Góc truyện

Sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta – Tử Lộ – Du 歈

Bạn đang xem: Sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta – Tử Lộ – Du 歈

Sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta – Tử Lộ

9a9tKfP

Sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta

Tác giả: Tử Lộc

Chuyển ngữ: diuisca

Chỉnh sửa: andrea

Thể loại: Niên hạ, tu tiên, xuyên sách, hệ thống, tâm cơ thâm trầm nhân vật phản diện công x nội tâm diễn sâu hay cằn nhằn thụ

Nguồn bản gốc:

Trường Bội

Chung Diễn sống hai mươi năm, một mai bỗng xuyên việt, trên lưng còn phải gánh vác sứ mệnh cứu vớt nhân vật phản diện quay về chính đạo.

Sau đó hắn vừa rơi xuống đất đã trông thấy nhân vật phản diện đang giết người.

Chung Diễn: “… Ta thật sự không thấy gì hết…”

Cố Huyền Nghiễn cười như gió xuân: “Ta đương nhiên tin tưởng sư huynh rồi.”

Chung Diễn: “…” Cứu mạng! QAQ

Yêu đương là chính tu tiên là phụ.

Trích đoạn:

“Sư huynh, huynh đoán sai rồi. Trong lòng ta không có đại đạo, cũng không có thiện niệm, càng không có cái gọi là chúng sinh vô tội. Chỉ cần huynh vui, ta sẽ hướng thiện, có thể cứu được tính mạng của huynh, ta lập tức tu ma.”

Chính văn

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

Phiên ngoại

Quý Lương

Cố Chung (1)

Cố Chung (2)

Ba chuyện của Quý Lương thuở thiếu thời

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen