Góc truyện

[HOÀN] [18+] MA ĐẠO – PHIÊN NGOẠI LƯ HƯƠNG – Trứng Ốp Đường

[HOÀN] [18+] MA ĐẠO – PHIÊN NGOẠI LƯ HƯƠNG

Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
Artist: 秃饼大刀刀

+ Bản dịch phi thương mại, ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP của artist.
+ Vui lòng không mang ra khỏi wordpress và facebook của Trứng Ốp Đường.

Pass: Đặt pass chủ yếu là vì vấn đề thuần phong mỹ tục, pass siêu đơn giản, tên nguyên tác, không hoa, không dấu, không cách.


🌼

Part 01 – 05

🌼

🌼

Part 06 – 10

🌼

🌼

Part 11

– 15

🌼

🌻

Part 16 – 20

🌻

🌻

Part 21 – 25

🌻

🌻

Part 26 – 27

🌻

Đã hoàn thành

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen