Góc truyện

Mục lục S.C.I Mê Án Tập – Jí

Mục lục S.C.I Mê Án Tập

1359677272_282269_108555395965478_1231764031_n

S.C.I Mê Án Tập

– Nhi Nhã

Vụ án thứ 1 – 7

Vụ án thứ 8 – 12 

Vụ án thứ 13, 16, 17

Phía trên đều là các vụ án đã được người khác dịch, mình chỉ thu lượm về đọc và chia sẻ thôi !

[Update 13.08.2013] Đã có người dịch tiếp m/ Và mình đã có lý do để drop m/

[Update 29.10.2013]

Vụ thứ 14

   (trời ơi vụ này hay lắm không đọc thì đâm đầu xuống đất mà chết vì SCI mất thôi)

Bạn đang xem: Mục lục S.C.I Mê Án Tập – Jí

Vụ án thứ 15 : Con Thuyền Ma Ám

Ship_thing_by_Neizen

Chương 1: Linh hồn giận giữ

Chương 2: Trái tim bị đè nén

Chương 3: Tử thi còn thiếu

Chương 4: Thù hận của Emilia

Chương 5: Lập trường

Chương 6: Chương 7: Dự là mình sẽ drop . . .Vì thấy có người đã làm rồi, mình ngồi đợi thôi T______T

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button