Góc truyện

Land Development Code FAQs (vi)

Các Thắc Mắc Thường Gặp

Quý vị có thắc mắc thông thường về đề án Land Development Code (Bộ Luật Phát Triển Đất Đai)? Quý vị nghe nói về dự án này và không biết chắc thông tin đó có đúng hay không? Gửi thắc mắc của quý vị và giúp chúng tôi tiếp tục xây dựng mục FAQ (Các Thắc Mắc Thường Gặp) này.

Gửi Thắc Mắc

Bạn đang xem: Land Development Code FAQs (vi)

 

Xem thêm: Tập tin:Bustul lui Negru Vodă-Câmpulung – LMI AG-III-m-B-13868.jpg – Wikipedia tiếng Việt

Quy Trình

Là chủ sở hữu bất động sản, tôi có thể đệ đơn phản đối các thay đổi về quy hoạch vùng đang được đề xuất theo phần Tu Chính Land Development Code (Bộ Luật Phát Triển Đất Đai), như với thay đổi về quy hoạch vùng thông thường trong khu vực của tôi không?

Không, không thể sử dụng quy trình khiếu nại về phân vùng để phản đối các tu chính pháp lý tổng quát, bao gồm các tu chính toàn diện chẳng hạn như tu chính toàn bộ Land Development Code.  Các quyền phản đối về phân vùng quy định trong luật tiểu bang cung cấp một cơ chế phản đối các trường hợp phân vùng liên quan đến bất động sản cá nhân hoặc một khu vực bị hạn chế.  Để chia sẻ quan ngại của quý vị về bản Tu Chính Land Development Code toàn diện, vui lòng cân nhắc tham dự Phiên Điều Trần Công Cộng của Planning Commission (Ủy Ban Hoạch Định) và các phiên họp của City Council (Hội Đồng Thành Phố) về chủ đề này.  Để biết danh sách các sự kiện sắp diễn ra, bao gồm cả các phiên họp của Ủy Ban Hoạch Định và Hội Đồng Thành Phố về chủ đề này, vui lòng truy cập trang

Land Development Code Revision Events (Các Sự Kiện về Tu Chính Bộ Luật Phát Triển Đất Đai)

.

Để xem các thay đổi thông thường về phân vùng, Austin City Code (Bộ Luật Thành Phố Austin) giới hạn các quyền kiến nghị hợp lệ chỉ áp dụng cho các yêu cầu tái phân vùng. Để biết thêm thông tin về các quyền kiến nghị trong các trường hợp phân vùng thông thường, vui lòng truy cập trang

Petition Rights – Zoning Petition (Quyền Kiến Nghị – Kiến Nghị về Phân Vùng)

.

 


Cộng đồng sẽ gia nhập quy trình như thế nào?

Các hoạt động công cộng sẽ diễn ra trong tháng Mười qua các buổi Open Houses (Các Buổi Tọa Đàm Công Cộng) (ngày 19 và 23 tháng Mười), Giờ Làm Việc, và Phiên Điều Trần Công Cộng của Planning Commission (Ủy Ban Hoạch Định) vào ngày 26 tháng Mười. Các sự kiện mới sẽ được đăng trên website của chúng tôi sau khi được xác nhận.


Ý kiến nhận xét của công chúng sẽ được sử dụng như thế nào?

Kể từ khi bắt đầu biên soạn bản dự thảo Bộ Luật vào mùa xuân 2019, nhân viên đã xem xét nhiều ý kiến đóng góp đa dạng từ cộng đồng và sẽ tiếp tục làm như vậy sau khi công bố bản dự thảo Bộ Luật trong tháng Mười.  Báo cáo của nhân viên đi cùng với bản dự thảo Bộ Luật sẽ nêu bật những cách thức mà qua đó, theo chỉ thị của Hội Đồng Thành Phố, bản dự thảo Bộ Luật phản ánh ý kiến đóng góp của cộng đồng về các vấn đề quan trọng. 


Các hội đồng và ủy ban sẽ gia nhập quy trình này như thế nào? Còn các khuyến nghị mà họ đã thông qua về các hoạt động trước đây thì sao?

Hội Đồng Thành Phố chỉ thị nhân viên duyệt xét các khuyến nghị trước đây của của Boards and Commissions (Các Hội Đồng và Ủy Ban) về việc soạn thảo Tu Chính Bộ Luật LDC (Bộ Luật Phát Triển Đất Đai). Ngoài ra, nhân viên sẽ phản hồi các khuyến nghị đó trong khuôn khổ Báo Cáo của Nhân Viên (công bố ngày 4 tháng Mười). Phiên điều trần công cộng của Planning Commission dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng Mười.


Tu Chính LDC liên quan đến Imagine Austin Comprehensive Plan (Kế Hoạch Toàn Diện Imagine Austin) như thế nào?

Mô hình thực hiện Imagine Austin bao gồm năm điểm: giáo dục và tiếp cận cộng đồng, đầu tư hạ tầng thiết yếu, các hoạt động hợp tác, các quy chế, và căn chỉnh nội bộ. Tu Chính Land Development Code nằm trong phần quy chế.


Tôi có thể tìm bản đồ ở đâu, và các màu sắc có ý nghĩa gì? Quý vị có shapefile không?

Quý vị có thể tìm thấy các bản đồ trên website của chúng tôi tại

http://www.austintexas.gov/department/land-development-code-drafts

. Mỗi màu sắc thể hiện một vùng, chẳng hạn như R1, RM1, và MU1. Bản Đồ Phân Vùng Được Đề Xuất cho phép quý vị nhấp vào các bất động sản cụ thể để xem kết quả phân vùng. Cũng có các bản đồ định dạng PDF theo khu và cho toàn thành phố. Các bản đồ này có phần chú giải thông thường để biểu thị các vùng. Có, các Shapefile đã được tải lên website.


 

Phân Vùng (Các Khu Vực Chuyển Tiếp / Gia Cư dành cho Người Có Thu Nhập Trung Bình Còn Thiếu)

Tại sao SF-1, SF-2, và SF-3 thường được quy hoạch lại thành R2?

R2 thường là khu vực tương đương duy nhất và gần nhất cho cả ba khu vực này. Chữ A, B, hoặc C sau R2 được xác định dựa trên các yếu tố bối cảnh chẳng hạn như diện tích lô đất, địa điểm, và môi trường xây dựng xung quanh.


Các căn nhà dành cho một hộ gia đình biệt lập, trong khu vực chuyển tiếp, bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên hoặc các thảm họa khác không lường trước được (chẳng hạn như hỏa hoạn) thì sao?

Theo đề xuất mà nhân viên thảo luận tại một phiên làm việc gần đây của Hội Đồng Thành Phố, chủ sở hữu nhà có thể xây lại một căn nhà dành cho một hộ gia đình biệt lập đã bị hư hại, tới kích thước tối đa cho phép tại các khu vực được phép xây các ngôi nhà mới dành cho một hộ gia đình biệt lập.


Giả sử tôi sống trong một căn nhà dành cho một hộ gia đình biệt lập ở một khu vực chuyển tiếp và tôi quyết định bán căn nhà đó dưới dạng nhà dành cho một hộ gia đình biệt lập cho người muốn mua căn nhà đó và giữ làm nhà dành cho một hộ gia đình biệt lập, tôi có thể bán căn nhà đó và người kia có thể mua và giữ ở tình trạng căn nhà dành cho một hộ gia đình biệt lập không?

Có.


Tại các khu vực chuyển tiếp, nếu bạn chỉ muốn xây lại căn nhà dành cho một hộ gia đình biệt lập của bạn và một căn nhà phụ, bạn có thể làm được việc này không?

Được, quý vị có thể chọn xây lại căn nhà dành cho một hộ gia đình biệt lập của quý vị (có nghĩa là một căn nhà), hoặc nếu quý vị muốn, quý vị có thể thêm một căn nhà khác. Một khi căn nhà bổ sung được thêm vào khuôn viên đó, thì tùy thuộc vào lựa chọn của chủ sở hữu, không còn được phép có một căn nhà dành cho một hộ gia đình biệt lập nữa. 


Các quy chế phân vùng mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với các giới hạn theo khế ước?

Các giới hạn theo khế ước cá nhân là vấn đề dân sự được thi hành bởi các bên có tên trong khế ước đó chẳng hạn như các HOA (Hiệp Hội Chủ Sở Hữu Nhà) hoặc các hiệp hội khu phố; nội dung phân vùng hiện tại hoặc đề xuất sẽ không làm thay đổi thỏa thuận này. Thành Phố chỉ thực thi các giới hạn theo khế ước mà Thành Phố gia nhập. 


-NP hoặc -CO trong mã phân vùng thì sao?

Lớp xếp chéo -NP, cho biết một kế hoạch xây dựng khu phố cho một khu vực cụ thể, vẫn tồn tại tuy nhiên -NP không được hiển thị trên bản đồ phân vùng. Tuy nhiên, các kế hoạch xây dựng khu phố vẫn được áp dụng như là một phần của lớp GIS sao cho các lớp chồng chéo khác, chẳng hạn như các vùng có nguy cơ ngập lụt, hiện được xử lý. Một bất động sản hiện có ký hiệu -CO trong mã số phân vùng, cho biết một khu vực xếp chồng có điều kiện, đã được xử lý theo một trong hai cách trong dự thảo Tu Chính LDC. Một kết quả là bất động sản đó được xếp vào hạng mục phân vùng mới với các đặc điểm chính của -CO (chẳng hạn như các mục đích sử dụng bị cấm). Kết quả thứ hai là vùng F25, cho biết một -CO cực kỳ phức tạp và không thể giải quyết được thỏa đáng bằng các hạng mục phân vùng mới.


Thưởng khuyến khích bảo tồn là gì?

Thưởng Khuyến Khích Bảo Tồn là một chức năng mới trong dự thảo bộ luật phát triển đất đai. Nếu một căn nhà hiện tại đã ít nhất 30 năm tuổi được bảo tồn tại địa điểm gốc ban đầu, Thành Phố sẽ tài trợ thêm FAR để xây thêm các căn nhà mới.


ADU (nhà phụ) được tính như thế nào? Nếu tôi có một căn nhà và một ADU và quyết định bán, tôi có cần phải bán căn nhà và ADU riêng không?

Nhà Phụ (ADU) là được phép trong tất cả các khu vực xây gia cư để ở. ADU được coi là một căn nhà khác trong lô đất; nếu chủ sở hữu bất động sản bán bất động sản có nhà và ADU, căn nhà dành cho một hộ gia đình biệt lập và ADU đó có thể được bán chung trên cùng lô đất.


Tôi có phải xây số lượng tối đa được phép trên miếng đất của tôi không?

Không- số lượng lô đất được cho phép là tối đa. Quý vị có thể quyết định xây ít hơn.


 

Xem thêm: Chàng Rể Đệ Nhất Chap 53

Môi Trường

Functional Green (Môi Trường Xanh Hữu Dụng) là gì?

Functional Green đề cập tới một bộ tiêu chuẩn về cảnh quan áp dụng cho các địa điểm với 80% bề mặt chống thấm hoặc diện tích xấp xỉ 1 mẫu đất. Điểm Đánh Giá Môi Trường Xanh Hữu Dụng, sẽ được miêu tả trong Environmental Criteria Manual (Sổ Tay Hướng Dẫn Về Các Tiêu Chuẩn Môi Trường), đánh giá tổng số lượng dịch vụ hệ sinh thái được cung cấp bởi các yếu tố cảnh quan đề xuất cho một khu vực xây nhà.


 

Xem thêm: Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – ThuVienBao Audiobooks

Gia Cư Giá Rẻ

Có nghiên cứu về mối liên hệ giữa nguồn cung gia cư và khả năng chi trả không?

Hiện có nhiều nghiên cứu về chủ đề này, ví dụ:

NYU (Đại Học New York) công bố kết quả nghiên cứu học thuật sau vào năm 2018

.


Có phiên bản mới nào của chương trình thưởng gia cư giá rẻ sẽ được công bố vào ngày 4 tháng Mười không?

Có, chương trình thưởng gia cư giá rẻ hiện đang được hiệu chỉnh song song với dự án Tu Chính LDC.


Gia cư giá rẻ được định nghĩa như thế nào trong bộ luật mới? Có lựa chọn trả lệ phí thay cho việc chấp hành không?

Dự thảo bộ luật đề ra yêu cầu về thu nhập đối với các căn nhà nơi chủ sở hữu cư ngụ ở mức 80% thu nhập gia đình trung bình và các căn nhà cho thuê ở mức 60% mức thu nhập gia đình trung bình. Cũng giống như bộ luật hiện hành, có lựa chọn trả phí thay cho việc chấp hành trong bản dự thảo tu chính bộ luật phát triển đất đai. Thủ tục trả phí thay cho việc chấp hành sẽ được miêu tả trong Affordable Housing Criteria Manual (Sổ Tay Hướng Dẫn Về Các Tiêu Chuẩn Gia Cư Giá Rẻ).


 

Giao Thông & Chỗ Đậu Xe

Chúng tôi vẫn đang soạn các thắc mắc của quý vị về chủ đề này. Vui lòng chờ nhận thêm thông tin trong thời gian sắp tới!

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen