Góc truyện

Anh Trai Tôi Là Khủng Long-Đọc Truyện Tranh Online

Bạn đang xem: Anh Trai Tôi Là Khủng Long-Đọc Truyện Tranh Online

Anh Trai Tôi Là Khủng Long

Yêu thích
Cháu không hiểu sao mọi người lại u mê như thế nữa. Nó rõ rành rành là nguyên-1-con-khủng-long Tyrannosaurus!!! Nó đáng lẽ phải là một bộ hoá thạch mà giờ nó còn sống! Không những nó còn sống mà nó còn biết nói tiếng người!! Không những nó biết nói tiếng người mà nó còn giành giải Nobel khoa học,

Xem thêm

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button