Góc truyện

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021-Báo điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Bạn đang xem: Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021-Báo điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021

Thứ Năm, 08/04/2021|16:37

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, sáng 7/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; và các đồng chí Ủy viên Trung ương: Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; và các đồng chí Ủy viên Trung ương: Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương và Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm, Thành viên UBKT Trung ương cùng toàn thể lãnh đạo các vụ, đơn vị và cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại 68 điểm cầu trên toàn quốc có đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Chủ nhiệm UBKT, các đồng chí thành viên UBKT cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cùng cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thay mặt UBKT Trung ương, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021.

Trong Quý I, cấp ủy và UBKT các cấp đã tập trung nghiên cứu, thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII. UBKT Trung ương đã kịp thời ban hành Hướng dẫn giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; thành lập 17 tổ biên tập sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về công tác công tác kiểm tra, giám sát. Đây là những văn bản rất quan trọng, làm cơ sở để sớm đưa Nghị quyết Đại hội về nội dung công tác kiểm tra, giám sát vào cuộc sống.

Trong quý I, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.744 tổ chức đảng và 6.323 đảng viên, trong đó 1.419 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận 32 tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm, có 1 tổ chức đảng đến mức phải thi hành kỷ luật; kết luận 51 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 8 trường hợp. UBKT các cấp đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 139 tổ chức đảng cấp dưới, đã kiểm tra xong 74, kết luận 64 tổ chức đảng vó vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng; kiểm tra 692 đảng viên, trong đó có 303 cấp ủy viên, đã kết luận 358 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 232 trường hợp. Kiểm tra 1.297 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 685 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 199 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 21 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 16, cảnh cáo 5; thi hành kỷ luật 2.243 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 1.754, cảnh cáo 399, cách chức 46, khai trừ 44 trường hợp.

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 686 đảng viên, có 182 cấp ủy viên bằng các hình thức: Khiển trách 294, cảnh cáo 155, cách chức 15, khai trừ 222 trường hợp; đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 đảng viên do đã vi phạm pháp luật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Công tác giám sát tiếp tục được coi trọng, có tác dụng tốt trong nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, giúp cho các tổ chức đảng, đảng viên kịp thời nhìn nhận và khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm khi còn mới manh nha. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với 1.572 tổ chức đảng và 5.816 đảng viên. UBKT các cấp giám sát 1.158 tổ chức đảng và 1.744 đảng viên.

Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp, UBKT đã khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng Quy chế làm việc, bầu các phó chủ nhiệm, phân công nhiệm vụ các thành viên ủy ban; triển khai kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, nhất là số cán bộ mới được bầu vào UBKT.

Bên cạnh những thành tích và kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những tồn tại, hạn chế là: Công tác kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong tình hình mới, chất lượng, hiệu quả chưa đồng đều ở các cấp. Công tác kiểm tra ở một số nơi chưa thường xuyên, chưa quyết liệt, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng vẫn là khâu yếu; nhiều vi phạm chưa được phát hiện kịp thời. Công tác giám sát chưa thường xuyên, có nơi, có lúc chưa thực chất, phạm vi, đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa còn hạn chế. Việc thi hành kỷ luật có nơi chưa nghiêm, còn hiện tượng nể nang, ngại va chạm. Giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, có nơi còn né tránh…

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Quý I, phương hướng, nhiệm vụ Quý II, bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị liên quan đến tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ và hoạt động phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương cho biết: Hội nghị giao ban hôm nay là hội nghị đầu tiên trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Ngành Kiểm tra. Ghi nhận những kết quả toàn Ngành Kiểm tra đã đạt được trong những tháng đầu năm, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, đồng thời xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII sát với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Mỗi cán bộ kiểm tra là phải nắm vững và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng đắn Nghị quyết Đại hội (nhất là những nội dung cơ bản, nội dung mới, cốt lõi của Nghị quyết và những nội dung về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đã nêu trong Nghị quyết), góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thứ hai, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII thành các văn bản, quy định, hướng dẫn cụ thể, bảo đảm khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi, khắc phục những bất cập trong các quy định hiện hành, trong đó chú trọng đổi mới, cải tiến các phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát, để chủ động phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên; cần phải siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương.

Thứ ba, UBKT các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao với quyết tâm cao hơn; không ngại khó, càng khó càng phải quyết tâm hơn nữa. Trong đó: Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những nơi có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các lĩnh vực kinh tế – tài chính, hành chính, y tế, giáo dục; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; huy động, sử dụng các nguồn vốn; thực hiện dự án đầu tư và công tác cán bộ…

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra dấu hiệu vi phạm, cần tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát; chú ý giám sát đều các khu vực, các lĩnh vực, các địa phương – coi đây là việc làm thường xuyên để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ xa, giải quyết từ sớm, với mục đích “trị bệnh cứu người”, không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng.

Xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, trong đó tập trung vào những tố cáo liên quan đến bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ tư, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường chỉ đạo đối với hoạt động của UBKT cấp dưới, khi cần thiết thì tiến hành kiểm tra cách cấp (nơi có nhiều dư luận về dấu hiệu vi phạm nhưng cấp dưới không làm hoặc khó làm) để thúc đẩy và tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, rõ rệt hơn nữa trong toàn Ngành. Các địa phương, đơn vị phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, phải lắng nghe ý kiến của nhân dân, báo chí, công luận; chọn một vài vụ việc có tính điển hình để kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, nhất là đối với những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, khắc phục cho được tình trạng “trông chờ, nghe ngóng”, “trên nóng, dưới lạnh”, “trên nhiều, dưới ít”, “trên nhẹ, dưới nặng”.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng. Kịp thời công khai kết quả các kỳ họp của UBKT trên các phương tiện thông tin đại chúng theo Thông báo kết luận số 226, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư để nhân dân biết, theo dõi, giám sát, góp phần giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, đảng viên.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành một trong những nội dung công tác trọng tâm của UBKT các cấp trong nhiệm kỳ này. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01, ngày 19/3/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đó là: Tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, giám sát. Kỷ luật của Đảng phải thực hiện trước, là tiền đề để xử lý kỷ luật hành chính của Nhà nước, của đoàn thể và xử lý hình sự.

Thứ sáu, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ kiểm tra phải không ngừng rèn luyện để trở thành những “chiến sĩ” kiên cường, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có dũng khí đấu tranh, tâm huyết, trách nhiệm cao, tinh thông nghiệp vụ, phải thực sự là “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng để đủ sức đấu tranh với vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên như lời căn dặn và cũng là yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ XII.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới là hết sức nặng nề, song từ những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, cùng sự ủng hộ, động viên của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo ubkttw.vn

.

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen