Góc truyện

Truyện Quỷ Y Quận Vương Phi​-Tác giả: Ngô Tiếu Tiếu

Bạn đang xem: Truyện Quỷ Y Quận Vương Phi​-Tác giả: Ngô Tiếu Tiếu

Quỷ Y Quận Vương Phi​

Quỷ Y Quận Vương Phi​

Được 7.55/10 từ 82 phiếu bầu.

Yến quận vương Yến Kỳ, hắn là cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ, đan quế phiêu hương, quyền khuynh hướng dã, tay cầm trọng binh, làm vô số nữ nhi gia mong nhớ ngày đêm.

Lãm Y Cốc cốc chủ Vân Nhiễm, lại danh Lãm Nguyệt công tử, Nàng là y thuật cao siêu, âm hiểm phúc hắc, trừng mắt tất báo, làm vô số người lâm vào đau đầu

Khi hai người này gặp nhau sẽ xảy ra điều gì khi hắn cưỡng hôn nàng nhưng khi nàng tính giết hắn thì biết hắn đang bị thương lại ra tay cứu giúp mời các bạn đọc truyện Quỷ Y Quận Vương Phi để biết thêm rõ về hai người này.

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button