Góc truyện

[Mục lục] Đại địa chủ – Doãn Gia – Hell Angel

[Mục lục] Đại địa chủ – Doãn Gia

58353b9770957c57dcb38f20

Tác giả:

Doãn Gia

Edit: Himeko

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, xuyên không, cổ đại, tranh đấu, ấm áp, sảng văn, HE.

Tình trạng bản raw: Hoàn (435c + 9pn)

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Văn án:

“Đại thiếu gia, không tốt, tiểu thư để thư lại rồi trốn đi rồi.”

“Nữ nhi của Tam di nương và Nhị di nương còn chưa lập gia đình”

“Không được a Đại thiếu gia, lúc trước người nọ cùng lão thái gia ước định đối tượng tương thân chỉ có thể là con của chính thê, Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư không được.”

Ánh mắt An Tử Nhiên nhất thời chuyển qua đệ đệ mới được bốn tháng, một lúc lâu mới nói : “Nam có thể chứ?”

Quản gia : “…”

An Tử Nhiên không ngờ hắn thành nhà tiên tri, nam cũng có thể, chẳng qua không hề như hắn nghĩ.

Note: 

Mặc dù truyện ra đã lâu, có QT, cũng có nhà làm rồi, nhưng vì lâu có chương mới nên tui đào hố bộ này, dù sao có bản edit đọc vẫn sướng hơn!

Tui không định làm từ đầu nên mọi người chịu khó qua hai nhà này nha! Văn phong của tui có thể sẽ khác hai nhà, mong mọi người thông cảm *cúi đầu*!

Ch.1 – 97:

Bạch Long Các

Ch.98 – 140:

Tửu Nguyệt Lâu

DANH SÁCH CHƯƠNG 

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

♥ – ♦ – ♣ – ♠

Tạm xa hoàng cung và cuộc chiến tranh ngôi vị, cốt truyện quay trở về quá trình sản xuất vải bông ở Xương Châu. Thêm vào đó là mối quan hệ giữa Quản Túc và Thiệu Phi.

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Chương 181

Chương 182

Chương 183

Chương 184

Chương 185

Chương 186

Chương 187

Chương 188

Chương 189

Chương 190

Chương 191

Chương 192

Chương 193

♥ – ♦ – ♣ – ♠

Chơi đủ rồi, về Quân Tử Thành nhá!

Chương 194

Chương 195

Chương 196

Chương 197

Chương 198

Chương 199

Chương 200

Chương 201

Chương 202

Chương 203

Chương 204

Chương 205

Chương 206

Chương 207

Chương 208

Chương 209

Chương 210

Chương 211

Chương 212

Chương 213

Chương 214

Chương 215

Chương 216

Chương 217

Chương 218

Chương 219 

Chương 220

Chương 221

Chương 222

Chương 223

Chương 224

Chương 225

Chương 226

Chương 227

Chương 228

Chương 229

Chương 230

Chương 231

 –

Chương 232

Chương 233

Chương 234

Chương 235

Chương 236

Chương 237

Chương 238

Chương 239

♥ – ♦ – ♣ – ♠

Một câu chuyện khép lại, một cậu chuyện khác lại mở ra

Chương 240

Chương 241

Chương 242

Chương 243

Chương 244

Chương 245

Chương 246

Chương 247

Chương 248

Chương 249

Chương 250

Chương 251

Chương 252

Chương 253

Chương 254

Chương 255

Chương 256

Chương 257

Chương 258

Chương 259

Chương 260

Chương 261

Chương 262

Chương 263

Chương 264

Chương 265

Chương 266

Chương 267

Chương 268

Chương 269

Chương 270

Chương 271

Chương 272

Chương 273

Chương 274

Chương 275

Chương 276

Chương 277

Chương 278

Chương 279

Chương 280

Chương 281

Chương 282

Chương 283

Chương 284

Chương 285

Chương 286

Chương 287

Chương 288

Chương 289

Chương 290

Chương 291

Chương 292

♥ – ♦ – ♣ – ♠

Oh no, có người bị bắt cóc!!

Chương 293

Chương 294

Chương 295

Chương 296

Chương 297

Chương 298

Chương 299

Chương 300

Chương 301

Chương 302

Chương 303

Chương 304

Chương 305

Chương 306

Chương 307

Chương 308

Chương 309

Chương 310

Chương 311

Chương 312

Chương 313

Chương 314

Chương 315

Chương 316

Chương 317

Chương 318

Chương 319

Chương 320

Chương 321

Chương 322

Chương 323

Chương 324

Chương 325

Chương 326

Chương 327

Chương 328

Chương 329

Chương 330

Chương 331

Chương 332

Chương 333

Chương 334

Chương 335

Chương 336

Chương 337

– 

Chương 338

Chương 339

Chương 340

Chương 341

Chương 342

Chương 343

Chương 344

Chương 345

Chương 346

Chương 347

♥ – ♦ – ♣ – ♠

Tui nhận ra là còn những ba cặp đôi nữa sắp tu thành chính quả.

Chương 348

Chương 349

Chương 350

Chương 351

Chương 352

Chương 353

Chương 354

Chương 355

Chương 356

Chương 357

Chương 358

Chương 359

Chương 360

Chương 361

Chương 362

Chương 363

Chương 364

Chương 365

Chương 366

Chương 367

Chương 368

Chương 369

Chương 370

Chương 371

Chương 372

Chương 373

Chương 374

Chương 375

Chương 376

Chương 377

Chương 378

Chương 379

Chương 380

Chương 381

Chương 382

Chương 383

Chương 384

Chương 385

Chương 386

Chương 387

Chương 388

Chương 389

Chương 390

Chương 391

Chương 392

Chương 393

Chương 394

Chương 395

Chương 396

Chương 397

Chương 398

Chương 399

Chương 400

Chương 401

Chương 402

Chương 403

Chương 404

 –

Chương 405

Chương 406

Chương 407

Chương 408

Chương 409

Chương 410

Chương 411

Chương 412

Chương 413

Chương 414

Chương 415

Chương 416

Chương 417

Chương 418

Chương 419

Chương 420

Chương 421

Chương 422

Chương 423

Chương 424

Chương 425

Chương 426

Chương 427

Chương 428

Chương 429

Chương 430

Chương 431

Chương 432

Chương 433

Chương 434

Chương 435

♥ – ♦ – ♣ – ♠

Phiên Ngoại

5 năm sau

Phó Nguyên Phàm và Lạc Cổ Nguyệt

An Tử Minh và Đô Đô

Cung Vân và Hình Hà

Ám và Đao Phong

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen