Góc truyện

Thái độ chính trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến đối với thực dân Pháp như thế nào?

 • Câu hỏi: <!–

  Thái độ chính trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến đối với thực dân Pháp như thế nào?

  –>

  Thái độ chính trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến đối với thực dân Pháp như thế nào?

  • A. sẵn sàng thoả hiệp với Pháp để chống tư sản dân tộc.
  • B. sẵn sàng phối hợp với tư sản dân tộc để chống Pháp khi bị chèn ép.
  • C. sẵn sàng thoả hiệp với Pháp để hưởng quyền lợi.
  • D. sẵn sàng đứng lên chống thực dân Pháp khi bị cắt xén quyền lợi về kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thái độ chính trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến đối với thực dân Pháp sẵn sàng thoả hiệp với Pháp để hưởng quyền lợi.

  Đáp án C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 333914

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

<!–

–>

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Thời điểm nào nền kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới?

 • Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ?

 • Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở nước nào?

 • Cách mạng nước nào được xem là ‘lá cờ đầu’ của Mĩ La Tinh?

 • Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?

 • Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân của Nhật đạt bao nhiêu tỉ USD?

 • Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu nào?

 • Thái độ chính trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến đối với thực dân Pháp như thế nào?

 • Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập 107 sự gia nhập của 5 nước nào?

 • Đâu là hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai?

 • Liên Xô phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ năm nào?

 • Những thủ đoạn thâm độc nhất của tư bản Pháp về chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm nô dịch lâu dài nhân dân Việt Nam là gì?

 • Nước nào xóa bỏ thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Âu?

 • Thời gian nào sau đây đánh dấu mốc mang tính đột biến, của quá trình liên kết quốc tế ở châu Âu?

 • Đường lối ‘Ba ngọn cờ hồng’, đã làm cho nội bộ Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc như thế nào?

 • Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ vì sao?

 • Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ La-tinh diễn ra dưới hình thức nào?

 • Hội nghị I-an-ta lịch sử đã diễn ra trong thời gian nào?

 • Từ cuối năm 80 của thế kỉ XX, quan hệ giữa ba nước Đông Dương với các nước ASEAN ngày càng được cải thiện do đâu?

 • Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở nước nào?

 • Nhật Hoàng tuyên bố chấp nhận đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào?

 • Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX đến nay, các nước châu Phi vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đâu?

 • Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là gì?

 • Mĩ đã ban hành hàng loạt đạo luật phản động trong đó có đạo luật Táp-Hác-Lây nhằm mục đích gì?

 • Theo quy định của Hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa của các nước nào?

 • Nguồn gốc sâu xa của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX và cách mạng khoa học công nghệ thế kỉ XX là gì?

 • Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vac-sa-va giải thể năm nào?

 • Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 04/1949 tình hình châu Âu như thế nào?

 • Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã làm gì?

 • Quan hệ quốc tế sau 1945 là sự xác lập trật tự thế giới nào?

 • Thời kỳ cải cách mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu từ khi nào?

 • Khối NATO còn gọi là khối gì?

 • Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ giai cấp nào trong xã hội Việt Nam?

 • Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc châu Phi được mệnh danh là ‘Đại

 • Chủ trương của Mĩ sau khi thế ‘hai cực I-an-ta’ bị phá vỡ là gì?

 • Đất nước có thu nhập bình quân quốc dân lớn nhất khu vực Đông Nam Á là gì?

 • Sự kiện nào thể hiện “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”?

 • Sự kiện lịch sử nào đã mở đầu cho cách mạng Cu Ba?

 • Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản như thế nào?

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button