Góc truyện

Trang bị Bạch Kim-Cẩm Nang

Trang bị Bạch Kim

Quý đại hiệp thân mến,

Phiên bản mới Minh Tôn Thánh Hỏa ra mắt từ ngày 23/01/2019 sẽ xuất hiện loại trang bị hoàn toàn mới mang tên Bạch Kim Môn Phái. Được nâng cấp và thừa hưởng tinh hoa từ trang bị Hoàng Kim trước đó, trang bị Bạch Kim sẽ mang đến những thuộc tính mạnh mẽ, uy lực khủng khiếp.

Bạn đang xem: Trang bị Bạch Kim-Cẩm Nang

Nguyên liệu chế tạo

Hình ảnh Mô tả
VLTKM
 • Vật phẩm: Tùy Hầu Châu
 • Nguyên liệu chế tạo & nâng cấp trang bị Bạch Kim
 • Khi máy chủ mở cấp 119, có thể nhận được từ Đấu Giá ở hoạt động Thủy Hoàng Giáng Thế & Nữ Đế Hồi Sinh
VLTKM
 • Vật phẩm: Bạch Kim Đồ Phổ
 • Nguyên liệu chế tạo trang bị Bạch Kim
 • Khi máy chủ mở cấp 119, có thể nhận được từ Đấu Giá ở hoạt động Thủy Hoàng Giáng Thế & Nữ Đế Hồi Sinh
 • Hiện tại chỉ xuất hiện Đồ Phổ Dây Chuyền và Đai. Các Đồ Phổ khác sẽ xuất hiện dần ở các hoạt động kế tiếp.
VLTKM
 • Vật phẩm: Hòa Thị Bích
 • Nguyên liệu chế tạo & nâng cấp trang bị Bạch Kim
 • Khi máy chủ mở cấp 119, có thể nhận được từ Đấu Giá ở hoạt động Thủy Hoàng Giáng Thế & Nữ Đế Hồi Sinh
VLTKM
 • Vật phẩm: Trang Bị Hoàng Kim
 • Nguyên liệu chế tạo trang bị Bạch Kim
 • Cách chế tạo trang bị Hoàng Kim

  xem tại đây

  .

Chế tạo trang bị Bạch Kim

 • Khi có đủ nguyên liệu và số lượng Tùy Hầu Châu, Bạch Kim Đồ Phổ và Trang Bị Hoàng Kim bậc 10 trở lên, có thể tiến hành chế tạo trang bị Bạch Kim tương tứng.
 • Chế tạo trang bị Bạch Kim bậc khác nhau thì số lượng nguyên liệu cũng khác nhau.

VLTKM

 • Khi trang bị đủ 2, 4 hoặc 6 món Bạch Kim có thể kích hoạt thuộc tính bộ, đồng thời cường hóa chỉ số thuộc tính trang bị và thuộc tính kèm.
 • Trang bị Bạch Kim sẽ mang 7 dòng thuộc tính kèm.
 • Trang bị Bạch Kim có 2 bộ tương ứng với trang bị Hoàng Kim, các chỉ số bộ sẽ tương tự trang bị Hoàng Kim nhưng chỉ số cộng thêm sẽ được tăng thêm đáng kể.
 • Nếu tổng số lượng trang bị Bạch Kim và Hoàng Kim đạt các mốc 2, 4 hoặc 6 món, sẽ ưu tiên kích hoạt thuộc tính bộ của trang bị Bạch Kim, nhưng vẫn giữ lại chỉ số của các mốc bộ còn lại của trang bị Hoàng Kim.
 • Ví dụ cụ thể:
  • Nếu trang bị 1 món trang bị Bạch Kim và 5 món trang bị Hoàng Kim trong bộ 6 món, sẽ vẫn kích hoạt đủ 3 dòng thuộc tính của trang bị Hoàng Kim.
  • Nếu trang bị 2 món trang bị Bạch Kim và 4 món trang bị Hoàng Kim trong bộ 6 món, sẽ kích hoạt thuộc tính dòng đầu tiên của trang bị Bạch Kim, đồng thời lưu giữ 2 dòng thuộc tính còn lại của trang bị Hoàng Kim.

VLTKM

VLTKM

Tiến hóa trang bị Bạch Kim

 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp mới, có thể dùng Tùy Hầu Châu, Hòa Thị Bích và trang bị Bạch Kim cấp thấp để tiến hóa thành trang bị Bạch Kim cấp cao hơn.
 • Số lượng Tùy Hầu Châu và Hòa Thị Bích dùng để tiến hóa phụ thuộc vào cấp tiến hóa.
 • Khi tiến cấp trang bị Bạch Kim bậc thấp so với bậc tối đa của máy chủ, sẽ căn cứ vào đẳng cấp máy chủ tối đa mà giảm số lượng Hòa Thị Bích tiêu hao.
 • Trang bị Hoàng Kim sau khi tiến hóa tăng bậc thành công vẫn giữ nguyên các thuộc tính theo bộ. Đồng thời tăng lên thuộc tính cơ bản, thuộc tính kèm.

VLTKM

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen