Góc truyện

Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [Convert] Full online

Bạn đang xem: Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [Convert] Full online

Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [Convert]

Hai năm trước, nàng bị phán định cố ý lộng bị thương hắn âu yếm người chân.

Vì thế hắn phế đi nàng một chân cùng nàng sở hữu kiêu ngạo.

Hai năm sau, nàng tự nhận là đã từ trong địa ngục chạy ra tới, thề lại không muốn lại cùng hắn có bất luận cái gì liên quan.

Nhưng sự thật chứng minh, địa ngục Satan như thế nào khả năng sẽ dễ dàng buông tha ngươi đâu.

Liên kết nhúng

– Choose -Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [Convert]- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 01 làm sai sự là muốn trả giá đại giới- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 02 hạ tiên sinh đã lâu không thấy- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 03 người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 04 chiếu đơn toàn thu- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 05 nàng nhận mệnh- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 06 đắm mình trụy lạc hảo chơi sao- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 07 ngươi liền như vậy thích Giang Thanh Nhiên sao- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 08 nữ nhân kia quả nhiên là thay đổi- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 09 ta còn không có chơi đủ- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 10 tiền so bất cứ thứ gì đều tới bền chắc- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 11 ta nói cái gì cũng chỉ là phí công- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 12 thì ra là thế- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 13 nếu Hạ tổng không có tới ta sẽ- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 14 ta hướng vãn mệnh liền không phải mệnh sao- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 15 nàng cái gì thời điểm ra tù- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 16 hai năm không đổi được một người bản tính- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 17 Hạ Hàn Xuyên sẽ không như thế dễ dàng phóng nàng rời đi- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 18 ngươi liền như thế thích Hạ Hàn Xuyên- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 19 ta làm ngươi quỳ xuống ngươi nghe không hiểu tiếng người- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 20 ngoạn vật- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 21 thiếu nữ nhân- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 22 đây là ngươi thiếu thanh nhiên- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 23 ngươi tin tưởng ta sao- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 24 nàng còn không có tư cách chết- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 25 ta ai cũng không câu dẫn- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 26 khả năng sẽ để ý nàng thương- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 27 hắn ngại nàng dơ- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 28 chính nàng đều không để bụng- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 29 muốn phun liền đi ra ngoài- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 30 Hạ Hàn Xuyên ném xuống nàng đi rồi- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 31 sau này đừng tìm chết được chưa- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 32 ta đây còn phải cảm ơn ngài- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 33 hắn thật sự sẽ bỏ qua nàng sao- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 34 ngươi đây là ở chất vấn ta- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 35 năm đó nên bắn tới trên tường- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 36 hàn xuyên ca đều không thích ngươi- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 37 trừ phi nàng lấy lòng Hạ Hàn Xuyên- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 38 điểm này đau đớn lại tính đến cái gì- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 39 không vội nghĩ kỹ rồi lại trả lời- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 40 hội sở không phải bán thịt- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 41 chỉ là hắn đối nàng không để bụng mà thôi- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 42 tâm bỗng dưng đau một chút- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 43 nàng đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 44 ngài kính nhi quá lớn- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 45 giả ngu có ý tứ sao- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 46 ngươi đang nói dối- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 47 còn không buông tay- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 48 ngươi cái gì thân phận- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 49 ta làm nàng tới- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 50 xem đủ rồi sao ân- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 51 có lẽ ta tương đối đẹp- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 52 ngươi đi bồi hàn xuyên- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 53 lại nên có người nói ngươi cố ý giết người- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 54 ta cưới ngươi như vậy được rồi sao- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 55 đối ta quên không được nàng- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 56 vậy ngươi thật là hướng kiến quốc nữ nhi- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 57 cái này giải thích thật đúng là vụng về- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 58 chén trà tiền ta mặt sau bồi- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 59 nam nhân tâm đáy biển châm- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 60 này chân không nghĩ muốn- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 61 ngươi hắn sao vẫn là cá nhân sao- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 62 cũng đừng đáp ứng cùng vãn vãn đính hôn- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 63 ngươi muốn như thế nào mới buông tha hắn- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 64 đừng lại nhục nhã nàng- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 65 ta lại không nhúc nhích đôi cẩu nam nữ kia- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 