Góc truyện

[Mục lục] Oan gia dễ dàng hóa giải (Hoàn) – ♣ Pinky Palace ♣

[Mục lục] Oan gia dễ dàng hóa giải (Hoàn)

Oan gia d dàng hóa gii

Bạn đang xem: [Mục lục] Oan gia dễ dàng hóa giải (Hoàn) – ♣ Pinky Palace ♣

Tác giả: Tiêu diêu hồng trần

Thể loại: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã, thiên tác chi hòa

Nhân vật: Cổ Thược, Chân Lãng

Tình trạng: Hoàn chính văn + năm phiên ngoại

Xem thêm: Stream Duyên Tận Thế Gian (OST Ma Thiên Ký)-SNH48 (Ju Jing Yi) by Nanasemaru

Nguồn convert:

lue tỷ_2T

(iu tỷ nhìu nhìu) +

nothing_nhh

(tàng thư viện)

Chuyển ngữ: Sâu

Beta: linhlu

Nguồn:

Thanh Dao Các

Specially thanks to Pachan, cảm ơn nàng đã đưa Lãng ca đến với ta, cảm ơn nàng vì đã ủng hộ ta rất nhìu trong thời gian qua. Iu nàng :X:X:X

(Edit không có bản quyền, thỉnh không mang ra khỏi blog mà không có cho phép. Đa tạ)

 

Văn án

Chương 1

 

Chương 2

 –  

Chương 3

Chương 4

 –  

Chương 5

 – 

Chương 6

Chương 7

 –  

Chương 8

 –  

Chương 9

 –  

Chương 10

Chương 11

Chương 13

 –  

Chương 12

Chương 16

 – 

Chương 15

  – 

Chương 14

Chương 20

 – 

Chương 19

 – 

Chương 18

 – 

Chương 17


Chương 21


Chương 22

 – 

Chương 23


Chương 24

 – 

Chương 25

 – 

Chương 26


Chương 27

 – 

Chương 28

 – 

Chương 29

 – 

Chương 30

Chương 31

Chương 33

 – 

Chương 32

Chương 36

–  

Chương 35

 – 

Chương 34

Chương 40

  – 

Chương 39

  –  

Chương 38

  – 

Chương 37

Hình ảnh

Chương 41


Chương 42

 – 

Chương 43


Chương 44

 – 

Chương 45

 – 

Chương 46

(Hoàn chính văn)

Phiên ngoại

Xem thêm: TOP 25 TRUYỆN NGÔN TÌNH SỦNG NÊN ĐỌC MỘT LẦN TRONG ĐỜI

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2

Ngoại tuyện 3

Ngoại truyện 4

Xem thêm: Từ vựng và câu giao tiếp tiếng Trung về chủ đề sách

Ngoại truyện 5

Ngoại truyện 6

Ngoại truyện 7

— FIN —

 

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button