Góc truyện

Trùng sinh Bạn Đồng Hành-Cẩm nang Kiếm Thế

Trùng sinh

Ngày: 30-10-15

  • Thu nhận

  • Tăng cấp

  • Kỹ năng

  • Trùng sinh

  • Yến Tiểu Lâu

Để tiện cho quý đồng đạo trong quá trình sử dụng Bạn Đồng Hành, Bổn Trang xin giới thiệu đôi nét về cách trùng sinh Bạn Đồng Hành

Bạn đang xem: Trùng sinh Bạn Đồng Hành-Cẩm nang Kiếm Thế

Điều kiện trùng sinh

Bạn Đồng Hành cấp 120 (dưới 6,5 sao).

Cách thức thực hiện

  • Đối thoại với NPC Long Ngũ Thái Gia để xin trùng sinh Bạn Đồng Hành.

Kiếm Thế

  • Sử dụng Quả Bồ Đề để trùng sinh. Khi trùng sinh thành công, điểm tiềm năng và kỹ năng sẽ trở về điểm ban đầu (cấp 1) và nhận thêm các bình Tinh Hoa để tăng độ lĩnh ngộ của Bạn Đồng Hành.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Lưu ý

  • Dựa vào điểm lĩnh ngộ đã sử dụng của Bạn Đồng Hành, hệ thống sẽ trả lại số lượng bình Tinh Hoa tương ứng.
  • Bạn Đồng Hành 2 kĩ năng khi trùng sinh sẽ không được nhận các bình Tinh Hoa.

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button