Góc truyện

Triêu Hy-Đồng tiền kham thế

Đồng tiền kham thế

Chương 56: Không hoa không dấu không cách, 16 chữ, trận cục xuất hiện trong quyển 1, bắt đầu bằng chữ t.
Pass: truuhanhaphaicuc

Chương 57: trận cục xuất hiện trong quyển 3, 10 chữ, không dấu không hoa không cách, bắt đầu bằng chữ t.
Pass: thuakhicuc

Chương 90-93: Trận cục vây người dưới trúc lâu trên núi Bá Ki, 11 chữ, không hoa, không dấu, không cách, bắt đầu bằng chữ c.
Pass: Cuulienhoan

pass

6 Anmerkungen

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen