Góc truyện

Điểm sách: Đảo đá trên biển Đông: sau Phán quyết của Tòa La-Hay

Bạn đang xem: Điểm sách: Đảo đá trên biển Đông: sau Phán quyết của Tòa La-Hay

Điểm sách: Đảo đá trên biển Đông: sau Phán quyết của Tòa La-Hay

<!–

Book by Alice C. Hill

–>

Cuốn sách do nhà báo tự do và nghiên cứu viên cao cấp của Viện Mỹ-Châu Á tại Washington James Borton chủ biên đã được xuất bản tháng 5/2017. Cuốn sách tập trung phân tích ba nội dung chính: (i) quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế; (ii) tranh chấp chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; (iii) Phán quyết của Toà trọng tài trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc.

<!–

–> <!–

–>

26/12/2017

<!–

–> <!–

–>

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button