66 không đáng đi cầu nàng- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 67 ta mang ngươi rời đi nơi này đi- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 68 hắn đem mật mã sửa lại- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 69 luyến tiếc vậy quên đi- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 70 ngươi vẫn là đê điểm hảo- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 71 ngươi thật không suy xét một chút vãn vãn- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 72 người tóm lại muốn lớn lên- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 73 choáng váng sẽ không trốn- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 74 cùng trước kia giống nhau thị phi chẳng phân biệt- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 75 đã nói lên hắn không như vậy chuyên tình- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 76 nguyên không tha thứ là chuyện của ta- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 77 không lương tâm tiểu súc sinh- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 78 tâm cơ kỹ nữ nghĩ đến chính là nhiều- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 79 Hạ Hàn Xuyên một hòn đá ném hai chim dùng đến thật tốt- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 80 Giang Thanh Nhiên nói được không sai- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 81 phòng bệnh tàng nam nhân (hàm hồi ức sát)- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 82 Giang Thanh Nhiên cố ý- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 83 ta hắn sao làm ngươi lên- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 84 ta liền tại đây quỳ không đứng dậy- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 85 ngươi có thể buông tha nàng sao- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 86 ta chính là cái khí tử- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 87 nàng đã chết cũng là một loại giải thoát- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 88 đi WC trốn rồi một lát- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 89 lần trước bể bơi thủy không uống đủ sao- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 90 so ra kém tâm lãnh- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 91 hắn trong lòng đều môn thanh- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 92 tốt nhất thành cái tàn phế còn cả đời không cử- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 93 ta như thế làm được đế là vì ai a- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 94 bọn họ lại thúc giục ngươi đính hôn- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 95 cũng không biết thật khờ vẫn là giả ngốc- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 96 đem quà sinh nhật đều quyên đi- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 97 ta muốn báo nguy cáo các nàng- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 98 giống như mắng đến lợi hại hơn- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 99 ca ca làm nàng qua đi- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Phần 2– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 100 coi như là bị cẩu gặm một chút– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 101 ngươi trước kia rốt cuộc câu dẫn quá nhiều ít nam nhân– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 102 hắn đối chính hắn cũng tàn nhẫn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 103 nha tính tình còn không nhỏ– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 104 hướng vãn ngươi không sao chứ– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 105 ai ngờ ngủ ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 106 hướng vãn lỏa chiếu là ngươi truyền– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 107 hướng vãn uống say– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 108 cố ý an bài này vừa ra cho ta xem– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 109 ta bằng cái gì tin tưởng ngươi lời nói của một bên– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 110 Giang Thanh Nhiên ngươi đi tìm chết đi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 111 cũng là nàng ứng chịu trừng phạt– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 112 đều ở cùng hướng vãn xin lỗi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 113 không có gì hảo xin lỗi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 114 có thể vì hướng gia chịu khổ– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 115 ngươi bằng cái gì đánh ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 116 chỉnh bất tử hướng vãn ta liền không họ Lâm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 117 thỉnh giang tiên sinh tự trọng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 118 đại khái là phải bị hắn bức điên rồi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 119 ngươi cảm thấy hắn sẽ đối với ngươi sự để bụng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 120 ta không tính toán biến tính– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 121 hắn tay dán ở nàng trên trán– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 122 không phải tưởng che chở ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 123 ngươi còn vọng tưởng nhân gia sẽ đột nhiên coi trọng ngươi sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 124 nàng thật đoán không ra hắn muốn làm cái gì– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 125 nếu là còn không bỏ xuống được nàng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 126 như thế nào khả năng phản bội ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 127 sợ Hạ Hàn Xuyên trả thù ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 128 như vậy đã chết cũng hảo– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 129 cầu xin ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 130 bác sĩ nói tình huống không lạc quan– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 131 ai là hướng vãn người nhà– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 132 ta là nàng thủ trưởng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 133 Hạ tổng còn muốn nói đối hướng vãn không có cảm tình– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 134 ngài đừng lo lắng không chết được– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 135 hai năm trước tai nạn xe cộ manh mối– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 136 xe bị đổi quá– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 137 là hướng vãn thanh âm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 138 ngươi ba mẹ ở nháo ly hôn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 139 ngươi đoán cái kia kim chủ là ai– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 140 chuyên gia cự tuyệt Hạ Hàn Xuyên– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 141 Hạ tổng cái gì thời điểm có rình coi đam mê– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 142 cho ngươi phóng nửa tháng giả– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 143 ta muốn cấp hướng vãn trị chân– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 144 ngươi là cái người thông minh– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 145 ai ở bên trong khai hạ môn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 146 vì cái gì không tin ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 147 đừng loạn nhận nữ nhi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 148 ngài thật là một cái ‘ hảo ’ người– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 149 cùng ngài kết hôn đầu óc nước vào– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 150 ta là vãn vãn tương lai bạn trai– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 151 thật là hắn hiểu lầm hướng chậm sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 152 ngươi này chân cần thiết đến trị– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 153 tài chính không là vấn đề– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 154 có thể hay không chữa khỏi khó mà nói– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 155 khắc vào trong xương cốt đồ vật– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 156 thích là cái gì cảm giác– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 157 ngươi thích thượng nàng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 158 bị người oan uổng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 159 đâu chỉ là hận là phi thường hận– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 160 ngươi liền không có nhớ tới cái gì sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 161 ngươi đem ta cả đời đều huỷ hoại– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 162 tính bất quá thương nhân– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 163 ngươi vẫn là không chịu buông tha vãn vãn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 164 thật là hắn hiểu lầm nàng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 165 nàng có phải hay không tình huống không tốt lắm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 166 ngươi đừng nghe hắn nói hươu nói vượn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 167 thích chính là loại cảm giác này sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 168 chơi không dậy nổi cứ việc nói thẳng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 169 ai nói ta chơi không dậy nổi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 170 không nhịn xuống nhìn lén nàng liếc mắt một cái– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 171 vẫn là không buông tha ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 172 vào đi bên ngoài lạnh– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 173 ngươi biết như thế nào lựa chọn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 174 nàng thật không biết chính mình làm sai cái gì– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 175 hàn xuyên ca cùng hướng vãn cái gì thời điểm quan hệ như thế hảo– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 176 hôn ước tính cái gì– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 177 vì cái gì không còn nữa hợp– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 178 này căn bản không phải ái– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 179 ta thật muốn giết chết ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 180 ngươi là ta nữ nhân– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 181 bị bọn họ bức cho– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 182 như thế mau liền đổi ý– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 183 như thế nào có phải hay không thật xinh đẹp– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 184 ta nên kêu ngài tỷ tỷ– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 185 cũng không thể làm ta đi đương nam tiểu tam đi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 186 quá mệt mỏi không nghĩ động– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 187 không cần phải cảm tạ ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 188 hiện tại không đi sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 189 Hạ tổng chuẩn bị– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 190 xem ngươi vừa khóc liền luyến tiếc– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 191 bởi vì ngươi thích– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 192 ngươi gia gia ung thư phổi thời kì cuối– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 193 so hướng vãn gả đến Hạ gia chỗ tốt nhiều đến nhiều– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 194 nguyên lai là ta hiểu lầm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 195 ngươi như thế nào còn chơi lưu manh đâu ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 196 ngươi đem vãn vãn lộng tới chỗ nào vậy– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 197 không cần thiết cùng ngươi công đạo– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 198 hai năm lao mà thôi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 199 ngươi chính là Hạ Hàn Xuyên dưỡng tình nhân- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Phần 3– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 200 kiến nghị ngươi đi bệnh viện quải cái mắt khoa nhìn xem– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 201 tổng muốn từ hắn trên người thu điểm lợi tức mới được– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 202 a ta không sống– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 203 ngươi biết ta thích nhất ngươi cái gì sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 204 ngoại thương hảo trị tâm bệnh khó y– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 205 ta không có hoài nghi ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 206 hắn sẽ là một cái phế nhân– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 207 ta vòng cổ trả ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 208 ngươi đừng ngậm máu phun người– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 209 cái kia xú kỹ nữ có tới không– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 210 còn thỉnh hàn xuyên ca thứ lỗi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 211 trên người quang mang lóe mù người mắt– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 212 ngươi cho ta vẫn là trước kia cái kia ngốc tử sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 213 ta lần trước nên thọc chết hắn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 214 họ Hạ ngươi đừng quá quá phận– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 215 trở về sau này mặc cho ta một người xem– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 216 ta hiện tại đột nhiên có chút huân đau hắn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 217 truy ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 218 Hạ Hàn Xuyên như thế nào lại ở chỗ này– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 219 chờ tới rồi hướng tiểu thư sẽ biết– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 220 ngươi xuống xe đi xem chuyện như thế nào– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 221 thanh nhiên hiểu lầm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 222 tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 223 ngươi thật cho rằng không ai so được với ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 224 các ngươi là ai– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 225 ngươi mặt chuyện như thế nào– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 226 ta hoài hài tử– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 227 ngươi sẽ như thế hảo tâm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 228 ngươi chơi ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 229 xem ta đã chết không có– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 230 đều là ta không đối– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 231 ngươi đi theo ta làm cái gì– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 232 nóng vội cũng không hảo– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 233 đó là người đãi địa phương sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 234 cút cho ta đi ra ngoài– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 235 đi bệnh viện tra tra vãn vãn có hay không– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 236 đào đào thực thích ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 237 ngươi nói đều là cái gì lời nói– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 238 nàng vì cái gì không xin lỗi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 239 liền như thế hận ta sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 240 hắn phát sốt sinh bệnh quan nàng cái gì sự– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 241 sau này ngươi sẽ càng bội phục ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 242 khi dễ ta bạn gái người– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 243 xin hỏi hai vị có cái gì yêu cầu trợ giúp sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 244 hắn liền vẫn luôn đi theo ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 245 xem một chút nàng mang thai không có– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 246 từ từ ta cũng đi vào– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 247 đau lòng ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 248 không phải cái gì đại sự– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 249 còn không theo vào tới đang đợi cái gì– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 250 ngươi nói bọn họ còn sẽ uy hiếp ta sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 251 vai rộng chân dài mông vểnh– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 252 ta có việc muốn cùng hướng vãn nói– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 253 chân tướng đại bạch– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 254 xe bị người đổi quá– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 255 ngươi cuối cùng nói câu tiếng người– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 256 ngài có thể hay không không nói giết người phạm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 257 Giang Thanh Nhiên tiện nhân– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 258 ngươi đem ta tưởng thành cái gì– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 259 ngươi sẽ cùng ta ở bên nhau sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 260 thỉnh ngài lại cho ta một lần cơ hội đi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 261 Hạ lão gia tử không như vậy hảo lừa gạt– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 262 ngươi hiện tại ở đâu– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 263 ly ta nữ nhân xa một chút– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 264 đồng tình ta vẫn là đau lòng ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 265 nàng rốt cuộc có bao nhiêu bổn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 266 ngươi như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 267 ngay từ đầu là hận– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 268 kia phân cảm tình không về được– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 269 ngươi cảm thấy đây là nghiệt sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 270 ngươi nói ai là không đứng đắn nữ nhân– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 271 ta đoán không có cái gì chuyện tốt– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 272 quá quý không cần– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 273 chỉ là trong lòng không lớn là tư vị– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 274 ta đây không lời nào để nói– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 275 sẽ có hôn môi xúc động– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 276 đây là chính ngươi đáp ứng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 277 thả lỏng điểm ngươi quá khẩn trương– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 278 cái này ta cũng nghe nói– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 279 ngươi thật là tức chết ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 280 không đau đêm nay tiếp tục– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 281 ta còn tưởng rằng ngươi muốn giả bộ bất tỉnh vu hãm ta đâu– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 282 nghe nói hướng tiểu thư sinh bệnh– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 283 ngươi không cần thiết cố ý như thế làm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 284 cái nào đương cha mẹ bỏ được tự trách mình hài tử– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 285 bọn họ chỉ biết đối với ngươi tàn nhẫn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 286 ngươi còn có cái gì không dám– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 287 làm ta làm cái gì đều có thể– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 288 gia gia đối ta vừa lòng quá sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 289 sẽ làm cho ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 290 bệnh trầm cảm phạm vào– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 291 ngươi đây là muốn mưu sát sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 292 này đó đều là ta sai– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 293 so đương nhân viên công vụ đều nhẹ nhàng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 294 nghe ngươi thanh âm có điểm hư– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 295 không có cam không cam lòng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 296 nội y quá không rắn chắc– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 297 không cần khó xử vãn vãn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 298 ta không thể đối bọn họ không phụ trách– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 299 lại xem liền đến muộn- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Phần 4– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 300 biểu hiện chính mình thanh cao sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 301 ngươi cũng làm không được cái gì– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 302 hảo đến bị người đuổi ra tới– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 303 ngươi như thế nào không nói sớm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 304 đánh xà thượng côn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 305 đừng cùng ta cò kè mặc cả– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 306 các ngươi sẽ như thế nào xử lý– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 307 ngươi già rồi tai điếc– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 308 ta là một người– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 309 đều không thắng nổi hắn đối ta hảo– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 310 rốt cuộc Giang Thanh Nhiên trước kia là ta bằng hữu– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 311 nếu cần thiết tuyển một cái đâu– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 312 có hàn xuyên che chở ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 313 bởi vì ta uy hiếp nàng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 314 ngươi tính kế nàng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 315 ngươi đừng quỳ xuống đất thượng lạnh– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 316 đều là giang tiểu thư như thế cùng ta nói– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 317 câm miệng! Không cần phải nói– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 318 không biết như thế nào mở miệng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 319 ngươi sẽ hối hận như thế làm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 320 có việc có thể tìm ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 321 ngươi nhưng thật ra nói một câu a– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 322 ta có phải hay không làm cái gì đều không đối– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 323 ta chủ động thân chỉ có ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 324 thật muốn muốn ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 325 ngươi muốn đánh ta ta liền đem mặt vói qua– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 326 đây mới là nữ nhân nên làm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 327 cầu chúc nhà ta bảo bối thành công– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 328 ngươi hôm nay này thân quần áo rất đẹp– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 329 tình nhân cùng kim chủ quan hệ– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 330 trộm cho người ta viết thư tình– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 331 không thể hiểu được thành tiêu điểm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 332 mẹ giáo huấn chính là– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 333 ta sẽ không ăn bậy dấm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 334 chúng ta cảm tình hảo– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 335 đột nhiên tưởng thân ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 336 ngươi vì cái gì ở nhà ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 337 ta không nghĩ nhìn thấy ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 338 năm đó chân tướng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 339 không kém mấy cái giờ– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 340 thời gian không nhiều lắm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 341 đã chết– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 342 ta không thể lại thực xin lỗi hướng vãn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 343 ngươi ngốc sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 344 thật sự không được tốt chịu– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 345 ngày mai cho các ngươi hồi đáp– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 346 cảm thấy Giang Thanh Nhiên đáng thương– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 347 trước đừng nói cho Hạ tổng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 348 đều là người một nhà– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 349 tiểu tử này quá tinh– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 350 tẩu tử sẽ không vu hãm Hạ Hàn Xuyên– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 351 ngươi sẽ làm thực xin lỗi chuyện của ta sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 352 ngươi có phải hay không lại thích thượng hắn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 353 ta trước nay không tính toán quá cho ngươi tiền– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 354 thanh nhiên xác thật tự sát– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 355 hướng vãn hướng vãn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 356 vãn vãn chính là quá mệt mỏi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 357 ngươi thế hắn nói chuyện– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 358 căn bản không đem mạng người đương mạng người– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 359 bác sĩ Lục người cũng không tệ lắm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 360 ngươi có phải hay không thích nàng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 361 ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 362 dù sao rất không dễ dàng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 363 ta nghĩ đến thực minh bạch– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 364 có cái gì không đối– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 365 nhân cơ hội tạo thành hoảng loạn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 366 nàng ca đánh– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 367 đến lúc đó đừng ngại phiền– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 368 ta muốn đi hỏi cái minh bạch– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 369 có thể như thế nói– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 370 không cần phải nói ta không muốn nghe– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 371 ta không kiến nghị ngươi cùng nàng đơn độc ở chung– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 372 có lẽ là bị áp chế– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 373 tổng cảm thấy bị người nhìn chằm chằm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 374 Hạ Hàn Xuyên sẽ không như thế tục đi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 375 chỉ là một chút thuốc ngủ mà thôi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 376 ngài cảm thấy ta sẽ sợ cái này uy hiếp?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 377 căn bản không có kia hai loại dược– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 378 tốt nhất tạp chết nàng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 379 ngươi suy xét hảo sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 380 đám người hôn mê sau– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 381 ông trời thật là không công bằng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 382 là ta làm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 383 chịu đựng tới, chính là người thực vật– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 384 nàng cánh tay như thế nào đoạn?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 385 ta liền nói ngươi sẽ tìm đến ta– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 386 liền đề danh tự đều có chút kiêng dè– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 387 hạ, Triệu hai nhà ra mặt đều mặc kệ dùng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 388 bị thương ngươi tâm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 389 ngươi hiện tại có thể lại đây sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 390 ta tưởng Hạ Hàn Xuyên– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 391 phàm là ngươi có điểm đầu óc– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 392 kia không phải dê vào miệng cọp sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 393 đại khái đời này đều là người thực vật– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 394 đừng nhọc lòng như vậy nhiều– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 395 ngươi ở trong tối chỉ ta là tiểu tặc?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 396 Hạ Hàn Xuyên đã trở lại– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 397 kia tự nhiên tốt nhất– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 398 chuyện như thế nào– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 399 nàng đều là từ đâu nhi học- Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Phần 5– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 400 trang cái gì bức a– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 401 trói buộc– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 402 hắn lại sờ ngươi chân?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 403 nếu ta một hai phải sử dụng đâu– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 404 kia sự kiện ngươi còn không có nói cho hắn sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 405 ta tổng không hảo làm quá phận– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 406 nhớ kỹ sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 407 cái gì yêu cầu đều sẽ thỏa mãn?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 408 chỗ nào có ngươi xen mồm phần– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 409 ngươi sẽ thích ta sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 410 ngươi đáp ứng giúp thích phong sao?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 411 ta đây mới có thể hối hận– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 412 khẳng định băn khoăn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 413 giống cái khất cái– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 414 đúng hay không, hướng vãn?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 415 muốn giết người diệt khẩu– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 416 nhưng này lại đại biểu cái gì đâu– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 417 vẫn là không ai tiếp– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 418 càng như là ở nói dối– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 419 không cam lòng liền như thế chết– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 420 không phải vãn vãn chính miệng cùng ngươi nói?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 421 hướng vãn cùng các ngươi ở bên nhau sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 422 không nghĩ làm hắn chết, cũng đừng động– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 423 Hạ tổng, ngài có việc sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 424 tình huống không lớn lạc quan– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 425 nàng vô pháp khống chế đau lòng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 426 mang ta qua đi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 427 nàng thấy được– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 428 hắn cắn răng không thừa nhận– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 429 như là giây tiếp theo sẽ chết giống nhau– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 430 chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 431 ở đâu gặp qua– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 432 ngươi trước cùng ta ra tới một chuyến– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 433 tất cả đều là hắn một tay tạo thành– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 434 sợ ta thiếu ngươi nhóm tiền?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 435 ta biết ta giết người, ca– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 436 nàng lẻ loi một người– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 437 ta tưởng đơn độc cùng nàng chờ lát nữa– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 438 đã đưa đi hoả táng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 439 ngươi tra theo dõi xem một chút– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 440 mẹ, vẫn là đừng đánh– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 441 có thể quản cái gì dùng?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 442 ta đã biết, tiếp tục tra– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 443 cư nhiên… Ngất?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 444 vãn vãn bị hiểu lầm thời điểm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 445 ít nhất mấy năm nay đều không thể– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 446 nàng không có điểm mấu chốt– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 447 ấn ta công đạo làm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 448 ta trong tay cổ phần đều cho các ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 449 chúng ta sẽ thật sự– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 450 hướng vãn không về được– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 451 cái gì đều từ bỏ sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 452 ta giết chết ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 453 nàng liền lập tức kêu người lại đây– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 454 đây là không phải có cái gì hiểu lầm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 455 tốt nhất suy xét rõ ràng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 456 hắn sẽ đồng ý– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 457 cái này ngu xuẩn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 458 thì tính sao?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 459 dùng ta từng chuyện mà nói cho ngươi nghe sao?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 460 ta trang người câm, được rồi đi?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 461 hôm nay muốn chết sao– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 462 tưởng quản cũng quản không được– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 463 căn bản là không có khả năng sự– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 464 có người muốn gặp ngươi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 465 ta tưởng chính mình đãi trong chốc lát– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 466 Hạ Hàn Xuyên đều không có thấy nàng– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 467 ta ước gì hắn sớm một chút chết– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 468 có thể tưởng hạ biện pháp khác– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 469 không đồng ý cũng phải đồng ý– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 470 tính ngươi thức thời– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 471 rất khó trốn đến qua đi– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 472 còn có thể có cái gì mặt khác tin tức tốt?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 473 ngươi đụng đến ta nữ nhân– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 474 ngươi thật là hướng vãn?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 475 vẫn là ra cái gì sự?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 476 nói một bút giao dịch– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 477 có hay không hỏi Hạ Hàn Xuyên hiện tại ở đâu– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 478 ngươi cho rằng còn có thể dùng?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 479 Trâu bộ trưởng không biết hướng vãn ở đâu?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 480 là hướng vãn bọn họ lên đây sao?– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 481 có cái gì sự trên đường nói– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 482 liền sẽ đưa tới sinh mệnh nguy hiểm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 483 đại kết cục một– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 484 đại kết cục nhị– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 485 đại kết cục tam– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 486 đại kết cục bốn– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 487 đại kết cục năm– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 488 đại kết cục sáu– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 489 đại kết cục xong– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 490 phiên ngoại thiên chi Giang Thanh Nhiên một– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 491 phiên ngoại thiên chi Giang Thanh Nhiên nhị– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 492 phiên ngoại thiên chi Giang Thanh Nhiên xong– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 493 phiên ngoại thiên chi Lục Ngôn Sầm một– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 494 phiên ngoại thiên chi Lục Ngôn Sầm xong– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 495 phiên ngoại thiên chi hướng vãn Hạ Hàn Xuyên một– Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [C] – Chương 496 phiên ngoại thiên chi hướng vãn Hạ Hàn Xuyên xong

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Click mua ủng hộ dự án xuất bản sách cho tác giả mới của Gác Sách nhé bạn<3

 

Tuyển lập trình viên laravel có kinh nghiệm và thích đọc sách.

Inbox mình nhé

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen