Góc truyện

[MANHUA] QUÁN CƠM TỲ HƯU, CHỈ VÀO KHÔNG CÓ RA – Dê nhỏ ngắm Sao

[MANHUA] QUÁN CƠM TỲ HƯU, CHỈ VÀO KHÔNG CÓ RA

Thể loại BL, cải biên, kỳ huyễn, hài hước
Tiến độ Đang tiến hành
Nguyên tác Hải Kinh Lạc
Chủ bút Cửu Ngao Ngao
Nguồn Manga Bilibili

Giới thiệu: Lão yêu quái Tỳ Hưu ra ngoài vứt rác, nửa đường nam quỷ rớt vào lòng. Nam quỷ Văn Hi xinh đẹp như hoa, người mát thân mềm, vừa vặn có thể làm gối ôm cho Tỳ Hưu bị trời phạt cho thể nhiệt khó chịu. Tỳ Hưu thề với trời rằng hắn chỉ coi tên quỷ này như gối ôm thôi, nhưng chẳng ai tin cả.

Tỳ Hưu: “Mặc dù tơ hồng quấn chân, nhưng ta vẫn mãi tấm lòng độc thân.”

Tỳ Hưu bày tỏ, đều là chuyện tốt do phân loại rác gây nên, vợ đẹp rất dễ tìm.

Còn có tên: Ta nhặt được vợ trong thùng rác (Không phải đâu)

Chuyển ngữ bởi Dê nhỏ ngắm Sao. Truyện dịch phi lợi nhuận và chưa có permission của tác giả. Vui lòng không re-up.

Mục lục

Tự chương

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button