Góc truyện

Câu 56: Nguyên tắc nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình được hiểu như thế nào?

Bạn đang xem: Câu 56: Nguyên tắc nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình được hiểu như thế nào?

Câu 56: Nguyên tắc nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình được hiểu như thế nào?

01/06/2017

Trả lời:

Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình có nghĩa là nam giới và nữ giới cùng có vị thế bình đẳng và được tôn trọng như nhau. Phụ nữ và nam giới bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực, khẳng định vị thế của mình và hưởng thành quả trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Ví dụ: trẻ em gái cũng được đi học giống như trẻ em trai, không quan niệm «con gái học thế, học nữa cũng chẳng để làm gì».

Trường hợp một người cho rằng việc đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc con cái là việc của phụ nữ, nam giới chỉ lo kiếm tiền và giải quyết những công to, việc lớn,… nên đã không làm việc nhà cùng vợ là vi phạm nguyên tắc nam, nữ bình đẳng trong gia đình. Nam giới cũng phải làm các việc như đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc con cái như phụ nữ bởi không thể coi đó là việc đương nhiên của phụ nữ. Đồng thời, cũng giống như nam giới, phụ nữ cũng bình đẳng về điều kiện tham gia công tác xã hội, bình đẳng về cơ hội thăng quan, tiến chức, chứ không chỉ nam giới mới có khả năng và cơ hội làm lãnh đạo.  

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button