 157: Chuyện cũ của Ma Quân (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 158: Chuyện cũ của Ma Quân (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 159: Đợi ngươi khuấy đảo phong vân (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 160: Đợi ngươi khuấy đảo phong vân (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 161: Lồng giam xe ngựa (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 162: Lồng giam xe ngựa (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 163: Lỗ thủng trên xe ngựaBạch Tiểu Thuần

 • Chương 164: Tiến vào Hoàng thành (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 165: Tiến vào Hoàng thành (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 166: Không thể tin nổiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 167: Đều là diễn trò!Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 168: Ánh hào quang rực rỡ (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 169: Ánh hào quang rực rỡ (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 170: Chém cái đầu chó của nhà ngươiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 171: Hết sức phấn khíchBạch Tiểu Thuần

 • Chương 172: Không phải là trò đùaBạch Tiểu Thuần

 • Chương 173: Xin lỗiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 174: Huân chương anh hùng (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 175: Huân chương anh hùng (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 176: Thẩm Tinh TuyếtBạch Tiểu Thuần

 • Chương 177: Ta không biếtBạch Tiểu Thuần

 • Chương 178: Huynh đệBạch Tiểu Thuần

 • Chương 179: Không sợ hãiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 180: Tiểu Hắc ca uy vũ khí phách (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 181: Tiểu Hắc ca uy vũ khí phách (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 182: Ta có thể tin tưởng nàng không?Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 183: Tứ nhĩ tính danh (Ban họ tên cho nàng)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 184: Luyện cốt (Tôi luyện xương cốt)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 185: Đột phá (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 186: Đột phá (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 187: Bại thiết huyết cảnh (Đánh bại Thiết Huyết cảnh giới)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 188: Đăng môn bái phóng (Đến nhà thăm hỏi)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 189: Tối thị vô tình đế vương gia (Gia đình đế vương vô tình nhất)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 190: Cửa hàng bán đấu giá Phong Vân (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 191: Cửa hàng bán đấu giá Phong Vân (2))Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 192: Đỉnh thanh đồngBạch Tiểu Thuần

 • Chương 193: Nhà giàu mới nổiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 194: Vật đấu giá then chốt (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 195: Vật đấu giá then chốt (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 196: Điên cuồng tranh đoạtBạch Tiểu Thuần

 • Chương 197: Phản bộiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 198: Chu Tước HộiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 199: Một đao (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 200: Một đao (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 201: Chim bồ Câu và chim ưngBạch Tiểu Thuần

 • Chương 202: Hiểu rõ ý nghĩ trong đầuBạch Tiểu Thuần

 • Chương 203: Món tiền khổng lồBạch Tiểu Thuần

 • Chương 204: Vua trong bóng tối (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 205: Vua trong bóng tối (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 206: Trưởng lão Thanh Long ĐườngBạch Tiểu Thuần

 • Chương 207: Tiến thoái lưỡng nan (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 208: Tiến thoái lưỡng nan (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 209: Một lời hứaBạch Tiểu Thuần

 • Chương 210: Đan dược khác thườngBạch Tiểu Thuần

 • Chương 211: Chiến đấu trong giận dữ (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 212: Chiến đấu trong giận dữ (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 213: Chém chết Kim Thạch Chi CảnhBạch Tiểu Thuần

 • Chương 214: Tạo hóa trêu ngươiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 215: Học viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 216: Học viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 217: Ngài làm viện trưởng điBạch Tiểu Thuần

 • Chương 218: Hiệp dùng võ vi phạm điều cấmBạch Tiểu Thuần

 • Chương 219: Độc kế (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 220: Độc kế (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 221: Gió nổi mây phunBạch Tiểu Thuần

 • Chương 222: Ban thưởng hôn (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 223: Ban thưởng hôn (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 224: Cô Thành Nhất Kiếm Thiên Ngoại Phi TiênBạch Tiểu Thuần

 • Chương 225: Mong chờBạch Tiểu Thuần

 • Chương 226: Lòng người (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 227: Lòng người (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 228: Thái tử bị thương nặngBạch Tiểu Thuần

 • Chương 229: Ta là Sở MặcBạch Tiểu Thuần

 • Chương 230: Đại tông sư (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 231: Đại tông sư (2)kimsieuquan

 • Chương 232: Tâm tư của Hạ Hùngkimsieuquan

 • Chương 233: Thỉnh cầu của Đế Vươngkimsieuquan

 • Chương 234: Đạm Đài tiên sinhkimsieuquan

 • Chương 235: Mở tiệc chiêu đãikimsieuquan

 • Chương 236: Không tốtkimsieuquan

 • Chương 237: Tín nhiệmkimsieuquan

 • Chương 238: Đối đầu (1)kimsieuquan

 • Chương 239: Đối đầu (2)kimsieuquan

 • Chương 240: Rời thànhkimsieuquan

 • Chương 241: Đêm không yên tĩnhkimsieuquan

 • Chương 242: Ngàn dặm truy lùngkimsieuquan

 • Chương 243: Phúc Longkimsieuquan

 • Chương 244: Quá bình tĩnh rồikimsieuquan

 • Chương 245: Ngươi bị lừa rồikimsieuquan

 • Chương 246: Tâm chết thành trokimsieuquan

 • Chương 247: Lưỡi đao sắc bén ngang trời (1)kimsieuquan

 • Chương 248: Lưỡi đao sắc bén ngang trời (2)kimsieuquan

 • Chương 249: Sinh tử ma luyệnkimsieuquan

 • Chương 250: Đây là một cái hố lớn!kimsieuquan

 • Chương 251 : Ác mộngkimsieuquan

 • Chương 252 : Đơn giản như vậy?kimsieuquan

 • Chương 253 : U Minh Bát Đaokimsieuquan

 • Chương 254 : Người trước ngã xuống, người sau tiếp bước tiến lênkimsieuquan

 • Chương 255 : Rơi vào đường cùngkimsieuquan

 • Chương 256 : Ác nhân giết mãi không hếtkimsieuquan

 • Chương 257 : Chủ động tấn công. (1)kimsieuquan

 • Chương 258 : Chủ động tấn công (2)kimsieuquan

 • Chương 259 : Có ý rút luikimsieuquan

 • Chương 260 : Khảo nghiệm chân chínhkimsieuquan

 • Chương 261 : Đao thứ nhất: đoạt hồnkimsieuquan

 • Chương 262 : Chạykimsieuquan

 • Chương 263 : Núi Cô Bútkimsieuquan

 • Chương 264 : Khí phách của Ma Quânkimsieuquan

 • Chương 265 : Tề tiên sinhkimsieuquan

 • Chương 266 : Tự tìm cái chếtkimsieuquan

 • Chương 267 : Ném xuống. (1)kimsieuquan

 • Chương 268 : Ném xuống. (2)kimsieuquan

 • Chương 269 : Còn ai nữakimsieuquan

 • Chương 270 : Cam tâm chịu phạtkimsieuquan

 • Chương 271 : Nước trong hang đá. (1)kimsieuquan

 • Chương 272 : Nước trong hang đá. (2)kimsieuquan

 • Chương 273 : Chu Tước?kimsieuquan

 • Chương 274 : Đại Công Kêkimsieuquan

 • Chương 275 : Kê giakimsieuquan

 • Chương 276 : Thương Khung Thần Giámkimsieuquan

 • Chương 277 : Hỗn Độn Hồng Lô. (1)kimsieuquan

 • Chương 278 : Hỗn Độn Hồng Lô. (2)kimsieuquan

 • Chương 279 : Hoa Xuyên Ngưu tức giậnkimsieuquan

 • Chương 280 : Long tổkimsieuquan

 • Chương 281 : Có gan thì ngươi đến đây!kimsieuquan

 • Chương 282 : Chấp niệm chết cũng không thay đổi!kimsieuquan

 • Chương 283 : Thần thảokimsieuquan

 • Chương 284 : Cá tạo hóa (1)kimsieuquan

 • Chương 285 : Cá tạo hóa (2)kimsieuquan

 • Chương 286 : Thể chất đạo cảnhkimsieuquan

 • Nguồn: Vip Văn Đànkimsieuquan

 • Chương 288 : Một miếng vẩy rồngkimsieuquan

 • Chương 289 : Một đao sấm sétkimsieuquan

 • Chương 290 : Tìm được nguyên dược cực phẩmkimsieuquan

 • Chương 291 : Sông U Minh hồ Luân Hồikimsieuquan

 • Chương 292 : Quy hàngkimsieuquan

 • Chương 293 : Trợ thủ đắc lực. (1)kimsieuquan

 • Chương 294 : Trợ thủ đắc lực. (2)kimsieuquan

 • Chương 295 : Gặp hoàng thượngkimsieuquan

 • Chương 296 : Bắt đầu. (1)kimsieuquan

 • Chương 297 : Bắt đầu. (2)kimsieuquan

 • Chương 298 : Kẻ địch mạnh tới.kimsieuquan

 • Chương 299 : Nội chiếnkimsieuquan

 • Chương 300 : Thanh Long diệt Chu Tướckimsieuquan

 • Chương 301 : Khí phách cái thếkimsieuquan

 • Chương 302 : Học viện mạnh nhấtkimsieuquan

 • Chương 303 : Rung động Tứ Tượng đại lụckimsieuquan

 • Chương 304 : Dã tâm của Sở Mặckimsieuquan

 • Chương 305 : Nguyên thú cửu giaikimsieuquan

 • Chương 306 : Độ kiếpkimsieuquan

 • Chương 307 : Tiểu Sài Khuyển. (1)kimsieuquan

 • Chương 308 : Tiểu Sài Khuyển. (2)kimsieuquan

 • Chương 309: Chấp nhấtkimsieuquan

 • Chương 310: Gà chó không yênkimsieuquan

 • Chương 311: Đế đô Đại Tềkimsieuquan

 • Chương 312: Tính kếkimsieuquan

 • Chương 313: Quân tình trọng yếukimsieuquan

 • Chương 314: Nói ra hù chết ngàikimsieuquan

 • Chương 315: Bí văn kinh thiênkimsieuquan

 • Chương 316: Sở Mặc hiến kếkimsieuquan

 • Chương 317: Ta còn có một biện pháp. (1)kimsieuquan

 • Chương 318: Ta còn có một biện pháp. (2)kimsieuquan

 • Chương 319: Sở Vươngkimsieuquan

 • Chương 320: Dãy núi Thiên Đoạnkimsieuquan

 • Chương 321 : Thông đạokimsieuquan

 • Chương 322 : Phối hợpkimsieuquan

 • Chương 323 : Nghi ngờ. (1)kimsieuquan

 • Chương 324 : Nghi ngờ. (2)kimsieuquan

 • Chương 325 : Có phục hay khôngkimsieuquan

 • Chương 326 : Quân đoàn đào mỏ. (1)kimsieuquan

 • Chương 327 : Quân đoàn đào mỏ. (2)kimsieuquan

 • Chương 328 : Binh Lâmkimsieuquan

 • Chương 329 : Khắp nơi đều là hố lớnkimsieuquan

 • Chương 330 : Bách vạn đại quân (1)kimsieuquan

 • Chương 331 : Bách vạn đại quân (2)kimsieuquan

 • Chương 332 : Chúng ta trúng kế rồi. (1)kimsieuquan

 • Chương 333 : Chúng ta trúng kế rồi. (2)kimsieuquan

 • Chương 334 : Sụp đổkimsieuquan

 • Chương 335 : Thiết Huyết Cảnhkimsieuquan

 • Chương 336 : Viên ngọc biến mất. (1)kimsieuquan

 • Chương 337 : Viên ngọc biến mất. (2)kimsieuquan

 • Chương 338 : Hấp thụ mỏ nguyên thạchkimsieuquan

 • Chương 339 : Lợi ích khổng lồkimsieuquan

 • Chương 340 : Tuyệt vọng. (1)kimsieuquan

 • Chương 341 : Tuyệt vọng. (2)kimsieuquan

 • Chương 342 : Bại dưới tay aikimsieuquan

 • Chương 343 : Tên của ngươi trả lại cho ngươikimsieuquan

 • Chương 344 : Ha ha ha ha (1)kimsieuquan

 • Chương 345 : Ha ha ha ha (2)kimsieuquan

 • Chương 346 : Một trời một vựckimsieuquan

 • Chương 347 : Nguyên nhân do đâu?kimsieuquan

 • Chương 348 : Giết chếtkimsieuquan

 • Chương 349 : Đường sống trong chỗ chếtkimsieuquan

 • Chương 350 : Nữ vương thảo nguyênkimsieuquan

 • Chương 351 : Cái này không phải ta muốn. (1)kimsieuquan

 • Chương 352 : Cái này không phải ta muốn. (2)kimsieuquan

 • Chương 353 : Ân sủng cực độkimsieuquan

 • Chương 354 : Bọn họ đều ở đâykimsieuquan

 • Chương 355 : Đệ tử Phiêu Diêu Cung.kimsieuquan

 • Chương 356 : Cung chủkimsieuquan

 • Chương 357 : Lại xuất chinhkimsieuquan

 • Chương 358 : Thẩm Ngạo Băng tức giậnkimsieuquan

 • Chương 359 : Hổ Đầu Quân. (1)kimsieuquan

 • Chương 360 : Hổ Đầu Quân. (2)kimsieuquan

 • Chương 361 : Không muốn người mang nhân quả nàykimsieuquan

 • Chương 362 : Trở lại Trường Sinh Thiênkimsieuquan

 • Chương 363 : Thái thượng trưởng lãokimsieuquan

 • Chương 364 : Thế mới là đồ đệ của takimsieuquan

 • Chương 365 : Đây là tác phong của các ngươi?kimsieuquan

 • Chương 366 : Nứt toáckimsieuquan

 • Chương 367 : Sát sinhkimsieuquan

 • Chương 368 : Đừng tìm hắn gây chuyện nữakimsieuquan

 • Chương 369 : Sư phụ, hẹn gặp lại!kimsieuquan

 • Chương 370 : Cô Thành Nhất Kiếmkimsieuquan

 • Chương 371 : Thiên Ngoại Phi Tiênkimsieuquan

 • Chương 372 : Quy Khưkimsieuquan

 • Chương 373 : Thiên Kê mang đi hầm thì sẽ thơm ngon hơn chăng? (1)kimsieuquan

 • Chương 374 : Thiên Kê mang đi hầm thì sẽ thơm ngon hơn chăng? (2)kimsieuquan

 • Chương 375 : Bằng hữukimsieuquan

 • Chương 376 : Đột kích đêmkimsieuquan

 • Chương 377 : Gừng càng già càng cay (1)kimsieuquan

 • Chương 378 : Gừng càng già càng cay (2)kimsieuquan

 • Chương 379 : Thi bắt hổkimsieuquan

 • Chương 380 : Đại thắng. (1)kimsieuquan

 • Chương 381 : Đại thắng. (2)kimsieuquan

 • Chương 382 : Hai ông cháu tâm sựkimsieuquan

 • Chương 383 : Mật chỉ. (1)kimsieuquan

 • Chương 384 : Mật chỉ. (2)kimsieuquan

 • Chương 385 : Vết nứtkimsieuquan

 • Chương 386 : Tâm sự của lão gia tửkimsieuquan

 • Chương 387 : Đại ngốc đã đếnkimsieuquan

 • Chương 388 : Gặp mặt. (1)kimsieuquan

 • Chương 389 : Gặp mặt. (2)kimsieuquan

 • Chương 390 : Hứa Phù Phù oán giậnkimsieuquan

 • Chương 391 : Phong Vươngkimsieuquan

 • Chương 392 : Châm biếmkimsieuquan

 • Chương 393 : Gặp bà nộikimsieuquan

 • Chương 394 : Gọi tôi là Đại Ngốc. (1)kimsieuquan

 • Chương 395 : Gọi tôi là Đại Ngốc. (2)kimsieuquan

 • Chương 396 : Ta muốn lấy ngươikimsieuquan

 • Chương 397 : Cây càng già nở hoa càng đẹpkimsieuquan

 • Chương 398 : Vừa hay đúng dịpkimsieuquan

 • Chương 399 : Trở mặtkimsieuquan

 • Chương 400 : Minh bạchkimsieuquan

 • Chương 401 : Thực lực của Vương Đại Phátkimsieuquan

 • Chương 402 : Mùng sáu tháng sáukimsieuquan

 • Chương 403 : Ngàn dặm biên giớikimsieuquan

 • Chương 404 : Gian tếkimsieuquan

 • Chương 405 : Thời khắc nguy hiểmkimsieuquan

 • Chương 406 : Người đàn ông đeo mặt nạkimsieuquan

 • Chương 407 : Đoạt Hồn Trảm Minh Tâmkimsieuquan

 • Chương 408 : Thiên Kiếm Môn Chủkimsieuquan

 • Chương 409 : Ngươi không có đủ tư cách đặt điều kiện. (1)kimsieuquan

 • Chương 410 : Ngươi không có đủ tư cách đặt điều kiện. (2)kimsieuquan

 • Chương 411 : Ngàn cân treo sợi tóckimsieuquan

 • Chương 412 : Bản tôn cho phép ngươi rời đi chưa? (1)kimsieuquan

 • Chương 413 : Bản tôn cho phép ngươi rời đi chưa? (2)kimsieuquan

 • Chương 414 : Đánh kẻ chạy đi, người chạy lại ta cũng đánhkimsieuquan

 • Chương 415 : Tâm tư của Đế vươngkimsieuquan

 • Chương 416 : Thái độ thay đổi trong nháy mắt. (1)kimsieuquan

 • Chương 417 : Thái độ thay đổi trong nháy mắt. (2)kimsieuquan

 • Chương 418 : Không tìm thấy Sở Mặckimsieuquan

 • Chương 419 : Tử Kim Sắc Huyết. (1)kimsieuquan

 • Chương 420 : Tử Kim Sắc Huyết. (2)kimsieuquan

 • Chương 421 : Chỉ cần hắn trở vềkimsieuquan

 • Chương 422 : Tên lừa đảokimsieuquan

 • Chương 423 : Kết minhkimsieuquan

 • Chương 424 : Hai năm. (1)kimsieuquan

 • Chương 425 : Hai năm. (2)kimsieuquan

 • Chương 426 : Huyễn Thần Giớikimsieuquan

 • Chương 427 : Thanh Phong Hổ Liệtkimsieuquan

 • Chương 428 : Thành Huyễn Thần.kimsieuquan

 • Chương 429 : Ba tầng không giankimsieuquan

 • Chương 430 : Ba chén rượukimsieuquan

 • Chương 431 : Sở Mặc chấn động. (1)kimsieuquan

 • Chương 432 : Sở Mặc chấn động. (2)kimsieuquan

 • Chương 433 : Tin bảnkimsieuquan

 • Chương 434 : Một bóng dáng quen thuộckimsieuquan

 • Chương 435 : Không phải là cuộc hội ngộ vui vẻ bất ngờkimsieuquan

 • Chương 436 : Hổ Liệt kinh ngạckimsieuquan

 • Chương 437 : Chúng ta kết bái đi. (1)kimsieuquan

 • Chương 438 : Chúng ta kết bái đi. (2)kimsieuquan

 • Chương 439 : Sáu kiểu Trúc Cơkimsieuquan

 • Chương 440 : Hai mươi tuổikimsieuquan

 • Chương 441 : Huyễn Thần bảngkimsieuquan

 • Chương 442 : Kim Ô Đại Đế. (1)kimsieuquan

 • Chương 443 : Kim Ô Đại Đế. (2)kimsieuquan

 • Chương 444 : Bệ ngọc vỡ nátkimsieuquan

 • Chương 445 : Huyết mạch mạnh nhấtkimsieuquan

 • Chương 446 : Thái Điệp và Vân Mộngkimsieuquan

 • Chương 447 : Tinh Linh Công chúa. (1)kimsieuquan

 • Chương 448 : Tinh Linh Công chúa. (2)kimsieuquan

 • Chương 449 : Đệ tam chiến lựckimsieuquan

 • Chương 450 : Đó là tân nương của đệkimsieuquan

 • Chương 451 : Gặp nàng một lúckimsieuquan

 • Chương 452 : Gặp lại nhaukimsieuquan

 • Chương 453 : Thọc gậy bánh xekimsieuquan

 • Chương 454 : Ta là vị hôn thê của chàng. (1)kimsieuquan

 • Chương 455 : Ta là vị hôn thê của chàng. (2)kimsieuquan

 • Chương 456 : Ngươi sợ sao?kimsieuquan

 • Chương 457 : Cứng đầu chống đốikimsieuquan

 • Chương 458 : Đó là phân thân, không phải takimsieuquan

 • Chương 459 : Thanh Thiên Như Mặckimsieuquan

 • Chương 460 : Hãy quên ta đikimsieuquan

 • Chương 461 : Ngươi đến phá rối sao. (1)kimsieuquan

 • Chương 462 : Ngươi đến phá rối sao. (2)kimsieuquan

 • Chương 463 : Linh Đan Đườngkimsieuquan

 • Chương 464 : Phùng Xuân Đế Chủkimsieuquan

 • Chương 465 : Sự cảm động của Đế Chủkimsieuquan

 • Chương 466 : Khí phách và vận mệnhkimsieuquan

 • Chương 467 : Ngươi có phải kẻ ngốc không? (1)kimsieuquan

 • Chương 468 : Ngươi có phải kẻ ngốc không? (2)kimsieuquan

 • Chương 469 : Hãy đánh bại ta trướckimsieuquan

 • Chương 470 : Cuối cùng thắng rồi?kimsieuquan

 • Chương 471 : Ngộ đạokimsieuquan

 • Chương 472 : Đầu đầy mồ hôikimsieuquan

 • Chương 473 : Gõ nhịpkimsieuquan

 • Chương 474 : Lỗi lạc. (1)kimsieuquan

 • Chương 475 : Lỗi lạc. (2)kimsieuquan

 • Chương 476 : Thắngkimsieuquan

 • Chương 477 : Ngự Hỏa Quyếtkimsieuquan

 • Chương 478 : Tam Muội Chân Hỏakimsieuquan

 • Chương 479 : Ngọn lửa kiêu ngạokimsieuquan

 • Chương 480 : Sở Mặc luyện đankimsieuquan

 • Chương 481 : Bội thu. (1)kimsieuquan

 • Chương 482 : Bội thu. (2)kimsieuquan

 • Chương 483 : Năm mươi viênkimsieuquan

 • Chương 484 : Lưu Vân tiên tửkimsieuquan

 • Chương 485 : Thần Tiểu Vũkimsieuquan

 • Chương 486 : Tát ngươi thì đã sao nào? (1)kimsieuquan

 • Chương 487 : Tát ngươi thì đã sao nào? (2)kimsieuquan

 • Chương 488 : Thiêu chếtkimsieuquan

 • Chương 489 : Ai tự kỷ hơn? (1)kimsieuquan

 • Chương 490 : Ai tự kỷ hơn? (2)kimsieuquan

 • Chương 491 : Thủ đoạn hèn hạkimsieuquan

 • Chương 492 : Tức hộc máukimsieuquan

 • Chương 493 : Giải thưởng giá trên trờikimsieuquan

 • Chương 494 : Đối kháng thăng cấpkimsieuquan

 • Chương 495 : Huyễn Thần Hồkimsieuquan

 • Chương 496 : Nàng điên rồi sao?kimsieuquan

 • Chương 497 : Đế chủ nhất rốngkimsieuquan

 • Chương 498 : Cuộc chiến đế chủkimsieuquan

 • Chương 499 : Thiên kiếp tôi thểkimsieuquan

 • Chương 500 : Trời đất dun dủikimsieuquan

 • Chương 501 : Lã Nghịkimsieuquan

 • Chương 502 : Gia Cát Trường Xuânkimsieuquan

 • Chương 503 : Lòng lang dạ sóikimsieuquan

 • Chương 504 : Đi cửa saukimsieuquan

 • Chương 505 : Sợ hãikimsieuquan

 • Chương 506 : Thế giới của takimsieuquan

 • Chương 507 : Nhiệm vụ trên bảng tinkimsieuquan

 • Chương 508 : Cỏ long lânkimsieuquan

 • Chương 509 : Tinh nhi và Nguyệt nhikimsieuquan

 • Chương 510 : Cảnh giới vô sỉ mớikimsieuquan

 • Chương 511 : Mười sáu tuổikimsieuquan

 • Chương 512 : Chiến lực kinh ngườikimsieuquan

 • Chương 513 : Thiên ýkimsieuquan

 • Chương 514 : Trở vềkimsieuquan

 • Chương 515 : Hoàng Họakimsieuquan

 • Chương 516 : Trở lại Viêm Hoàng Thànhkimsieuquan

 • Chương 517 : Hai năm đổi thay. (1)kimsieuquan

 • Chương 518 : Hai năm đổi thay. (2)kimsieuquan

 • Chương 519 : Ân Minhkimsieuquan

 • Chương 520 : Ân đoạn nghĩa tuyệtkimsieuquan

 • Chương 521 : Một quyền đánh chết Tiên Thiênkimsieuquan

 • Chương 522 : Đừng lừa gạt takimsieuquan

 • Chương 523 : Thiên Kiếm mônkimsieuquan

 • Chương 524 : Còn có ai không? (1)kimsieuquan

 • Chương 525 : Còn có ai không? (3)kimsieuquan

 • Chương 526 : Tổ sư gia của Thiên Kiếm Mônkimsieuquan

 • Chương 527 : Biến cố Tết Đoan Ngọkimsieuquan

 • Chương 528 : Vương Đại Phát cơ tríkimsieuquan

 • Chương 529 : Trùng hợpkimsieuquan

 • Chương 530 : Đằng Phong Cách Nhĩkimsieuquan

 • Chương 531 : Khó xửkimsieuquan

 • Chương 532 : Trái tim của Na Ykimsieuquan

 • Chương 533 : Tiểu thúc thúc của Sở Mặckimsieuquan

 • Chương 534 : Gợi trí tò mòkimsieuquan

 • Chương 535 : Có nghĩ tới chuyện rời đi hay không?kimsieuquan

 • Chương 536 : Chấn động lòng ngườikimsieuquan

 • Chương 537 : . Như thần nhânkimsieuquan

 • Chương 538 : Như thần nhânkimsieuquan

 • Chương 539 : Đại hội Tông Mônkimsieuquan

 • Chương 540 : Phá Giới Đankimsieuquan

 • Chương 541 : Thiên tài không lộ diệnkimsieuquan

 • Chương 542 : Quần anh tớikimsieuquan

 • Chương 543 : Hoàng Hoàngkimsieuquan

 • Chương 544 : Kết thù. (1)kimsieuquan

 • Chương 545 : Kết thù. (2)kimsieuquan

 • Chương 546 : Cửa đákimsieuquan

 • Chương 547 : Nhím tuyếtkimsieuquan

 • Chương 548 : Một đao sát sinhkimsieuquan

 • Chương 549 : Đổng Ngữkimsieuquan

 • Chương 550 : Tiếng địch du dươngkimsieuquan

 • Chương 551 : Nguy cơ giáng lâmkimsieuquan

 • Chương 552 : Thoát khỏi miệng trănkimsieuquan

 • Chương 553 : Tìm được đường sống trong chỗ chếtkimsieuquan

 • Chương 554 : Tỷ tỷ bảo kê ngươikimsieuquan

 • Chương 555 : Lạc Anh tức giậnkimsieuquan

 • Chương 556 : Một đao không thể tin nổikimsieuquan

 • Chương 557 : Khỉ đột trắng khổng lồkimsieuquan

 • Chương 558 : Kẻ tham ănkimsieuquan

 • Chương 559 : Chắc chắn sẽ có cơ hộikimsieuquan

 • Chương 560 : Chương bốn của tâm phápkimsieuquan

 • Chương 561 : Quyết liệtkimsieuquan

 • Chương 562 : Tán hồn dịchkimsieuquan

 • Chương 563 : Ngũ hành chi thủykimsieuquan

 • Chương 564 : Mất trí nhớkimsieuquan

 • Chương 565 : Chân tướng sự việckimsieuquan

 • Chương 566 : Đoạn phim ký ứckimsieuquan

 • Chương 567 : Ngươi muốn cái gìkimsieuquan

 • Chương 568 : Kịch biến. (1)kimsieuquan

 • Chương 569 : Kịch biến. (2)kimsieuquan

 • Chương 570 : Giết hạikimsieuquan

 • Chương 571 : Trời xanh có mắtkimsieuquan

 • Chương 572 : Trầm lặngkimsieuquan

 • Chương 573 : Người thân duy nhất. . (1)kimsieuquan

 • Chương 574 : Người thân duy nhất. . (2)kimsieuquan

 • Chương 575 : Thẩm Ngạo Băng thăm dòkimsieuquan

 • Chương 576 : Điên rồikimsieuquan

 • Chương 577 : Thẩm Ngạo Sươngkimsieuquan

 • Chương 578 : Ẩn tìnhkimsieuquan

 • Chương 579 : Cặn bã. (1)kimsieuquan

 • Chương 580 : Cặn bã. (2)kimsieuquan

 • Chương 581 : Làm lại từ đầukimsieuquan

 • Chương 582 : Chấn chỉnh giang sơnkimsieuquan

 • Chương 583 : Buông tha đikimsieuquan

 • Chương 584 : Gặp lại như cách một đờikimsieuquan

 • Chương 585 : Pháp trận Dưỡng Hồnkimsieuquan

 • Chương 586 : Mười phiến huyết nguyệt. (1)kimsieuquan

 • Chương 587 : Mười phiến huyết nguyệt. (2)kimsieuquan

 • Chương 588 : Đã đếnkimsieuquan

 • Chương 589 : Sứ giả tự tìm chếtkimsieuquan

 • Chương 590 : Quá đàkimsieuquan

 • Chương 591 : Đáng đánhkimsieuquan

 • Chương 592 : Phát triểnkimsieuquan

 • Chương 593 : Phó tháckimsieuquan

 • Chương 594 : Chênh lệchkimsieuquan

 • Chương 595 : Trung Tâm Hảikimsieuquan

 • Chương 596 : Nghênh đónkimsieuquan

 • Chương 597 : Sở Vương bệ hạkimsieuquan

 • Chương 598 : Bới móckimsieuquan

 • Chương 599 : Đây là giang hồkimsieuquan

 • Chương 600 : Hoa Tiểu Nhakimsieuquan

 • Chương 601 : Đấu rượukimsieuquan

 • Chương 602 : Cuộc vui mở màn. (1)kimsieuquan

 • Chương 603 : Cuộc vui mở màn. (2)kimsieuquan

 • Chương 604 : Tứ đại pháikimsieuquan

 • Chương 605 : Khiêu chiến trên võ đàikimsieuquan

 • Chương 606 : Bất ngờ. (1)kimsieuquan

 • Chương 607 : Bất ngờ. (2)kimsieuquan

 • Chương 608 : Dùng một quyền đánh chếtkimsieuquan

 • Chương 609 : Từ kinh ngạc đến kinh hãikimsieuquan

 • Chương 610 : Càn quét. (1)kimsieuquan

 • Chương 611 : Càn quét. (2)kimsieuquan

 • Chương 612 : Tình makimsieuquan

 • Chương 613 : Hồng Trần lão quỷkimsieuquan

 • Chương 614 : Chém giếtkimsieuquan

 • Chương 615 : Thiên thú?kimsieuquan

 • Chương 616 : Không có can đảm liền cút ra ngoài! (1)kimsieuquan

 • Chương 617 : Không có can đảm liền cút ra ngoài! (2)kimsieuquan

 • Chương 618 : Dám chiến sao?kimsieuquan

 • Chương 619 : Chưởng môn Cô Thànhkimsieuquan

 • Chương 620 : Hợp táckimsieuquan

 • Chương 621 : Cái chìa khóakimsieuquan

 • Chương 622 : Tân Nhân Vương.kimsieuquan

 • Chương 623 : Kết giao. (1)kimsieuquan

 • Chương 624 : Kết giao. (2)kimsieuquan

 • Chương 625 : Đồng minhkimsieuquan

 • Chương 626 : Ám dũng (Sóng ngầm)kimsieuquan

 • Chương 627 : Chân tướngkimsieuquan

 • Chương 628 : Hai con đườngkimsieuquan

 • Chương 629 : Biến cốkimsieuquan

 • Chương 630 : Chúng bạn xa lánhkimsieuquan

 • Chương 631 : Cô lập. (1)kimsieuquan

 • Chương 632 : Cô lập. (2)kimsieuquan

 • Chương 633 : Khai chiếnkimsieuquan

 • Chương 634 : Đệ tam đaokimsieuquan

 • Chương 635 : Đại hung chi địakimsieuquan

 • Chương 636 : Phái Tây Hải xấu hổkimsieuquan

 • Chương 637 : Con kiếnkimsieuquan

 • Chương 638 : Bất lựckimsieuquan

 • Chương 639 : Dược Vương Kinhkimsieuquan

 • Chương 640 : Phá Thiết kiếmkimsieuquan

 • Chương 641 : Gặp quỷ rồikimsieuquan

 • Chương 642 : Thanh đao đáng sợkimsieuquan

 • Chương 643 : Giải thích nghi vấnkimsieuquan

 • Chương 644 : Nơi chôn cất của Chí Tônkimsieuquan

 • Chương 645 : Đoạn thần phùkimsieuquan

 • Chương 646 : Sự lựa chọn của Chu Tuấn.kimsieuquan

 • Chương 647 : Lòng thamkimsieuquan

 • Chương 648 : Hành động cứng rắn của Tây Hải phái. (1)kimsieuquan

 • Chương 649 : Hành động cứng rắn của Tây Hải phái. (2)kimsieuquan

 • Chương 650 : Đoạt xákimsieuquan

 • Chương 651 : Ma tộckimsieuquan

 • Chương 652 : Bộ xương khô khổng lồkimsieuquan

 • Chương 653 : Luyện tập đối khángkimsieuquan

 • Chương 654 : Người thầy bộ xương khô. (1)kimsieuquan

 • Chương 655 : Người thầy bộ xương khô. (2)kimsieuquan

 • Chương 656 : Phá vỡ hiệp nghịkimsieuquan

 • Chương 657 : Tấn bi kịch của Tư Không Lãngkimsieuquan

 • Chương 658 : Mao Lợi Đồngkimsieuquan

 • Chương 659 : Cơ duyên của tam nữkimsieuquan

 • Chương 660 : Cho ngươi mượn quan tài dùng đấykimsieuquan

 • Chương 661 : Bắc Minh chí tônkimsieuquan

 • Chương 662 : Đạo cảnh thể chấtkimsieuquan

 • Chương 663 : Một bước kiakimsieuquan

 • Chương 664 : Thành toànkimsieuquan

 • Chương 665 : Tổ cảnh thể chấtkimsieuquan

 • Chương 666 : Thể chất khủng bốkimsieuquan

 • Chương 667 : Chơi lớnkimsieuquan

 • Chương 668 : Vị tồn tại đókimsieuquan

 • Chương 669 : Sự thay đổi của Thẩm Ngạo Băngkimsieuquan

 • Chương 670 : Bí mật của Thiên Ngoạikimsieuquan

 • Chương 671 : Lần lượt trở vềkimsieuquan

 • Chương 672 : Lý Trúckimsieuquan

 • Chương 673 : Mưu đồ bí mật.kimsieuquan

 • Chương 674 : Đối sáchkimsieuquan

 • Chương 675 : Chúng ta không muốn đi.kimsieuquan

 • Chương 676 : Quyết định của Cô Thành. (1)kimsieuquan

 • Chương 677 : Quyết định của Cô Thành. (2)kimsieuquan

 • Chương 678 : Đẩy xuống nướckimsieuquan

 • Chương 679 : Chiến đấu kịch liệtkimsieuquan

 • Chương 680 : Địch đông ta ítkimsieuquan

 • Chương 681 : Phá vâykimsieuquan

 • Chương 682 : Pháp trận Huyết sátkimsieuquan

 • Chương 683 : Huyết tế. (1)kimsieuquan

 • Chương 684 : Huyết tế. (2)kimsieuquan

 • Chương 685 : Hôm nay mới biết ta là takimsieuquan

 • Chương 686 : Sở Hàn chạy trốn.kimsieuquan

 • Chương 687 : Cửu mệnh thuậtkimsieuquan

 • Chương 688 : Các loại truyền thừa.kimsieuquan

 • Chương 689 : Chỗ tụ tập nhiều trường phái.kimsieuquan

 • Chương 690 : Sở Mặc trở vềkimsieuquan

 • Chương 691 : Lo lắng của phụ tử Lý giakimsieuquan

 • Chương 692 : Cổ trấn quỷ dịkimsieuquan

 • Chương 693 : Gặp lại Thẩm Ngạo Băngkimsieuquan

 • Chương 694 : Linh dịch chữa thươngkimsieuquan

 • Chương 695 : Chuẩn bị khoét váchkimsieuquan

 • Chương 696 : Thẩm Tinh Tuyết gặp nguykimsieuquan

 • Chương 697 : Mạnh mẽ trấn ápkimsieuquan

 • Chương 698 : Biến cố ở Huyễn Thần giớikimsieuquan

 • Chương 699 : Giới Linh đưa tinkimsieuquan

 • Chương 700 : Giới Linh tức giậnkimsieuquan

 • Chương 701 : Lãnh ngộ của Tần Hiểu. (1)kimsieuquan

 • Chương 702 : Lãnh ngộ của Tần Hiểu. (2)kimsieuquan

 • Chương 703 : Mưa máukimsieuquan

 • Chương 704 : Thủ đoạn của Ma tộckimsieuquan

 • Chương 705 : Cái chết của Lý Trúckimsieuquan

 • Chương 706 : Gia nhập Phiêu Diêu Cungkimsieuquan

 • Chương 707 : Khe hở tâm linh.kimsieuquan

 • Chương 708 : Lại vào Huyễn Thần Giớikimsieuquan

 • Chương 709 : Dược liệu cực phẩm. (1)kimsieuquan

 • Chương 710 : Dược liệu cực phẩm. (2)kimsieuquan

 • Chương 711 : Phía sau cửa gỗkimsieuquan

 • Chương 712 : Phân thân hoàn hảokimsieuquan

 • Chương 713 : Cánh cửa vàng. (1)kimsieuquan

 • Chương 714 : Cánh cửa vàng. (2)kimsieuquan

 • Chương 715 : Ngũ Hành Chi Kimkimsieuquan

 • Chương 716 : Thỏ vàngkimsieuquan

 • Chương 717 : Quan tài đá dưới lòng đấtkimsieuquan

 • Chương 718 : Bảy bướckimsieuquan

 • Chương 719 : Ba mũi tên (1)kimsieuquan

 • Chương 720 : Ba mũi tên (2)kimsieuquan

 • Chương 721 : Vô tiễn chi tiễnkimsieuquan

 • Chương 722 : Thể chất Ngũ Hành Chi Kimkimsieuquan

 • Chương 723 : Thiếu nữ Tiên giớikimsieuquan

 • Chương 724 : Tư Đồ Đồkimsieuquan

 • Chương 725 : Người xui xẻo. (1)kimsieuquan

 • Chương 726 : Người xui xẻo. (2)kimsieuquan

 • Chương 727 : Đường đi khókimsieuquan

 • Chương 728 : Ngũ hành chi tinh kimkimsieuquan

 • Chương 729 : Nguyên tố Thánh quảkimsieuquan

 • Chương 730 : Đi theo takimsieuquan

 • Chương 731 : Lại bị khinh thường rồikimsieuquan

 • Chương 732 : Không thuộc về thế giới nàykimsieuquan

 • Chương 733 : Muốn sống không?kimsieuquan

 • Chương 734 : Đồng ý hay không?kimsieuquan

 • Chương 735 : Long ngưukimsieuquan

 • Chương 736 : Hiểu lầmkimsieuquan

 • Chương 737 : Bại lộ thân phậnkimsieuquan

 • Chương 738 : Gia Cát Lãng truy sátkimsieuquan

 • Chương 739 : Luyến tiếc nhân tài. (1)kimsieuquan

 • Chương 740 : Luyến tiếc nhân tài. (2)kimsieuquan

 • Chương 741 : Thiếu nữ hống háchkimsieuquan

 • Chương 742 : Hù chết bé yêukimsieuquan

 • Chương 743 : Ngũ hành chi tinh thủykimsieuquan

 • Chương 744 : Ngũ hành chi tinh mộckimsieuquan

 • Chương 745 : Đánh cướpkimsieuquan

 • Chương 746 : Mai Hoa kiếmkimsieuquan

 • Chương 747 : Kịch đấukimsieuquan

 • Chương 748 : Ngũ hành chi tinh hỏakimsieuquan

 • Chương 749 : Ngũ hành tập hợpkimsieuquan

 • Chương 750 : Rốt cuộc là quan hệ thế nào ?kimsieuquan

 • Chương 751 : Lưu Vân khen ngợikimsieuquan

 • Chương 752 : Quyết định của Tần Thi và Đổng Ngữkimsieuquan

 • Chương 753 : Lời thề và hứa hẹn.kimsieuquan

 • Chương 754 : Giới Linh phản kíchkimsieuquan

 • Chương 755 : Chứng cứkimsieuquan

 • Chương 756 : Chân tướng phơi bàykimsieuquan

 • Chương 757 : Nạn này chưa yênkimsieuquan

 • Chương 758 : Ở Nhân Giớikimsieuquan

 • Chương 759 : Trở lại đỉnh Cô Bút. (1)kimsieuquan

 • Chương 760 : Trở lại đỉnh Cô Bút. (2)kimsieuquan

 • Chương 761 : Truyền đạokimsieuquan

 • Chương 762 : Hoài bãokimsieuquan

 • Chương 763 : Người tốtkimsieuquan

 • Chương 764 : Trước khi phi thăngkimsieuquan

 • Chương 765 : Lúc chia taykimsieuquan

 • Chương 766 : Đương nhiên! (1)kimsieuquan

 • Chương 767 : Đương nhiên! (2)kimsieuquan

 • Chương 768 : Gia nhập Linh giớikimsieuquan

 • Chương 769 : Đệ tử Linh Vận Mônkimsieuquan

 • Chương 770 : Đội ngũ đón dâukimsieuquan

 • Chương 771 : Lựa chọn mà thôi. (1)kimsieuquan

 • Chương 772 : Lựa chọn mà thôi. (2)kimsieuquan

 • Chương 773 : Thả tỷ tỷ của ta ra!kimsieuquan

 • Chương 774 : Tức giận chửi mắngkimsieuquan

 • Chương 775 : Xin ngài cho đi cùngkimsieuquan

 • Chương 776 : Trên đườngkimsieuquan

 • Chương 777 : Con gà nhiều chuyện. (1)kimsieuquan

 • Chương 778 : Con gà nhiều chuyện. (2)kimsieuquan

 • Chương 779 : Con gà này bán thế nàokimsieuquan

 • Chương 780 : Không tránh khỏi xung độtkimsieuquan

 • Chương 781 : Ngươi còn kinh doanh tiếp không ?kimsieuquan

 • Chương 782 : Hồng gia ở Cẩm Tú thànhkimsieuquan

 • Chương 783 : Không đáng xách giày cho người takimsieuquan

 • Chương 784 : Kim Đông Namkimsieuquan

 • Chương 785 : Phương Lan bối rốikimsieuquan

 • Chương 786 : Cha và conkimsieuquan

 • Chương 787 : Đa mưu túc tríkimsieuquan

 • Chương 788 : Phát điênkimsieuquan

 • Chương 789 : Phương Lan rối rắmkimsieuquan

 • Chương 790 : Cự tuyệtkimsieuquan

 • Chương 791 : Tính toán của Vương Võkimsieuquan

 • Chương 792 : Cơ hội duy nhấtkimsieuquan

 • Chương 793 : Bán đứngkimsieuquan

 • Chương 794 : Ta không đồng ýkimsieuquan

 • Chương 795 : Tận cùng vô sỉkimsieuquan

 • Chương 796 : Chết cũng không biết xấu hổkimsieuquan

 • Chương 797 : Vui vẻ trò chuyệnkimsieuquan

 • Chương 798 : Ngươi thật giả dốikimsieuquan

 • Chương 799 : Lục Thiên Kỳkimsieuquan

 • Chương 800 : Không đikimsieuquan

 • Chương 801 : Hoàn mỹ Trúc Cơ gây chấn độngkimsieuquan

 • Chương 802 : Để lại một cánh taykimsieuquan

 • Chương 803 : Mong các hạ nương tay!kimsieuquan

 • Chương 804 : Khóc hu hukimsieuquan

 • Chương 805 : Dậy sóngkimsieuquan

 • Chương 806 : Đụng vào họng súngkimsieuquan

 • Chương 807 : Tên tiểu lừa đảokimsieuquan

 • Chương 808 : Lục Thiên Duyệtkimsieuquan

 • Chương 809 : Nhất định phải tin ta. (1)kimsieuquan

 • Chương 810 : Nhất định phải tin ta. (2)kimsieuquan

 • Chương 811 : Sở tiên sinhkimsieuquan

 • Chương 812 : Cảnh cáokimsieuquan

 • Chương 813 : Thực lực của tam đại gia tộckimsieuquan

 • Chương 814 : Cửa hiện đêm trăng trònkimsieuquan

 • Chương 815 : Công kích cánh cửa.kimsieuquan

 • Chương 816 : Kẻ giấu trong bóng tối. (1)kimsieuquan

 • Chương 817 : Kẻ giấu trong bóng tối. (2)kimsieuquan

 • Chương 818 : Di chỉ Thanh Hư Mônkimsieuquan

 • Chương 819 : Tu sĩ Nguyên Anhkimsieuquan

 • Chương 820 : Một đoạn thân đaokimsieuquan

 • Chương 821 : Nhanh chân đến trướckimsieuquan

 • Chương 822 : Phòng ngừa chu đáokimsieuquan

 • Chương 823 : Chân Hoàng huyết. (1)kimsieuquan

 • Chương 824 : Chân Hoàng huyết. (2)kimsieuquan

 • Chương 825 : Tang tóc Cẩm Tú Thànhkimsieuquan

 • Chương 826 : Sơn Xuyên Bảo đồkimsieuquan

 • Chương 827 : Huyết Ma lão tổkimsieuquan

 • Chương 828 : Thiên địa dị tượngkimsieuquan

 • Chương 829 : Ngũ Hành Đạo cơ luyện thành. (1)kimsieuquan

 • Chương 830 : Ngũ Hành Đạo cơ luyện thành. (2)kimsieuquan

 • Chương 831 : Trở về Linh Giớikimsieuquan

 • Chương 832 : Nguy cơ của Lục giakimsieuquan

 • Chương 833 : Đêm tới Lục giakimsieuquan

 • Chương 834 : Huyết Ma Giáokimsieuquan

 • Chương 835 : Lục Thiên Minhkimsieuquan

 • Chương 836 : Trực tiếp đánh chếtkimsieuquan

 • Chương 837 : Bức cungkimsieuquan

 • Chương 838 : Buộc tộikimsieuquan

 • Chương 839 : Chuẩn bị phía saukimsieuquan

 • Chương 840 : Đảo ngượckimsieuquan

 • Chương 841 : Chiến Kim Đankimsieuquan

 • Chương 842 : Cường nhân cận chiến.kimsieuquan

 • Chương 843 : Huyết Ma kiếm pháp.kimsieuquan

 • Chương 844 : Dẫn động Thiên kiếp.kimsieuquan

 • Chương 845 : Bổ chết các ngươi!kimsieuquan

 • Chương 846 : Hắn thật sự là người sao? (1)kimsieuquan

 • Chương 847 : Hắn thật sự là người sao? (2)kimsieuquan

 • Chương 848 : Có sợ không?kimsieuquan

 • Chương 849 : Nguy cơ giáng xuốngkimsieuquan

 • Chương 850 : Bách Biến Đạo Nhânkimsieuquan

 • Chương 851 : Tu sĩ Nguyên Anh hùng mạnh.Diệp Tu

 • Chương 852 : Qua Kim Đan kiếp.Diệp Tu

 • Chương 853 : Sao có thể?Diệp Tu

 • Chương 854: Cung trang nữ tử. (1)Diệp Tu

 • Chương 855 : Cung trang nữ tử. (2)Diệp Tu

 • Chương 856 : Sao vẫn lại là ngươi?Diệp Tu

 • Chương 857 : Đại chiến Nguyên AnhDiệp Tu

 • Chương 858 : Bách Biến lại chạy trốn tiếpDiệp Tu

 • Chương 859 : Gặp lại Vương VõDiệp Tu

 • Chương 860 : Tiểu nhân trỗi dậyDiệp Tu

 • Chương 861 : Hôm nay chúng ta đồng sinh cộng tử. (1)Diệp Tu

 • Chương 862 : Hôm nay chúng ta đồng sinh cộng tử. (2)Diệp Tu

 • Chương 863 : Cút hết cho ta!Diệp Tu

 • Chương 864 : Tiểu linh thể trời sinhHồng Miên

 • Chương 865 : Hiểu rõ chân tướngHồng Miên

 • Chương 866 : Nhân vật không thể coi thườngHồng Miên

 • Chương 867 : Người Lục gia đến. (1)Hồng Miên

 • Chương 868 : Người Lục gia đến. (2)Hồng Miên

 • Chương 869 : Trưởng lão Linh Động SơnHồng Miên

 • Chương 870 : Bách Biến Đạo Nhân lại xuất hiệnHồng Miên

 • Chương 871 : Ta không nói ngươi biếtHồng Miên

 • Chương 872 : Bách biến thuậtHồng Miên

 • Chương 873 : Sự kinh ngạc của Lục Thiên Duyệt. (1)Hồng Miên

 • Chương 874 : Sự kinh ngạc của Lục Thiên Duyệt. (2)Hồng Miên

 • Chương 875 : Thu nhận đồ đệHồng Miên

 • Chương 876 : Không đáng tin cậy?Hồng Miên

 • Chương 877 : Phương Lan choáng vángHồng Miên

 • Chương 878 : Cảm giác khi làm sư phụHồng Miên

 • Chương 879 : Làm theo ý mìnhHồng Miên

 • Chương 880 : Lời mời của Ngô HuyHồng Miên

 • Chương 881 : Gió nổi trước cơn bãoHồng Miên

 • Chương 882 : Đánh bay hếtHồng Miên

 • Chương 883 : Chiến thì chiếnHồng Miên

 • Chương 884 : Viện binh của Linh Vận MônHồng Miên

 • Chương 885 : Nổi giận.Hồng Miên

 • Chương 886 : Bóp nát Nguyên AnhHồng Miên

 • Chương 887 : Hồi mã thươngHồng Miên

 • Chương 888 : Sát thần. (1)Hồng Miên

 • Chương 889 : Sát thần. (2)Hồng Miên

 • Chương 890 : Ba mạng thế thânHồng Miên

 • Chương 891 : Phong Giang HảiHồng Miên

 • Chương 892 : Đoàn mạo hiểmHồng Miên

 • Chương 893 : Bức bách.Hồng Miên

 • Chương 894 : Xui xẻo và may mắn. (1)Diệp Tu

 • Chương 895 : Xui xẻo và may mắn. (2)Diệp Tu

 • Chương 896 : Lẻn vào Linh Vận MônDiệp Tu

 • Chương 897 : Mười tám hồi chuông cảnh báoDiệp Tu

 • Chương 898 : Trừng phạtDiệp Tu

 • Chương 899: Chỗ tạp dịchBạch Tiểu Thuần

 • Chương 900: Thăm dòBạch Tiểu Thuần

 • Chương 901: Như vậy cũng được sao? (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 902: Như vậy cũng được sao? (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 903: Ngục tốiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 904: Tù nhân Nguyên Anh Điên PhongBạch Tiểu Thuần

 • Chương 905: Linh Vận tam anhBạch Tiểu Thuần

 • Chương 906: Bí mật ở nơi sâu thẳm của ngục tốiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 907: Một tia hy vọngBạch Tiểu Thuần

 • Chương 908: Chén hỏa longBạch Tiểu Thuần

 • Chương 909: Bình tĩnh đối mặt (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 910: Bình tĩnh đối mặt (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 911: Phong Giang Hải muốn chạyBạch Tiểu Thuần

 • Chương 912: Không được cả tin người khácBạch Tiểu Thuần

 • Chương 913: Hỏa Long (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 914: Hỏa Long (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 915: Nguồn gốc của Hỏa Long BôiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 916: Đạt được nhất tríBạch Tiểu Thuần

 • Chương 917: Tay sai Nguyên AnhBạch Tiểu Thuần

 • Chương 918: Trốn thoátBạch Tiểu Thuần

 • Chương 919: Sát thần lại xuất hiệnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 920: Hỏa Long hiện thân (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 921: Hỏa Long hiện thân (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 922: Cái chết của Phong Giang HảiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 923: Cha mẹ sinh con, trời sinh tínhBạch Tiểu Thuần

 • Chương 924: Kim Minh gặp nguyBạch Tiểu Thuần

 • Chương 925: Nội bộ bất hòaBạch Tiểu Thuần

 • Chương 926: Hết đường chối cãiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 927: Khó tin (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 928: Khó tin (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 929: Xin ngài giữ chức thành chủBạch Tiểu Thuần

 • Chương 930: Cáo già thành tinhBạch Tiểu Thuần

 • Chương 931: Khánh Phong thànhBạch Tiểu Thuần

 • Chương 932: Ức hiếpBạch Tiểu Thuần

 • Chương 933: Âu Dương giaBạch Tiểu Thuần

 • Chương 934: Âu Dương Bình PhongBạch Tiểu Thuần

 • Chương 935: Ta muốn hai người các nàng (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 936: Ta Muốn Hai Người Các Nàng (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 937: Thoáng quaBạch Tiểu Thuần

 • Chương 938: Nội chiếnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 939: Lần theo dấu vết (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 940: Lần theo dấu vết (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 941: Gặp lạiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 942: Giết chết thiên kiêuBạch Tiểu Thuần

 • Chương 943: Âu Dương Quang Huy nổi giậnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 944: Hối hận thì đã muộnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 945: Binh chia làm hai đường (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 946: Binh chia làm hai đường (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 947: Lên kế hoạchBạch Tiểu Thuần

 • Chương 948: Lòng tinBạch Tiểu Thuần

 • Chương 949: Các vị sư nương (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 950: Các vị sư nương (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 951: Sở Đại giaBạch Tiểu Thuần

 • Chương 952: Vấn đề thân phậnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 953: Nỗi buồn của Chu HồngBạch Tiểu Thuần

 • Chương 954: Gặp cảnh ngộ (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 955: Gặp cảnh ngộ (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 956: Nhân quả báo ứngBạch Tiểu Thuần

 • Chương 957: Hỏi thăm ngươi về một ngườiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 958: Chỉ sợ người có lòngBạch Tiểu Thuần

 • Chương 959: Đánh giá của kẻ địchBạch Tiểu Thuần

 • Chương 960: Một đêm trước khi mưa gió tới (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 961: Một đêm trước khi mưa gió tới (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 962: Phá đan thành anhBạch Tiểu Thuần

 • Chương 963: Lật bàiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 964: Biện pháp đối phóBạch Tiểu Thuần

 • Chương 965: Bỡn cợtBạch Tiểu Thuần

 • Chương 966: Đối đầu trực diệnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 967: Đối đầu trực diệnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 968: Mời ngài nghe một khúcBạch Tiểu Thuần

 • Chương 969: Phép thầnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 970: Oai của kinh lôiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 971: Huyết Ma tam tổBạch Tiểu Thuần

 • Chương 972: Đổi kế hoạch khác điBạch Tiểu Thuần

 • Chương 973: Một trời một vực (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 974: Một trời một vực (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 975: Âu Dương ĐồBạch Tiểu Thuần

 • Chương 976: Sự lo lắng của Lục Thiên KỳBạch Tiểu Thuần

 • Chương 977: Thể chất Tiên Thiên Hắc ThạchBạch Tiểu Thuần

 • Chương 978: Ta cố hết sức rồiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 979: Đại Công Kê xuất quan (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 980: Đại Công Kê xuất quan (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 981: Huyết Ma lão tổ xuất quanBạch Tiểu Thuần

 • Chương 982: Tin tức của Vạn Đại HảiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 983: Rừng rậm um tùmBạch Tiểu Thuần

 • Chương 984: Hắc Ám Thánh khíBạch Tiểu Thuần

 • Chương 985: Trầm luân điBạch Tiểu Thuần

 • Chương 986: Yêu tất cả những thứ thuộc về nàngBạch Tiểu Thuần

 • Chương 987: Cuối cùng cũng gặp lạiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 988: Ngươi là người phụ nữ của taBạch Tiểu Thuần

 • Chương 989: Trận pháp siêu cấpBạch Tiểu Thuần

 • Chương 990: Đụng độBạch Tiểu Thuần

 • Chương 991: Máu tươi lênh lángBạch Tiểu Thuần

 • Chương 992: Khốn trậnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 993: Ta sẽ nhớ kỹ (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 994: Ta sẽ nhớ kỹ (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 995: Bóp chết (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 996: Bản tôn của Huyết Ma Lão TổBạch Tiểu Thuần

 • Chương 997: Bóp chết (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 998: Tiên giớiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 999: Chém một kiếmBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1000: Biển nham thạch nóng chảyBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1001: Một con thuyền buồm (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1002: Một con thuyền buồm (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1003: Nơi thần bíBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1004: Lão già đi câuBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1005: Cá lớn màu vàngBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1006: Vảy bảy màuBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1007:  Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1008: Vùng đất Tội Ác (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1009: Vùng đất Tội Ác (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1010: Chuyện cũ của Huyết Ma (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1011: Chuyện cũ của Huyết Ma (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1012: Trận đấu tuyệt địaBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1013: Mất nhân tínhBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1014: Âm tàn độc ác (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1015: Âm tàn độc ác (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1016: Tiên Nhân TúyBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1017: Làm sao có thể? Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1018: Thu hoạch (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1019: Thu hoạch (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1020: U Minh trùngBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1021: Che giấu thiên cơBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1022: Rửa sạch nhân – QuảBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1023: Liên quân tu sỹ tấn công Cẩm Tú Thành (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1024: Liên quân tu sỹ tấn công Cẩm Tú Thành (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1025: Đêm trước trận chiến thứ tưBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1026: Trận thứ tư bùng nổ! Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1027: Thiên Vũ Sát! (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1028: Thiên Vũ Sát! (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1029: Kê gia có chuyện muốn nói với ngươiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1030: Một người có được không? Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1031: Linh Động SơnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1032: Chuông đón khách (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1033: Chuông đón khách (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1034: Lộ vẻ kỳ quáiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1035: Kế sách trơ trẽnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1036: Giao người ra đây (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1037: Phục Phong Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1038: Cứu được rồiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1039: Tư Đồ Đồ lộ diệnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1040: Tìm các ngươi có chút chuyện cần bànBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1041: Hoang mang lo sợBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1042: Quỳ xuống! (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1043: Quỳ xuống! (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1044: Trấn ápBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1045: Điều kiệnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1046: Bài học nhớ đờiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1047: Liệt Hỏa giáo bị xóa sổBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1048: Sở Mặc đếnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1049: Các ngươi nghĩ ta là hạng người gì? Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1050: Đánh lén phải thế này nàyBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1051: Bình gia phục rồiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1052: Bình BìnhBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1053: Đại Ma vương Sở MặcBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1054: Lựa chọn của người thông minhBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1055: Độc Cô Sơn (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1056: Độc Cô Sơn (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1057: Tôn trọngBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1058: Độc Cô Sơn tuyệt vọng (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1059: Độc Cô Sơn tuyệt vọng (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1060: Độc Cô Sơn diệt vongBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1061: Huyễn Thần giới chấn độngBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1062: Quyết chiến không lùiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1063: Hí kịchBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1064: Thật giả khó phânBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1065: Hỗn chiếnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1066: Bên trong đại thế lựcBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1067: Cuộc chiến phân chia thế lực (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1068: Cuộc chiến phân chia thế lực (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1069: Một trận chiến liên quan cả tam giớiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1070: Đào hố chôn người cuối cùng lại bị chônBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1071: Thứ hấp dẫn khácBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1072: Khi nào vào Tiên GiớiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1073: Thay đổi chóng mặt (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1074: Thay đổi chóng mặt (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1075: Lúc cuối sắp rời xaBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1076: Lập pháiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1077: Đan dược Trúc Cơ Hoàn Mỹ (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1078: Đan dược Trúc Cơ Hoàn Mỹ (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1079: Chấn động tam giớiBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1080: Hẹn ngày tái ngộBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1081: Thiên kiếp Luyện ThầnBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1082: Phi thăng Tiên giới (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1083: Phi thăng Tiên giới (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1084: Muốn Đến Phật Môn (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1085: Muốn Đến Phật Môn (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1086: Đạo Cực Quyển (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1087: Đạo Cực Quyển (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1088: Hóa Thần Nguyên AnhBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1089: Đấu Tranh Tham NiệmBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1090: Khiếp sợ chạy mất (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1091: Truyền thuyết về Phật môn (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1092: Truyền thuyết về Phật môn (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1093: Thu xếp cho Hỏa LongBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1094: Tiểu tửu quánBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1095: Một đám ngu ngốcBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1096: Lão tu sĩ (1)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1097: Lão tu sĩ (2)Bạch Tiểu Thuần

 • Chương 1098: Thêm ngươi vào nữaBạch Tiểu Thuần

 • Chương 1099: Tiến vào di tích.Hồng Miên

 • Chương 1100: Bốn viên Huyết Nguyệt (1)Hồng Miên

 • Chương 1101: Bốn viên Huyết Nguyệt (2)Hồng Miên

 • Chương 1102: Gặp lại Vương Lương. Hồng Miên

 • Chương 1103: Người thành thật chưa chắc chất phácHồng Miên

 • Chương 1104: Di tích sinh linh rung động mạnh mẽHồng Miên

 • Chương 1105: Hỗn độn (1)Hồng Miên

 • Chương 1106: Hỗn độn (2)Hồng Miên

 • Chương 1107: Đã thành tinh (1)Hồng Miên

 • Chương 1108: Đã thành tinh (2)Hồng Miên

 • Chương 1109: Thương Khung Thần Giám biến mấtHồng Miên

 • Chương 1110: Giờ thì không cóHồng Miên

 • Chương 1111: Kẻ núp trong bóng tốiHồng Miên

 • Chương 1112: Đánh bại tu sĩ Đại thừa kỳHồng Miên

 • Chương 1113: Tòa miếu nhỏHồng Miên

 • Chương 1114: Hư ĐộHồng Miên

 • Chương 1115: Tiểu hòa thượng độ kiếpHồng Miên

 • Chương 1116: Tụng kinhHồng Miên

 • Chương 1117: Phật trấn áp MaHồng Miên

 • Chương 1118: Vượt dải ngân hà mà đếnHồng Miên

 • Chương 1119: Đao thứ sáuHồng Miên

 • Chương 1120: Lục tự chân ngôn trấn áp Chí TônHồng Miên

 • Chương 1121: Dạy ngươi làm ngườiHồng Miên

 • Chương 1122: Độ hóaHồng Miên

 • Chương 1123: Lục tự chân ngônHồng Miên

 • Chương 1124: Thánh thuậtHồng Miên

 • Chương 1125: Tỉnh mộngHồng Miên

 • Chương 1126: Cửu Tự Chân NgônHồng Miên

 • Chương 1127: Đây là Đạo môn? Hồng Miên

 • Chương 1128: Cảm giác khác thườngHồng Miên

 • Chương 1129: Bắt nạt (1)Hồng Miên

 • Chương 1130: Bắt nạt (2)Hồng Miên

 • Chương 1131: Hoa năm cánhHồng Miên

 • Chương 1132: Cổng núi sụp đổHồng Miên

 • Chương 1133: Phong ấn tinh trậnHồng Miên

 • Chương 1134: Ngươi giàu nhỉHồng Miên

 • Chương 1135: Phóng khoáng (1)Hồng Miên

 • Chương 1136: Phóng khoáng (2)Hồng Miên

 • Chương 1138: Đe dọaHồng Miên

 • Chương 1140: Dượng của Phục Phong (1)Hồng Miên

 • Chương 1141: Dượng của Phục Phong (2)Hồng Miên

 • Chương 1142: Ngày sau nhất định sẽ thành thánh! Hồng Miên

 • Chương 1143: Quyết địnhHồng Miên

 • Chương 1144: Cô gái áo đenHồng Miên

 • Chương 1145: Nơi thí luyện (1)Hồng Miên

 • Chương 1146: Nơi thí luyện (2)Hồng Miên

 • Chương 1147: Bản tin thăng cấp?Hồng Miên

 • Chương 1148: Khí tràng của Kỳ Tiêu Vũ!Hồng Miên

 • Chương 1149: Bị vây (1)Hồng Miên

 • Chương 1150: Bị vây (2)Hồng Miên

 • Chương 1151: Toan tính của Phục NgọcHồng Miên

 • Chương 1152: TrốnHồng Miên

 • Chương 1153: Phục giaHồng Miên

 • Chương 1154: Nhà họ TưHồng Miên

 • Chương 1155: Nhà họ TưHồng Miên

 • Chương 1156: Bọn họ là thầy trò? Hồng Miên

 • Chương 1157: Hạnh phúc chính là được ở bên nhauHồng Miên

 • Chương 1158: Đừng làm anh hùngHồng Miên

 • Chương 1159: Sở Thiên CơHồng Miên

 • Chương 1160: Gia tộc đã từng huy hoàng (1)Hồng Miên

 • Chương 1161: Gia tộc đã từng huy hoàng (2)Hồng Miên

 • Chương 1162: Ông nội Bán ThánhHồng Miên

 • Chương 1163: Sự nghi ngờHồng Miên

 • Chương 1164: Bản tin 2. 0Hồng Miên

 • Chương 1165: Tiên giới nổi phong vânHồng Miên

 • Chương 1166: Người của Phục giaHồng Miên

 • Chương 1167: Khi gió nổi lên (1)Hồng Miên

 • Chương 1168: Khi gió nổi lên (2)Hồng Miên

 • Chương 1169: Cái giá phải trảHồng Miên

 • Chương 1170: Đến đó làm gì vậy? Hồng Miên

 • Chương 1171: Ma Quân ra tay (1)Hồng Miên

 • Chương 1172: Ma Quân ra tay (2)Hồng Miên

 • Chương 1173: Thanh phong phật núiHồng Miên

 • Chương 1174: Trảm chết đám ruồi nhặng.Hồng Miên

 • Chương 1175: Ma đầu?Hồng Miên

 • Chương 1176: Thiên tài như sao (1)Hồng Miên

 • Chương 1177: Thiên tài như sao (2)Hồng Miên

 • Chương 1178: Tung hoành khắp nơi. Hồng Miên

 • Chương 1179: Tiên giới quay cuồngHồng Miên

 • Chương 1180: Ma Quân vô địch. Hồng Miên

 • Chương 1181: Phục gia (1)Hồng Miên

 • Chương 1182: Phục gia (2)Hồng Miên

 • Chương 1183: Hổ dữ không ăn thịt con. Hồng Miên

 • Chương 1184: Không thể khống chế. Hồng Miên

 • Chương 1185: Kịch biến. Hồng Miên

 • Chương 1186: Đại Hoàn Đan (1)Hồng Miên

 • Chương 1187: Đại Hoàn Đan (2)Hồng Miên

 • Chương 1188: Đại Ma ĐầuHồng Miên

 • Chương 1189: Hành hạ đến chếtHồng Miên

 • Chương 1190: Phong Tuyệt Thiên Địa (1)Hồng Miên

 • Chương 1191: Phong Tuyệt Thiên Địa (2)Hồng Miên

 • Chương 1192: Vạch trần gốc gác của các ngươiHồng Miên

 • Chương 1193: Lên án kịch liệtHồng Miên

 • Chương 1194: Ảnh Âm ThạchHồng Miên

 • Chương 1195: Người thức thời (1)Hồng Miên

 • Chương 1196: Người thức thời (2)Hồng Miên

 • Chương 1197: Đại chiến bùng nổHồng Miên

 • Chương 1198: Thân thể Tổ cảnh hiển uyHồng Miên

 • Chương 1199: Ánh đao rực rỡHồng Miên

 • Chương 1200: Trấn tiên phù (1)Hồng Miên

 • Chương 1201: Trấn tiên phù (2)Hồng Miên

 • Chương 1202: Trấn áp được rồi? Hồng Miên

 • Chương 1203: Đến lượt ta rồi? Hồng Miên

 • Chương 1204: Nhà Gia Cát thật thảmHồng Miên

 • Chương 1205: Tin tức của sư phụ (1)Hồng Miên

 • Chương 1206: Tin tức của sư phụ (2)Hồng Miên

 • Chương 1207: Đó là ảo giácHồng Miên

 • Chương 1208: Một đoạn đao gãyHồng Miên

 • Chương 1209: Đến như mưa ràoHồng Miên

 • Chương 1210: Khí phách vô song duy chỉ có Ma QuânHồng Miên

 • Chương 1211: Sau trận đại chiến (1)Hồng Miên

 • Chương 1212: Sau trận đại chiến (2)Hồng Miên

 • Chương 1213: Tinh Nguyệt Kiều Gia. Hồng Miên

 • Chương 1214: Thầy trò gặp lạiHồng Miên

 • Chương 1215: Ma Quân rung động (1)Hồng Miên

 • Chương 1216: Ma Quân rung động (2)Hồng Miên

 • Chương 1217: Việc này hơi khóHồng Miên

 • Chương 1218: Có khó hơn nữa cũng phải tìm đượcHồng Miên

 • Chương 1219: Sự uy hiếp của Huyễn Môn (1)Hồng Miên

 • Chương 1220: Sự uy hiếp của Huyễn Môn (2)Hồng Miên

 • Chương 1221: Ta sẽ trút giận cho các ngườiHồng Miên

 • Chương 1222: Đây là địa bàn của taHồng Miên

 • Chương 1223: Đánh tới Huyễn MônHồng Miên

 • Chương 1224: Đi chết điHồng Miên

 • Chương 1225: Ta có một sư phụ tốtHồng Miên

 • Chương 1226: Chỉ là hiểu lầmHồng Miên

 • Chương 1227: Bới mócHồng Miên

 • Chương 1228: Đế Chủ pháp khí (1)Hồng Miên

 • Chương 1229: Đế Chủ pháp khí (2)Hồng Miên

 • Chương 1230: Chí Tôn pháp khíHồng Miên

 • Chương 1231: Cuồng vọngHồng Miên

 • Chương 1232: Kẻ đáng sợ nhất Tiên giớiHồng Miên

 • Chương 1233: Thủ hộHồng Miên

 • Chương 1234: Phiêu Linh Nữ ĐếHồng Miên

 • Chương 1235: Sư huynhHồng Miên

 • Chương 1236: Lập phái ở Tiên giớiHồng Miên

 • Chương 1237: Minh chủ Tiên giới? (1)Hồng Miên

 • Chương 1238: Minh chủ Tiên giới? (2)Hồng Miên

 • Chương 1239: Tìm ta, chủ trì công đạo? Hồng Miên

 • Chương 1240: Tuyệt đối không nghĩ tới! Hồng Miên

 • Chương 1241: Sự biết ơn của hai nàng Tinh – NguyệtHồng Miên

 • Chương 1242: Chiêu hiền nạp sĩ (1)Hồng Miên

 • Chương 1243: Chiêu hiền nạp sĩ (2)Hồng Miên

 • Chương 1244: Liên minh Tiên giớiHồng Miên

 • Chương 1245: Con rốiHồng Miên

 • Chương 1246: Phỏng đoán (1)Hồng Miên

 • Chương 1247: Phỏng đoán (2)Hồng Miên

 • Chương 1249: Con muỗi. Hồng Miên

 • Chương 1250: Chọc ổ muỗi! Hồng Miên

 • Chương 1251: Gắp lửa bỏ tay người. Hồng Miên

 • Chương 1252: Tin tức của Đại Công Kê (1)Hồng Miên

 • Chương 1253: Tin tức của Đại Công Kê (2)Hồng Miên

 • Chương 1254: Thất Tinh Tôn Giả. Hồng Miên

 • Chương 1255: Lão sư bảo ta giết ngươi. Hồng Miên

 • Chương 1256: Hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Hồng Miên

 • Chương 1257: Đường tẩu… tha mạng! (1)Hồng Miên

 • Chương 1258: Đường tẩu… tha mạng! (2)Hồng Miên

 • Chương 1259: Thật là trùng hợp. Hồng Miên

 • Chương 1260: Đi mắng hắn. Hồng Miên

 • Chương 1261: Phát triển (1)Hồng Miên

 • Chương 1262: Phát triển (2)Hồng Miên

 • Chương 1263: Ma Quân phi thăngHồng Miên

 • Chương 1264: Ta muốn kiếm tiềnHồng Miên

 • Chương 1265: Tùy hắn cảHồng Miên

 • Chương 1266: Thành trì mớiHồng Miên

 • Chương 1267: Nguyên liệu nấu ăn cực phẩmHồng Miên

 • Chương 1268: Nguyên liệu nấu ăn cực phẩmHồng Miên

 • Chương 1269: Tài phú kinh ngườiHồng Miên

 • Chương 1270: Báu vật vô giáHồng Miên

 • Chương 1271: Đạo Nguyên ĐanHồng Miên

 • Chương 1272: Mong chờ của kẻ địch (1)Hồng Miên

 • Chương 1273: Mong chờ của kẻ địch (2)Hồng Miên

 • Chương 1274: Tổ khí vỡ vụnHồng Miên

 • Chương 1275: Độc hànhHồng Miên

 • Chương 1276: Phi thăng Thiên giới (1)Hồng Miên

 • Chương 1277: Phi thăng Thiên giới (2)Hồng Miên

 • Chương 1278: Chính là hắnHồng Miên

 • Chương 1279: Đi lên rồi bỏ chạyHồng Miên

 • Chương 1280: Tử Yên thànhHồng Miên

 • Chương 1281: Tử Yên Đế ChủHồng Miên

 • Chương 1282: Tử Yên Đế ChủHồng Miên

 • Chương 1283: Sư tỷHồng Miên

 • Chương 1284: Thiên LộHồng Miên

 • Chương 1285: Chiến thuyền Chí TônHồng Miên

 • Chương 1286: Chiến thuyền Chí TônHồng Miên

 • Chương 1287: Tử Yên mạnh mẽHồng Miên

 • Chương 1288: Gia tộc xui xẻoHồng Miên

 • Chương 1289: Cảnh cáo của Tử YênHồng Miên

 • Chương 1290: Bí vănHồng Miên

 • Chương 1291: Thiên Đạo ViênHồng Miên

 • Chương 1292: Thẻ tímHồng Miên

 • Chương 1293: Ta dẫn ngươi vàoHồng Miên

 • Chương 1294: Thẻ ngọc xanhHồng Miên

 • Chương 1295: Xung độtHồng Miên

 • Chương 1296: Ta gia nhập được không? Hồng Miên

 • Chương 1297: Dám chơi sao? Hồng Miên

 • Chương 1298: Chơi nữa không? Hồng Miên

 • Chương 1299: Đánh cuộcHồng Miên

 • Chương 1300: Hồng Nguyệt đại nhânHồng Miên

 • Chương 1301: Một đao phân thắng bạiHồng Miên

 • Chương 1302: Đánh tiếpHồng Miên

 • Chương 1303: Đối kháng vũ khí Chí TônHồng Miên

 • Chương 1304: Thí Thiên bùng nổHồng Miên

 • Chương 1305: Long Thu Thủy tức giậnHồng Miên

 • Chương 1306: Sở ThanhHồng Miên

 • Chương 1307: Cô côHồng Miên

 • Chương 1308: Phong vân tế hộiHồng Miên

 • Chương 1309: Hết sức căng thẳngHồng Miên

 • Chương 1310: Lục Hồng Tuyết đánh giáHồng Miên

 • Chương 1311: Một quyền đánh bayHồng Miên

 • Chương 1312: Hai quyền đánh bạiHồng Miên

 • Chương 1313: Tán thànhHồng Miên

 • Chương 1314: Tùy tùngHồng Miên

 • Chương 1315: Tại sao phải oán? Hồng Miên

 • Chương 1316: Sở Mặc quá mạnh mẽ. Hồng Miên

 • Chương 1317: Huyết Ma pháp chỉ.  (1)Hồng Miên

 • Chương 1318: Huyết Ma pháp chỉ (2)Hồng Miên

 • Chương 1319: Ngộ đạo. Hồng Miên

 • Chương 1320: Thiên Lộ mở ra. Hồng Miên

 • Chương 1321: Một khắc cuối cùng. Hồng Miên

 • Chương 1322: Đoạt lấy đạo quả.  (1)Hồng Miên

 • Chương 1323: Đoạt lấy đạo quả (2)Hồng Miên

 • Chương 1324: Gia Cát Xương Phong ngây ngẩn! Hồng Miên

 • Chương 1325: Nghịch thiên mà đi. Hồng Miên

 • Chương 1326: Trực tiếp khai chiến. Hồng Miên

 • Chương 1327: Trực tiếp khai chiến. Hồng Miên

 • Chương 1328: Chim sẻ núp đằng sau. Hồng Miên

 • Chương 1329: Trọng thươngHồng Miên

 • Chương 1330: Cố gắng của Ma Quân (1)Hồng Miên

 • Chương 1331: Cố gắng của Ma Quân (2)Hồng Miên

 • Chương 1332: Khiêu khíchHồng Miên

 • Chương 1333: Đoạn tuyệtHồng Miên

 • Chương 1334: Không dám tinHồng Miên

 • Chương 1335: Y là sư phụ của Sở Mặc! Hồng Miên

 • Chương 1336: Người ta thích chính là Sở Mặc (1)Hồng Miên

 • Chương 1337: Người ta thích chính là Sở Mặc (2)Hồng Miên

 • Chương 1338: Cảm ơn ngươiHồng Miên

 • Chương 1339: Hạc đồngHồng Miên

 • Chương 1340: Cha, mẹ! Hồng Miên

 • Chương 1341: Bí vănHồng Miên

 • Chương 1342: Thanh thiên như mặc (1)Hồng Miên

 • Chương 1343: Thanh thiên như mặc (2)Hồng Miên

 • Chương 1344: Bi thươngHồng Miên

 • Chương 1345: Thánh nhân dặn dòHồng Miên

 • Chương 1346: Quách Văn ThịnhHồng Miên

 • Chương 1347: Tiểu Điệp độ kiếpHồng Miên

 • Chương 1348: Liên tục tấn thăngHồng Miên

 • Chương 1349: Hình bóng của Chí TônHồng Miên

 • Chương 1350: Không được công nhận ư? Hồng Miên

 • Chương 1351: Vẫn vô địchHồng Miên

 • Chương 1352: Đao bổ Chân TiênHồng Miên

 • Chương 1353: Phong thái tuyệt thếHồng Miên

 • Chương 1354: Chém về phía đóHồng Miên

 • Chương 1355: Nhìn ngươi khó chịuHồng Miên

 • Chương 1356: Kẻ này đáng chếtHồng Miên

 • Chương 1357: Tận cùng chân chínhHồng Miên

 • Chương 1358: Hổ Liệt quyết địnhHồng Miên

 • Chương 1359: Chó săn của Huyết MaHồng Miên

 • Chương 1360: Đối chiến Đế ChủHồng Miên

 • Chương 1361: Đánh nổ tất cảHồng Miên

 • Chương 1362: Bộ ĐồngHồng Miên

 • Chương 1363: Quân cờHồng Miên

 • Chương 1364: Tin tức của Chuẩn Thánh DượcHồng Miên

 • Chương 1365: Phong Quân Tử (1)Hồng Miên

 • Chương 1366: Phong Quân Tử (2)Hồng Miên

 • Chương 1367: Thủy Y YHồng Miên

 • Chương 1368: Nàng là ai?  (1)Hồng Miên

 • Chương 1369: Nàng là ai? (2)Hồng Miên

 • Chương 1370: Sát thủHồng Miên

 • Chương 1371: Hắn chính là Sở Mặc! Hồng Miên

 • Chương 1372: Tránh ra! Hồng Miên

 • Chương 1373: Gọi ta là Y Y (1)Hồng Miên

 • Chương 1374: Gọi ta là Y Y (2)Hồng Miên

 • Chương 1375: Ngọn gió hóa đạoHồng Miên

 • Chương 1376: Vị hôn thê? Hồng Miên

 • Chương 1377: Lực suy đoán khủng bố. Hồng Miên

 • Chương 1378: Lệnh Thiên lộ (1)Hồng Miên

 • Chương 1379: Lệnh Thiên lộ (2)Hồng Miên

 • Chương 1380: Dùng được không? Hồng Miên

 • Chương 1381: NhảyHồng Miên

 • Chương 1382: Quá khứ tái hiệnHồng Miên

 • Chương 1383: Cánh Khổng tước nướngHồng Miên

 • Chương 1384: Ai dám động hắn thử xem? Hồng Miên

 • Chương 1385: Dòng sông nham thạchHồng Miên

 • Chương 1386: Hỏa long gỡ bỏ phong ấnHồng Miên

 • Chương 1387: Ngôn xuất pháp tùyHồng Miên

 • Chương 1388: . Ngôn xuất pháp tùyHồng Miên

 • Chương 1389: Liên quan đến ngươi sao? Hồng Miên

 • Chương 1390: Chênh lệchHồng Miên

 • Chương 1391: Ba đạo thanh âmHồng Miên

 • Chương 1392: Tần Khiếu ThiênHồng Miên

 • Chương 1393: Tư cách kiêu ngạoHồng Miên

 • Chương 1394: Kình địchHồng Miên

 • Chương 1395: Sở Mặc gặp phiền toái? Hồng Miên

 • Chương 1396: Kiếp Thiên TiênHồng Miên

 • Chương 1397: Hắn chính là đang độ kiếp! Hồng Miên

 • Chương 1398: Dũng cảm hay ngu dốtHồng Miên

 • Chương 1399: Sát thủ lại xuất hiện (1)Hồng Miên

 • Chương 1400: Sát thủ lại xuất hiện (2)Hồng Miên

 • Chương 1401: Tìm đường sống trong chỗ chếtHồng Miên

 • Chương 1402: Bất khuất như lúc ban đầuHồng Miên

 • Chương 1403: Chân Tiên trung kỳHồng Miên

 • Chương 1404: Đấu với Đế Chủ (1)Hồng Miên

 • Chương 1405: Đấu với Đế Chủ (2)Hồng Miên

 • Chương 1406: Không cần truyền âmHồng Miên

 • Chương 1407: Ta có chứng cớHồng Miên

 • Chương 1408: Chứng cứ ba nghìn năm trướcHồng Miên

 • Chương 1409: Nhưng ta muốn ngươi chết (1)Hồng Miên

 • Chương 1410: Nhưng ta muốn ngươi chết (2)Hồng Miên

 • Chương 1411: Chậu hoa chí tônHồng Miên

 • Chương 1412: Ngươi phải đổi tênHồng Miên

 • Chương 1413: Long Hận MặcHồng Miên

 • Chương 1414: Tâm tư của Phạm Dương (1)Hồng Miên

 • Chương 1415: Tâm tư của Phạm Dương (2)Hồng Miên

 • Chương 1416: Lần lượt đột pháHồng Miên

 • Chương 1417: Sâu trong Thiên LộHồng Miên

 • Chương 1418: Sinh lòng ác ýHồng Miên

 • Chương 1419: La Quật là ai? Hồng Miên

 • Chương 1420: . Không có bất kỳ cơ hội nào? Hồng Miên

 • Chương 1421: Tiếp tục điHồng Miên

 • Chương 1422: Tin tức của Lưu VânHồng Miên

 • Chương 1423: . Bán đứng và phản bộiHồng Miên

 • Chương 1424: . Chân tướng phơi bàyHồng Miên

 • Chương 1425: Người kia là aiHồng Miên

 • Chương 1426: Thành cổ chấn độngHồng Miên

 • Chương 1427: Vĩnh viễn không từ bỏHồng Miên

 • Chương 1428: . Thiên Lộ VươngHồng Miên

 • Chương 1429: Thẳng hướng trước mặtHồng Miên

 • Chương 1430: Nhìn lầmHồng Miên

 • Chương 1431: Bị nhìn thấuHồng Miên

 • Chương 1432: Quá mất mặtHồng Miên

 • Chương 1433: Lươn lẹoHồng Miên

 • Chương 1434: Chí Tôn pháp ấnHồng Miên

 • Chương 1435: Một bộ cổ kinh hoàn thiệnHồng Miên

 • Chương 1436: Thủy Y Y phát uyHồng Miên

 • Chương 1437: Không có dị tượng? Hồng Miên

 • Chương 1438: Vẫn chưa xongHồng Miên

 • Chương 1439: Chí Tôn hồi sinhHồng Miên

 • Chương 1440: Không nhớ được lâuHồng Miên

 • Chương 1441: Trời cao biển rộng, gia đi đâyHồng Miên

 • Chương 1442: Một đoạn Thiên Lộ khácHồng Miên

 • Chương 1443: Cái Thế HốngHồng Miên

 • Chương 1444: Cái Thế Hống (1)Hồng Miên

 • Chương 1445: Cái Thế Hống (2)Hồng Miên

 • Chương 1446: Chúng ta nói chuyện một chút đi?Hồng Miên

 • Chương 1447: Đại dược có tính cáchHồng Miên

 • Chương 1448: Một gian đạo quan (Miếu đạo sĩ) (1)Hồng Miên

 • Chương 1449: Một gian đạo quan (Miếu đạo sĩ) (2)Hồng Miên

 • Chương 1450: Đạo khác nhauHồng Miên

 • Chương 1451: Đại Đạo va chạmHồng Miên

 • Chương 1452: Nắm! (1)Hồng Miên

 • Chương 1453: Nắm! (2)Hồng Miên

 • Chương 1454: Tam sinh vạn vậtHồng Miên

 • Chương 1455: Chẻ củi thành thạoHồng Miên

 • Chương 1456: Thần tượng tan vỡHồng Miên

 • Chương 1457: Giống như giấc mộng (1)Hồng Miên

 • Chương 1458: Giống như giấc mộng (2)Hồng Miên

 • Chương 1460: Hàng phụcHồng Miên

 • Chương 1461: Đầm lầyHồng Miên

 • Chương 1462: Một cái hồ Kinh khủngHồng Miên

 • Chương 1463: Mang đi (1)Hồng Miên

 • Chương 1464: Mang đi (2)Hồng Miên

 • Chương 1465: Chiến đấu với La QuậtHồng Miên

 • Chương 1466: Một đao kinh thếHồng Miên

 • Chương 1467: Trở về Thiên giớiHồng Miên

 • Chương 1468: Chấn động giới tu hành (1)Hồng Miên

 • Chương 1469: Chấn động giới tu hanh (2)Hồng Miên

 • Chương 1470: Ma Quân uy vũ Hồng Miên

 • Chương 1471: Hắn thích ngoài dự đoán của mọi ngườiHồng Miên

 • Chương 1472: Bị khinh bỉ (1)Hồng Miên

 • Chương 1473: Bị khinh bỉ (2)Hồng Miên

 • Chương 1474: Vô cùng cứng rắn, mạnh mẽHồng Miên

 • Chương 1475: Tần Khiếu ThươngHồng Miên

 • Chương 1476: Tám phía đều lên tiếng ủng hộHồng Miên

 • Chương 1477: Đối chiến Tần Khiếu Thương (1)Hồng Miên

 • Chương 1478: Đối chiến Tần Khiếu Thương (2)Hồng Miên

 • Chương 1479: Một đao bổ củiHồng Miên

 • Chương 1480: Dùng đao bổ củi tiếpHồng Miên

 • Chương 1481: Roi thép của Chí TônHồng Miên

 • Chương 1482: Hư chiêuHồng Miên

 • Chương 1483: Chiến loạnHồng Miên

 • Chương 1484: Pháp trận bị xem nhẹHồng Miên

 • Chương 1485: Tổ địa của Tần giaHồng Miên

 • Chương 1486: Bí mật trong bản chép tayHồng Miên

 • Chương 1487: Sợ chết không?Hồng Miên

 • Chương 1488: Nhiệt huyết sôi tràoHồng Miên

 • Chương 1489: Bùng nổHồng Miên

 • Chương 1490: Cứng rắn đối khángHồng Miên

 • Chương 1491: Tổ địa sụp đổHồng Miên

 • Chương 1492: Chí Tôn máu lạnhHồng Miên

 • Chương 1493: Âm mưu bại lộ (1)Hồng Miên

 • Chương 1494: Âm mưu bại lộ (2)Hồng Miên

 • Chương 1495: Tổ địa Sở giaHồng Miên

 • Chương 1496: Tu sĩ Tần gia sụp đổHồng Miên

 • Chương 1497: Thôn phụ khủng bốHồng Miên

 • Chương 1498: Nhị lão giaHồng Miên

 • Chương 1499: Nông dân thật đáng sợHồng Miên

 • Chương 1500: Xã luậnHồng Miên

 • Chương 1501: Tiên nữ giáng trần (1)Hồng Miên

 • Chương 1502: Tiên nữ giáng trần (2)Hồng Miên

 • Chương 1503: Tòa trận pháp cuối cùngHồng Miên

 • Chương 1504: Phiêu LinhHồng Miên

 • Chương 1505: Hợp hai làm mộtHồng Miên

 • Chương 1506: Mạnh Phương Hoa có một không hai (1)Hồng Miên

 • Chương 1507: Mạnh Phương Hoa có một không hai (2)Hồng Miên

 • Chương 1508: Thần Đan ThànhHồng Miên

 • Chương 1509: Lăn ra đâyHồng Miên

 • Chương 1510: Đất tổ Đan ThầnHồng Miên

 • Chương 1511: Ai có bản lĩnh người đó lấy điHồng Miên

 • Chương 1512: Đảo điên nhận thức (1)Hồng Miên

 • Chương 1513: Đảo điên nhận thức (2)Hồng Miên

 • Chương 1514: Có ai vô tội?Hồng Miên

 • Chương 1515: Cổ tộc Thủy giaHồng Miên

 • Chương 1516: Y Y trưởng lãoHồng Miên

 • Chương 1517: Đến nhà thăm hỏi (1)Hồng Miên

 • Chương 1518: Đến nhà thăm hỏi (2)Hồng Miên

 • Chương 1519: Huyết chiến Thiên Nhai SơnHồng Miên

 • Chương 1520: Ai giống sát thủ hơn?Hồng Miên

 • Chương 1521: Có người này thật sao? (1)Hồng Miên

 • Chương 1522: Có người này thật sao? (2)Hồng Miên

 • Chương 1523: Chuyện gì vậy?Hồng Miên

 • Chương 1524: Ta đã tới chậmHồng Miên

 • Chương 1525: Yến hội ở Thủy giaHồng Miên

 • Chương 1526: Truyền pháp (1)Hồng Miên

 • Chương 1527: Truyền pháp (2)Hồng Miên

 • Chương 1528: Đông giaHồng Miên

 • Chương 1529: Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họHồng Miên

 • Chương 1530: Tiểu hữu thì sao? (1)Hồng Miên

 • Chương 1531: Tiểu hữu thì sao? (2)Hồng Miên

 • Chương 1532: Đệ Cửu thànhHồng Miên

 • Chương 1533: Vàng trong cát (1)Hồng Miên

 • Chương 1534: Vàng trong cát (2)Hồng Miên

 • Chương 1535: Nam CaHồng Miên

 • Chương 1536: Lão sâu rượuHồng Miên

 • Chương 1537: Thất vọng (1)Hồng Miên

 • Chương 1538: Thất vọng (2)Hồng Miên

 • Chương 1539: Quanh co (1)Hồng Miên

 • Chương 1540: Quanh co (2)Hồng Miên

 • Chương 1541: Phụ thân (1)Hồng Miên

 • Chương 1542: Phụ thân (2)Hồng Miên

 • Chương 1543: Kiên trìHồng Miên

 • Chương 1544: Ca ca không keo kiệt (1)Hồng Miên

 • Chương 1545: Ca ca không keo kiệt (2)Hồng Miên

 • Chương 1546: Nghiệm chứng (1)Hồng Miên

 • Chương 1547: Nghiệm chứng (2)Hồng Miên

 • Chương 1548: Khương giaHồng Miên

 • Chương 1549: Kính nể (1)Hồng Miên

 • Chương 1550: Kính nể (2)Hồng Miên

 • Chương 1551: Cổ Kiếm phái (1)Hồng Miên

 • Chương 1552: Cổ Kiếm phái (2)Hồng Miên

 • Chương 1553: Một đao mẻ kiếm trận (1)Hồng Miên

 • Chương 1554: Một đao mẻ kiếm trận (2)Hồng Miên

 • Chương 1555: Giãy dụaHồng Miên

 • Chương 1556: Phong Hành Giả (1)Hồng Miên

 • Chương 1557: Phong Hành Giả (2)Hồng Miên

 • Chương 1558: Ma chủ là cái gì? (1)Hồng Miên

 • Chương 1559: Ma chủ là cái gì? (2)Hồng Miên

 • Chương 1560: Cực đoan (1)Hồng Miên

 • Chương 1561: Cực đoan (2)Hồng Miên

 • Chương 1562: Một viên Ma chủngHồng Miên

 • Chương 1563: Tâm hướng về ánh sang (1)Hồng Miên

 • Chương 1564: Tâm hướng về ánh sang (2)Hồng Miên

 • Chương 1565: Đạo ta không cô độc (1)Hồng Miên

 • Chương 1566: Đạo ta không cô độc (2)Hồng Miên

 • Chương 1567: Đại nhân vật (1)Hồng Miên

 • Chương 1568: Đại nhân vật (2)Hồng Miên

 • Chương 1569: Thái Điệp Tiên TửHồng Miên

 • Chương 1570: Đại Thánh khí (1)Hồng Miên

 • Chương 1571: Đại Thánh khí (2)Hồng Miên

 • Chương 1572: Tứ tổ của Tần gia (1)Hồng Miên

 • Chương 1573: Tứ tổ của Tần gia (2)Hồng Miên

 • Chương 1574: Ba lão tổ ra tayHồng Miên

 • Chương 1575: Hư Độ độ maHồng Miên

 • Chương 1576: Lựa chọn của tam tổ (1)Hồng Miên

 • Chương 1577: Lựa chọn của tam tổ (2)Hồng Miên

 • Chương 1578: Không thể tùy tiện thề với trờiHồng Miên

 • Chương 1579: Tần Vũ Tông (1)Hồng Miên

 • Chương 1580: Tần Vũ Tông (2)Hồng Miên

 • Chương 1581: Thủ đoạn khó tinHồng Miên

 • Chương 1582: Độ hóa Khương giaHồng Miên

 • Chương 1583: Tôn kínhHồng Miên

 • Chương 1584: Độ ma ở Huyễn Thần giới (1)Hồng Miên

 • Chương 1585: Độ ma ở Huyễn Thần giới (2)Hồng Miên

 • Chương 1586: Chưa từng có thịnh hộiHồng Miên

 • Chương 1587: Tỉnh ngộ (1)Hồng Miên

 • Chương 1588: Tỉnh ngộ (2)Hồng Miên

 • Chương 1589: Tỉnh ngộ (1)Hồng Miên

 • Chương 1590: Tỉnh ngộ (2)Hồng Miên

 • Chương 1591: Xả thân (1)Hồng Miên

 • Chương 1592: Xả thân (2)Hồng Miên

 • Chương 1593: Đem đi xaHồng Miên

 • Chương 1594: Tiểu cầu kim loại (1)Hồng Miên

 • Chương 1595: Tiểu cầu kim loại (2)Hồng Miên

 • Chương 1596: Linh sơn Linh Đơn Đường (1)Hồng Miên

 • Chương 1597: Linh sơn Linh Đơn Đường (2)Hồng Miên

 • Chương 1598: Ta chính là người đã nhập maHồng Miên

 • Chương 1599: Chúng ta đều là Ma tộc (1)Hồng Miên

 • Chương 1600: Chúng ta đều là Ma tộc (2)Hồng Miên

 • Chương 1601: Hậu nhân Đại Ma vương (1)Hồng Miên

 • Chương 1602: Hậu nhân Đại Ma vương (2)Hồng Miên

 • Chương 1603: Ta muốn độ kiếpHồng Miên

 • Chương 1604: Thiên kiếp Đế Chủ (1)Hồng Miên

 • Chương 1605: Thiên kiếp Đế Chủ (2)Hồng Miên

 • Chương 1606: Thanh Long thần bí (1)Hồng Miên

 • Chương 1607: Thanh Long thần bíHồng Miên

 • Chương 1608: Quá ti tiệnHồng Miên

 • Chương 1609: Hu hu hu hu (1)Hồng Miên

 • Chương 1610: Hu hu hu hu (2)Hồng Miên

 • Chương 1611: Giao cho ta (1)Hồng Miên

 • Chương 1612: Giao cho ta (2)Hồng Miên

 • Chương 1613: Ta không chung tình, nhưng chỉ yêu một người (1)Hồng Miên

 • Chương 1614: Ta không chung tình, nhưng chỉ yêu một người (2)Hồng Miên

 • Chương 1615: Ngân hà bát ngátHồng Miên

 • Chương 1616: Ta là ông nội của ngươi (1)Hồng Miên

 • Chương 1617: Ta là ông nội của ngươi (2)Hồng Miên

 • Chương 1618: Đao trảm Chí Tôn (1)Hồng Miên

 • Chương 1619: Đao trảm Chí Tôn (2)Hồng Miên

 • Chương 1620: Không sợ chết (1)Hồng Miên

 • Chương 1621: Không sợ chết (2)Hồng Miên

 • Chương 1622: Thật lợi hại (1)Hồng Miên

 • Chương 1623: Thật lợi hại (2)Hồng Miên

 • Chương 1624: Bài tẩy của Huyết MaHồng Miên

 • Chương 1625: Năm năm (1)Hồng Miên

 • Chương 1626: Năm năm (2)Hồng Miên

 • Chương 1627: Trái tim thất khiếu duy nhất trong trời đất (1)Hồng Miên

 • Chương 1628: Trái tim thất khiếu duy nhất trong trời đất (2)Hồng Miên

 • Chương 1629: Vợ chồng (1)Hồng Miên

 • Chương 1630: Vợ chồng (2)Hồng Miên

 • Chương 1631: Song ma hợp tácHồng Miên

 • Chương 1632: Giết tuyệt Huyết Ma (1)Hồng Miên

 • Chương 1633: Giết tuyệt Huyết Ma (2)Hồng Miên

 • Chương 1634: Chết cháy (1)Hồng Miên

 • Chương 1635: Chết cháy (2)Hồng Miên

 • Chương 1636: Diệt Chí Tôn (1)Hồng Miên

 • Chương 1637: Diệt Chí Tôn (2)Hồng Miên

 • Chương 1638: Sở đại gia vô cùng khí phách (1)Hồng Miên

 • Chương 1639: Sở đại gia vô cùng khí phách (2)Hồng Miên

 • Chương 1640: Giải trừ tai ách (1)Hồng Miên

 • Chương 1641: Giải trừ tai ách (2)Hồng Miên

 • Chương 1642: Hắc Ám Thánh Khí lột xác (1)Hồng Miên

 • Chương 1643: Hắc Ám Thánh Khí lột xác (2)Hồng Miên

 • Chương 1644: Ngôi mộ mới (1)Hồng Miên

 • Chương 1645: Ngôi mộ mới (2)Hồng Miên

 • Chương 1646: Niết bàn sống tiếp (1)Hồng Miên

 • Chương 1647: Niết bàn sống tiếp (2)Hồng Miên

 • Chương 1648: Trong thành Linh Đan gặp Phùng XuânHồng Miên

 • Chương 1649: Ân oán không còn (1)Hồng Miên

 • Chương 1650: Ân oán không còn (2)Hồng Miên

 • Chương 1651: Đại đương gia (1)Hồng Miên

 • Chương 1652: Đại đương gia (2)Hồng Miên

 • Chương 1653: Gọi thúc thúc (1)Hồng Miên

 • Chương 1654: Gọi thúc thúc (2)Hồng Miên

 • Chương 1655: Quyết định của Lưu Truyền SơnHồng Miên

 • Chương 1656: Tiểu Hồng, ngươi ăn nói cho hẳn hoi (1)Hồng Miên

 • Chương 1657: Tiểu Hồng, ngươi ăn nói cho hẳn hoi (2)Hồng Miên

 • Chương 1658: Thiên giới chi Vương (1)Hồng Miên

 • Chương 1659: Thiên giới chi Vương (2)Hồng Miên

 • Chương 1660: May mắn to lớn nhấtHồng Miên

 • Chương 1661: Trở về Thiên Lộ (1)Hồng Miên

 • Chương 1662: Trở về Thiên Lộ (2)Hồng Miên

 • Chương 1663: Tái chiến La Quật (1)Hồng Miên

 • Chương 1664: Tái chiến La Quật (2)Hồng Miên

 • Chương 1665: Kẻ tuỳ tùng cấp Chuẩn Chí Tôn (1)Hồng Miên

 • Chương 1666: Kẻ tuỳ tùng cấp Chuẩn Chí Tôn (2)Hồng Miên

 • Chương 1667: Giảng đạo (1)Hồng Miên

 • Chương 1668: Giảng đạo (2)Hồng Miên

 • Chương 1669: Sức mạnh chợt tăngHồng Miên

 • Chương 1670: Ma Quân trở về (1)Hồng Miên

 • Chương 1671: Ma Quân trở về (2)Hồng Miên

 • Chương 1672: Quang minh, Phổ chiếu! (1)Hồng Miên

 • Chương 1673: Quang minh, Phổ chiếu! (2)Hồng Miên

 • Chương 1674: Ếch tôn (1)Hồng Miên

 • Chương 1675: Ếch tôn (2)Hồng Miên

 • Chương 1676: Tất thắngHồng Miên

 • Chương 1677: Tam Nhãn Cự Ma (1)Hồng Miên

 • Chương 1678: Tam Nhãn Cự Ma (2)Hồng Miên

 • Chương 1679: Tiên phong của Ma tộc (1)Hồng Miên

 • Chương 1680: Tiên phong của Ma tộc (1)Hồng Miên

 • Chương 1681: Đợt thứ hai của Ma tộcHồng Miên

 • Chương 1682: Giết sạch (1)Hồng Miên

 • Chương 1683: Giết sạch (2)Hồng Miên

 • Chương 1684: Thề cùng sống chết với Nhân tộc (1)Hồng Miên

 • Chương 1685: Thề cùng sống chết với Nhân tộc (2)Hồng Miên

 • Chương 1686: Ma Dương chiến tướng (1)Hồng Miên

 • Chương 1687: Ma Dương chiến tướng (1)Hồng Miên

 • Chương 1688: Ma Ảnh thần ưngHồng Miên

 • Chương 1689: Trân Trân (1)Hồng Miên

 • Chương 1690: Trân Trân (2)Hồng Miên

 • Chương 1691: Đánh lui chí tôn (1)Hồng Miên

 • Chương 1692: Đánh lui chí tôn (2)Hồng Miên

 • Chương 1693: Đại chiến triển khai (1)Hồng Miên

 • Chương 1694: Đại chiến triển khaiHồng Miên

 • Chương 1695: Chiến tranh thảm thiếtHồng Miên

 • Chương 1696: Tàn sát (1)Hồng Miên

 • Chương 1697: Tàn sát (2)Hồng Miên

 • Chương 1698: Đại Ma vương giáng lâm (1)Hồng Miên

 • Chương 1699: Đại Ma vương giáng lâm (2)Hồng Miên

 • Chương 1700: Ba ngón tay của Chuẩn Thánh (1)Hồng Miên

 • Chương 1701: Ba ngón tay của Chuẩn Thánh (2)Hồng Miên

 • Chương 1702: Đại Ma Vương sụp đổHồng Miên

 • Chương 1703: Nghịch thiên (1)Hồng Miên

 • Chương 1704: Nghịch thiên (2)Hồng Miên

 • Chương 1705: Nguy cơ của Nhân tộc được giải trừ (1)Hồng Miên

 • Chương 1706: Nguy cơ của Nhân tộc được giải trừ (2)Hồng Miên

 • Chương 1707: Biệt lyHồng Miên

 • Chương 1708: Sân thí luyện (1)Hồng Miên

 • Chương 1709: Sân thí luyện (2)Hồng Miên

 • Chương 1710: Tìm kiếm Đại Công Kê (1)Hồng Miên

 • Chương 1711: Tìm kiếm Đại Công Kê (2)Hồng Miên

 • Chương 1712: Che giấu Chí Tôn (1)Hồng Miên

 • Chương 1713: Che giấu Chí Tôn (2)Hồng Miên

 • Chương 1714: Tiểu nhânHồng Miên

 • Chương 1715: Phi Thiên (1)Hồng Miên

 • Chương 1716: Phi Thiên (2)Hồng Miên

 • Chương 1717: Xin chào Đại Công Kê! (1)Hồng Miên

 • Chương 1718: Xin chào Đại Công Kê! (2)Hồng Miên

 • Chương 1719: Tái kiến, huynh đệ!Hồng Miên

 • Chương 1720: Tám thánh khíHồng Miên

 • Chương 1721: Đây là đâu vậy? (1)Hồng Miên

 • Chương 1722: Đây là đâu vậy? (2)Hồng Miên

 • Chương 1723: Thôn Tiểu Hà (1)Hồng Miên

 • Chương 1724: Thôn Tiểu Hà (2)Hồng Miên

 • Chương 1725: Thể chất hỏa phượng đạo cảnhHồng Miên

 • Chương 1726: Thụ yêu (1)Hồng Miên

 • Chương 1727: Thụ yêu (2)Hồng Miên

 • Chương 1728: Diệp ThanhHồng Miên

 • Chương 1729: Chân tướngHồng Miên

 • Chương 1730: Hỏa thiêu (1)Hồng Miên

 • Chương 1731: Hỏa thiêu (2)Hồng Miên

 • Chương 1732: Thụ tổ của Thiên Âm tựHồng Miên

 • Chương 1733: Cực kỳ độc ácHồng Miên

 • Chương 1734: Bản tinh (1)Hồng Miên

 • Chương 1735: Bản tinh (2)Hồng Miên

 • Chương 1736: Thụ tổ lật lọngHồng Miên

 • Chương 1737: Lễ vật của mẹHồng Miên

 • Chương 1738: Mới vào Sân Thí Luyện (1)Hồng Miên

 • Chương 1739: Mới vào Sân Thí Luyện (2)Hồng Miên

 • Chương 1740: Bọ ngựa lớn (1)Hồng Miên

 • Chương 1741: Bọ ngựa lớn (2)Hồng Miên

 • Chương 1742: Đấu với sinh linh Chí TônHồng Miên

 • Chương 1743: Khương Thái Nguyệt (1)Hồng Miên

 • Chương 1744: Khương Thái Nguyệt (2)Hồng Miên

 • Chương 1745: Thiên kiêu chân chínhHồng Miên

 • Chương 1746: Đây là một nhân tài (1)Hồng Miên

 • Chương 1747: Đây là một nhân tài (2)Hồng Miên

 • Chương 1748: Ông chủ nhà trọ cảnh giới Chí Tôn (1)Hồng Miên

 • Chương 1749: Ông chủ nhà trọ cảnh giới Chí Tôn (2)Hồng Miên

 • Chương 1750: Sông Luân HồiHồng Miên

 • Chương 1751: Lưu Vân Phong (1)Hồng Miên

 • Chương 1752: Lưu Vân Phong (2)Hồng Miên

 • Chương 1753: Một cái bánh bao dẫn đến huyết án (1)Hồng Miên

 • Chương 1754: Một cái bánh bao dẫn đến huyết án (2)Hồng Miên

 • Chương 1755: Muốn qua đầm lạnh (1)Hồng Miên

 • Chương 1756: Muốn qua đầm lạnh (2)Hồng Miên

 • Chương 1757: Vậy mà đã chặn lại rồi?Hồng Miên

 • Chương 1758: Ngươi dám đánh với ta sao? (1)Hồng Miên

 • Chương 1759: Ngươi dám đánh với ta sao? (2)Hồng Miên

 • Chương 1760: Hoa mai rợp trời (1)Hồng Miên

 • Chương 1761: Hoa mai rợp trời (2)Hồng Miên

 • Chương 1762: Mưu tính của Trân Trân (1)Hồng Miên

 • Chương 1763: Mưu tính của Trân Trân (2)Hồng Miên

 • Chương 1764: Hồ Nước Luân HồiHồng Miên

 • Chương 1765: Chuẩn Thánh (1)Hồng Miên

 • Chương 1766: Chuẩn Thánh (2)Hồng Miên

 • Chương 1767: Tử Đạo (1)Hồng Miên

 • Chương 1768: Tử Đạo (2)Hồng Miên

 • Chương 1769: Doạ chết các ngươi (1)Hồng Miên

 • Chương 1770: Doạ chết các ngươi (2)Hồng Miên

 • Chương 1771: Kinh sợ thoái lui (1)Hồng Miên

 • Chương 1772: Kinh sợ thoái lui (2)Hồng Miên

 • Chương 1773: Kẻ lừa gạt cảnh giới Chí TônHồng Miên

 • Chương 1774: Cướp địa bàn (1)Hồng Miên

 • Chương 1775: Cướp địa bàn (2)Hồng Miên

 • Chương 1776: Thiên kiếp Chí Tôn (1)Hồng Miên

 • Chương 1777: Thiên kiếp Chí Tôn (2)Hồng Miên

 • Chương 1778: Chí TônHồng Miên

 • Chương 1779: Cơ Thánh (1)Hồng Miên

 • Chương 1780: Cơ Thánh (2)Hồng Miên

 • Chương 1781: Cướp quái (1)Hồng Miên

 • Chương 1782: Cướp quái (2)Hồng Miên

 • Chương 1783: Dìu dắtHồng Miên

 • Chương 1784: Thể chất sát nhân (1)Hồng Miên

 • Chương 1785: Thể chất sát nhân (2)Hồng Miên

 • Chương 1786: Lên Thiên bảngHồng Miên

 • Chương 1787: Bị khiêu chiến (1)Hồng Miên

 • Chương 1788: Bị khiêu chiến (2)Hồng Miên

 • Chương 1789: Ma nữ cố chấpHồng Miên

 • Chương 1790: Bị khiêu chiến liên tiếp (1)Hồng Miên

 • Chương 1791: Bị khiêu chiến liên tiếp (2)Hồng Miên

 • Chương 1792: Chiến không ngừngHồng Miên

 • Chương 1793: Nhân duyên tốtHồng Miên

 • Chương 1794: Chúng ta kết bái đi (1)Hồng Miên

 • Chương 1795: Chúng ta kết bái đi (2)Hồng Miên

 • Chương 1796: Ai thảm hại hơn ai?Hồng Miên

 • Chương 1797: Trên người ta có khí chất vương giả sao? (1)Hồng Miên

 • Chương 1798: Trên người ta có khí chất vương giả sao? (2)Hồng Miên

 • Chương 1799: Một đời người, hai huynh đệHồng Miên

 • Chương 1800: Tam đại cấm địa (1)Hồng Miên

 • Chương 1801: Tam đại cấm địa (2)Hồng Miên

 • Chương 1802: Ma Quân trảm thiên thành đạoHồng Miên

 • Chương 1803: Chúng nữ ra Viêm Hoàng nhập Bắc Đẩu (1)Hồng Miên

 • Chương 1804: Chúng nữ ra Viêm Hoàng nhập Bắc Đẩu (2)Hồng Miên

 • Chương 1805: Đao đạo đại thành (1)Hồng Miên

 • Chương 1806: Đao đạo đại thành (2)Hồng Miên

 • Chương 1807: Đi theo lão Tam, ăn thịt uống canh! (1)Hồng Miên

 • Chương 1808: Đi theo lão Tam, ăn thịt uống canh! (2)Hồng Miên

 • Chương 1809: Thánh nhân nhập hốHồng Miên

 • Chương 1810: Tức đến phun máu (1)Hồng Miên

 • Chương 1811: Tức đến phun máu (2)Hồng Miên

 • Chương 1812: Lừa ngươi còn phải cảm tạ ta (1)Hồng Miên

 • Chương 1813: Lừa ngươi còn phải cảm tạ ta (2)Hồng Miên

 • Chương 1814: Phong Linh chi địaHồng Miên

 • Chương 1815: Hầu tử (1)Hồng Miên

 • Chương 1816: Hầu tử (2)Hồng Miên

 • Chương 1817: Lời tiên đoán của Linh Thông thượng nhân (1)Hồng Miên

 • Chương 1818: Lời tiên đoán của Linh Thông thượng nhân (2)Hồng Miên

 • Chương 1819: Yêu hầu kia đã trở lại rồi!Hồng Miên

 • Chương 1820: Chấn động La Thiên (1)Hồng Miên

 • Chương 1821: Chấn động La Thiên (2)Hồng Miên

 • Chương 1822: Phong Thần bảng (1)Hồng Miên

 • Chương 1823: Phong Thần bảng (2)Hồng Miên

 • Chương 1824: Kinh biến Hạo Nguyệt tông (1)Hồng Miên

 • Chương 1825: Kinh biến Hạo Nguyệt tông (2)Hồng Miên

 • Chương 1826: Giết sạch bọn chúng!Hồng Miên

 • Chương 1827: Vào Thiên Cương Đại Vực (1)Hồng Miên

 • Chương 1828: Vào Thiên Cương Đại Vực (2)Hồng Miên

 • Chương 1829: Hạo Nguyệt tông (1)Hồng Miên

 • Chương 1830: Hạo Nguyệt tông (2)Hồng Miên

 • Chương 1831: Hổ Dược Lĩnh (1)Hồng Miên

 • Chương 1832: Hổ Dược Lĩnh (2)Hồng Miên

 • Chương 1833: Trảm ThánhHồng Miên

 • Chương 1834: Điên cuồng đuổi giết (1)Hồng Miên

 • Chương 1835: Điên cuồng đuổi giết (2)Hồng Miên

 • Chương 1836: Danh chấn Sân Thí Luyện (1)Hồng Miên

 • Chương 1837: Danh chấn Sân Thí Luyện (2)Hồng Miên

 • Chương 1838: Chiêu dụ của Khương gia (1)Hồng Miên

 • Chương 1839: Chiêu dụ của Khương gia (2)Hồng Miên

 • Chương 1840: Dây leo lâu nămHồng Miên

 • Chương 1841: La Thiên Hoàng thành (1)Hồng Miên

 • Chương 1842: La Thiên Hoàng thanh (2)Hồng Miên

 • Chương 1843: Khí thế dâng lên (1)Hồng Miên

 • Chương 1844: Khí thế dâng lên (2)Hồng Miên

 • Chương 1845: Thiên kiếp cấp Đại Thánh (1)Hồng Miên

 • Chương 1846: Thiên kiếp cấp Đại Thánh (2)Hồng Miên

 • Chương 1847: Hoàng tộc phản côngHồng Miên

 • Chương 1848: Sự khiêu khích đến từ Chung gia (1)Hồng Miên

 • Chương 1849: Sự khiêu khích đến từ Chung gia (2)Hồng Miên

 • Chương 1850: Thân phận bại lộHồng Miên

 • Chương 1851: Hẹn đấu (1)Hồng Miên

 • Chương 1852: Hẹn đấu (2)Hồng Miên

 • Chương 1853: Gạt bỏ (1)Hồng Miên

 • Chương 1854: Gạt bỏ (2)Hồng Miên

 • Chương 1855: Tiến vào La Thiên Tiên VựcHồng Miên

 • Chương 1856: Chung Thánh (1)Hồng Miên

 • Chương 1857: Chung Thánh (2)Hồng Miên

 • Chương 1858: Mẫu tử gặp lại (1)Hồng Miên

 • Chương 1859: Mẫu tử gặp lại (2)Hồng Miên

 • Chương 1860: Yến hội hoàng tộc (1)Hồng Miên

 • Chương 1861: Yến hội hoàng tộc (2)Hồng Miên

 • Chương 1862: Ám Phong (1)Hồng Miên

 • Chương 1863: Ám Phong (2)Hồng Miên

 • Chương 1864: Nói chuyện trong đêmHồng Miên

 • Chương 1865: Bí ẩn (1)Hồng Miên

 • Chương 1866: Bí ẩn (2)Hồng Miên

 • Chương 1867: Lôi đài tiểu thế giới (1)Hồng Miên

 • Chương 1868: Lôi đài tiểu thế giới (2)Hồng Miên

 • Chương 1869: Ngươi nhìn không thấyHồng Miên

 • Chương 1870: Đế vương tối cao (1)Hồng Miên

 • Chương 1871: Đế vương tối cao (2)Hồng Miên

 • Chương 1872: Đại Chiến Chung Thánh (1)Hồng Miên

 • Chương 1873: Đại Chiến Chung Thánh (2)Hồng Miên

 • Chương 1874: Lấy thân hiến tế (1)Hồng Miên

 • Chương 1875: Lấy thân hiến tế (2)Hồng Miên

 • Chương 1876: Nhập ThánhHồng Miên

 • Chương 1877: Chiến Đại Thánh (1)Hồng Miên

 • Chương 1878: Chiến Đại Thánh (2)Hồng Miên

 • Chương 1879: Đao chém Đại Thánh (1)Hồng Miên

 • Chương 1880: Đao chém Đại Thánh (2)Hồng Miên

 • Chương 1881: Uy lực đế vươngHồng Miên

 • Chương 1882: Cơ hội thành thần (1)Hồng Miên

 • Chương 1883: Cơ hội thành thần (2)Hồng Miên

 • Chương 1884: Bắc Đẩu đại vực (1)Hồng Miên

 • Chương 1885: Bắc Đẩu đại vực (2)Hồng Miên

 • Chương 1886: Ức hiếp người quá đáng (1)Hồng Miên

 • Chương 1887: Ức hiếp người quá đáng (2)Hồng Miên

 • Chương 1888: Bắc Đẩu giáoHồng Miên

 • Chương 1889: Tinh thần long (1)Hồng Miên

 • Chương 1890: Tinh thần long (2)Hồng Miên

 • Chương 1891: Thần vănHồng Miên

 • Chương 1892: Tinh tú nhập thểHồng Miên

 • Chương 1893: Bắc Đẩu lão tổ (1)Hồng Miên

 • Chương 1894: Bắc Đẩu lão tổ (2)Hồng Miên

 • Chương 1895: Tam long thần phụcHồng Miên

 • Chương 1896: Ngũ nữ chiến Bắc ĐẩuHồng Miên

 • Chương 1897: Khiếp sợ (1)Hồng Miên

 • Chương 1898: Khiếp sợ (2)Hồng Miên

 • Chương 1899: Sát khí cần được phóng thíchHồng Miên

 • Chương 1900: Giám thầnHồng Miên

 • Chương 1901: Trực tiếp giết luôn! (1)Hồng Miên

 • Chương 1902: Trực tiếp giết luôn! (2)Hồng Miên

 • Chương 1903: Súc thếHồng Miên

 • Chương 1904: Quy Nhất (1)Hồng Miên

 • Chương 1905: Quy Nhất (2)Hồng Miên

 • Chương 1906: Đánh chìm Bắc Đẩu Đại Vực (1)Hồng Miên

 • Chương 1907: Đánh chìm Bắc Đẩu Đại Vực (2)Hồng Miên

 • Chương 1908: Bắc Đẩu lão tổ tuyệt vọngHồng Miên

 • Chương 1909: Chiến với sinh linh khủng bố (1)Hồng Miên

 • Chương 1910: Chiến với sinh linh khủng bố (2)Hồng Miên

 • Chương 1911: Cuộc chiến Viêm Hoàng (1)Hồng Miên

 • Chương 1912: Cuộc chiến Viêm Hoàng (2)Hồng Miên

 • Chương 1913: Hiện thân ra tayHồng Miên

 • Chương 1914: Năng lực của Cự Đầu (1)Hồng Miên

 • Chương 1915: Năng lực của Cự Đầu (2)Hồng Miên

 • Chương 1916: Tổ chức lại Viêm Hoàng Đại Vực (1)Hồng Miên

 • Chương 1917: Tổ chức lại Viêm Hoàng Đại Vực (2)Hồng Miên

 • Chương 1918: Nhân gian năm tháng vô tình (1)Hồng Miên

 • Chương 1919: Nhân gian năm tháng vô tinh (2)Hồng Miên

 • Chương 1920: Nhất niệm sinh (1)Hồng Miên

 • Chương 1921: Nhất niệm sinh (2)Hồng Miên

 • Chương 1922: Người thân, bạn bè tái sinhHồng Miên

 • Chương 1923: Gặp lại cố nhân (1)Hồng Miên

 • Chương 1924: Gặp lại cố nhân (2)Hồng Miên

 • Chương 1925: Hành trình vô tận (1)Hồng Miên

 • Chương 1926: Hành trình vô tận (2)Hồng Miên

 • Chương 1927: Tiếng trống vang chiến trường viễn cổHồng Miên

 • Chương 1928: . Cửu U cổ tộc (1)Hồng Miên

 • Chương 1929: . Cửu U cổ tộc (2)Hồng Miên

 • Chương 1930: Trảm Cửu U Thánh chủ (1)Hồng Miên

 • Chương 1931: Trảm Cửu U Thánh chủ (2)Hồng Miên

 • Chương 1932: Mục tiêu tiếp theoHồng Miên

 • Chương 1933: Thiên Giới Hải vô biên (1)Hồng Miên

 • Chương 1934: Thiên Giới Hải vô biên (2)Hồng Miên

 • Chương 1935: Tinh Quang Sát (1)Hồng Miên

 • Chương 1936: Tinh Quang Sát (2)Hồng Miên

 • Chương 1937: Cự đầu xuất thủ (1)Hồng Miên

 • Chương 1938: Cự đầu xuất thủ (2)Hồng Miên

 • Chương 1939: Hắn sẽ không chếtHồng Miên

 • Chương 1940: Hắc Ngư lão tổ (1)Hồng Miên

 • Chương 1941: Hắc Ngư lão tổ (2)Hồng Miên

 • Chương 1942: Linh Thông thượng nhân (1)Hồng Miên

 • Chương 1943: Linh Thông thượng nhân (2)Hồng Miên

 • Chương 1944: Không phải đồ Của ta, ta không cần!Hồng Miên

 • Chương 1945: Giới Hải đạo tông (1)Hồng Miên

 • Chương 1946: Giới Hải đạo tông (2)Hồng Miên

 • Chương 1947: Gặp nguy (1)Hồng Miên

 • Chương 1948: Gặp nguy (2)Hồng Miên

 • Chương 1949: Đinh ba Hải thần (1)Hồng Miên

 • Chương 1950: Đinh ba Hải thần (2)Hồng Miên

 • Chương 1951: Ta không phải họ SởHồng Miên

 • Chương 1952: Giá lâm (1)Hồng Miên

 • Chương 1953: Giá lâm (2)Hồng Miên

 • Chương 1954: Giới Hải Đạo Tông cúi đầuHồng Miên

 • Chương 1955: Côn Đại Thánh (1)Hồng Miên

 • Chương 1956: Côn Đại Thánh (2)Hồng Miên

 • Chương 1957: Chi bằng đánh một trận (1)Hồng Miên

 • Chương 1958: Chi bằng đánh một trận (2)Hồng Miên

 • Chương 1959: Hiên Tùng thoái vị (1)Hồng Miên

 • Chương 1960: Hiên Tùng thoái vị (2)Hồng Miên

 • Chương 1961: Niềm vui bất ngờ (1)Hồng Miên

 • Chương 1962: Niềm vui bất ngờ (2)Hồng Miên

 • Chương 1963: Cố nhânHồng Miên

 • Chương 1964: Giấu Cơ Thanh Vũ (1)Hồng Miên

 • Chương 1965: Giấu Cơ Thanh Vũ (2)Hồng Miên

 • Chương 1966: Quy tắc khác biệt? (1)Hồng Miên

 • Chương 1967: Quy tắc khác biệt? (2)Hồng Miên

 • Chương 1968: Đời người có mấy niềm vui bất ngờ!Hồng Miên

 • Chương 1969: Còn có nhiều niềm vui bất ngờ hơn nữa! (1)Hồng Miên

 • Chương 1970: Còn có nhiều niềm vui bất ngờ hơn nữa! (2)Hồng Miên

 • Chương 1971: Đại Thánh giá lâm (1)Hồng Miên

 • Chương 1972: Đại Thánh giá lâm (2)Hồng Miên

 • Chương 1973: Lễ vậtHồng Miên

 • Chương 1974: Bí mật của hầu tửHồng Miên

 • Chương 1975: Kẻ phá rối (1)Hồng Miên

 • Chương 1976: Kẻ phá rối (2)Hồng Miên

 • Chương 1977: Đột biếnHồng Miên

 • Chương 1978: Lão Đế vương tấn thăng tổ cảnhHồng Miên

 • Chương 1979: Cự đầu trẻ tuổi (1)Hồng Miên

 • Chương 1980: Cự đầu trẻ tuổi (2)Hồng Miên

 • Chương 1981: Không phải không bị đánh gụcHồng Miên

 • Chương 1982: Kẻ ở người đi (1)Hồng Miên

 • Chương 1983: Kẻ ở người đi (2)Hồng Miên

 • Chương 1984: Mất tíchHồng Miên

 • Chương 1985: Ai ở sau lưng (1)Hồng Miên

 • Chương 1986: Ai ở sau lưng (2)Hồng Miên

 • Chương 1987: Chiến với Cự Đầu (1)Hồng Miên

 • Chương 1988: Chiến với Cự Đầu (2)Hồng Miên

 • Chương 1989: Lưỡng bại câu thươngHồng Miên

 • Chương 1990: Niết bàn sống lại (1)Hồng Miên

 • Chương 1991: Niết bàn sống lại (2)Hồng Miên

 • Chương 1992: Mảnh đất giết chóc thật sự (1)Hồng Miên

 • Chương 1993: Mảnh đất giết chóc thật sự (2)Hồng Miên

 • Chương 1994: Thiên Không lão tổHồng Miên

 • Chương 1995: Bách Nhân bảngHồng Miên

 • Chương 1996: Mười năm bế quan (1)Hồng Miên

 • Chương 1997: Mười năm bế quan (2)Hồng Miên

 • Chương 1998: Điên rồiHồng Miên

 • Chương 1999: Thiên kiếp tổ cảnhHồng Miên

 • Chương 2000: Tiến hóa cánh tay trái (1)Hồng Miên

 • Chương 2001: Tiến hóa cánh tay trai (2)Hồng Miên

 • Chương 2002: Thiên lôi màu vàng (1)Hồng Miên

 • Chương 2003: Thiên lôi màu vàng (2)Hồng Miên

 • Chương 2004: Bốn phương tới chúc mừng (1)Hồng Miên

 • Chương 2005: Bốn phương tới chúc mừng (2)Hồng Miên

 • Chương 2006: Chém vỡ thần cáchHồng Miên

 • Chương 2007: Cửa đá xanh (1)Hồng Miên

 • Chương 2008: Cửa đá xanh (2)Hồng Miên

 • Chương 2009: Lối đi thế giới (1)Hồng Miên

 • Chương 2010: Lối đi thế giới (2)Hồng Miên

 • Chương 2011: Thần cách có vấn đề (1)Hồng Miên

 • Chương 2012: Thần cách có vấn đề (2)Hồng Miên

 • Chương 2013: Vùng tốiHồng Miên

 • Chương 2014: Tộc một mắt (1)Hồng Miên

 • Chương 2015: Tộc một mắt (2)Hồng Miên

 • Chương 2016: Mông Nã tướng quân (1)Hồng Miên

 • Chương 2017: Mông Nã tướng quân (2)Hồng Miên

 • Chương 2018: Tấn công tộc Xích XàHồng Miên

 • Chương 2019: Gây họa lớn (1)Hồng Miên

 • Chương 2020: Gây họa lớn (2)Hồng Miên

 • Chương 2021: Trốn về phía trung tâm (1)Hồng Miên

 • Chương 2022: Trốn về phía trung tâm (2)Hồng Miên

 • Chương 2023: Tà thành (1)Hồng Miên

 • Chương 2024: Tà thanh (2)Hồng Miên

 • Chương 2025: Bán đứngHồng Miên

 • Chương 2026: Thiệp mời kỳ lạ (1)Hồng Miên

 • Chương 2027: Thiệp mời kỳ lạ (2)Hồng Miên

 • Chương 2028: Một Tử Đạo khác (1)Hồng Miên

 • Chương 2029: Một Tử Đạo khác (2)Hồng Miên

 • Chương 2030: Tạ TàHồng Miên

 • Chương 2031: Ngươi từng cảm ứng thấy chưa? (1)Hồng Miên

 • Chương 2032: Ngươi từng cảm ứng thấy chưa? (2)Hồng Miên

 • Chương 2033: Âu Dương Phỉ? (1)Hồng Miên

 • Chương 2034: Âu Dương Phỉ? (2)Hồng Miên

 • Chương 2035: Nói giá điHồng Miên

 • Chương 2036: Thay hình đổi dạng (1)Hồng Miên

 • Chương 2037: Thay hình đổi dạng (2)Hồng Miên

 • Chương 2038: Giết đi vào (1)Hồng Miên

 • Chương 2039: Giết đi vào (2)Hồng Miên

 • Chương 2040: Giận dữ nhưng không thể giải tỏaHồng Miên

 • Chương 2041: Một điều bí ẩn (1)Hồng Miên

 • Chương 2042: Một điều bí ẩnHồng Miên

 • Chương 2043: Quách Dao DaoHồng Miên

 • Chương 2044: Thả bọn họ đi! (1)Hồng Miên

 • Chương 2045: Thả bọn họ đi! (2)Hồng Miên

 • Chương 2046: Đưa trở về (1)Hồng Miên

 • Chương 2047: Đưa trở về (2)Hồng Miên

 • Chương 2048: Lại chém thần cách (1)Hồng Miên

 • Chương 2049: Lại chém thần cách (2)Hồng Miên

 • Chương 2050: Ta muốn thay đổi tất cả!Hồng Miên

 • Chương 2051: Coi như chưa từng nghe (1)Hồng Miên

 • Chương 2052: Coi như chưa từng nghe (2)Hồng Miên

 • Chương 2053: Tú Thủy sơn trang (1)Hồng Miên

 • Chương 2054: Tú Thủy sơn trang (2)Hồng Miên

 • Chương 2055: Ta chỉ nghe nói tới sáu Đại ThánhHồng Miên

 • Chương 2056: Gọi nàng là Sở Sở (1)Hồng Miên

 • Chương 2057: Gọi nàng là Sở Sở (2)Hồng Miên

 • Chương 2058: Hỗ trợ lẫn nhauHồng Miên

 • Chương 2059: Cổ Băng Băng (1)Hồng Miên

 • Chương 2060: Cổ Băng Băng (2)Hồng Miên

 • Chương 2061: Cút hết cho taHồng Miên

 • Chương 2062: Giết! (1)Hồng Miên

 • Chương 2063: Giết! (2)Hồng Miên

 • Chương 2064: Các ngươi ầm ĩ xong chưa?Hồng Miên

 • Chương 2065: Không đánh không vui!Hồng Miên

 • Chương 2066: Sở Mặc nổi giận (1)Hồng Miên

 • Chương 2067: Sở Mặc nổi giận (2)Hồng Miên

 • Chương 2068: Toa Lan đạo tặc (1)Hồng Miên

 • Chương 2069: Toa Lan đạo tặc (2)Hồng Miên

 • Chương 2070: Sẽ không bỏ quaHồng Miên

 • Chương 2071: Toa Lan (1)Hồng Miên

 • Chương 2072: Toa Lan (2)Hồng Miên

 • Chương 2073: Cứng rắn (1)Hồng Miên

 • Chương 2074: Cứng rắn (2)Hồng Miên

 • Chương 2075: Người này còn cứng rắn hơn cả người kia (1)Hồng Miên

 • Chương 2076: Người này còn cứng rắn hơn cả người kia (2)Hồng Miên

 • Chương 2077: Muốn chống ngoại trước phải an nộiHồng Miên

 • Chương 2078: Hợp tác vui vẻ (1)Hồng Miên

 • Chương 2079: Hợp tác vui vẻ (2)Hồng Miên

 • Chương 2080: Bình định Thương Cổ thành (1)Hồng Miên

 • Chương 2081: Bình định Thương Cổ thanh (2)Hồng Miên

 • Chương 2082: Tin tức về Sở SởHồng Miên

 • Chương 2083: Không có tảng đá như thế (1)Hồng Miên

 • Chương 2084: Không có tảng đá như thế (2)Hồng Miên

 • Chương 2085: Cho nên chúng ta mới không phải thầnHồng Miên

 • Chương 2086: Nhất Phương cổ thànhHồng Miên

 • Chương 2087: Lạc Phi Hồng (1)Hồng Miên

 • Chương 2088: Lạc Phi Hồng (2)Hồng Miên

 • Chương 2089: Trùng quan nhất nộ (1)Hồng Miên

 • Chương 2090: Trùng quan nhất nộ (2)Hồng Miên

 • Chương 2091: Là anh hay là chị?Hồng Miên

 • Chương 2092: Huynh muội (1)Hồng Miên

 • Chương 2093: Huynh muội (2)Hồng Miên

 • Chương 2094: Về luân hồi (1)Hồng Miên

 • Chương 2095: Về luân hồi (2)Hồng Miên

 • Chương 2096: Con người tên tiểu tử này không tệHồng Miên

 • Chương 2097: Dã tâm của Sở Sở (1)Hồng Miên

 • Chương 2098: Dã tâm của Sở Sở (2)Hồng Miên

 • Chương 2099: Chiều lên tận mây xanh (1)Hồng Miên

 • Chương 2100: Chiều lên tận mây xanh (2)Hồng Miên

 • Chương 2101: Khởi đầuHồng Miên

 • Chương 2102: Anh vợ uy vũ (1)Hồng Miên

 • Chương 2103: Anh vợ uy vũ (2)Hồng Miên

 • Chương 2104: Cuộc chiến ngôn ngữ (1)Hồng Miên

 • Chương 2105: Cuộc chiến ngôn ngữ (2)Hồng Miên

 • Chương 2106: Duyên phận to lớnHồng Miên

 • Chương 2107: Linh hồn hoàn chỉnh (1)Hồng Miên

 • Chương 2108: Linh hồn hoàn chỉnh (2)Hồng Miên

 • Chương 2109: Manh mốiHồng Miên

 • Chương 2110: Suy đoán (1)Hồng Miên

 • Chương 2111: Suy đoan (2)Hồng Miên

 • Chương 2112: Vạn Sơn pháp trậnHồng Miên

 • Chương 2113: Ta biết huynh sẽ đến mà! (1)Hồng Miên

 • Chương 2114: Ta biết huynh sẽ đến mà! (2)Hồng Miên

 • Chương 2115: Người trẻ tuổi, ngươi thua rồi!Hồng Miên

 • Chương 2116: Tiểu Cường điên cuồng (1)Hồng Miên

 • Chương 2117: Tiểu Cường điên cuồng (2)Hồng Miên

 • Chương 2118: Các nàng là con gái ngươi thật à?Hồng Miên

 • Chương 2119: Giật mình (1)Hồng Miên

 • Chương 2120: Giật mình (2)Hồng Miên

 • Chương 2121: Luân hồi tuần hoànHồng Miên

 • Chương 2122: Cầu Phật (1)Hồng Miên

 • Chương 2123: Cầu Phật (2)Hồng Miên

 • Chương 2124: Tiêu Vũ độ kiếpHồng Miên

 • Chương 2125: Sinh linh cường hãn (1)Hồng Miên

 • Chương 2126: Sinh linh cường hãn (2)Hồng Miên

 • Chương 2127: Lòng còn sợ hãi (1)Hồng Miên

 • Chương 2128: Lòng còn sợ hãi (2)Hồng Miên

 • Chương 2129: Rốt cục ngươi là ai?Hồng Miên

 • Chương 2130: Gặp phật (1)Hồng Miên

 • Chương 2131: Gặp phật (2)Hồng Miên

 • Chương 2132: Chúng sinh đều phải trải qua khổ đau (1)Hồng Miên

 • Chương 2133: Chúng sinh đều phải trải qua khổ đau (2)Hồng Miên

 • Chương 2134: Trảm thần cách cho ta đi! (1)Hồng Miên

 • Chương 2135: Trảm thần cách cho ta đi! (2)Hồng Miên

 • Chương 2136: Lấy oán trả ơn?Hồng Miên

 • Chương 2137: Gặp nguy (1)Hồng Miên

 • Chương 2138: Gặp nguy (2)Hồng Miên

 • Chương 2139: Liên Minh Tinh Anh (1)Hồng Miên

 • Chương 2140: Liên Minh Tinh Anh (2)Hồng Miên

 • Chương 2141: Hầu Tử trở vềHồng Miên

 • Chương 2142: Hầu Tử biến mất (1)Hồng Miên

 • Chương 2143: Hầu Tử biến mất (2)Hồng Miên

 • Chương 2144: Vạn đạo quy nhấtHồng Miên

 • Chương 2145: Thái thượng đây sao? (1)Hồng Miên

 • Chương 2146: Thái thượng đây sao? (2)Hồng Miên

 • Chương 2147: Đây mới là Sở Mặc! (1)Hồng Miên

 • Chương 2148: Đây mới là Sở Mặc!Hồng Miên

 • Chương 2149: Đánh toa Lan đạo tặcHồng Miên

 • Chương 2150: Chiến đấu Thái thượng (1)Hồng Miên

 • Chương 2151: Chiến đấu Thái thượng (2)Hồng Miên

 • Chương 2152: Cuộc chiến ác liệt với Toa Lan (1)Hồng Miên

 • Chương 2153: Cuộc chiến ác liệt với Toa Lan (2)Hồng Miên

 • Chương 2154: Liên Minh Tinh Anh nổi dậy (1)Hồng Miên

 • Chương 2155: Liên Minh Tinh Anh nổi dậy (2)Hồng Miên

 • Chương 2156: Sự bất đắc dĩ của cổ tộcHồng Miên

 • Chương 2157: Đạo bất đồng! (1)Hồng Miên

 • Chương 2158: Đạo bất đồng! (2)Hồng Miên

 • Chương 2159: Ủng hộHồng Miên

 • Chương 2160: Đám người kia không dễ chọc đâu (1)Hồng Miên

 • Chương 2161: Đám người kia không dễ chọc đâu (2)Hồng Miên

 • Chương 2162: Bầy tôi già nua và con chó giàHồng Miên

 • Chương 2163: Nhà (1)Hồng Miên

 • Chương 2164: Nhà (2)Hồng Miên

 • Chương 2165: Nguyên do (1)Hồng Miên

 • Chương 2166: Nguyên do (2)Hồng Miên

 • Chương 2167: Bí mật cấp cao (1)Hồng Miên

 • Chương 2168: Bí mật cấp cao (2)Hồng Miên

 • Chương 2169: Ra chiến trường thôi!Hồng Miên

 • Chương 2170: Không dám phản khán (1)Hồng Miên

 • Chương 2171: Không dám phản khán (2)Hồng Miên

 • Chương 2172: Mang Đại Hoàng đi đánh lộnHồng Miên

 • Chương 2173: Vặn gãy đầu (1)Hồng Miên

 • Chương 2174: Vặn gãy đầu (2)Hồng Miên

 • Chương 2175: Treo trên cột cờ hoa senHồng Miên

 • Chương 2176: Ngươi chọn ai? (1)Hồng Miên

 • Chương 2177: Ngươi chọn ai? (2)Hồng Miên

 • Chương 2178: Hàng trăm vạn sát trậnHồng Miên

 • Chương 2179: Tàn sátHồng Miên

 • Chương 2180: Lại chém Thái thượng (1)Hồng Miên

 • Chương 2181: Lại chém Thái thượng (2)Hồng Miên

 • Chương 2182: Ai nói ta là chính nhân quân tử?Hồng Miên

 • Chương 2183: Ma vương hay vĩ nhân (1)Hồng Miên

 • Chương 2184: Ma vương hay vĩ nhân (2)Hồng Miên

 • Chương 2185: Thông đạo rối loạnHồng Miên

 • Chương 2186: Sinh linh Hôi Địa xâm lấn (1)Hồng Miên

 • Chương 2187: Sinh linh Hôi Địa xâm lấn (2)Hồng Miên

 • Chương 2188: Liệp Thần, đã lâu không gặp (1)Hồng Miên

 • Chương 2189: Liệp Thần, đã lâu không gặp (2)Hồng Miên

 • Chương 2190: Ta còn có con chó nữa cơ mà!Hồng Miên

 • Chương 2191: Chó cắn chó (1)Hồng Miên

 • Chương 2192: Chó cắn chó (2)Hồng Miên

 • Chương 2193: Sở công tử cái thế vô song (1)Hồng Miên

 • Chương 2194: Sở công tử cái thế vô song (2)Hồng Miên

 • Chương 2195: Ai cũng đừng mong được hưởng lợi!Hồng Miên

 • Chương 2196: Người theo như mây (1)Hồng Miên

 • Chương 2197: Người theo như mây (2)Hồng Miên

 • Chương 2198: Cổ tộc hoảng sợ (1)Hồng Miên

 • Chương 2199: Cổ tộc hoảng sợ (2)Hồng Miên

 • Chương 2200: Người chỉ kém mỗi Thái Thượng?Hồng Miên

 • Chương 2201: Người xâm lăng vương tộc (1)Hồng Miên

 • Chương 2202: Người xâm lăng vương tộc (2)Hồng Miên

 • Chương 2203: Giáp xác Huyền Vũ (1)Hồng Miên

 • Chương 2204: Giáp xác Huyền Vũ (2)Hồng Miên

 • Chương 2205: Cực kỳ bi thảmHồng Miên

 • Chương 2206: Loạn thế bắt đầu (1)Hồng Miên

 • Chương 2207: Loạn thế bắt đầu (2)Hồng Miên

 • Chương 2208: Sở Sở tới chơi (1)Hồng Miên

 • Chương 2209: Sở Sở tới chơi (2)Hồng Miên

 • Chương 2210: Con đường kia rất gian nan (1)Hồng Miên

 • Chương 2211: Con đường kia rất gian nan (2)Hồng Miên

 • Chương 2212: Người cản đường (1)Hồng Miên

 • Chương 2213: Người cản đường (2)Hồng Miên

 • Chương 2214: Phản sátHồng Miên

 • Chương 2215: Sở Bạch (1)Hồng Miên

 • Chương 2216: Sở Bạch (2)Hồng Miên

 • Chương 2217: Tiền sử (1)Hồng Miên

 • Chương 2218: Tiền sử (2)Hồng Miên

 • Chương 2219: Cổ sử Thông đạo (1)Hồng Miên

 • Chương 2220: Cổ sử Thông đạo (2)Hồng Miên

 • Chương 2221: Muốn kinh động Người quan sátHồng Miên

 • Chương 2222: Ở ngoài Thông đạo (1)Hồng Miên

 • Chương 2223: Ở ngoài Thông đạo (1)Hồng Miên

 • Chương 2224: Nữ tử váy vàng (1)Hồng Miên

 • Chương 2225: Nữ tử váy vàng (2)Hồng Miên

 • Chương 2226: Cậu là hy vọng!Hồng Miên

 • Chương 2227: Đao săn Bàn Cổ (1)Hồng Miên

 • Chương 2228: Đao săn Bàn Cổ (2)Hồng Miên

 • Chương 2229: Về hướng Tây giết địch (1)Hồng Miên

 • Chương 2230: Về hướng Tây giết địch (2)Hồng Miên

 • Chương 2231: Cơ hội tuyệt hảoHồng Miên

 • Chương 2232: Huyết chiến cổ tộc họ Kỷ (1)Hồng Miên

 • Chương 2233: Huyết chiến cổ tộc họ Kỷ (2)Hồng Miên

 • Chương 2234: Lại thêm một kẻ xui xẻoHồng Miên

 • Chương 2235: Mười một cổ tổ bắt tay (1)Hồng Miên

 • Chương 2236: Mười một cổ tổ bắt tay (2)Hồng Miên

 • Chương 2237: Thanh niên kích động (1)Hồng Miên

 • Chương 2238: Thanh niên kích động (2)Hồng Miên

 • Chương 2239: Tính toán của bốn tên Cổ tổ (1)Hồng Miên

 • Chương 2240: Tính toán của bốn tên Cổ tổ (2)Hồng Miên

 • Chương 2241: Tính toán của bốn tên Cổ tổ(kết cục)Hồng Miên

 • Chương 2242: Cổ tộc Nhạc thị thuần phục (1)Hồng Miên

 • Chương 2243: Cổ tộc Nhạc thị thuần phục (2)Hồng Miên

 • Chương 2244: Con đường cuối cùng của cổ tộc (1)Hồng Miên

 • Chương 2245: Con đường cuối cùng của cổ tộc (2)Hồng Miên

 • Chương 2246: Đồng bọn mới trên cột cờ (1)Hồng Miên

 • Chương 2247: Đồng bọn mới trên cột cờ (2)Hồng Miên

 • Chương 2248: Không có nếu như (1)Hồng Miên

 • Chương 2249: Không có nếu như (2)Hồng Miên

 • Chương 2250: Thế giới thông đạo biến hóa (1)Hồng Miên

 • Chương 2251: Thế giới thông đạo biến hóa (2)Hồng Miên

 • Chương 2252: Gia tộc Hàn BăngHồng Miên

 • Chương 2253: Ép buộc (1)Hồng Miên

 • Chương 2254: Ép buộc (2)Hồng Miên

 • Chương 2255: Phương pháp đối phó với Sở Mặc (1)Hồng Miên

 • Chương 2256: Phương pháp đối phó với Sở Mặc (2)Hồng Miên

 • Chương 2257: Thế giới Thông đạo có thay đổi lớn (1)Hồng Miên

 • Chương 2258: Thế giới Thông đạo có thay đổi lớn (2)Hồng Miên

 • Chương 2259: Sắp đặt của những bậc vô thượng tối cao (1)Hồng Miên

 • Chương 2260: Sắp đặt của những bậc vô thượng tối cao (2)Hồng Miên

 • Chương 2261: Một khắc cũng không chờ (1)Hồng Miên

 • Chương 2262: Một khắc cũng không chờ (2)Hồng Miên

 • Chương 2263: Ổn (1)Hồng Miên

 • Chương 2264: Ổn (2)Hồng Miên

 • Chương 2265: Lịch Thiên MạcHồng Miên

 • Chương 2266: Đánh gia tộc Minh HàHồng Miên

 • Chương 2267: Sở Mặc xuất quan (1)Hồng Miên

 • Chương 2268: Sở Mặc xuất quan (2)Hồng Miên

 • Chương 2269: Thiên kiếp Thái thượngHồng Miên

 • Chương 2270: Giết hết kẻ địchHồng Miên

 • Chương 2271: Cổ Thần (1)Hồng Miên

 • Chương 2272: Cổ Thần (2)Hồng Miên

 • Chương 2273: Hậu kiếp (1)Hồng Miên

 • Chương 2274: Hậu kiếp (2)Hồng Miên

 • Chương 2275: Vua Thông Đạo (1)Hồng Miên

 • Chương 2276: Vua Thông Đạo (2)Hồng Miên

 • Chương 2277: Hứng trăng hái saoHồng Miên

 • Chương 2278: Ba ngàn năm La Thiên (1)Hồng Miên

 • Chương 2279: Ba ngàn năm La Thiên (2)Hồng Miên

 • Chương 2280: Hòng chiếm La Thiên (1)Hồng Miên

 • Chương 2281: Hòng chiếm La Thiên (2)Hồng Miên

 • Chương 2282: Cuộc chiến đấu kịch liệt giữa các cự pháchHồng Miên

 • Chương 2283: Vương giả trở về (1)Hồng Miên

 • Chương 2284: Vương giả trở về (2)Hồng Miên

 • Chương 2285: Cười đùa diệt tổ cảnhHồng Miên

 • Chương 2286: Thống nhất đại vũ trụ La Thiên (1)Hồng Miên

 • Chương 2287: Thống nhất đại vũ trụ La Thiên (2)Hồng Miên

 • Chương 2288: Cố nhân (1)Hồng Miên

 • Chương 2289: Cố nhân (2)Hồng Miên

 • Chương 2290: Hắn là Sở Mặc!Hồng Miên

 • Chương 2291: Quân lâm Phiêu Diêu cung (1)Hồng Miên

 • Chương 2292: Quân lâm Phiêu Diêu cung (2)Hồng Miên

 • Chương 2293: Sở thần trở vềHồng Miên

 • Chương 2294: Trọn đời cùng đi (1)Hồng Miên

 • Chương 2295: Trọn đời cùng điHồng Miên

 • Chương 2296: Lưu lại truyền thừa (1)Hồng Miên

 • Chương 2297: Lưu lại truyền thừa (2)Hồng Miên

 • Chương 2298: Hắc động thần bíHồng Miên

 • Chương 2299: Huyết Ma lão tổ (1)Hồng Miên

 • Chương 2300: Huyết Ma lão tổ (2)Hồng Miên

 • Chương 2301: Một trận hỗn chiến (1)Hồng Miên

 • Chương 2302: Một trận hỗn chiến (2)Hồng Miên

 • Chương 2303: Xôn xaoHồng Miên

 • Chương 2304: Đinh Linh song sát (1)Hồng Miên

 • Chương 2305: Đinh Linh song sát (2)Hồng Miên

 • Chương 2306: Năm tháng trôi đi (1)Hồng Miên

 • Chương 2307: Năm tháng trôi đi (2)Hồng Miên

 • Chương 2308: Lần đầu gặp người quan sát (1)Hồng Miên

 • Chương 2309: Lần đầu gặp người quan sát (2)Hồng Miên

 • Chương 2310: Từ chối (1)Hồng Miên

 • Chương 2311: Từ chối (2)Hồng Miên

 • Chương 2312: Cổ thần tái hiệnHồng Miên

 • Chương 2313: Cổ tổ gia tộc Lạc Thủy thoát khỏi vòng vây khốn (1)Hồng Miên

 • Chương 2314: Cổ tổ gia tộc Lạc Thủy thoát khỏi vòng vây khốn (2)Hồng Miên

 • Chương 2315: Lấy một địch sáuHồng Miên

 • Chương 2316: Nhổ cỏ nhổ tận gốc (1)Hồng Miên

 • Chương 2317: Nhổ cỏ nhổ tận gốc (2)Hồng Miên

 • Chương 2318: Ba ngàn năm sau (1)Hồng Miên

 • Chương 2319: Ba ngàn năm sau (2)Hồng Miên

 • Chương 2320: Tinh Hạch (1)Hồng Miên

 • Chương 2321: Tinh Hạch (2)Hồng Miên

 • Chương 2322: Lịch sử cuối cùng của cổ thông đạo (1)Hồng Miên

 • Chương 2323: Lịch sử cuối cùng của cổ thông đạo (2)Hồng Miên

 • Chương 2324: Đại di dờiHồng Miên

 • Chương 2325: Người thần bí tức giận (1)Hồng Miên

 • Chương 2326: Người thần bí tức giận (2)Hồng Miên

 • Chương 2327: Cổ tổ Hôi Địa sững sờ (1)Hồng Miên

 • Chương 2328: Cổ tổ Hôi Địa sững sờ (2)Hồng Miên

 • Chương 2329: Vũ trụ mờ mịtHồng Miên

 • Chương 2330: Gặp lại Bốc Đông (1)Hồng Miên

 • Chương 2331: Gặp lại Bốc Đông (2)Hồng Miên

 • Chương 2332: Chiến đấu Đại Tổ (1)Hồng Miên

 • Chương 2333: Chiến đấu Đại Tổ (2)Hồng Miên

 • Chương 2334: Thế lực chủ (1)Hồng Miên

 • Chương 2335: Thế lực chủ (2)Hồng Miên

 • Chương 2336: Ma Quân độ kiếpHồng Miên

 • Chương 2337: Thế giới Thần Giám (1)Hồng Miên

 • Chương 2338: Thế giới Thần Giám (2)Hồng Miên

 • Chương 2339: Quy luật pháo chiến hạm (1)Hồng Miên

 • Chương 2340: Quy luật pháo chiến hạm (2)Hồng Miên

 • Chương 2341: Hung hãn xuất kíchHồng Miên

 • Chương 2342: Thiên kiếp Đại tổ (1)Hồng Miên

 • Chương 2343: Thiên kiếp Đại tổ (2)Hồng Miên

 • Chương 2344: Trọng tố (1)Hồng Miên

 • Chương 2345: Trọng tốHồng Miên

 • Chương 2346: Búa Bàn CổHồng Miên

 • Chương 2347: Số mệnh gặp nhau (1)Hồng Miên

 • Chương 2348: Số mệnh gặp nhau (2)Hồng Miên

 • Chương 2349: Có muốn đi hay không? (1)Hồng Miên

 • Chương 2350: Có muốn đi hay không? (2)Hồng Miên

 • Chương 2351: Chủ ba thế lực lớn giáng lâmHồng Miên

 • Chương 2352: Đột biến (1)Hồng Miên

 • Chương 2353: Đột biến (2)Hồng Miên

 • Chương 2354: Sinh linh bẩn thỉu? (1)Hồng Miên

 • Chương 2355: Sinh linh bẩn thỉu? (2)Hồng Miên

 • Chương 2356: Giới thứ nămHồng Miên

 • Chương 2357: Bị chơi xỏ! (1)Hồng Miên

 • Chương 2358: Bị chơi xỏ! (2)Hồng Miên

 • Chương 2359: Thiên Cung (1)Hồng Miên

 • Chương 2360: Thiên Cung (2)Hồng Miên

 • Chương 2361: Từ Thi NghiênHồng Miên

 • Chương 2362: Huyết mạch Chúa Trời (1)Hồng Miên

 • Chương 2363: Huyết mạch Chúa Trời (2)Hồng Miên

 • Chương 2364: Thời không cao hơn (1)Hồng Miên

 • Chương 2365: Thời không cao hơn (2)Hồng Miên

 • Chương 2366: Giới chủ chiến đấuHồng Miên

 • Chương 2367: Sở Tuệ nổi điên (1)Hồng Miên

 • Chương 2368: Sở Tuệ nổi điên (2)Hồng Miên

 • Chương 2369: Lão đầu bạc (1)Hồng Miên

 • Chương 2370: Lão đầu bạc (2)Hồng Miên

 • Chương 2371: Sinh mệnh ký hiệuHồng Miên

 • Chương 2372: Truyền thừa của Thần (1)Hồng Miên

 • Chương 2373: Truyền thừa của Thần (1)Hồng Miên

 • Chương 2374: Bàn Cổ kinhHồng Miên

 • Chương 2375: Hào quang chói lọi (1)Hồng Miên

 • Chương 2376: Hào quang chói lọi (2)Hồng Miên

 • Chương 2377: Trường học Sở thịHồng Miên

 • Chương 2378: Chữ khắc trên vật phòng ngự bị pháHồng Miên

 • Chương 2379: Đao pháp kinh khủng (1)Hồng Miên

 • Chương 2380: Đao pháp kinh khủng (2)Hồng Miên

 • Chương 2381: Thiên Nhân tộcHồng Miên

 • Chương 2382: Giới Chủ truy đuổi (1)Hồng Miên

 • Chương 2383: Giới Chủ truy đuổi (2)Hồng Miên

 • Chương 2384: Chém thế lực chủ (1)Hồng Miên

 • Chương 2385: Chém thế lực chủHồng Miên

 • Chương 2386: Người đứng đầu Vĩnh HằngHồng Miên

 • Chương 2387: Ta mặc kệ để ngươi khoe khoang (1)Hồng Miên

 • Chương 2388: Ta mặc kệ để ngươi khoe khoang (2)Hồng Miên

 • Chương 2389: Người đứng đầu Vĩnh Hằng gặp nạn (1)Hồng Miên

 • Chương 2390: Người đứng đầu Vĩnh Hằng gặp nạn (2)Hồng Miên

 • Chương 2391: Ý chí cái tôi (1)Hồng Miên

 • Chương 2392: Ý chí cái tôi (2)Hồng Miên

 • Chương 2393: Cao nhân ở nhân gianHồng Miên

 • Chương 2394: Đao chém Giới Chủ lệnh (1)Hồng Miên

 • Chương 2395: Đao chém Giới Chủ lệnh (2)Hồng Miên

 • Chương 2396: Khu vực thần bí nhất (1)Hồng Miên

 • Chương 2397: Khu vực thần bí nhấtHồng Miên

 • Chương 2398: Tu sĩ “bỏ túi” (1)Hồng Miên

 • Chương 2399: Tu sĩ “bỏ túi” (2)Hồng Miên

 • Chương 2400: Biến thành từ mộng cảnhHồng Miên

 • Chương 2401: Đạo như một mặt gương (1)Hồng Miên

 • Chương 2402: Đạo như một mặt gương (2)Hồng Miên

 • Chương 2403: Kỷ nguyên mới đất Vĩnh HằngHồng Miên

 • Chương 2404: Quân đội một người (1)Hồng Miên

 • Chương 2405: Quân đội một người (2)Hồng Miên

 • Chương 2406: Định đô (1)Hồng Miên

 • Chương 2407: Định đô (2)Hồng Miên

 • Chương 2408: Chấp niệm của Đại Hoàng (1)Hồng Miên

 • Chương 2409: Chấp niệm của Đại Hoàng (2)Hồng Miên

 • Chương 2410: Vẫn là Sở vươngHồng Miên

 • Chương 2411: Người đến từ tứ đại giới (1)Hồng Miên

 • Chương 2412: Người đến từ tứ đại giới (2)Hồng Miên

 • Chương 2413: Thế giới bên ngoai (1)Hồng Miên

 • Chương 2414: Thế giới bên ngoai (2)Hồng Miên

 • Chương 2415: Một đao tụ lực chém chết Thiên nhânHồng Miên

 • Chương 2416: Luyện hóa (1)Hồng Miên

 • Chương 2417: Luyện hóa (2)Hồng Miên

 • Chương 2418: Ý chí liều mạng (1)Hồng Miên

 • Chương 2419: Ý chí liều mạng (2)Hồng Miên

 • Chương 2420: Bào mònHồng Miên

 • Chương 2421: Sống lại (1)Hồng Miên

 • Chương 2422: Sống lại (2)Hồng Miên

 • Chương 2423: Thật giả (1)Hồng Miên

 • Chương 2424: Thật giả (2)Hồng Miên

 • Chương 2425: Sự bình tĩnh quỷ dị (1)Hồng Miên

 • Chương 2426: Sự bình tĩnh quỷ dị (2)Hồng Miên

 • Chương 2427: Yêu nghiệt (1)Hồng Miên

 • Chương 2428: Yêu nghiệt (2)Hồng Miên

 • Chương 2429: Lão nhânHồng Miên

 • Chương 2430: Tiền riêng (1)Hồng Miên

 • Chương 2431: Tiền riêng (1)Hồng Miên

 • Chương 2432: Học viện Tu chân (1)Hồng Miên

 • Chương 2433: Học viện Tu chân (2)Hồng Miên

 • Chương 2434: Há hốc mồmHồng Miên

 • Chương 2435: Chấn động (1)Hồng Miên

 • Chương 2436: Chấn động (2)Hồng Miên

 • Chương 2437: Ung dung trăm nămHồng Miên

 • Chương 2438: Bí ẩn luân hồi (1)Hồng Miên

 • Chương 2439: Bí ẩn luân hồi (2)Hồng Miên

 • Chương 2440: Cửu thế luân hồi (1)Hồng Miên

 • Chương 2441: Cửu thế luân hồi (2)Hồng Miên

 • Chương 2442: Làm sủng vật của taHồng Miên

 • Chương 2443: Sáng thế (1)Hồng Miên

 • Chương 2444: Sáng thế (2)Hồng Miên

 • Chương 2445: Tứ đại Chúa Trời (1)Hồng Miên

 • Chương 2446: Tứ đại Chúa Trời (2)Hồng Miên

 • Chương 2447: Hình thành giới thứ nămHồng Miên

 • Chương 2448: Sức mạnh luân hồi (1)Hồng Miên

 • Chương 2449: Sức mạnh luân hồi (2)Hồng Miên

 • Chương 2450: Công tử (1)Hồng Miên

 • Chương 2451: Công tử (2)Hồng Miên

 • Chương 2452: Hai đạo thiên kiếpHồng Miên

 • Chương 2453: Lượt thiên kiếp thứ baHồng Miên

 • Chương 2454: Xấu xí (1)Hồng Miên

 • Chương 2455: Xấu xí (2)Hồng Miên

 • Chương 2456: Cửu công chúaHồng Miên

 • Chương 2457: Đế đô ngũ thiếu (1)Hồng Miên

 • Chương 2458: Đế đô ngũ thiếu (2)Hồng Miên

 • Chương 2459: Thay mận đổi đào (1)Hồng Miên

 • Chương 2460: Thay mận đổi đào (2)Hồng Miên

 • Chương 2461: Cũng là kiệt tác của ông trờiHồng Miên

 • Chương 2462: Thiên kiếp sau thành giới (1)Hồng Miên

 • Chương 2463: Thiên kiếp sau thành giới (2)Hồng Miên

 • Chương 2464: Đơn thương độc mã (1)Hồng Miên

 • Chương 2465: Đơn thương độc mã (2)Hồng Miên

 • Chương 2466: Mỗi người chỉnh quân (1)Hồng Miên

 • Chương 2467: Mỗi người chỉnh quân (2)Hồng Miên

 • Chương 2468: Bốn đại quân đoànHồng Miên

 • Chương 2469: Một bọn sư tử (1)Hồng Miên

 • Chương 2470: Một bọn sư tử (2)Hồng Miên

 • Chương 2471: Ai mưu tính aiHồng Miên

 • Chương 2472: Quân đội thiên nhân lọt bẫy (1)Hồng Miên

 • Chương 2473: Quân đội thiên nhân lọt bẫy (2)Hồng Miên

 • Chương 2474: Binh bất yếm trá (1)Hồng Miên

 • Chương 2475: Binh bất yếm tráHồng Miên

 • Chương 2476: Nhân tính của thiên nhânHồng Miên

 • Chương 2477: Lo lắng của Kinh Hồng (1)Hồng Miên

 • Chương 2478: Lo lắng của Kinh Hồng (2)Hồng Miên

 • Chương 2479: Tính không để sót (1)Hồng Miên

 • Chương 2480: Tính không để sót (2)Hồng Miên

 • Chương 2481: Khí phách tràn đầyHồng Miên

 • Chương 2482: Trấn áp Kinh Hồng (1)Hồng Miên

 • Chương 2483: Trấn áp Kinh Hồng (2)Hồng Miên

 • Chương 2484: Đại Thiên Chủ chia rẽ (1)Hồng Miên

 • Chương 2485: Đại Thiên Chủ chia rẽHồng Miên

 • Chương 2486: Nhân tộc chạy trốnHồng Miên

 • Chương 2487: Kích động (1)Hồng Miên

 • Chương 2488: Kích động (2)Hồng Miên

 • Chương 2489: Đánh đòn cảnh cáo (1)Hồng Miên

 • Chương 2490: Đánh đòn cảnh cáo (2)Hồng Miên

 • Chương 2491: Tòa sát trận thứ baHồng Miên

 • Chương 2492: Huyết chiến tới cùng (1)Hồng Miên

 • Chương 2493: Huyết chiến tới cùng (2)Hồng Miên

 • Chương 2494: Chiến đấu tới cuối cùng (1)Hồng Miên

 • Chương 2495: Chiến đấu tới cuối cùng (2)Hồng Miên

 • Chương 2496: Thành thần (1)Hồng Miên

 • Chương 2497: Thành thần (2)Hồng Miên

 • Chương 2498: Thành thần (2)Hồng Miên

 • Chương 2499: Hàn Ý (1)Hồng Miên

 • Chương 2500: Hàn Ý (2)Hồng Miên

 • Chương 2501: Xảo trá (1)Hồng Miên

 • Chương 2502: Xảo trá (2)Hồng Miên

 • Chương 2503: Tiến vào Vô Lượng giới (1)Hồng Miên

 • Chương 2504: Tiến vào Vô Lượng giới (2)Hồng Miên

 • Chương 2505: Cẩm Tú Sơn HàHồng Miên

 • Chương 2506: Khó có thể bỏ qua (1)Hồng Miên

 • Chương 2507: Khó có thể bỏ qua (2)Hồng Miên

 • Chương 2508: Nhân tộc không chết (1)Hồng Miên

 • Chương 2509: Nhân tộc không chết (2)Hồng Miên

 • Chương 2510: Tới làm gì (1)Hồng Miên

 • Chương 2511: Tới làm gì (2)Hồng Miên

 • Chương 2512: Quân đoàn cường đạoHồng Miên

 • Chương 2513: Trăm vạn liên quân công kích Bàn Cổ (1)Hồng Miên

 • Chương 2514: Trăm vạn liên quân công kích Bàn Cổ (2)Hồng Miên

 • Chương 2515: Dễ dàng như vậy! (1)Hồng Miên

 • Chương 2516: Dễ dàng như vậy! (2)Hồng Miên

 • Chương 2517: Hắn mạnh hơn ngươi! (1)Hồng Miên

 • Chương 2518: Hắn mạnh hơn ngươi! (2)Hồng Miên

 • Chương 2519: Bắt giặc bắt vua (1)Hồng Miên

 • Chương 2520: Bắt giặc bắt vua (2)Hồng Miên

 • Chương 2521: Một đòn trăm vạn thi thể nằm sấpHồng Miên

 • Chương 2522: Phàn Vô Địch trở về (1)Hồng Miên

 • Chương 2523: Phàn Vô Địch trở về (2)Hồng Miên

 • Chương 2524: Bỏ ra và hồi báo (1)Hồng Miên

 • Chương 2525: Bỏ ra và hồi báo (2)Hồng Miên

 • Chương 2526: Kim Lý lão tổ (1)Hồng Miên

 • Chương 2527: Kim Lý lão tổ (2)Hồng Miên

 • Chương 2528: Cưỡng bức (1)Hồng Miên

 • Chương 2529: Cưỡng bức (2)Hồng Miên

 • Chương 2530: Hùng Hồn GiớiHồng Miên

 • Chương 2531: Chấn động Vô Lượng Thiên (1)Hồng Miên

 • Chương 2532: Chấn động Vô Lượng Thiên (2)Hồng Miên

 • Chương 2533: Một gậy (1)Hồng Miên

 • Chương 2534: Một gậy (2)Hồng Miên

 • Chương 2535: Liều mạng đánh một trận (1)Hồng Miên

 • Chương 2536: Liều mạng đánh một trận (2)Hồng Miên

 • Chương 2537: Nhân tộc quật khởi (1)Hồng Miên

 • Chương 2538: Nhân tộc quật khởi (2)Hồng Miên

 • Chương 2539: Đại lục thần bí (1)Hồng Miên

 • Chương 2540: Đại lục thần bí (2)Hồng Miên

 • Chương 2541: Lại một một Thiên Cung?Hồng Miên

 • Chương 2542: Thần Toán lão nhân (1)Hồng Miên

 • Chương 2543: Thần Toán lão nhân (2)Hồng Miên

 • Chương 2544: Ngươi chỉ có hiện tại (1)Hồng Miên

 • Chương 2545: Ngươi chỉ có hiện tạiHồng Miên

 • Chương 2546: Cảnh cáo (1)Hồng Miên

 • Chương 2547: Cảnh cáo (2)Hồng Miên

 • Chương 2548: Trời sinh quật cường (1)Hồng Miên

 • Chương 2549: Trời sinh quật cường (2)Hồng Miên

 • Chương 2550: Pháp khí của Sở TuệHồng Miên

 • Chương 2551: Mạng lưới của phù văn tính mạng (1)Hồng Miên

 • Chương 2552: Mạng lưới của phù văn tính mạng (2)Hồng Miên

 • Chương 2553: Thời đại đang thay đổi (1)Hồng Miên

 • Chương 2554: Thời đại đang thay đổi (2)Hồng Miên

 • Chương 2555: Khai đàn giảng kinh (1)Hồng Miên

 • Chương 2556: Khai đàn giảng kinh (2)Hồng Miên

 • Chương 2557: Sáng chói rực rỡ (1)Hồng Miên

 • Chương 2558: Sáng chói rực rỡ (2)Hồng Miên

 • Chương 2559: Viện thế lực lớnHồng Miên

 • Chương 2560: Vô Lượng Thiên Chủ nôn nóng (1)Hồng Miên

 • Chương 2561: Vô Lượng Thiên Chủ nôn nông (2)Hồng Miên

 • Chương 2562: Thành đá lớn (1)Hồng Miên

 • Chương 2563: Thành đá lớn (2)Hồng Miên

 • Chương 2564: Sở Tuệ mở tiệm (1)Hồng Miên

 • Chương 2565: Sở Tuệ mở tiệm (2)Hồng Miên

 • Chương 2566: Thành!Hồng Miên

 • Chương 2567: Bùng nổ trong phạm vi nhỏ (1)Hồng Miên

 • Chương 2568: Bùng nổ trong phạm vi nhỏ (2)Hồng Miên

 • Chương 2569: Thành chủ (1)Hồng Miên

 • Chương 2570: Thành chủ (2)Hồng Miên

 • Chương 2571: Đạt được hiệp nghị (1)Hồng Miên

 • Chương 2572: Đạt được hiệp nghị (2)Hồng Miên

 • Chương 2573: Nếu có một ngày (1)Hồng Miên

 • Chương 2574: Nếu có một ngày (2)Hồng Miên

 • Chương 2575: Muốn mưu tính Tử Kim ThiênHồng Miên

 • Chương 2576: Đổi thủ đoạn (1)Hồng Miên

 • Chương 2577: Đổi thủ đoạn (2)Hồng Miên

 • Chương 2578: Thiên Chủ lựa chọn (1)Hồng Miên

 • Chương 2579: Thiên Chủ lựa chọn (2)Hồng Miên

 • Chương 2580: Phục (1)Hồng Miên

 • Chương 2581: Phục (2)Hồng Miên

 • Chương 2582: Gặp mặt Tử Kim Thiên ChủHồng Miên

 • Chương 2583: Lục đạo luân hồi (1)Hồng Miên

 • Chương 2584: Lục đạo luân hồi (2)Hồng Miên

 • Chương 2585: Không biết là kinh khủng nhất (1)Hồng Miên

 • Chương 2586: Không biết là kinh khủng nhất (2)Hồng Miên

 • Chương 2587: Dương mưu của viện thế lực lớn (1)Hồng Miên

 • Chương 2588: Dương mưu của viện thế lực lớn (2)Hồng Miên

 • Chương 2589: Bốn Đại tôn giảHồng Miên

 • Chương 2590: Ở Quy Khư (1)Hồng Miên

 • Chương 2591: Ở Quy Khư (2)Hồng Miên

 • Chương 2592: Mười hai sứ giả (1)Hồng Miên

 • Chương 2593: Mười hai sứ giả (2)Hồng Miên

 • Chương 2594: Chém mười hai sứ giả! (1)Hồng Miên

 • Chương 2595: Chém mười hai sứ giả! (2)Hồng Miên

 • Chương 2596: Cất dấu thế giới tử vong (1)Hồng Miên

 • Chương 2597: Cất dấu thế giới tử vong (2)Hồng Miên

 • Chương 2598: Huyết nhânHồng Miên

 • Chương 2599: Thế giới rừng cây pháp tắc (1)Hồng Miên

 • Chương 2600: Thế giới rừng cây pháp tắc (2)Hồng Miên

 • Chương 2601: Hi vọng (1)Hồng Miên

 • Chương 2602: Hi vọng (2)Hồng Miên

 • Chương 2603: Sức sống vô tận (1)Hồng Miên

 • Chương 2604: Sức sống vô tận (2)Hồng Miên

 • Chương 2605: Thần giới tan vỡHồng Miên

 • Chương 2606: Chân tướng (1)Hồng Miên

 • Chương 2607: Chân tướng (2)Hồng Miên

 • Chương 2608: Bốn Đại tôn giả mờ mịt (1)Hồng Miên

 • Chương 2609: Bốn Đại tôn giả mờ mịt (2)Hồng Miên

 • Chương 2610: Kiếp sau ta muốn gả cho ngươi (1)Hồng Miên

 • Chương 2611: Kiếp sau ta muốn gả cho ngươi (2)Hồng Miên

 • Chương 2612: Người đứng đầu chếtHồng Miên

 • Chương 2613: Vạn năm sau (1)Hồng Miên

 • Chương 2614: Vạn năm sau (2)Hồng Miên

 • Chương 2615: Thiên Đế Sở Mặc (1)Hồng Miên

 • Chương 2616: Thiên Đế Sở Mặc (2)Hồng Miên

 • Chương 2617: Thần linh hạ xuống (1)Hồng Miên

 • Chương 2618: Thần linh hạ xuống (2)Hồng Miên

 • Chương 2619: Giết chết thần linh (1)Hồng Miên

 • Chương 2620: Giết chết thần linh (2)Hồng Miên

 • Chương 2621: Thần tộc họ Hạ HầuHồng Miên

 • Chương 2622: Cũng không lạc quan thắng lợi (1)Hồng Miên

 • Chương 2623: Cũng không lạc quan thắng lợi (2)Hồng Miên

 • Chương 2624: Cường giả gõ cửa (1)Hồng Miên

 • Chương 2625: Cường giả gõ cửa (2)Hồng Miên

 • Chương 2626: Cường thế vô cùng (1)Hồng Miên

 • Chương 2627: Cường thế vô cùng (2)Hồng Miên

 • Chương 2628: Chịu thua (1)Hồng Miên

 • Chương 2629: Chịu thua (2)Hồng Miên

 • Chương 2630: Thần phục (1)Hồng Miên

 • Chương 2631: Thần phục (2)Hồng Miên

 • Chương 2632: Vạn Thần CungHồng Miên

 • Chương 2633: Không ngờ đã trở về (1)Hồng Miên

 • Chương 2634: Không ngờ đã trở về (2)Hồng Miên

 • Chương 2635: Hắn là nghiêm túc (1)Hồng Miên

 • Chương 2636: Hắn là nghiêm túc (2)Hồng Miên

 • Chương 2637: Đại trưởng lão điên rồi (1)Hồng Miên

 • Chương 2638: Đại trưởng lão điên rồi (2)Hồng Miên

 • Chương 2639: Hắn vẫn sẽ từ chối (1)Hồng Miên

 • Chương 2640: Hắn vẫn sẽ từ chối (2)Hồng Miên

 • Chương 2641: Sứ giả của Thú tộcHồng Miên

 • Chương 2642: Nhiếp Báo (1)Hồng Miên

 • Chương 2643: Nhiếp Báo (2)Hồng Miên

 • Chương 2644: Kẻ phản bội (1)Hồng Miên

 • Chương 2645: Kẻ phản bội (2)Hồng Miên

 • Chương 2646: Nhiếp Hổ trưởng lão (1)Hồng Miên

 • Chương 2647: Nhiếp Hổ trưởng lão (2)Hồng Miên

 • Chương 2648: Hắn tại sao có thể có vật của các ngươi? (1)Hồng Miên

 • Chương 2649: Hắn tại sao có thể có vật của các ngươi? (2)Hồng Miên

 • Chương 2650: Thật sự vĩnh hằng và bất diệtHồng Miên

 • Chương 2651: Rất nhiều Thần tộc gõ cửa? (1)Hồng Miên

 • Chương 2652: Rất nhiều Thần tộc gõ cửa? (2)Hồng Miên

 • Chương 2653: Ý chí chiến đấu của năm đại thiên (1)Hồng Miên

 • Chương 2654: Ý chí chiến đấu của năm đại thiên (2)Hồng Miên

 • Chương 2655: Thú tộc bị đuổi giết (1)Hồng Miên

 • Chương 2656: Thú tộc bị đuổi giết (2)Hồng Miên

 • Chương 2657: Đế hậu giải thích (1)Hồng Miên

 • Chương 2658: Đế hậu giải thích (2)Hồng Miên

 • Chương 2659: Sở Thiên Đế mới là mạnh nhất (1)Hồng Miên

 • Chương 2660: Sở Thiên Đế mới là mạnh nhất (2)Hồng Miên

 • Chương 2661: Thắng lợi nhẹ nhàng vui vẻHồng Miên

 • Chương 2662: Ba trăm vạn tinh thạch! (1)Hồng Miên

 • Chương 2663: Ba trăm vạn tinh thạch! (2)Hồng Miên

 • Chương 2664: Hai hài tử khổ (1)Hồng Miên

 • Chương 2665: Hai hài tử khổ (2)Hồng Miên

 • Chương 2666: Làm một cuộc bỏ phiếu lớn? (1)Hồng Miên

 • Chương 2667: Làm một cuộc bỏ phiếu lớn? (2)Hồng Miên

 • Chương 2668: Bởi vì hắn yêu ngươi (1)Hồng Miên

 • Chương 2669: Bởi vì hắn yêu ngươi (2)Hồng Miên

 • Chương 2670: Thần tộc phẫn nộHồng Miên

 • Chương 2671: Giao phong với nhau (1)Hồng Miên

 • Chương 2672: Giao phong với nhau (2)Hồng Miên

 • Chương 2673: Trần Phàm lựa chọn (1)Hồng Miên

 • Chương 2674: Trần Phàm lựa chọn (2)Hồng Miên

 • Chương 2675: Cảm ơn ba Nhân tộc lớn của Thần tộc (1)Hồng Miên

 • Chương 2676: Cảm ơn ba Nhân tộc lớn của Thần tộc (2)Hồng Miên

 • Chương 2677: Áp lực Vạn Thần Cung (1)Hồng Miên

 • Chương 2678: Áp lực Vạn Thần Cung (2)Hồng Miên

 • Chương 2679: Không dám (1)Hồng Miên

 • Chương 2680: Không dám (2)Hồng Miên

 • Chương 2681: Nhập thần giới (1)Hồng Miên

 • Chương 2682: Nhập thần giới (2)Hồng Miên

 • Chương 2683: Bí ẩnHồng Miên

 • Chương 2684: Nhiếp Lang hiến kế (1)Hồng Miên

 • Chương 2685: Nhiếp Lang hiến kế (2)Hồng Miên

 • Chương 2686: Ngươi thật thông minh (1)Hồng Miên

 • Chương 2687: Ngươi thật thông minh (2)Hồng Miên

 • Chương 2688: Phẫn nộ của bảy người Đại Chúa Tể (1)Hồng Miên

 • Chương 2689: Phẫn nộ của bảy người Đại Chúa Tể (2)Hồng Miên

 • Chương 2690: Tới mua sắm! (1)Hồng Miên

 • Chương 2691: Tới mua sắm! (2)Hồng Miên

 • Chương 2692: Tàn nhẫnHồng Miên

 • Chương 2693: Ai là con tin? (1)Hồng Miên

 • Chương 2694: Ai là con tin? (2)Hồng Miên

 • Chương 2695: Huyết chú của Thần tộc (1)Hồng Miên

 • Chương 2696: Huyết chú của Thần tộc (2)Hồng Miên

 • Chương 2697: Tình cảm quần chúng xúc động (1)Hồng Miên

 • Chương 2698: Tình cảm quần chúng xúc động (2)Hồng Miên

 • Chương 2699: Dòng sông dài năm tháng hiện ra (1)Hồng Miên

 • Chương 2700: Dòng sông dài năm tháng hiện ra (2)Hồng Miên

 • Chương 2701: Thần linh tàn sát hàng loạt dân trong thànhHồng Miên

 • Chương 2702: Lực công đức (1)Hồng Miên

 • Chương 2703: Lực công đức (2)Hồng Miên

 • Chương 2704: Thần cách (1)Hồng Miên

 • Chương 2705: Thần cách (1)Hồng Miên

 • Chương 2706: Lực công đức thêm thân (1)Hồng Miên

 • Chương 2707: Lực công đức thêm thân (2)Hồng Miên

 • Chương 2708: Thần cách tăng cường (1)Hồng Miên

 • Chương 2709: Thần cách tăng cường (2)Hồng Miên

 • Chương 2710: Cướp đoạt (1)Hồng Miên

 • Chương 2711: Cướp đoạt (2)Hồng Miên

 • Chương 2712: Cường giả từ dòng sông dài năm tháng đi raHồng Miên

 • Chương 2713: Vu của luân hồi (1)Hồng Miên

 • Chương 2714: Vu của luân hồi (2)Hồng Miên

 • Chương 2715: Điện chủ mười điện (1)Hồng Miên

 • Chương 2716: Điện chủ mười điện (2)Hồng Miên

 • Chương 2717: Tha hắn một lần? (1)Hồng Miên

 • Chương 2718: Tha hắn một lần? (2)Hồng Miên

 • Chương 2719: Đại lục Thần Linh hạ xuống (1)Hồng Miên

 • Chương 2720: Đại lục Thần Linh hạ xuống (2)Hồng Miên

 • Chương 2721: Mở ra gông cùm xiềng xích (1)Hồng Miên

 • Chương 2722: Mở ra gông cùm xiềng xích (2)Hồng Miên

 • Chương 2723: Bảy đại thiên (1)Hồng Miên

 • Chương 2724: Bảy đại thiên (2)Hồng Miên

 • Chương 2725: Quy ẩnHồng Miên

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen