Góc truyện

Nguyễn Văn An

Bạn đang xem: Nguyễn Văn An

Nguyễn Văn An

Nguyễn Văn An

Ngày sinh: 30/11/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 23/8/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý công, Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Cử nhân Luật kinh tế

Chức vụ:
– Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội
– Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
– Đoàn ĐBQH: Thái Bình
– Tỷ lệ trúng cử: 86,26%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

4/1989 – 12/1999: Cán bộ Trạm Phòng chống rối loạn do thiếu hụt I ốt, Sở Y tế tỉnh Lai Châu

12/1999 – 12/2002: Phó Khoa Nội tiết, Thư ký Chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu hụt I ốt, Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế tỉnh Lai Châu

1/2003 – 6/2006: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe tỉnh Điện Biên, Sở Y tế tỉnh Điện Biên

6/2006 – 12/2007: Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe tỉnh Điện Biên, Sở Y tế tỉnh Điện Biên

12/2007 – 3/2008: Bí thư Chi bộ, Quyền Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe tỉnh Điện Biên, Sở Y tế tỉnh Điện Biên

3/2008 – 11/2010: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe tỉnh Điện Biên, Sở Y tế tỉnh Điện Biên

12/2010 – 1/2011: Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

1/2011 – 6/2011: Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

6/2011 – 12/2019: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

1/2020 – nay: Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội

6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button