Góc truyện

Bạn hiểu thế giới ngôn tình Trung Quốc sâu đậm thế nào?

Tên tác giả bộ tiểu thuyết “Thành danh sau một đêm”?

Bạn hiểu thế giới ngôn tình Trung Quốc sâu đến đâu?

=> Đáp án

“Đạo tình” thuộc thể loại…

Bạn hiểu thế giới ngôn tình Trung Quốc sâu đến đâu? - 1

Quân sự

Đô thị

Hắc bang

“Dù sao thì nàng cũng sẽ không giữ lời hứa của mình, vậy thì cớ sao ta lại phải hứa với nhau?” là câu nói của ai?

Bạn hiểu thế giới ngôn tình Trung Quốc sâu đến đâu? - 2

Hiên Viên Triệt

Xi Vưu

Dung Chỉ

Mạnh Giác

Đồng Hoa là ai trong “tứ tiểu thiên hậu” của ngôn tình Trung Quốc?

Bạn hiểu thế giới ngôn tình Trung Quốc sâu đến đâu? - 3

Nồng tình thiên hậu

Nhiên tình thiên hậu

Bi tình thiên hậu

Hiệp tình thiên hậu

Diễn viên nào thủ vai nam chính trong bộ phim chuyển thể “Tịch mịch không đình xuân dục vãn”?

Bạn hiểu thế giới ngôn tình Trung Quốc sâu đến đâu? - 4

Chung Hán Lương

Hoắc Kiến Hoa

Lưu Khải Uy

Hồ Ca

Tên nam chính của “Tam sinh tam thế bộ sinh liên” là? (8 ký tự)

Bạn hiểu thế giới ngôn tình Trung Quốc sâu đến đâu? - 5

=> Đáp án

“Tam sinh tam thế bồ đề kiếp” nói về cặp đôi nào?

Bạn hiểu thế giới ngôn tình Trung Quốc sâu đến đâu? - 6

Mặc Uyên và Thiếu Quán

Kình Thương và Lệnh Vũ

Chiết Nhan và Bạch Chân

Liên Tống và Thành Ngọc

Mộc Trà

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button