Góc truyện

[TG] Nhất Thế Hoa Thường

[TG] Nhất Thế Hoa Thường

Nhất Thế Hoa Thường


【 ABO 】

 • Bất Báo | 

  Blackrose

  (Hoàn)

 • Tín Tức Tố Biến Dị |

  Mochi

  (On-Going) ; Ivy en Eve (Hoàn)

【 Con Mồi

 • Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch |

  Nguyệt Huê Các

   (Hoàn)

 • Đặc Chủng Dong Binh |

  Ám Dạ Cung

  Ame Kurota

  (Hoàn)

 • Cực Hạn Săn Bắn | 

  Ame Kurota

  (On-Going) ;

  Xử Vi Thanh

  (Hoàn)

 • Ôm Khối Băng Về Làm Vợ |

  Duy Ngã

  ;

  Âm Thịnh Dương Suy

  (On-Going)

【 Dị Thế Giới

 • Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team |

  Memory_Land

  (Hoàn) ;

  Alice

  (On-Going)

 • Thiết Lập Này Hỏng Rồi |

  Lam Hạ

   (Hoàn)

 • Tôi Phải Đào Hôn |

  Keoquekepnach

  (On-Going)

【 Giang Hồ HỆ LIỆT

 • Bổn Vương Là Đệ Nhất Thiên Hạ |

  Xuân Phong Đắc Ý Lâu

  (On-Going)

 • Giáo Chủ Lạc Đường Ký |

  Heo Quay

   (Hoàn)

【 Nhân Quỷ Thần Yêu Ma

 • Hồ Sơ Thần Côn |

  Linh Lăng Lâu

  (On-Going)

 • Hệ Thống Đang Báo Hỏng | 

  Suriel Aurora

  (Hoàn)

 • Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên |

  Xx_Hiraeth_xX

  Nấm

  (On-Going)

 • Tinh Phân, Hùng Khởi Triệt |

  Cùng Quân Đêm Nay Say

  (On-Going)

 • Tháng Ngày Bảo Mệnh Bên Người Husky |

  Thuydungnguyenn

  (On-Going) ;

  Neihades

  (Hoàn)

【 Động Kinh HỆ LIỆT

 • Bệnh Chữa Rồi |

  Vân Tình Cung

  → 12-END:

  NekoAoi90

  (Hoàn)

 • Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian |

  Trường Tương Thủ

   (Hoàn)

 • Thế Giới Này Điên Rồi |

  Ám Dạ Cung

   →

  Phong Linh Lâu

   (Hoàn)

 • Tướng Quân, Ngài Cố Chịu Đựng |

  Kuro Đặng

  (Hoàn)

This entry was tagged

Nhất Thế Hoa Thường

,

一世华裳

. Bookmark the

permalink

.

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button